Lezing: opgravingen Traverse

    Theothorne, Dieren
    9 november 2022
    20:00 uur


    DIEREN – Op woensdag 9 november geven archeologen van het archeologisch en bouwhistorisch onderzoeksbedrijf BAAC een lezing over een opgraving, die in 2017 is uitgevoerd bij de aanleg van de tunnelbak / Traverse Dieren. Bij deze opgraving zijn vondsten uit de 17e en 18e eeuw gedaan, onder andere een kraan, munten en een vingerring van brons. Ook werd ammunitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Maar het blijkt dat Dieren ook al in de IJzertijd (van 800 tot 12 jaar voor Chr.) bewoond moet zijn geweest, want er zijn maar liefst 80 graven uit die periode aangetroffen.
    In deze lezing wordt meer over de opgravingsresultaten en de landschapsgeschiedenis van dit gebied verteld. De lezing wordt gehouden in Theothorne. Aanvang is 20.00 uur, met inloop vanaf 19.30 uur. De lezing is georganiseerd door de AWN, vereniging van vrijwilligers in de archeologie. Voor een tegemoetkoming in de kosten wordt 5 euro entree gevraagd.