Raadsfora

  Gemeentehuis, Brummen
  12 januari 2023
  19:00 uur


  BRUMMEN – Op donderdag 12 januari zijn de eerste fora van Gemeente Brummen in het nieuwe jaar. Tijdens een raadsforum worden er géén besluiten genomen, maar is er wel ruimte voor inwoners om in te spreken over onderwerpen die al dan niet op de agenda staan.

  Het forum Bestuur, dat om 19.00 uur begint in de raadszaal, biedt de mogelijkheid voor inwoners om een onderwerp te bespreken dat niet op de agenda staat. Wie dat wil, kan zich aanmelden bij de griffie, via het centrale nummer 0575-568233 of griffie@brummen.nl. Ook de lijst met ingekomen en verzonden stukken komt aan bod en de leden van het college praten de raadsleden bij over ontwikkelingen vanuit de gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast bevat dit forum twee inhoudelijke raadsvoorstellen, namelijk de gewijzigde begroting 2023 van de CleanTech Regio en de wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening.
  Aansluitend aan het forum Bestuur begint het forum Fysieke Leefomgeving. In dit forum bespreekt de raad zeven inhoudelijke onderwerpen, waarvan drie bestemmingsplannen voor de Loenenseweg 2 in Eerbeek, ‘De Kwekerij’ nabij Laag-Soeren en het reparatieplan Weg door de Plas. Verder bespreken de raadsleden een voorstel om de coördinatieregeling toe te passen voor de ontwikkeling op het perceel Leliestraat 2 in Brummen. Een ander voorstel is om de verordening Toekomstbestendig Wonen aan te passen. En ook over de nadeelcompensatie 2023 en de adviescommissie Omgevingskwaliteit zijn spelregels in een verordening vastgelegd waarover de raad op 26 januari een besluit wordt gevraagd.

  In zaal Leuvenheim in het gemeentehuis start om 20.00 uur het forum Sociaal Domein. De raadsleden worden dan bijgepraat over de fusie van de bibliotheken Brummen-Voorst en de Graafschap Bibliotheken. Een tweede informatief onderwerp is de kadernotitie over voorliggende voorzieningen in het sociaal domein.

  brummen.nl/gemeenteraad