Raadsforum over LCE

  Bosque, Eerbeek
  5 oktober 2022
  20:00 uur


  GEM. BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen komt op woensdag 5 oktober bijeen voor een extra forum. Er wordt dan gesproken over het provinciale inpassingsplan voor een Logistiek Centrum in Eerbeek.
  Aanleiding voor deze extra ingeplande vergadering is de toekomstige keus van de Provincie Gelderland voor een locatie voor een Logistiek Centrum in Eerbeek (LCE). Hiervoor heeft de provincie een inpassingsplan in voorbereiding. Voordat de procedure wordt vervolgd, wordt de gemeenteraad hierover gehoord. Ook wordt de raad deze avond geïnformeerd over het proces om te komen tot een Koersnota Wegen.
  Het forum wordt gehouden in een vergaderzaal bij Bosque aan de Harderwijkerweg 28 in Eerbeek. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en is openbaar. Wie wil inspreken, kan contact opnemen met raadsgriffier Balduk via griffie@brummen.nl of tel. 0575-568233. De stukken zijn te vinden op www.brummen.nl.