Vergadering Soerens Belang

  De Harmonie, Laag-Soeren
  14 november 2022
  19:30 uur


  LAAG-SOEREN – Soerens Belang houdt haar najaarsvergadering dit jaar op maandagavond 14 november, voor de laatste keer in de zaal van De Harmonie. Er heerst momenteel grote onzekerheid over leefbaarheid in Laag-Soeren voor de toekomst. Een verkoop van ’t Sprengenhus behoort tot de mogelijkheden. Dit maakt de toekomst van ’t Sprengenhus en haar gebruikers en huurders onzeker. Wethouder Gea Hofstede zal op de vergadering de positie van de gemeente in deze ontwikkelingen toelichten en ingaan op de mogelijkheden via vergunningen en een eventueel nieuw bestemmingsplan op te komen voor de leefbaarheid in het dorp. Omdat deze materie alle Soerenaren aangaat, heeft het bestuur van Soerens Belang besloten deze
  bijeenkomst voor alle inwoners van Laag-Soeren open te stellen. Gezien de belangstelling bij eerdere avonden over dit onderwerp verwacht men ook nu een grote opkomst. De zaal is open vanaf 19.00 uur, de vergadering begint om 19.30 uur.

  www.laag-soeren.nl