Raadsvergadering

  Gemeentehuis, Brummen
  10 november 2022
  20:00 uur


  BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen komt op donderdag 10 november bijeen voor een besluitvormende vergadering. Er wordt onder andere gesproken over de reactie die naar de provincie wordt gegeven over de voorgenomen plannen voor een provinciaal inpassingsplan voor de komst van het Logistiek Centrum Eerbeek.
  Daarnaast wordt een besluit genomen over de accountantscontrole van de jaarrekening 2022 en staan vaste agendapunten als de vragenronde gepland. De raadsvergadering is zoals gebruikelijk openbaar en voor belangstellende bij te wonen in de raadszaal. Ook is de vergadering thuis volgen via het televisiekanaal van de lokale omroep. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.

  www.brummen.nl/gemeenteraad