Home / Rheden

Rheden

Automobiliste botst tegen boom

RHEDEN – Op de Groensestraat in Rheden is een automobiliste vorige week woensdag tegen een boom gebotst. Zij en haar kind kwamen met de schrik vrij. Het gebeurde rond 16.00 uur ter hoogte van de kruising met De Del. Door onbekende oorzaak raakte ze van de weg en kwam ze met haar auto tegen een boom tot stilstand. Omstanders kwamen gelijk om te kijken of ze konden helpen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Het kind dat ook in de auto zat, heeft een traumabeertje gekregen voor de schrik. De bestuurster is nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het voertuig heeft grote schade opgelopen en is geborgen door een bergingsbedrijf.

Foto – Roland Heitink

Felle autobrand

RHEDEN – Een felle autobrand maandagavond op de parkeerplaats langs de A348 bij Rheden verwoestte de auto compleet. Voor de gewaarschuwde brandweer was er geen eer te halen, het voertuig is totaal verwoest. Flinke rookwolken trokken omhoog terwijl de inzittende een eindje verder zagen dat hun auto in vlammen opging. Er vielen gelukkig geen gewonden. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend, het voertuig is geborgen door een bergingsbedrijf.

Foto – Martin de Jongh

Zwemvierdaagse Rheden staat voor de deur

RHEDEN – Zwemvereniging PFC Rheden houdt de jaarlijkse zwem4daagse in openluchtzwembad Rheden van 25 tot en met 29 juni. Iedereen in het bezit van een A-diploma kan meedoen. De kosten bedragen 7,50 per persoon, hiervoor ontvangt iedere deelnemer na afloop een medaille. Er kan gekozen worden uit 250 of 500 meter en er wordt iedere avond gezwommen tussen 18.00 en 20.00 uur. Inschrijven kan op zowel de maandag- als de dinsdagavond in de hal van het zwembad of voor 25 juni digitaal via deze site. Net als voorgaande jaren kan er vijf avonden gezwommen worden, zodat er eventueel ook nog een dag kan worden overgeslagen. Maar alle dagen zwemmen, mag ook. Op deze dagen worden er door de zwemclub ook andere activiteiten gehouden, zoals een bootcamp, verkleed zwemmen, sportclinics en demonstratie synchroonzwemmen. Meezwemmen kan alleen, wanneer een deelnemer in het bezit is van een deelnemerskaart.

Sportcombinatie Rheden wil Open Club worden

RHEDEN – Voetbalvereniging SC Rheden wil een Open Club worden. Dat betekent dat de accommodaties die ze hebben – zoals het clubhuis en de speelvelden – ook door andere verenigingen en organisaties gebruikt kunnen worden. Dat zegt Rick Palm, voorzitter van SC Rheden.

"Zo’n 70 procent van de tijd staat de accommodatie van onze voetbalvereniging eigenlijk leeg. Van maandag tot en met donderdag hebben we trainingsavonden en worden de velden gebruikt. Maar het clubhuis is bijvoorbeeld doordeweeks alleen op woensdag- en donderdagavond bezet. In de weekenden, op zaterdag en zondag, wordt de accommodatie wel behoorlijk gebruikt", aldus voorzitter Rick Palm.

Door een Open Club te worden wil SC Rheden de vereniging ‘toekomstbestendig worden op een multifunctionele accommodatie én met een solide financiële huishouding’, ofwel, ze wil een gezonde en vereniging blijven en duurzaam worden. Verder hoopt de club dat er meer aanloop komt naar de accommodatie, dat er een hogere bezettingsgraad komt van het sportpark, dat er betere sponsormogelijkheden komen, kwalitatief betere faciliteiten én dat SC Rheden een centraal punt in de gemeente wordt.

De vereniging heeft voor het project hulp gevraagd bij de Gelderse Sport Federatie (GSF). Zij zal als procesbegeleider ondersteuning bieden aan het project met de titel SC Rheden op weg naar 2030. De eerste stap die genomen is op weg naar deze toekomst, is het aanvragen van subsidie bij de provincie voor een verkennende fase. In die fase kan de vereniging eerst kijken of ‘de open-clubgedachte verder verkend kan worden’, aldus Palm.

 

www.scrheden.nl

Groenestraat wordt kleurrijk

RHEDEN – Sinds december 2016 hebben Rheden en de Steeg een actieve ondernemersvereniging. Een van de meest recente wapenfeiten van de ORDS is het verzorgen van kleurrijke bloemenbaskets in de Groenestraat in Rheden.

Ondernemend Rheden-De Steeg (ORDS) is bewust geen winkeliersvereniging, maar toegankelijk voor alle ondernemers. Het doel van deze vereniging is onder andere belangenbehartiging, onderling netwerken en gezamenlijk profiteren van collectieve voordelen. Voor en door de inmiddels meer dan zeventig leden worden per jaar vier ledenbijeenkomsten en één jaarvergadering georganiseerd.
Binnen de ORDS zijn commissies gevormd, zodat leden actief mee kunnen werken aan activiteiten en bijeenkomsten. Eén daarvan is de commissie Centrumgebied. Zij hebben het voor elkaar gekregen om met financiële bijdragen van ondernemers en pandeigenaren uit de Groenestraat, Rhedens Dorpsbelang en de Gemeente Rheden, prachtige bloemenbaskets aan de lantarenpalen in het winkelgebied te laten plaatsen.
Met dit soort acties hopen de ondernemers met zijn allen het centrum van Rheden letterlijk weer te laten bloeien. ORDS werkt, samen met Rhedens Dorpsbelang en de Gemeente Rheden, stap voor stap aan een centrumplan, zodat er weer een bruisend en levendig winkelgebied ontstaat. Zo hopen zij de huidige winkels te kunnen behouden en leegstand van de panden tegen te gaan.
Foto: Linda Peppelman
 

Stem op leukste Tiny Forest

RHEDEN – De gemeente Rheden heeft inwoners om ideeën gevraagd voor de aanleg van een Tiny Forest, een klein stukje groen met een bepaald doel, liefst midden in een woonwijk. Uit alle inzendingen zijn uiteindelijk drie concrete ideeën overgebleven. Inwoners van de gemeente mogen hun stem uitbrengen op het plan dat zij het liefst verwezenlijkt zouden zien.

 

Buurtbewoners Didi Gerrits en Katja Petersen zouden samen met BSO en OBS de Wensvogel graag een Tiny Forest zien op de groenstrook tussen de Geitenbergweg en Fazantlaan. "Er zijn hier veel buurt- en BSO-kinderen die graag buiten komen. Wij zien graag een natuurlijke speelplek, met mogelijkheden tot een buitenlokaal, om kinderen meer bewust te maken van de natuur."

 

Een groep omwonenden van de zuidflank Rheden heeft zich verenigd in Team Junglehoek. Dit gebied is in ontwikkeling. "Met verschillende kleine ingrepen wordt de beleving van dit bijzondere gebied vergroot." Het team ziet graag een centraal dorpspark, waarbij verschillende functies worden verbonden door een wandelpad. Welke elementen er komen, willen de initiatiefnemers overlaten aan de toekomstige gebruikers. Wel willen zij graag een blotevoetenpad.

 

Basisschool ‘t Schaddeveld in Dieren zou graag een binnentuin creëren, waar de kinderen mede verantwoordelijk voor zijn en daarnaast liefst nog een mogelijkheid om de natuur te beleven op en bij het plein. De school wil een natuurlijk speelterrein met buitenlokaal. "We vinden het belangrijk dat de kinderen in onze wijk een uitdagende en spannende speelplek hebben, waar ze kunnen genieten en leren van de natuur."

 

Iedereen kan via rheden.nieuws.nl stemmen op zijn of haar favoriete Tiny Forest. De stemronde start 15 mei en sluit op 29 mei. Het is de bedoeling dat het Tiny Forest eind dit jaar wordt aangeplant. De initiatiefnemers nemen zelf het onderhoud op zich, liefst samen met buurtbewoners.

 

Rheden heeft nieuw college

RHEDEN – De gemeente Rheden heeft een nieuw college. Woensdagmorgen werden in Dieren de nieuwe wethouders gepresenteerd en het coalitieakkoord ondertekend. Het akkoord is getiteld Rheden Geeft Energie en focust op duurzaamheid en deelname aan de samenleving.

De VVD, CDA, PvdA, D66 en ChristenUnie vormen samen de coalitie en een samenwerking tussen vijf partijen betekent water bij de wijn doen. Volgens formateur Niels Joosten is dat prima gelukt. "Er zijn compromissen gesloten, de partijen moesten elkaar wat gunnen, maar ook aan hun eigen standpunten vasthouden, maar de gesprekken zijn soepel verlopen." Volgens VVD-wethouder Ronald Haverkamp is er over zo’n vijftien punten flink gediscussieerd, maar zijn de partijen overal uitgekomen. "Zo heeft D66 iets moeten toegeven waar het gaat om cameratoezicht en moeten wij als VVD er mee leven dat windmolens een optie zijn als we onze klimaatdoelstelling willen bereiken." Over de zondagsopenstelling voor winkels is nog geen besluit genomen. De partijen kwamen hier niet uit en laten een beslissing over aan de gemeenteraad. Joosten: “Er is voor gekozen niet alles dicht te timmeren, maar genoeg open te laten om een goede discussie in de raad mogelijk te maken.”

Het coalitieakkoord bevat een aantal speerpunten waar de komende jaren de focus op zal liggen. Zo wil de coalitie meer inwoners aan het werk krijgen, nieuwe woningen realiseren om de doorstroom op de woningmarkt op gang te brengen, meer kansen scheppen voor de jeugd en werken aan de energieomslag.

Vanuit de partijen zijn vier wethouders-kandidaten naar voren geschoven, die tijdens een speciale raadsvergadering op woensdag 16 mei, vanaf 19.30 uur op het gemeentehuis in De Steeg, worden benoemd door de gemeenteraad. Al in een vroeg stadium van de gesprekken zijn de portefeuilles verdeeld, zodat iedere wethouder ook zelf inhoudelijk de grootste bijdrage kon leveren aan betreffende onderwerpen.
Ronald Haverkamp (VVD) krijgt economische zaken, onderwijs, ruimtelijke ordening en recreatie en toerisme in zijn portefeuille en legt daarbij de komende vier jaar de nadruk op werk. "Die 1100 mensen die nu in de bijstand zitten, moeten ook mee kunnen doen."
Wethouder Marc Budel (CDA) krijgt sport en cultuur, jeugdzorg, cultureel en historisch erfgoed, mobiliteit en dienstverlening onder zijn hoede. Zijn aandacht zal vooral uitgaan naar de jeugd. "Vroege signalering is iets waar we veel winst kunnen behalen."
Gea Hofstede wordt wethouder namens het CDA en richt haar pijlen op wonen. “Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Ook factoren als energiezuinigheid en het bevorderen van de doorstroming zijn belangrijk.” Daarnaast krijgt Hofstede welzijn, volksgezondheid en armoedebeleid in haar portefeuille. “Ik ben blij dat we veel aandacht kunnen gaan schenken aan armoedebeleid.”
Dorus Klomberg (D66) zal zich gaan buiten over financiën, duurzaamheid, bedrijfsvoering en milieu. “We moeten de klimaataanpak actualiseren. Door zelf het goede voorbeeld te geven, kunnen we inwoners stimuleren hun energieverbruik te minimaliseren.”
Burgemeester Carol van Eert neemt onder andere openbare orde en veiligheid en communicatie op zich.
ChristenUnie onderhandelde mee over het akkoord, maar levert zelf geen wethouderskandidaat. "Ik zie al onze speerpunten op een haalbare manier terug in het akkoord", zegt een tevreden fractievoorzitter Hendri Witteveen.

Op de foto het voltallige college: van links naar rechts Dorus Klomberg (D66), Ronald Haverkamp (VVD), burgemeester Carol van Eert, gemeentesecretaris Hans Kettelerij, Gea Hofstede (PvdA) en Marc Budel (CDA).
Foto: Linda Peppelman
 

Zwembad Rheden weer open

Het openluchtzwembad van Sportbedrijf Rheden is zaterdag 5 mei weer open gegaan. De fanatieke zwemmers lagen net na de opening van 10.00 uur al in het water. Volgens de vaste gasten was het water heerlijk en zij zullen zich de komende maanden weer elke dag voor een frisse duik en een paar baantjes.

Het zwembad en omgeving zien er fris, schoon en netjes uit waar vele vrijwilligers mee bezig zijn geweest. De komende paar dagen zien er qua weer nog veelbelovend uit, dus er kan meteen goed gebruik worden gemaakt van het bad.

Rheden herdenkt op het Rozenbos

RHEDEN – De Dodenherdenking op het Rozenbos in Rheden trekt nog ieder jaar veel belangstellenden, die stilstaan bij alle mensen die sinds de Tweede Wereldoorlog in conflictsituaties om het leven zijn gekomen. De herdenking werd vooraf gegaan door twee stille tochten vanuit De Steeg en Rheden. Ook burgemeester Carol van Eert en een aantal wethouders liepen hier mee. Op het Rozenbos was er stemmige muziek door het Rhedens Fanfare Corps, het Dierens Mannenkoor zong. Trompettist Irma de Vries en scoutinggroep De Rhedense Pioniers verleenden eveneens hun medewerking. De jonge Ine Büno Heslinga mocht een gedicht voordragen.

Nieuwe treurbeuk op Begraafplaats De Pinkel

RHEDEN – Begraafplaats de Pinkel in Rheden is sinds de jaren negentig niet meer in gebruik en raakte in verval. Een doorn in het oog voor een aantal inwoners van het dorp, die de handen ineen sloegen en de begraafplaats de laatste jaren weer enigszins op orde brachten. Dit vrijwilligersinitiatief heeft dit jaar geleid tot het oprichten van Stichting Oude Begraafplaats De Pinkel. Met als doel om de begraafplaats te conserveren en onderhouden.

Twee jaar geleden waaide een grote treurbeuk om, die honderdvijftig jaar geleden tijdens de opening van de begraafplaats was geplant. De eerste officiële daad van de nieuwe stichting was dan ook het planten van een nieuwe treurbeuk. De aanschaf werd mogelijk gemaakt door een ruime donatie van Rhedens Dorpsbelang. De beuk is vorige week ceremonieel aangeplant door Gerrit Hoftijzer, voorzitter van de stichting, en Hans Mulder, bestuurslid van Dorpsbelang.

 

De stichting levert een grote bijdrage aan het behoud van dit cultuurhistorisch monument van het dorp. De begraafplaats is dagelijks open voor publiek. Er zijn bijzondere graven, grafzerken en familiegrafkelders te zien, omzoomd door prachtige oude beuken en andere bomen. Bijzonder zijn de betonnen zerken van armlastige bewoners. In het vochtige beton werd de naam van de gestorvene zorgvuldig met kleine kiezelsteentjes ingelegd.