Raadsforum

  Gemeentehuis, Brummen
  29 september 2022
  20:00 uur


  BRUMMEN – De gebruikelijke besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Brummen staat gepland op donderdag 13 oktober. Dit is extra vroeg vanwege zowel de extra begrotingsbijeenkomsten in oktober als de herfstvakantie. Ter voorbereiding vindt op donderdag 29 september al het raadsforum plaats. In één gezamenlijk raadsforum worden zes concrete voorstellen besproken.

  De voorstellen die het college aan de gemeenteraad voorlegt, gaan vooral over ruimtelijke ontwikkelingen. Zo staan er vier bestemmingsplannen op de agenda. Deze hebben betrekking op de Arhemsestraat 50 in Brummen, de Ambachtstraat 43-45 in Brummen, de Achter Eerbeekseweg 8 in Eerbeek (grens Laag Soeren) en diverse bos-, natuur en waterbestemmingen. Ook buigt de raad zich over een voorstel om een aantal percelen te onttrekken aan de openbaarheid. Onder andere bij de Burgemeester Dekkerstraat en de Arnhemstraat 50 in Brummen en De Wasacker in Eerbeek. Het zesde voorstel op de agenda is de derde begrotingswijzing van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland.
  Het forum begint om 20.00 uur en is openbaar. Iedereen is van harte welkom om de vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis bij te wonen. Forumvergaderingen worden niet live worden uitgezonden via website of lokale omroep. Dit in tegenstelling tot de besluitvormende raadsvergadering, die wel via het televisiekanaal van de lokale omroep rechtstreeks wordt uitgezonden.
  Tijdens een raadsforum worden er géén besluiten genomen. Wel kunnen bezoekers meepraten over de raadsvoorstellen die op de agenda staan. En is er de mogelijkheid voor inwoners om een onderwerp te bespreken dat niet op de agenda staat. Verder buigt de raad zich over de lijst met ingekomen en te verzenden stukken en praten de burgemeester en de wethouders de raadsleden bij over ontwikkelingen vanuit de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Brummen deelneemt.