Oogst/dankdienst

    Prot. Kerk, Loenen
    6 november 2022
    10:00 uur


    LOENEN – Zondag 6 november om 10.00 uur wordt in de Protestantse kerk in Loenen een oogst/dankdienst gehouden. Het thema van de dienst is ‘Danken in de crisis’. Dominee Marcel Oostenbrink gaat voor in de dienst. Medewerking verleent de zanggroep Ons Koor uit Beekbergen. Het koor zingt mooie popliedjes. In de kerk is een heuse Dankometer opgesteld om te meten hoe dankbaar men is. Dominee Oostenbrink: “Met de tekst van Paulus, dankt onder alles, proberen we uit te vinden hoe je dankbaar kunt blijven of worden, ook als het flink tegenzit.” De dienst is ook toegankelijk voor kinderen en jongeren.
    Voorafgaande aan de oogst/dankdienst wordt er zaterdag 5 november van 10.30 toto 11.30 uur in de kerk een inzameling gehouden van fruit. Op zaterdag en zondag na de kerkdienst wordt de tasjes met fruit rond gebracht naar zieken en ouderen in en rond de gemeente.