Home / Rozendaal (page 4)

Rozendaal

Bijna 1600 amfibieën overgezet in Rozendaal

ROZENDAAL – Zo’n 25 vrijwilligers hebben dit voorjaar bijna 1600 padden en kikkers in Rozendaal overgezet bij het passeren van de Beekhuizenseweg. Eerdere jaren zijn eenzelfde aantal amfibieën overgezet, hoewel het beduidend minder was dan de topjaren in 2010 en 2011. Toen werden zo’n 3000 dieren per jaar overgezet. Voor de optimale amfibieëntrek is warm en vochtig weer nodig. Eind maart was dat het geval. De padden en kikkers trekken van de plek waar ze overwinteren naar een plaats waar ze met elkaar kunnen paren. In Rozendaal zijn dat vooral de vijvers van het kasteel en de Rozendaalse beek. Bij deze amfibieëntrek steken veel dieren de Kerklaan, Beekhuizenseweg en Rosendaalselaan over. In deze periode worden veel beesten overreden door het autoverkeer.
Om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen zijn dit voorjaar weer met hulp van Geldersch Landschap lage schermen geplaatst aan beide kanten van de weg bij de ingang van kasteel Rozendaal. De padden en kikkers werden via de schermen geleid naar emmers die in de grond waren gegraven. De vrijwilligers zorgden ervoor dat de emmers meerdere keren per dag werden geleegd en dat de dieren op een veilige plek aan de andere kant van de weg werden losgelaten. De vrijwilligers zijn dan ook van plan om de overzetactie volgend jaar te herhalen.
 

Peuterspeelzaal houdt deuren geopend

ROZENDAAL – Alle gemeenten moeten vanaf 1 januari 2018 peuteropvang bieden, dus ook de gemeente Rozendaal. Met de aanwezigheid van de peuterspeelzaal De Eekhoorn in de Torckschool leek dat geen onoverkomelijke eis voor Rozendaal. Totdat begin dit jaar bleek dat de peuterspeelzaal in financieel zwaar weer zat.

De nood was zelfs zo hoog dat de peuterspeelzaal dreigde kopje onder te gaan. Dat was voor de gemeente Rozendaal reden om versneld in gesprek te gaan met kindercentra Puck & Co, de organisatie die in de nieuwe school de kinderdagopvang gaat organiseren. Met deze organisatie is afgesproken dat Puck & Co al per 1 mei de activiteiten van de peuterspeelzaal overneemt. De gemeente geeft de peuterspeelzaal een bedrag van 17.500 euro mee om daarmee de zekerheid te hebben dat Rozendaal over een peuteropvang blijft beschikken. Daarmee wordt voorkomen dat in 2018 weer alles vanaf de grond opgebouwd moet worden. Dat zou ook veel kosten met zich meebrengen. Dankzij de samenwerking met Puck & Co kan de peuterspeelzaal de deuren geopend houden. Eerst nog in de Torckschool en als de nieuwe school gebouwd is in dat gebouw.

Op 3 april heeft het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal de beleidsregels Peuteropvang gemeente Rozendaal 2017 vastgesteld. Het opstellen van deze beleidsregels is één van de vervolgstappen die genomen is na de overname van stichting Speelzaal Rozendaal, beter bekend als peuterspeelzaal De Eekhoorn, door kinderdagopvangorganisatie Puck & Co. De beleidsregels liggen gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis.

Bij peuteropvang kunnen ouders recht hebben op een toeslag van de Belastingdienst. In de beleidsregels zijn de subsidieregels uitgewerkt die het ouders die géén recht hebben op kinderopvangtoeslag, financieel mogelijk maken om ook in de nieuwe situatie hun kind(eren) bij de peuteropvang onder te brengen. De gemeente stelt hiervoor financiële middelen beschikbaar, tot maximaal 2000 in 2017. Dit is het subsidieplafond.
Deze beleidsregels gelden voor inwoners van Rozendaal. Zij hebben ook betrekking op Rozendaalse kinderen die peuteropvang buiten Rozendaal bezoeken. De aanvraag voor een toeslag doen ouders niet zelf, de peuteropvangorganisatie vraagt de toeslag namens de ouders aan bij de gemeente. Om deze aanvraag te doen, heeft de organisatie gegevens nodig over het inkomen.
 

Jos Scholten nieuwe wijkagent voor Rozendaal

ROZENDAAL – Jos Scholten is sinds kort wijkagent voor Rozendaal. Maar de meeste Rozendalers kennen hem waarschijnlijk al van de twee jaar die hij werkzaam was in het politie-cluster Rozendaal/Rheden/De Steeg/Ellecom. Scholten is 52 jaar en volgt Margriet van Kempen op. Naast wijkagent voor Rozendaal is hij als operationeel expert ook verantwoordelijk, namens de politie, voor een aantal veiligheidsthema’s in de gemeenten Rozendaal, Rheden en Doesburg. Bovendien geeft hij medeleiding aan het politie-cluster Rozendaal/Rheden/De Steeg/Ellecom.
 

VVD grote winnaar in Rozendaal

ROZENDAAL – 93,4 Procent van de stemgerechtigden in de gemeente Rozendaal wisten gisteren de weg naar de stembus te vinden. Een hoog percentage, maar toch net iets lager dan de vorige verkiezingen in 2012. Toen was het opkomstpercentage 95,8 procent. De VVD is wederom de grootste in Rozendaal met 43,7 procent van de stemmen. Ook dit percentage ligt lager, vier jaar geleden kreeg de VVD 47,1 procent van de stemmen. D66 is wel gestegen, van 12,5 procent in 2012 naar 16,2 procent dit jaar. Het CDA is de derde grote partij in Rozendaal met 10,4 procent van de stemmen, gevolgd door GroenLinks (7,7 procent), PvdA (5,9 procent), PVV (5,5 procent), Partij voor de Dieren (2,7 procent), ChristenUnie (2,2 procent), 50Plus (1,9 procent) en de SP (1,5 procent).
 

Help mee met overzetten amfibieën

ROZENDAAL – Net als afgelopen jaren zullen vrijwilligers in de periode maart en april amfibieën in Rozendaal overzetten bij het passeren van de Beekhuizenseweg. De afgelopen zeven jaar is met hulp van vrijwilligers een groot aantal dieren geholpen bij deze gevaarlijke oversteek. De vrijwilligers kunnen bij deze klus extra hulp goed gebruiken. De amfibieën trekken van de plek waar ze overwinteren naar een plaats waar ze met elkaar kunnen paren. In Rozendaal zijn dat vooral de vijvers van het kasteel en de Rozendaalse beek. Bij deze amfibieëntrek steken veel dieren de Kerklaan, Beekhuizenseweg en Rosendaalselaan over. In deze periode worden veel beesten overreden door het autoverkeer. Om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen, plaatst Geldersch Landschap dit voorjaar weer lage schermen aan beide kanten van de weg bij de ingang van kasteel Rozendaal. De padden en kikkers worden via de schermen geleid naar emmers die in de grond zijn gegraven. De vrijwilligers zorgden ervoor dat de emmers meerdere keren per dag werden geleegd en dat de dieren op een veilige plek aan de andere kant van de weg worden losgelaten. Doe mee. Wie de amfibieën een handje wil helpen, kan zich tot en met 15 februari opgeven als vrijwilliger. Belangstellenden kunnen zich melden bij Anton Logemann via e-mail anton@citaat.nl.
 

School mag gebouwd worden op Bremlaan

ROZENDAAL – De gemeenteraad van Rozendaal nam op 31 januari een meerderheidsbesluit over het nieuwe bestemmingsplan voor de nieuwe Dorpsschool (de fracties van R’74 en PAK stemden voor en de BGR stemde tegen). Met dit besluit is het mogelijk om op de Bremlaan een nieuwe school te bouwen en een verkeersveilige oversteek bij de Schelmseweg te realiseren. Stichting Behoud Karakter Bremheuvel stapt naar de Raad van State.

Dit besluit is niet zonder slag of stoot genomen. Op de druk bezochte raadsavond werd nog ingesproken door een bewoner van de wijk De Del. Hij gaf aan waarom de school niet op die plek moest komen. Het waren echter bezwaren die eerder al in zienswijzen waren aangekaart. Het college heeft in de zogenoemde nota van beantwoording deze zienswijzen van commentaar voorzien. Naar aanleiding van deze zienswijzen heeft de gemeente Rozendaal het bestemmingsplan ook op enkele details aangepast.

Ook de directeur van de Dorpsschool sprak tijdens de raadsavond in. Hij wees er op dat het huidige schoolgebouw in slechte staat is doordat er jarenlang geen groot onderhoud is geweest, dat er lekkages in het dak ontstaan, er klachten zijn over de luchtkwaliteit en het beeld ontstaat dat er voor de buitenlucht wordt gestookt. Hij drong er op aan, om in het belang van de schoolgaande kinderen, zo snel mogelijk te beginnen met de bouw van de nieuwe school. Ook de fracties van R’74 en PAK drongen er bij het college op aan om, zo snel als mogelijk en verantwoord is, met de nieuwbouw te beginnen.

De grote vraag is nu wanneer er wordt begonnen met de bouw van de nieuwe school, zeker nu de Stichting Behoud Karakter Bremheuvel stapt naar de Raad van State is gestapt. Zij wil er alles aan doen de bouw van de school op de Bremheuvel tegen te houden. Een besluit over de start van de bouw van de school is een bevoegdheid van het college. Het college wil dit besluit pas nemen als de juridische, financiële en gezondheidsaspecten in kaart zijn gebracht. Zij verwachten op 28 maart de gemeenteraad over dit besluit te raadplegen.
Het college is er van overtuigd dat zij de maximale zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij de totstandkoming van het bestemmingsplan. Vandaar dat zij de eventuele procedure bij de Raad van State met vertrouwen tegemoet ziet. Zij rekent er dan ook op dat nu, na twaalf jaar, de nieuwbouw van de school zal worden gerealiseerd, in het belang van onze kinderen.
 

Hulp gevraagd voor kindercarnaval Rozendaal

ROZENDAAL – Het carnavalsfestijn vindt zaterdag 18 februari plaats op De Dorpsschool aan De Steenhoek 1 in Rozendaal. Groep één en twee vieren carnaval van 12.30 tot 13.30 uur, groep drie tot en met vijf van 14.30 tot 16.00 uur en groep zes tot en met acht van 19.00 tot 21.30 uur. Er is geen voorverkoop. Kaartverkoop is op de dag zelf aan de deur. Kinderen uit groep één tot en met vijf betalen 3 euro en kinderen uit groep zes tot en met acht 4 euro. Spuitconfetti is op last van de brandweer verboden.

Kindercarnaval bestaat al meer dan 30 jaar in Rozendaal. De organisatie van dit festijn wordt geheel gedaan door vrijwilligers. Ook de komende jaren willen zij deze lange traditie voortzetten. Er is echter dringend nieuw organisatietalent nodig. Dus zijn de vrijwilligers op zoek naar ouders die mee willen organiseren. Het is niet veel werk. De organisatie komt per jaar één of twee keer bij elkaar. Er is een draaiboek en dat wordt elk jaar weer besproken en aangepast. Het carnavalsfeest zelf is ingedeeld in drie groepen/tijdstippen. Men kan aangeven op welke tijdstippen/bij welke groepen men aanwezig wil zijn. Ook hoeft men geen diehard carnavalsvierder te zijn.

mbudel@upcmail.nl
bonnie.verhagen@gmail.com
 

Alex Koning overleden

ROZENDAAL – Op 10 januari is de heer Alex Koning, fractievoorzitter van de Belangengemeenschap Rozendaal, overleden. Hoewel bekend was dat zijn gezondheid te wensen over liet, kwam zijn overlijden voor velen onverwacht. Alex Koning was sinds maart 2006 raadslid voor de BGR, vanaf 2014 als fractievoorzitter. Hij heeft immer zijn volle inzet gegeven voor de belangen van de gemeente Rozendaal. Hij was een overtuigd voorstander van de zelfstandigheid van de gemeente. Zijn positieve instelling heeft hem de laatste maanden geholpen zo lang mogelijk te blijven functioneren als raadslid. Zijn rustige en weloverwogen opstelling in de raad, gecombineerd met zijn humor kwam de debatten in de gemeenteraad ten goede. De gemeente Rozendaal is hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor de gemeente. Hij zal in de gemeenteraad gemist worden. College, raadsleden en medewerkers van de gemeente Rozendaal wensen zijn echtgenote en zijn zoons veel sterkte met dit grote verlies.
 

Scherpe granaat in Rozendaal

ROZENDAAL – De politie kreeg vrijdag een melding dat er een explosief zou liggen op Landgoed Rozendaal. Het ging om een granaat met een afmeting van 30 bij acht centimeter. De burgemeester van Rozendaal, Hendrik Jan Klein Molekamp heeft toestemming gegeven het explosief op locatie te laten springen. De EODD heeft dat daarna gedaan en het  explosief tot ontploffing gebracht. Het ging om een Engelse afweersgeschuts-granaat met brisantwerking. – Foto: Politie Rheden-Rozendaal

 

Oprichting Buurtschap Dorpskom en Beekdal

ROZENDAAL – In oktober is, bij een samenkomst van dorpsbewoners uit de Rosendaalselaan, Kerklaan, Beekhuizenseweg en Rosendael, het initiatief ontstaan om te komen tot oprichting van een buurtschap.

Het gemeenschappelijk belang hebben bij een rustige en veilige leefomgeving was de aanleiding voor de oprichting. Maar ook het behoud van de unieke monumentale dorpskom en het waardevolle historische beekdal. Bij die gelegenheid is een werkgroep in het leven geroepen en daaruit is een ad hoc bestuur gevormd. Het bestuur bestaat uit Jurrien de Mik (jzdemik@dm-architecten.nl), Rinske Osinga (rjosinga@hotmail.com), Margo van Til (margovantil@gmail.com), jan Gerritsen en Els Drosten, allen woonachtig aan de Rosendaalselaan.
De activiteiten die moeten leiden tot de oprichting, hebben inmiddels plaatsgevonden. De missie van Buurtschap Dorpskom en Beekdal is: ‘het behouden en versterken van het lommerrijke dorpse karakter met haar unieke beekdal, rust en woongenot; sociale binding en onderlinge dienstbaarheid bevorderen, waarbij regelmatig opbouwend overlegd wordt met de leden, lokale overheden zoals gemeentebestuur, de politieke partijen, de politie, de stichting Gelders Landschap en Kastelen en plaatselijke organisaties.
Vanuit deze missies is een aantal doelstellingen geformuleerd op diverse terreinen. De buurtschap hoopt een positieve bijdrage te leveren aan de dorpsgemeenschap. Wie mee wil doen of adhesie wil betuigen, kan contact opnemen via één van bovenstaande e-mailadressen.