Home / Zevenaar

Zevenaar

Feestelijke inzegening van de nieuwe parochie Sint Willibrordus

REGIO – Op zondag 7 januari vindt er om 10.30 uur in de Heilige Andreaskerk te Zevenaar een feestelijke viering plaats vanwege het samengaan van de Liemerse parochies Sint Willibrordus (Doesburg / Rijnwaarden / Zevenaar) en Heilige Vier Evangelisten (Duiven / Westervoort) tot de nieuwe parochie Sint Willibrordus te Zevenaar.

Per 1 januari 2018 omvat de nieuwe parochie de dertien R.K. geloofsgemeenschappen Babberich, Doesburg-Angerlo, Duiven, Groessen, Herwen & Aerdt, Lathum-Giesbeek, Lobith & Tolkamer, Loo, Oud-Zevenaar, Pannerden, Spijk, Westervoort en Zevenaar.

Kardinaal Eijk, aartsbisschop van het bisdom Utrecht, die op 14 december jongstleden officieel het fusiedecreet heeft uitgevaardigd, zal zelf deze viering voorgaan, samen met het voltallig pastoraal team. Ook het nieuwe benoemde parochiebestuur zal er gepresenteerd worden. Het koor AMK Zevenaar, Gemengd koor Duiven, Gemengd koor Oud-Zevenaar en het NGK koor Zevenaar ondersteunen de viering muzikaal. Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en nieuwjaar te wensen.
 

Lijsttrekker D66 Zevenaar stapt op

ZEVENAAR – De resultaten van de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente zijn voor D66 Zevenaar teleurstellend. Door de lage opkomst in de stad en het ontbreken van een basis in de gemeente Rijnwaarden is het volgens de partij niet gelukt hun kiezers aan ons te binden of hen te motiveren naar de stembus te gaan.

Lijsttrekker Tienke van der Werf trekt daar haar conclusies uit en stapt op. " Als lijsttrekker van D66 Zevenaar vind ik dat ik aan een dergelijke uitslag consequenties moet verbinden. Ik zal daarom geen gebruik maken van onze zetel in de gemeenteraad. De nummer 2 van de lijst, Peter Pollmann, zal met grote inzet zijn raadslidmaatschap continueren", laat ze weten. "We vinden het belangrijk nieuwe mensen een kans te geven in onze fractie en in de lokale politiek. Daarom dragen we Ben van Bindsbergen (nr 3) en Erik Verkampen (nr 7) voor, voor de commissies Middelen en Ruimte. Hans Lombarts (nr 4) zal de commissie Samenleving voor zijn rekening blijven nemen."
 

Ella Schadd waarnemend burgemeester nieuwe gemeente Zevenaar

ZEVENAAR – Commissaris van de Koning Clemens Cornielje heeft besloten Ella Schadd-de Boer per 1 januari 2018 te benoemen tot waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Zevenaar. Schadd was ondermeer jarenlang wethouder in Rheden en later waarnemend burgemeester in Doesburg.

Ella Schadd-de Boer (1949, PvdA) werd in september 2015 waarnemend burgemeester van de gemeente Rijnwaarden. Deze gemeente fuseert met de gemeente Zevenaar. Eerder was Ella Schadd waarnemend burgemeester in Vlieland en in Doesburg. Ook was ze burgemeester van de Friese gemeente Boornsterhem, tot die bankroet ging.

Cornielje heeft over deze benoeming goed overleg gehad met de lijsttrekkers en beoogd fractievoorzitters van de nieuwe gemeente Zevenaar, waar 22 november verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad werden gehouden. Zij staan unaniem achter deze keuze.

Het benoemen van een waarnemend burgemeester behoort tot de rijkstaken van de commissaris van de Koning.
 

Gemeente Zevenaar introduceert het Kindpakket

ZEVENAAR – Gemeenten hebben dit jaar extra budget gekregen om kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen, te ondersteunen. Daarom introduceerde de gemeente Zevenaar het Kindpakket. Dat bestaat uit bestaande en nieuwe minimaregelingen voor de minder bedeelde kinderen.

Op deze manier draagt de gemeente Zevenaar bij aan het feit dat het voor alle kinderen uit Zevenaar mogelijk moet zijn om mee te doen op school, bij de sportvereniging en buitenschoolse activiteiten.
Het Kindpakket is er voor alle kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, met een inkomensgrens van 120% van het bijstandsniveau. Op dit moment is de Gelrepas een van de regelingen voor deze kinderen, welke nu een onderdeel uitmaakt van het Kindpakket.

Voor de introductie van het Kindpakket zijn kinderen uit de doelgroep geïnterviewd door Stichting Leergeld de Liemers. Uit de interviews komt naar voren dat kinderen vooral behoefte hebben aan een goede set kleren, schoolspullen en een fiets. Ouders van de kinderen ontvangen binnenkort een brief met daarbij De Stad In! cadeaubonnen op naam van het kind. Deze kunnen de kinderen gebruiken om de aanschaf van deze spullen te financieren.
Verder bestaat het Kindpakket uit zowel de bestaande minimaregelingen, zoals een vergoeding voor zwemles, als uit een aantal nieuwe en uitgebreide regelingen. Zo wordt de computerregeling uitgebreid, doordat kinderen steeds vaker een eigen laptop of tablet meebrengen naar school en wordt de identiteitskaart vergoed.

www.zevenaar.nl/kindpakket
 

Project Burgerinitiatieven Zevenaar van start

ZEVENAAR – De gemeente Zevenaar heeft € 100.000 beschikbaar gesteld om vernieuwingen op gebied van zorg en welzijn te stimuleren. Met deze subsidieregeling is het mogelijk voor inwoners om hun ideeën in te dienen en te verwezenlijken.

Het project Burgerinitiatieven wordt in samenwerking met welzijnsorganisatie Caleidoz uitgevoerd. Het doel is in de toekomst de zorgen die nodig zijn te kunnen blijven verlenen en nog verder te vernieuwen. Individuele inwoners en vrijwilligersorganisaties kunnen vanaf 1 september een aanvraag indienen.

Ideeën kunnen vanaf 1 september tot en met 30 september 2017 online ingediend worden op www.burgerinitiatievenzevenaar.nl of via info@burgerinitiatievenzevenaar.nl. Zodra de aanvraagtermijn verstreken is, worden alle aanvragen gecheckt door een adviescommissie van inwoners. Als de aanvragen voldoen aan de gestelde criteria, worden ze geplaatst op de website www.burgerinitiatievenzevenaar.nl. Deze wordt op vrijdag 1 september gelanceerd.
In november kunnen alle inwoners van de gemeente Zevenaar vervolgens stemmen op het project dat hen het meest aanspreekt. De projecten met de meeste stemmen worden met positief advies voorgelegd aan het college van B&W. Per project is er een maximaal budget van € 10.000 beschikbaar.

Het is van belang dat de ingediende aanvraag een bijdrage kan leveren aan bijvoorbeeld duurzaamheid of innovatie in de leefomgeving, de leefbaarheid of gelijkwaardigheid in de gemeente of het versterken van preventie en eigen kracht.
 

D66 Zevenaar presenteert kandidatenlijst

ZEVENAAR – Op de Algemene Ledenvergadering van 20 juli hebben de leden van D66 Zevenaar de kandidatenlijst voor de herindelingsverkiezingen op 22 november voor de nieuwe gemeente Zevenaar vastgesteld. Tienke van der Werf uit Babberich staat op de eerste plaats, daarna volgen respectievelijk Peter Pollmann uit Zevenaar, Ben van Binsbergen uit Babberich, Hans Lombarts uit Zevenaar, Sylvia Kuster uit Zevenaar, Karin Goes uit Lathum en Erik Verkampen uit Oud-Zevenaar.
Onder het motto D66 Zevenaar, Met elkaar gaat lijsttrekker Tienke van der Werf met deze mensen de komende maanden campagne voeren en aan de slag met de speerpunten uit het verkiezingsprogramma Goed Wonen, Goed Werken en Goed Recreëren.
“Met vertrouwde en nieuwe gezichten, staat dit team klaar om de ingezette positieve koers van D66 Zevenaar van de afgelopen jaren voort te zetten”, aldus Tienke van der Werf.

www.zevenaarD66.nl
 

Fusiegemeente Zevenaar kiest nieuw beeldmerk

ZEVENAAR – Inwoners van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar, die per 1 januari 2018 fuseren, konden van 27 juni tot en met 7 juli stemmen op het logo dat zij het beste vinden passen bij de nieuwe gemeente Zevenaar. De uitslag van de stemming is bekend. Vanwege de fusie komt er een nieuwe huisstijl inclusief een nieuw logo.

Het winnende beeldmerk is het logo, bestaande uit twaalf strepen, die symbool staan voor de twaalf sterke kernen die de nieuwe gemeente telt. Ontwerper van dit logo is Ontwerpkantoor Vonk Specht uit Aerdt. De basis voor dit ontwerp zijn de twaalf kernen, met elk hun eigen geschiedenis, tradities en karakter. De letter Z is geïnspireerd op de stadszegels van Zevenaar zo’n 500 jaar geleden. Het logo symboliseert de verbinding met het verleden en het samengaan van de twaalf kernen tot een sterke, nieuwe gemeente.

Inwoners van beide gemeenten hebben zowel online als op papier gestemd. In totaal zijn er 2.359 unieke stemmen uitgebracht, 942 keer is er gestemd op het logo met de twaalf strepen. Daarmee ging 40% van de stemmen naar het winnende logo. Enkele reacties van inwoners op dit logo waren: strak en modern, speels, mooi dat de 12 strepen staan voor de kernen van de gemeente.

De stuurgroep herindeling heeft de keuze van de inwoners overgenomen. Daarmee wordt het ’12-strepen-logo’ ook daadwerkelijk het nieuwe logo voor de fusiegemeente. Dit logo is de basis voor de verdere uitwerking van de huisstijl. Het ontwerpkantoor gaat aan de slag met de kleurstelling van het logo, het standaard lettertype en de uitwerking van de huisstijl op verschillende dragers van briefpapier tot dienstauto’s. Later dit jaar wordt de nieuwe huisstijl gepresenteerd aan de organisatie en inwoners en start implementatie. Dit gebeurt gefaseerd om de kosten zoveel mogelijk te beperken. Vanaf januari 2018 is de huisstijl grotendeels doorgevoerd.
 

Inwoners kiezen nieuw logo fusiegemeente Zevenaar

GEM. ZEVENAAR – Op 1 januari 2018 is de fusie tussen de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar een feit. De verschillende werkgroepen werken momenteel hard aan de nieuwe organisatie. Waaronder ook aan een nieuwe huisstijl, inclusief logo. De stuurgroep herindeling wil graag inwoners een keuze laten maken voor het logo dat zij het meest vinden passen bij de nieuwe gemeente Zevenaar.

Regionale ontwerpbureaus hebben een ontwerp mogen maken voor het nieuwe logo van de nieuwe gemeente. Daaruit zijn drie ontwerpen geselecteerd waaruit de inwoners van Rijnwaarden en Zevenaar kunnen kiezen. Het logo met de meeste stemmen, wordt ook echt het nieuwe logo van de gemeente Zevenaar per 1 januari 2018. Dit logo is de basis voor de ontwikkeling van de huisstijl van de nieuwe organisatie.
Inwoners kunnen via de website van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar online stemmen, www.rijnwaarden.nl/welk-logo-kiest-u en www.zevenaar.nl/welk-logo-kiest-u.
Ook is het mogelijk om op papier een stem uit te brengen. In de Rijnwaarden- en Zevenaar Post van 27 juni en 4 juli vinden zij een artikel waarop zij hun voorkeur kunnen aanvinken. Vervolgens kunnen ze deze opsturen naar Gemeente Rijnwaarden, Natasha Schüller, Antwoordnummer 4515, 6920 ZX Tolkamer. Of afgeven bij de balie van het gemeentehuis aan de Markt 5 in Lobith of aan de Kerkstraat 27 in Zevenaar. Stemmen kan nog tot en met 7 juli.
 

Michel Tromp secretaris fusiegemeente Zevenaar

ZEVENAAR – De stuurgroep herindeling van Rijnwaarden en Zevenaar benoemt Michel Tromp als kwartiermaker annex beoogd gemeentesecretaris, per 1 januari 2018. Met ingang van 1 september 2017 treedt hij in dienst en vervult hij de rol van algemeen projectleider bij de herindeling. Hij bereidt hij de fusie van Rijnwaarden en Zevenaar verder voor.

Michel Tromp heeft jarenlange ervaring met complexe organisatieontwikkelingen en –veranderingen en resultaatgericht en efficiënt werken, ervaring die hij opdeed als gemeentesecretaris bij de gemeenten Baarle-Nassau en Goirle. Voor de nieuwe gemeente Zevenaar richt hij zich op drie pijlers: organisatie, cultuur en verbinding: ‘Ik heb er zin in om in Zevenaar aan de slag te gaan. Ik deel de visie van beide gemeenten dat een goede samenwerking in een open cultuur tussen de ambtelijke organisatie, college en raad belangrijk is. Vanuit die basis waarborgen we de kwaliteit van dienstverlening en hebben we verbinding met de inwoners. Wij faciliteren onze inwoners om te leven in de gemeenschap die zij zelf wensen. Mijn motto: behandel de ander, zoals de ander behandeld wil worden’.
Op de advertentie reageerden circa 35 kandidaten. Jeroen Staatsen, voorzitter van de stuurgroep herindeling, is blij met de komst van Michel Tromp en heeft alle vertrouwen in een goede samenwerking.
 

Sociaal plan voor medewerkers gemeente Zevenaar

ZEVENAAR – Vakorganisaties FNV Overheid, CNV Overheid, het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) en beide colleges van B&W van de fusiegemeenten Rijnwaarden en Zevenaar, hebben een sociaal plan voor de medewerkers opgesteld.

Het sociaal plan beschrijft de rechten en plichten van de medewerkers en werkgevers gedurende het herindelingsproces, de arbeidsvoorwaarden en de regels over de plaatsingsprocedure. Hiermee wordt de overgang van de medewerkers naar de nieuwe organisatie per 1 januari 2018 op een zorgvuldige en transparante manier geregeld. Nadat op 21 februari een principe akkoord was bereikt, hebben de leden op 12 april ingestemd. Het sociaal plan heeft een looptijd van 3 jaar. Uitgangspunt is géén gedwongen ontslagen. Wethouder Hans Winters geeft aan dat hiermee een belangrijke stap in het fusietraject is gezet: "Er is een goed sociaal plan. Dat hebben we bereikt door constructief overleg met respect voor elkaars standpunten."
Met de vakorganisaties zijn afspraken gemaakt over het arbeidsvoorwaardenpakket. Voor de financiële consequenties van het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket geldt budgettaire neutraliteit. Er is geen doelstelling om te bezuinigen op de arbeidsvoorwaarden.

Nu het plan is vastgesteld, start de uitvoering van onder andere de werving- en selectieprocedure voor de sleutelfuncties en het plaatsingsproces voor de overige functies. Op dit moment vindt de werving en selectie van de gemeentesecretaris plaats.