Wat hebben we bij de koffie?

  Leger des Heils, Doesburg
  7 december 2022
  10:00 uur


  DOESBURG – Lang was het vaste prik op de eerste woensdag van de maand, de koffieochtenden in de Martinikerk in Doesburg. Onder de noemer ‘Wat hebben we bij de koffie?’ konden bezoekers elkaar ontmoeten en een kopje koffie drinken met iets lekkers erbij. Dat lekkers kwam dan in de vorm van een kort programma van maximaal een half uurtje met bijvoorbeeld een gastspreker, verhalen of muziek.
  Toen corona kwam en initiatiefnemer ds. Chris Kors vertrok, kwam de klad erin, maar de activiteit wordt nu weer opgestart vanuit de gezamenlijke kerken. In Oecumenisch verband dus en op een nieuwe locatie. De ontmoetingsochtend gaat nu plaatsvinden bij het Leger des Heils aan de Zandbergstraat 15. De eerste bijeenkomst is gepland voor woensdag 7 december en duurt van 10.00 tot 11.30 uur. Dit keer is het thema ‘Sinterklaas incognito’. De ervaringen van Sinterklaas staan centraal in een gesprek met Evert Jurriëns.
  Deelname aan ‘Wat hebben we bij de koffie?’ is gratis, wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om de onkosten te dekken. Ook mensen van buiten Doesburg zijn welkom. Meer informatie is verkrijgbaar bij Wim Gilsing via w.gilsing@outlook.com of bij Ans Woudenberg via woudenberg.rienans@gmail.com.