Raadsforum LCE

  Gemeentehuis, Brummen
  3 november 2022
  19:00 uur


  GEM. BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen komt donderdag 3 november bijeen voor een raadsforum. Er staan twee concrete voorstellen op de agenda waarover wordt gesproken. De bijeenkomst begint om 19.00 uur.
  Ten eerste is dat het voorstel over de accountantscontrole van de jaarrekening over 2022. Daarnaast wordt gesproken over het provinciaal inpassingsplan voor een logistiek centrum in Eerbeek (LCE). Voordat de provincie dit ‘provinciaal bestemmingsplan’ verder in procedure brengt, hoort het allerlei instanties, waaronder het gemeentebestuur.
  Tijdens het forum worden geen besluiten genomen. Wel kunnen bezoekers meepraten over de raadsvoorstellen die op de agenda staan. Verder buigt de raad zich over de lijst met ingekomen en te verzenden stukken en praten de burgemeester en de wethouders de raadsleden bij over ontwikkelingen vanuit de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Brummen deelneemt.
  Forumbijeenkomsten worden in de regel niet live uitgezonden door de lokale omroep. Maar omdat er veel belangstelling is voor de bespreking van het inpassingsplan voor het LCE, wordt dit keer een uitzondering gemaakt. Het forum rechtstreeks te bekijken via het televisiekanaal van VoorstVeluwezoom.