Informatiebijeenkomst over sluiting

  Martinuskerk, Doesburg
  5 oktober 2022
  19:30 uur


  DOESBURG – De Rooms Katholieke H. Martinuskerk in Doesburg moet haar deuren sluiten. De reden is heel simpel: gebrek aan financiële middelen en teruglopende belangstelling voor de vieringen. “We komen steeds meer geld tekort en maken grote verliezen”, zegt bestuurslid Fabian van Buuren van de H. Willibrordus-parochie. “Daarom is besloten van 13 locaties terug te gaan naar één kerkgebouw in Zevenaar.”

  Net als in de rest van het land neemt ook in de Liemers het kerkbezoek en ook de betrokkenheid bij de kerk af. In Doesburg komen op zondag gemiddeld 40 mensen naar de kerk. De afname in belangstelling heeft een extra zetje gekregen door de coronaperiode. Tijden waarin helemaal niet gevierd mocht worden, werden afgewisseld met periodes waarin mensen toch liever nog niet bijeen kwamen. “En ook nu merken we nog dat mensen voorzichtig zijn”, zegt Van Buuren.
  Het teruglopend aantal parochianen en hoge kosten hebben de parochie in 2019 al doen besluiten om 9 van de 13 kerken te sluiten. Nu komen daar nog eens drie locaties bij. “De parochie wil de middelen en energie steken in het in stand houden van één kerkgebouw en in activiteiten van en voor gelovigen en belangstellenden die het verhaal van Jezus levend houden. Concentratie in één gebouw houdt in dat energie gestoken kan worden in een aansprekende viering, dat duidelijk is waar en wanneer mensen terechtkunnen om hun geloof te voeden en te vieren en elkaar te ontmoeten als gelovigen”, luidt de uitleg. Die ene locatie wordt het Eucharistisch Centrum de Andreaskerk in Zevenaar.

  De H. Willibrordus-parochie heeft het voornemen de kerk in Doesburg aan de dienst te onttrekken en maakt bekend dat de zondagsviering per 2023 stopt. Echter, zolang het kerkgebouw nog geen andere bestemming heeft, kunnen hier nog steeds gelegenheidsvieringen zoals uitvaarten en trouwerijen plaatsvinden. Ook kunnen er tot de verkoop gebedsdiensten worden gehouden door parochianen. Voor het gebouw wordt een nieuwe, passende bestemming gezocht.
  Wie mee wil praten of meer wil weten, is op woensdag 5 oktober welkom op de informatieavond in de Martinuskerk. Deze begint om 19.30 uur.