Lezing over Ludgeruskerk

  Kerk, Hall
  15 november 2022
  19:30 uur


  HALL – De Oudheidkundige Vereniging De Marke organiseert een lezing over de geschiedenis van Hall en zijn middeleeuwse kerk. De bijeenkomst vind plaats op dinsdagavond 15 november om 19.30 uur. Spreker en rondleider is O. Carp uit Hall.
  De Ludgeruskerk geniet nationale bekendheid en erkenning als een van de achttien meest bijzondere middeleeuwse kerken. Vooral de cultuur- en kunsthistorische waarden van het interieur zijn bepalend voor deze unieke status. Interessant genoeg om de kerk bij deze gelegenheid van binnen te bewonderen, temeer daar het gerestaureerde orgel bij aanvang en in de pauze zal worden bespeeld. Carp zal verschillende facetten van de geschiedenis van Hall belichten: de ontstaansgeschiedenis van Hall, wie was Ludgerus, hoe invloedrijk was De Marke, wat deden edelen en vorsten in de kerk, alsook lokale notabelen enzovoorts. Voor leden en verdere belangstellenden.

  ohv-demarke.nl