Home / Rozendaal (page 3)

Rozendaal

Concert Pelgrim Brass in de kerk van Rozendaal

ROZENDAAL – Begin augustus barst traditiegetrouw de NJO Muziekzomer los, met een keur van concerten door veelbelovende jonge musici op prachtige locaties in Gelderland. In de kerk van Rozendaal treedt op dinsdag 15 augustus het kwintet Pelgrim Brass op.

De vijf jonge koperblazers van Pelgrim Brass vonden elkaar in de historische wijk Delfshaven in Rotterdam, waar het ensemble in 2013 werd opgericht. Bij deze mannen stroomt koper door het bloed. Ze begonnen allemaal op zeer jonge leeftijd met het spelen van een koperinstrument en zijn daar sindsdien nooit meer mee gestopt. Nu zij hun conservatoriumstudies hebben afgerond, timmert Pelgrim Brass hard aan de weg als professioneel koperkwintet.

Met een ongekende passie voor het ontwikkelen van eigen programma’s is Pelgrim Brass aan de slag gegaan en presenteren de musici deze Muziekzomer met trots de première van The Pelgrim’s Taste. Een samengesteld menu dat recepten uit de renaissance bevat, maar ook kruidige en experimentele gerechten. De ontwikkeling op het gebied van zowel koken als muziek heeft in de loop der tijd niet stilgestaan; u hoort de eenvoud van vroeger terug in het programma van deze koperblazers, maar ook vernieuwende werken die al uw zintuigen zullen prikkelen. Heeft u ooit gehoord van een ‘Debussy uit de oven’ of ‘Surf & Turf van Rimsky-Korsakov & Ravel’? Of zat u toch meer aan iets lichts te denken zoals een ‘Beatles-soep’ of als lunch een ‘Croque de la Frontera’? Pelgrim Brass serveert tijdens de Muziekzomer een uitgebalanceerd programma waarbij u als bezoeker zult opgaan in de kunsten van deze cuisinier musiciens.

Bas Duister – trompet
Ferdi Seelbach – trompet
Harry Stens – hoorn
Alejandro Luque Belmonte – trombone
Rommert Groenhof – tuba

Dinsdag 15 augustus – aanvang 20:00 uur; prijzen € 16,50 / jongeren t/m 30 jaar € 11. Kaarten en verdere informatie, ook over de andere concerten: www.muziekzomer.nl.
 

Jaarrekening 2016 sluit positief

ROZENDAAL – Het college van de gemeente Rozendaal heeft de jaarrekening 2016 aangeboden aan de gemeenteraad. De raad behandelt de begroting op 4 juli. Het jaar 2016 is afgesloten met een positief saldo.

Bij de begroting in het najaar van 2015 was de gemeente somber gestemd omdat ze met tegenvallers, voortkomend uit rijksbeleid, werden geconfronteerd. Toch is Rozendaal er in 2016 in geslaagd om met een voordelig saldo van bijna 200.000 euro het jaar af te sluiten.
Sinds 1 januari 2015 is een groot aantal taken in het sociaal domein van de Rijksoverheid overgedragen aan de gemeenten, met 80 procent van het budget. Dit ging gepaard met vooral financiële onzekerheden. Hiervoor heeft Rozendaal een financiële buffer gecreëerd die niet aangesproken hoefde te worden. Een uitvoerige cijferweergave is te vinden op www.rozendaal.nl onder het kopje jaarrekening 2016.
Een andere meevaller is de zeer voorspoedige verkoop van de kavels op de Del. In het verleden werd door enkele inwoners gesuggereerd dat dit project veel te optimistisch werd ingeschat door het college. Wethouder George van Gorkum: “Tot mijn voldoening kan ik zeggen dat we ver voorlopen op onze eigen prognoses. De kavels van projectontwikkelaar Credo zijn inmiddels voor 80 procent verkocht en van onze eigen kavels is nog maar 40 procent vrij ter beschikking. We worden van vele zijden gecomplimenteerd met de nieuwe wijk en uit de reactie van onze nieuwe inwoners blijkt dat ze heel blij zijn met hun nieuwe woning. Zo krijgt de gemeente Rozendaal weer nieuwe en jeugdige energie.”

Het positief resultaat leidt er toe dat de gemeente Rozendaal meer dan 4 miljoen euro vrij beschikbaar heeft om te investeren. Daarnaast is er nog ruim 3 miljoen aan bestemmingsreserves en voorzieningen ter beschikking. Daarmee behoort Rozendaal tot een van de meest solide gefinancierde gemeenten in Nederland.

 

Pas op voor insluipers bij mooi weer

ROZENDAAL – Het is weer regelmatig mooi weer. Heerlijk, lekker de deuren en ramen open. Maar pas op, want vooral in de zomermaanden krijgt de politie veel meldingen en aangiftes van insluiping of inklimmen op klaarlichte dag in woningen.
De werkwijze van de insluipers is even simpel als doeltreffend. Wijkagent Jos Scholten van Rozendaal licht toe: ”Zij weten dat veel mensen in de zomerperiode hun ramen en deuren overdag open laten staan. Terwijl u bezig bent in de tuin of even, vijf minuutjes naar boven gelopen, slaan de daders hun slag. Via de achterdeur/schuifpui, een geopend raam of door op het balkon te klimmen, zien zij kans snel naar binnen te glippen. Vervolgens grijpen ze de portemonnee van de keukentafel. Of uw laptop of mobiele telefoon. Alles wat van waarde is en zo voor het grijpen ligt, verdwijnt in hun zakken.”
Als ze betrapt worden door de bewoners hebben ze altijd wel een smoes bij de hand, weet wijkagent Scholten: “Bijvoorbeeld dat ze op zoek zijn naar iemand. Ze deinzen er trouwens ook niet voor terug om iemand te bedreigen als ze overlopen worden. Voordat u het goed en wel in de gaten heeft, zijn ze weer weg en mist u naderhand uw dure spullen.”

“Onze waarschuwing aan u is: wees er alert op dat dit kan gebeuren. Vooral laat in de middag en vroeg in de avond. Laat deuren en ramen waar u geen zicht op heeft, al is het nog zo’n warm weer, niet open staan. Sluit ook uw schuur goed af, dure (brom)fietsen en gereedschap zijn gewilde artikelen voor een insluiper”, aldus Scholten. Wie iets verdachts ziet, kan 112 bellen. Noteer kentekens en bijzondere kenmerken. En houd er rekening mee dat de verzekering niet altijd uitkeert bij insluiping.

www.politie.nl
 

Aanvragen voor lintjesregen 2018 moeten voor 1 juli binnen zijn

ROZENDAAL – Aanvragen voor de lintjesregen 2018 moeten worden ingediend vóór 1 juli 2017. Ook in het jaar 2018 zal ter gelegenheid van Koningsdag de traditionele lintjesregen plaatsvinden. De Koninklijke Onderscheidingen, in de volksmond lintjes genoemd, zijn bedoeld om uitdrukking te geven aan de bijzondere waardering die er is voor iemands werkzaamheden. Iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje.

Bij de beoordeling van een voorstel voor een Koninklijke Onderscheiding ligt de nadruk op het bijzondere karakter van iemands werkzaamheden. Daarnaast moeten deze verdiensten voor de samenleving van betekenis zijn. De normale werkzaamheden die iemand heeft binnen een betaalde functie tellen alleen maar als aanvullend element mee.
Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om Rozendalers door het jaar heen bij gelegenheid van hun afscheid uit een bestuursfunctie of uit het vrijwilligerswerk voor te dragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Ook als binnen de hoofdfunctie sprake is van functieover-stijgende werkzaamheden is het mogelijk een verzoek in te dienen voor een lintje. Verzoeken voor een lintje bij gelegenheid van een afscheid en dergelijke kan men tot zes maanden voor de betreffende datum zenden aan de burgemeester van Rozendaal. Verzoeken in het kader van Koningsdag 2018 moeten vóór 1 juli 2017 worden ingediend.

Willeke Pieterse, tel. 026 – 03843669
 

Bouw nieuwe school gaat na zomervakantie van start

ROZENDAAL – Na de uitspraak van de voorzieningenrechter bij de Raad van State van eind april staat het licht op groen om de nieuwe dorpsschool aan de Bremlaan in Rozendaal te bouwen. Sindsdien heeft de gemeente Rozendaal al meerdere stappen gezet. De gemeente is inmiddels eigenaar van het perceel aan de Bremlaan geworden. Daarnaast is het contract met bouwbedrijf Klomps uit Dinxperlo getekend. Dit bedrijf is de komende maanden bezig om alle bouwplannen tot in detail uit te werken.

Inmiddels is ook duidelijk wanneer de bouwwerkzaamheden op het terrein gaan starten. Na de zomervakantie wordt er eerst een tijdelijke bouwweg op het terrein aangelegd. De aannemer gaat vervolgens rond 1 oktober met de bouw van de school van start. In het voorjaar van 2018 wordt, naar verwachting, het hoogste punt bereikt. Daarna vindt nog de afwerking van de buitengevels plaats en de afbouw van het interieur. In de herfstvakantie van 2018 hoopt de gemeente dat de nieuwe school in gebruik kan worden genomen. Dit is volgens de planning, maar een langdurige winter of onvoorziene omstandigheden kunnen uiteraard invloed hebben op de planning. De direct aanwonenden worden rechtstreeks geïnformeerd over de vorderingen.
Bij de bouw van de nieuwe school wordt niet geheid. Er hoeft dus geen vrees te zijn voor overlast door trillingen en geluid die meestal met heien gepaard gaat.
 

Aanbieden afval nieuwe wijk De Del

ROZENDAAL – Nu de nieuwe wijk De Del in Rozendaal nog in aanbouw is, wil de gemeente Rozendaal graag afspraken maken over het aanbieden van afval. De grijze en groene minicontainers kunnen aangeboden worden aan het begin van de staat aan De Del-zijde. Op deze plek kunnen bewoners ook het grof huishoudelijk (op de eerste woensdag van de maand) en het grof groenafval (op de derde woensdag van de maand) neerzetten. Op de tweede en vierde woensdag van de maand kan men ook het PMD (plastic, metaal en drankkartons) in zakken aanbieden. Deze zakken kunnen op het gemeentehuis afgehaald worden.
Voor het overige afval zoals apparaten met een stekker, klein chemisch afval en kleine hoeveelheden puin kunnen bewoners terecht op het gemeentewerf op de laatste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.00 uur. Oud papier kan men elke zaterdag van 9.30 tot 11.30 uur kwijt in de container die staat op de parkeerplaats bij de kerk. De meeste informatie is terug te vinden op de afvalkalender. Wanneer de straten in de nieuwe wijk goed te bereiken zijn met vrachtwagens, wordt al het afval voor huis opgehaald.
 

Hemelvaartconcert Kon. Rosendaalsche Kapel

ROZENDAAL – Traditiegetrouw geeft de Koninklijke Rosendaalsche Kapel (KRK) ook dit jaar weer een Hemelvaartsconcert in de muziekkoepel bij the Hunting Lodge in Rozendaal. Traditie is ook dat het concert gratis is bij te wonen.

De muziekkoepel is in de vorige eeuw (mede) door leden van de kapel gebouwd en is door zijn goede akoestiek een prettige plek om te spelen. Het uitzicht over kasteel Rosendael en de mooie natuur eromheen maken het plaatje compleet. Op het programma staan o.a. Verona, A Tribute to Amy Whinehouse, Band of Brothers, Hindenburg, The King of Pop, Born to be Wild, Pacific Dreams, Klezmeriana en Viktor’s Tale. ‘Pak de fiets of trek de wandelschoenen aan en kom naar de muziekkoepel bij the Hunting Lodge, neem plaats op het terras of kom lekker dichtbij zitten zodat je ons goed kunt horen. Je bent van harte welkom om 14.30 uur want dan beginnen we met spelen’, aldus het wervende persberichtje. Meer info: www.rosendaalschekapel.nl.
 

Voorlichtingsavond Duurzaamheid in Woningen verplaatst naar 7 juni

ROZENDAAL – In verband met de Europacupfinale van Ajax op 24 mei is de voorlichtingsavond voor duurzaamheid in woning van het PAK Rozendaal verplaatst naar 7 juni. Wat zijn de mogelijkheden voor zonnepanelen, warmtepompen en extra isolatie? En welke subsidiemogelijkheden zijn er? Het PAK houdt voor alle inwoners van Rozendaal een voorlichtingsavond over duurzame maatregelen die in woningen kunnen worden uitgevoerd. Deskundigen van Rijn en IJssel Energie Coöperatie geven uitleg over de verschillende mogelijkheden. Iedereen is vanaf 20.00 uur welkom in de tuinkamer van de kerk aan de Kerklaan.
 

Hulpdiensten oefenen bij Kliniek Klein Rosendael

ROZENDAAL – Op 17 en 18 mei oefenen de hulpdiensten en de gemeenten Rheden en Rozendaal ‘s avonds bij Kliniek Klein Rosendael. Van 19.00 uur tot ongeveer 21.30 uur zijn de brandweer, politie, ambulancedienst en de gemeenten met veel materieel en personeel aanwezig. Zij oefenen dan de aanpak van een groot incident. Het oefenen van een groot incident is erg belangrijk voor alle betrokkenen bij de hulpverlening. Hulpdiensten staan namelijk 24 uur per dag paraat om in actie te komen bij incidenten zoals ongevallen en brand. Om hierop voorbereid te zijn, is het noodzakelijk dat de hulpverleners gelegenheid krijgen hun vaardigheden te trainen. De details van het scenario zijn niet bekend bij de eenheden die op deze avonden oefenen. Het zal in elk geval erg realistisch lijken. Daarom worden bewoners in de directe nabijheid ook per brief geïnformeerd om te voorkomen dat ongerustheid ontstaat.

 

Raad van State: Dorpsschool mag gebouwd worden

ROZENDAAL – De bezwaren tegen de nieuwbouw van de Dorpsschool in Rozendaal, die een aantal omwonenden bij de Raad van State indienden, zijn vorige week door de voorzieningenrechter afgewezen. De bestaande Dorpsschool mag nu dus vervangen worden door nieuwbouw aan de Bremlaan / Kapellenberglaan (Bremheuvel).

De gemeenteraad van Rozendaal heeft in 2006 besloten om de bestaande Dorpsschool te vervangen door nieuwbouw. In 2014 heeft de gemeenteraad besloten dat de Bremheuvel de meest geëigende locatie is voor nieuwbouw. Tegen deze locatie is door omwonenden bij de Raad van State beroep aangetekend en is tevens een verzoek om voorlopige voorziening ingediend om de start van de bouwwerkzaamheden tegen te houden. Inmiddels heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan. De voorzieningenrechter heeft de argumenten van de bezwaarmakers afgewezen.

Aanklagers betoogden onder andere dat de raad onvoldoende onderzoek heeft verricht naar alternatieve locaties voor de school. Het locatieonderzoek dat aan het plan ten grondslag ligt, is volgens hen ondeugdelijk en onvolledig. Ook vinden de aanklagers dat de regionale behoefte aan de basisschool niet toereikend is gemotiveerd. Daarnaast vrezen zij ernstige verkeers- en geluidsoverlast. Al deze betogen heeft de rechter ongegrond verklaard.

Het college van Rozendaal zal in overleg met de aannemer nu zo spoedig mogelijk starten met de bouw van de nieuwe Dorpsschool en zij hoopt dat de kinderen uit Rozendaal en omgeving na de zomer van 2018 les kunnen krijgen in een omgeving die aan de eisen van deze tijd voldoet. Ook de bestaande peuterspeelzaal en kinderopvang worden naar de nieuwe locatie verplaatst en de nieuwe locatie wordt voorzien van een gymzaal. In de huidige situatie is op geen van beide basisschoollocaties een gymzaal aanwezig. De kinderen worden iedere week met de bus naar gymles in de gemeente Rheden gebracht. De raad beoogd met het samenbrengen van alle genoemde functies op één locatie te voorzien in een kwaliteitsverbetering. Het verheugd het college dat, na een jarenlange voorbereiding nu eindelijk kan worden begonnen met de bouwwerkzaamheden.