Home / Rozendaal (page 32)

Rozendaal

Rozendalers willen zelfstandig blijven

Voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen, houdt de lokale partij Belangengemeenschap Rozendaal (BGR) traditiegetrouw een enquête onder de Rozendaalse inwoners. Ook dit jaar was de enquête een groot succes.

Vele inwoners hebben gereageerd. Naast de reacties op de stellingen waren er veel vrije opmerkingen en suggesties. Tendens van de uitslag is dat de Rozendalers zelfstandig willen blijven en zij het huidige leef- en woonklimaat willen handhaven. Het behoud van de eigen identiteit scoort hoog. Ook het behoud van de landschappelijke kwaliteit vraagt aandacht. Het onderhoud aan de wegen en groen zou beter kunnen.
Ook verwacht men goede (sport)- voorzieningen voor jong en oud. De bouwplannen voor de dorpsschool worden niet door iedereen gewaardeerd. Maar de meerderheid is niet tegen de plannen. Wel worden randvoorwaarden gesteld zoals optimale milieuvoorzieningen langs de A12 en goede inpassing van de bebouwing in de huidige Kapellenberg.
Naast een verantwoorde invulling van alle ruimtelijke ontwikkelingen ten westen van de kapellenberg wordt de aandacht van de BGR voor het behouden van de historische dorpskern gesteund. De BGR is nu volop bezig met het opstellen van het nieuwe verkiezingsprogramma. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitslag van de enquête. Op donderdag 7 januari wordt het programma door de leden van de BGR vastgesteld.
 

Logemann lijsttrekker PAK Rozendaal

Anton Logemann is de nieuwe lijsttrekker van PAK Rozendaal. Hij volgt daarmee Hugo Korstanje op, die nu fractievoorzitter is van PAK in de gemeenteraad. Logemann is de afgelopen vier jaar raadslid geweest voor deze partij. Nummer twee op de PAK-lijst is Barend van der Plas, nu actief als woordvoerder sociale zaken in de commissie van advies van de gemeente. Op de derde plaats staat Chris Schmidt. PAK gaat de komende gemeenteraadsverkiezing in met een programma waarin de thema’s groen, duurzaam en samen centraal staan.
 

Kerstsfeer neemt bezit van ‘t Rhedens

In de sfeervol versierde aula van ’t Rhedens in Rozendaal is het donderdag aan het eind van de middag wel gezellig, maar nog niet erg druk. De kerstmarkt, georganiseerd door 3VWO D, wordt op dat moment vooral bezocht door leerlingen en leraren. De ouders worden later verwacht. De leerlingen hebben de organisatie zelf op zich genomen: de taken zijn in de klas verdeeld. Zo is er zelf gezocht naar sponsoring, want alles wat op de markt wordt verkocht – van typische decemberlekkernijen als oliebollen en warme chocomel, tot leuke presentjes – is beschikbaar gesteld door Velpse winkeliers. Niet alleen is het organiseren van zo’n markt leuk om te doen, ook maken de leerlingen hiermee hun maatschappelijke uren. De bezoekers die ’s avonds komen, vooral ouders die al op school waren voor een tien minutengesprek, hebben hun steentje bijgedragen. De opbrengst van de markt is namelijk bestemd voor SOS Kinderdorpen, waar de school het hele jaar door acties voor houdt. Dankzij 3VWO D kan er weer 750 euro aan de pot worden toegevoegd

Herdenking executie bij Emmapyramide in Rozendaal

ROZENDAAL – Zondag 13 december 2009 was het 65 jaar geleden dat tien jonge mannen werden geëxecuteerd in Rozendaal, dichtbij de Emmapyramide. Ze zaten gevangen in de kluis van de Rotterdamsche Bank in Velp, tegenover het postkantoor en werden in opdracht van SS-generaal Hanns Albin Rauter geselecteerd om te worden doodgeschoten, als represaille voor burgeraanvallen op enkele Duitse wachtposten.

Het waren stuk voor stuk heldhaftige, moedige jonge kerels, die geprobeerd hadden zich aan te sluiten bij de geallieerden, om zodoende te helpen om ons land (verder) te bevrijden. Ze werden naar Velp gebracht uit diverse delen van het land. Uit respect voor deze mannen hebben bestuursleden van het Comité 4 Mei Velp en Stichting Velp voor Oranje zondag bloemen gelegd bij een gedenksteen aan de voet van de Emmapyramide. De Emmapyramide ligt aan het laatste stukje van de Kluizenaarsweg een eindje rechts het bos in.

Geen van de gearresteerde jonge mannen was – voor zover bekend – actief betrokken bij verzetswerk. Sommigen waren ondergedoken om niet in Duitsland te werk gesteld te worden. Toen de geallieerden het Zuiden van Nederland hadden bevrijd, wilden ze – onafhankelijk van elkaar – de rivieren oversteken en zich voegen bij de legers van de Canadezen, Engelsen en Amerikanen. Ze belandden uiteindelijk allemaal in de beruchte gevangenis van de SD; het gebouw van de Rotterdamsche Bank in Velp. Deze Sicherheits Dienst (Duitse ‘Veiligheids Dienst’) was zeer gevreesd om haar martelmethoden.

Op de middag van 12 december 1944 werden de acht mannen met een vrachtwagen opgehaald. Waar ze de nacht hebben doorgebracht is niet bekend. Bij zonsopgang van 13 december werden de volgende jongens doodgeschoten en nabij de executieplaats in een massagraf gegooid: Leonard Toepoel (22 jaar) uit Amsterdam en Reyer van de Haar (25 jaar) uit Nijmegen. Ze probeerden de Waal over te steken bij Opheusden om zich aan te sluiten bij de geallieerden, die aan de overkant van de rivier bivakkeerden. Ze werden, net als de19-jarige Josephus Bernardus Radstake uit Schiedam, gearresteerd en in Velp gevangen gezet.
De Groningers Douwe Ruitinga (22 jaar) en Willem Andries Jongsma (20 jaar) bleken bij een controle in het bezit van kaarten. Verdacht van spionage werden ze opgepakt en in Velp opgesloten. Anthonius Brand (35 jaar) uit Montfoort was ‘op weg naar de Britten’, maar werd gearresteerd in het ‘sperrgebiet’ tussen Rhenen en Wageningen. Ook Gerardus Hendrikus Brand uit Berkel en Rodenrijs (21 jaar) en Evert Hans Kaper uit Wormerveer (19 jaar), werden bij hun poging zich bij de Engelsen aan te sluiten, gepakt en overgebracht naar Velp.
Later op de dag zijn op dezelfde plaats nog twee jongens geëxecuteerd. Ze zaten tot dan toe gevangen in Ede. Het betreft de Haagse studenten Willem Leendert Rudolf van Balen (22 jaar) en David Johannes Bakker (21). Eind oktober waren ze naar de Alblasserwaard (Streefkerk) gereisd om eten te halen voor hun families. Ter plaatse besloten ze om de Lek over te steken en zich aan te sluiten bij de geallieerden. Ze werden gepakt en opgesloten.

Toen het massagraf na de oorlog werd geopend, bleek uit de ingeslagen schedels en andere verminkingen, dat de jongens voor hun executie zijn gemarteld. Hun lichamen zijn na de oorlog herbegraven in hun woonplaatsen. Op 13 december 1997 is door de gemeente Rozendaal een gedenksteen geplaatst met daarop hun namen. Nabestaanden uit het hele land hebben toen die plechtigheid bijgewoond. Ieder jaar, op 4 mei, legt het gemeentebestuur van Rozendaal bloemen bij dat monument.
 

PAK dik tevreden met behoud Het Rhedens

ROZENDAAL – Politieke partij het PAK in Rozendaal is content dat Het Rhedens met een locatie in Rozendaal blijft gevestigd. De Rozendaalse partij vindt dat de laatste jaren is gebleken dat een Havo/VWO-opleiding in deze regio op zijn plaats is.

Tijdens een extra raadsvergadering van de gemeenteraad van Rozendaal haalde Commissaris van de Koningin Clemens Cornielje een oud plan uit de kast. Hij stelde voor om de locatie van Het Rhedens alsnog te verplaatsen naar de locatie in Dieren. Het zou volgens Cornielje niet te verkopen zijn om overheidsgeld te steken in de renovatie van de school in Rozendaal.

Met deze uitspraak wekte Cornielje bij de fractie van het PAK verbazing. Fractievoorzitter Hugo Korstanje vroeg tijdens de raadsvergadering of Cornielje over zijn voorstel met de school had overlegd. Cornielje zei dat hij dit niet had gedaan.
Cornielje heeft een dag na zijn werkbezoek zijn uitspraak herroepen. Hij zou op het ‘verkeerde been zijn gezet’. De commissaris zet zich niet meer in voor een verhuizing van de Rozendaalse school, zo blijkt uit een bericht in de Gelderlander.
Het PAK is, zo meldt fractievoorzitter Hugo Korstanje, blij met deze toezegging. Cornielje wekte mijn zijn uitspraak onrust, want toekomstige leerlingen en ouders van deze school zouden gaan twijfelen over het voortbestaan van de school in Rozendaal. De commissaris zou de school dan schade berokkenen als nieuwe leerlingen om deze reden wegblijven.

Het Rhedens heeft inmiddels een verklaring uitgegeven waaruit blijkt dat het onverminderd werkt aan een gefaseerde nieuwbouw in Rozendaal. Het PAK ondersteunt dit streven, want de partij is voorstander dat de school de ruimte krijgt over een volwaardige huisvesting.
 

Verhuizing Het Rhedens niet aan orde

Bij een werkbezoek aan de gemeente Rozendaal heeft de Gelderse Commissaris van de Koningin Clemens Cornielje donderdag laten weten voorstander te zijn van een verhuizing van Het Rhedens Rozendaal naar Dieren. Stichting Het Rhedens heeft met verbijstering kennisgenomen van deze uitspraak. Een dergelijke verhuizing is immers op geen enkele manier aan de orde.

Samenvoeging van de locaties van Het Rhedens in Rozendaal en Dieren is in de praktijk onmogelijk. Het schoolgebouw in Dieren is te klein om het sterk toegenomen aantal leerlingen van beide locaties te herbergen. Bovendien is het gebouw in Dieren deels verhuurd. De doorstart van Het Rhedens Rozendaal van enkele jaren geleden is een succes gebleken. De school heeft alweer enige tijd het maximaal aantal leerlingen. Ook voor de locatie Dieren is de belangstelling sterk toegenomen. Er is geen sprake van leegstand zoals Cornielje zegt. De school neemt dan ook volledig afstand van de uitspraken van Cornielje.

Algemeen directeur van Het Rhedens Jos Cremers is zeer verbaasd over de uitlatingen van Cornielje. “Er is geen contact geweest tussen Cornielje en de school. Zijn uitspraken hebben ons totaal verrast en we zijn er bijzonder ongelukkig mee. Na de onduidelijkheid van enkele jaren geleden over de huisvesting van Het Rhedens, kunnen er nu onnodig nieuwe misverstanden ontstaan. Bijvoorbeeld bij andere scholen in de regio, die tegenstander waren van concentratie van Het Rhedens. Met die scholen hebben we nu een uitstekend contact en dat houden we graag zo.”

Cornielje laat zich ook uit over de kosten van de ver-/nieuwbouw die op afzienbare termijn in Rozendaal gaat plaatsvinden. Door de locatie Rozendaal naar Dieren te verplaatsen zouden die kunnen worden uitgespaard. Cremers: “Nogmaals: een dergelijke verplaatsing is onmogelijk en dus niet aan de orde; Het Rhedens Rozendaal blijft bestaan. De financiering van de ver-/nieuwbouw lossen we als school zelf op en is dus helemaal geen probleem. Het Rhedens zal gaan beschikken over drie moderne schoolgebouwen waarin we uitstekend onderwijs verzorgen. De toenemende populariteit van Het Rhedens is de beste erkenning die we kunnen krijgen. Als de Commissaris zich goed had geïnformeerd over de ontwikkeling van de school, was hij waarschijnlijk niet tot deze uitspraken gekomen.”

De CdK heeft intussen zelf ook verklaard dat zijn opmerking niet juist is geweest en dat de situatie feitelijk anders is dan hij op dat moment wist.
 

KiKa Modeshow geslaagd

ROZENDAAL – Twee havo-leerlingen van het Rhedens-Rozendaal, Leonne Dieleman en Nathalie Peters, hielden voor hun profielwerkstuk een modeshow t.b.v. de stichting KiKa (Kinderen Kankervrij). Die modeshow vond plaats in Hotel en Congrescentrum Papendal te Arnhem en was een groot evenement, waar veel topmerken aan hebben deelgenomen, zoals Victor en Rolf, Spijkers en Spijkers, America Today, Sacha schoenen, Trix en Rees en anderen. Diverse bedrijven bleken ook tot sponsoring bereid middels financiele donaties, maar ook sponsoringen in natura, zoals bijvoorbeeld de crew-lunch door Supercoop Rheden. Door al deze sponsoringen is het bedrag dat de modeshow heeft opgebracht voor de stichting KiKa ongeveer 2.000 euro geworden. Een goed bedrag waar de stichting KiKa weer geweldige dingen mee kan doen!