Lezing Focussen

    Bibliotheek Eerbeek, Eerbeek
    21 oktober 2022
    14:30 uur


    EERBEEK – Op vrijdag 21 oktober houdt het Geheugensteunpunt Brummen een lezing/voorlichtingsbijeenkomst over de behandelmethode ‘focussen’. Gastspreker is Rinske Aarnoudse. Rinske is psychomotore therapeut en werkt bij de Waalboog. De Waalboog is gespecialiseerd in de zorg voor jonge mensen met dementie. FTD (Fronto Temporale Dementie) is één van de dementievormen die bij deze groep mensen voorkomt. FTD gaat gepaard met gedragsproblemen en vraagt om een specifieke aanpak. Het expertiseteam van de Waalboog heeft hiervoor de behandelmethode ‘Focussen’ ontwikkeld. Een methode die zorgverleners en mantelzorgers leert en helpt om beter om te kunnen gaan met ontremd gedrag. De methode wordt inmiddels ook met succes gebruikt bij mensen met andere vormen van dementie. Rinske zal tijdens te lezing meer over vertellen.
    De bijeenkomst zal plaatsvinden in de Bibliotheek Eerbeek, in de Hans Broer zaal. Vanaf 14.15 staat er koffie en thee klaar. De lezing is van 14.30 tot 16.00 uur en tot 16.30 uur is er de mogelijkheid tot napraten. Voor het bijwonen van de lezing zijn 30 plekken beschikbaar. Aanmelden kan door de te mailen naar brummen@hetgeheugensteunpunt.nl of te bellen naar 06- 28457299.