Lichtjesavond

  Martinikerk, Algemene en RK begraafplaats, Doesburg
  1 november 2022
  19:00 uur


  DOESBURG – Op dinsdag 1 november branden er lichtjes op de Algemene begraafplaats en op de Rooms Katholieke begraafplaats in Doesburg. Iedereen is welkom om stil te staan bij de mensen die hen in het voorbije jaar, of langer geleden, ontvallen zijn.

  Het is een oude traditie om begin november stil te staan bij overleden dierbaren. Dit jaar verzorgen Uitvaartverzorging Patrimonium, de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg en de Rooms Katholieke kerk een lichtjesavond op de beide begraafplaatsen in Doesburg, in samenwerking met de Gestichten Doesburg.

  Voorafgaand aan de lichtjesavond vindt een herdenkingsbijeenkomst plaats in de Martinikerk. Daarin worden teksten voorgedragen en liedjes ten gehore gebracht die passen bij deze avond. In dit samenzijn worden de namen genoemd van de mensen die in het voorbije jaar of misschien ook wel langer geleden ontvallen zijn en er wordt een kaars voor hen aangestoken. De herdenkingsbijeenkomst en lichtjesavond is voor iedereen bedoeld, ongeacht de levensovertuiging.

  Het samenzijn in de Grote of Martinikerk begint om 19.00 uur. De kerk is open vanaf 18.30 uur. Vandaar gaan de aanwezigen met elkaar op weg naar de begraafplaatsen. Zij komen hier rond 20.00 uur aan en krijgen daar de gelegenheid om een kaars bij het graf van hun dierbare neer te zetten. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting en is er koffie in het uitvaartcentrum van Patrimonium, tegenover de algemene begraafplaats. Toegang en deelname is gratis.

  0313-474909

  info@patrimoniumdoesburg.nl