Home / Rheden-Regiobode (page 6)

Rheden-Regiobode

Hard werk resulteert in prachtige ijsbaan Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Het bestuur van IJsvereniging Laag-Soeren heeft er hard voor gewerkt om dit jaar coronaproof te kunnen schaatsen, maar alle inspanningen hebben geresulteerd in een heerlijk weekend. Zaterdag en zondag kon er heerlijk worden geschaatst op de baan aan de Jut van Breukelerwaardlaan.

Het bestuur van de IJsvereniging had voor de winter al stappen ondernomen om eventueel coronaproof te kunnen schaatsen. Er werd een protocol opgesteld met bijbehorende spelregels en dit bij de gemeente Rheden ingediend. Toen de koude echt in aantocht was, is het protocol nog wat aangescherpt in verband met de avondklok en werd de mogelijkheid ingebouwd om in drie tijdslots met maximaal 200 personen tegelijk te kunnen schaatsen. Er werd een digitale portal opgezet waar schaatsers zich konden aanmelden. De gemeente ging akkoord en nu was het wachten of Koning Winter ook zijn medewerking zou verlenen.

Vorig weekend leek het dan ineens winter te worden met veel sneeuw op zondag en ook nog wat op maandag. De voorspelling was dat het eerst zou gaan sneeuwen en dan pas vriezen. Daar waren de ijsmeesters blij mee, want als er sneeuw op het ijs blijft liggen geeft dat problemen. Helaas kwamen de voorspellingen niet geheel uit. Maandag lag er op een deel van de baan toch al een dun laagje ijs en daarop is toch nog behoorlijk wat sneeuw gevallen. Deze sneeuw zorgde voor verminderde aangroei van ijs,
Dus hebben de Soerense schaatsliefhebbers vanaf woensdag met handkracht geprobeerd de sneeuw van het ijs te krijgen, wat met name donderdag- en vrijdagavond met veel vrijwilligers voor het merendeel is gelukt. Door de strenge vorst aan het eind van de week kon de ijsvloer toen verder aangroeien naar de benodigde dikte van minimaal 8 cm.
De inschrijving voor het schaatsen werd dus opengezet. In no time waren de tijdsblokken volgeboekt door de leden. Zaterdag begon de vuurproef, nadat alles in gereedheid was gebracht: verkeersregelaars, parkeerweide, afstandstickers op de banken, alles was geregeld. En al het werk is niet voor niets geweest. Er is heerlijk geschaatst, het warme zonnetje maakte de sfeer er alleen nog maar beter op. Het bestuur maakt een compliment naar de bezoekers, die zich zonder uitzondering keurig aan de regels hebben gehouden. De vereniging kijkt terug op een heerlijk schaatsweekend.

Foto: Han Uenk

Heerlijk schaatsen op het Kanaal

SPANKEREN – Na dagenlange voorpret kon er dit weekend overal volop worden geschaatst. Zo ook op het Apeldoorns Kanaal. Het is alweer flink wat jaren geleden dat dit kon, dus velen maakten gebruik van de mogelijkheid en bonden de schaatsen onder. Op verschillende plekken waagden schaatsliefhebbers, jong en oud, zich op het ijs. Om een beetje rondjes te draaien of om een lange tocht te maken naar de volgende dorpen. Zowel zaterdag als zondag stond er een heerlijk zonnetje en dat betekende volop genieten zolang het nog kon, want maandagochtend trad de onvermijdelijke dooi in.

Foto: Han Uenk

Ouderenarts Ester wil boek schrijven samen met ouderen

VELP – Ester Bertholet, oprichter van praktijk ouderengeneeskunde Bertholet in Velp, ontmoetingscentrum Ons Raadhuis en initiatiefneemster van het Behandelpaspoort zit niet niet stil. Nadat onlangs nieuwe versies van het Behandelpaspoort verschenen, is ze nu al weer bezig met een nieuw idee: het schrijven van een boek over ‘ouder worden’. Ester wil dit echter niet alleen gaan doen en is daarom op zoek naar mensen die ook een bijdrage willen leveren aan het boek.

“In deze tijd waarin we allemaal meer thuis zijn en minder ontmoetingen hebben, leek het schrijven van een boek mij een mooi volgend initiatief”, vertelt Ester. De wens om een boek te schrijven kwam voor Ester niet uit het niets. “Ik wil al heel lang een boek over mijn vak ouderengeneeskunde schrijven. Maar ik wil niet als een dokter die het allemaal het beste weet, kennis gaan oplepelen. Het lijkt me heel mooi om van de ervaring, de behoeftes en voorkeur van oudere mensen zelf uit te gaan om het boek vorm te geven.”

Het boek zal gaan over klachten die vaker voorkomen op oudere leeftijd zoals duizeligheid, of angst maar nadrukkelijk ook over de preventie hiervan. Dus ook over behoud van gezondheid, vitaliteit en de versterking van de weerstand. “Ik ben ervan overtuigd dat mensen meer zelf kunnen doen om vitaal en fit te blijven. Maar dan helpt het wel om te begrijpen hoe het lichaam/geest werken en welke invloed je daar zelf op kunt hebben. Dat geldt voor álle mensen, ook zieke of oudere mensen. Met eenvoudige ademhalingsoefening of een ander eetpatroon kun je je gezondheid heel snel een hele goede draai geven. In het boek gebruik ik graag de kennis die is opgedaan in de ‘Blue Zones’; negen gebieden in de wereld waar mensen met weinig klachten heel oud worden.”
Het gaat een leuk boek worden om te lezen met heldere informatie, veel kleur, plaatjes, tips en misschien zelfs recepten.

“Ik wil dit boek echter niet alléén gaan schrijven, maar samen met ouderen of met mensen die interesse hebben in ouder worden. Dat lijkt me een heel zinvolle en leuke vorm.” In minder dan een week heeft Ester al 150 enthousiaste reacties ontvangen, van collega’s maar vooral van ouderen die willen meewerken aan het boek.
Ester zoekt nog meer mensen die willen meedenken over dit boek. “Ik kan veel hulp gebruiken: suggesties voor onderwerpen, mensen die mee willen lezen op taalgebruik, op toon of juist op inhoud, keuze voor tekeningen, ideeën voor verspreiding et cetera.” Iedereen kan heel vrijblijvend meedoen. “U bent tot niks verplicht als u zich opgeeft; het is de bedoeling dat u alleen die bijdrage levert die u prettig, zinvol en passend vindt. Voor de duur en in de vorm en frequentie die u zelf wilt. Te denken valt aan het meelezen per mail, per briefpost of in een digitale ontmoetingsvorm.”
Mensen die interesse hebben kunnen mailen naar Ester via info@esterbertholet.com.

Meepraten over kader Samen Energie Opwekken in Rheden

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden is bezig met het opstellen van het beleidskader Samen Energie Opwekken. Hierin komen de spelregels te staan voor het duurzaam opwekken van energie, bijvoorbeeld door middel van zonnevelden en windmolens. De gemeente vraagt inwoners om hun reactie op de concept-documenten.

Niet alleen de mogelijke locaties voor energie-opwekking door middel van zonnevelden en windmolens is van belang, ook dient de gemeente vast te leggen aan welke eisen de samenwerking tussen een initiatiefnemer, omwonenden, andere belanghebbenden en de gemeente moet voldoen. En zeker ook hoe aan die eisen voldaan kan worden. Dit soort voorwaarden worden opgenomen in het beleidskader Samen Energie Opwekken, waarvan het college een concept heeft gepresenteerd.

De gemeente het belangrijk dat projecten voor zonnevelden en windenergie samen met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden worden opgestart en uitgevoerd. Zij wil daarom de volgende uitgangspunten opnemen in het beleidskader en de handreiking. Zo moeten alle belanghebbenden bij een project voor een zonneveld of windmolen(s) goed worden geïnformeerd, mee kunnen denken en invloed kunnen uitoefenen op de te nemen besluiten. Bij ieder project voor een zonneveld of windmolen(s), moet een redelijk deel van de opbrengst ten goede komen aan de omgeving.
Dorus Klomberg, wethouder Duurzaamheid en Klimaat: “We moeten allemaal ons steentje bijdragen om te zorgen voor minder CO2-uitstoot. Ook het opwekken van duurzame energie moeten we samen realiseren. Daarom is het belangrijk dat we bij het opstellen van de kaders weten hoe onze inwoners hierover denken. Uw inbreng en bijdrage is daarom erg belangrijk!”

In mei van dit jaar buigt de gemeenteraad zich over de stukken en neemt zij hierover een besluit. Voordat het zover is biedt de gemeente haar inwoners en andere belanghebbenden de mogelijkheid de conceptdocumenten te lezen en daarop te reageren. Op www.rheden.nl/seo zijn de documenten te vinden. Inwoners en andere belangstellenden kunnen hun reactie en inhoudelijk input, suggesties en ideeën over de inhoud tot en met zondag 14 februari mailen naar energiek@rheden.nl.

VVD-bijeenkomst voor ondernemers

RHEDEN – VVD Rheden houdt woensdag 17 februari een online bijeenkomst voor ondernemers, met het thema ‘De impact van corona op onze lokale ondernemers’. Deelnemers kunnen dan in gesprek gaan en vragen stellen aan Thierry Aartsen, MKB-woordvoerder van de Tweede Kamer voor de VVD.

De coronacrisis duurt al bijna een jaar en heeft een enorme impact op het dagelijks leven, waaronder ook dat van lokale ondernemers. VVD-Rheden heeft in het afgelopen jaar op verschillende manieren aandacht gevraagd voor steun voor lokale ondernemers, onder andere door moties voor extra financiële steun en uitstel van lokale belastingen, die momenteel door het college worden uitgevoerd.
De lokale VVD-fractie spreekt regelmatig met ondernemers en hun zorgen zijn groot. Wat is de impact van de crisis op hun bedrijf en hoe ziet de toekomst er uit? Daarom gaan de VVD’ers samen met Thierry Aartsen met de ondernemers in gesprek, onder leiding van Marinique Visser en Yola Hopmans. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via rheden.vvd.nl.

Ik vind: Nieuwbouw Johanneshof

Ja hoor, we hebben weer een bouwplan in Dieren waartegen buren in opstand komen. Natuurlijk mag dat. En een beetje NIMBY-tromgeroffel mag daar best bij horen. Maar dit keer maken de bezwaarburen het wel heel bont. 24 appartementen voor dementerende ouderen vinden ze te veel. Iets met ‘buitenproportioneel’, las ik in deze krant. Ze willen maximaal drie buurmannen. Ieder met een eigen villa, dat wel.
Beste boze bezwaarbuur. Ga eens langs de Zutphensestraatweg staan en bekijk uw eigen appartementencomplex eens van een afstandje. Kijk eens naar de omvang. Naar uw uitzicht op de IJssel dat uw dorpsgenoten door dat gebouw nu niet meer hebben. Sta dan nog eens stil bij het begrip ‘buitenproportioneel’, voor u dat woord opnieuw in de mond neemt of in een krant laat optekenen.
En als u daar dan toch staat, denk dan ook eens na over een ander begrip: solidariteit. Misschien moet ik daarbij verklappen dat er heel veel mensen, in een minder bevoorrechte positie dan u, naarstig op zoek zijn naar een woning. Jongeren die uit huis willen of een gezin willen stichten. Ouderen die kleiner willen wonen. Ouderen die een zorgwoning nodig hebben. Voor velen is er nu geen woning beschikbaar of is een woning financieel onbereikbaar.
Om dat op te lossen moeten we alle zeilen bijzetten en creatief naar ruimte zoeken. We kunnen het onszelf niet veroorloven om overal alleen maar luxe villa‘s te bouwen. Ook niet op de gronden van uw buurman. Misschien moet u daar eens bij stilstaan, voor u uw bezwaren hoog van de toren schreeuwt.

Tim Strikers,
Doesburg

Ik vind: Wind nee. Water ja

Het is een goed idee van Magda Rook van GPR Burgerbelangen om de waterkracht van de IJssel te benutten voor de opwekking van energie (Regiobode 3-2-’21). Waarom zou iedere gemeente moeten kiezen voor verfoeilijke windmolens waar we een boel narigheid van kunnen verwachten? Die niet alleen schade toebrengen aan mens en dier en dus aan ons welzijn, maar ook het culturele landschap, waar we met z’n allen zo trots op zijn, definitief de doodsteek geven.
Wie in deze omgeving woont met zijn prachtige afwisseling van landschappen, van de massieve heuvelrug naar de vlakke uiterwaarden, zal ongetwijfeld bij de IJssel wel eens gekeken hebben naar de pracht en kracht van het stromende water. Iedere dag in beweging en dat al eeuwen lang. Wie bovendien de plek kent in de uiterwaarden tussen Velp en Rheden, waar de voormalige steenfabriek heeft gestaan, zal zich afvragen waarom daar niet een energie-opwekkingsstation gebouwd kan worden. Enerzijds gebruik makend van watermolens en anderzijds van zonnepanelen. Het is niet alleen een mooie oplossing voor dit terrein, dat al jaren braak ligt, maar eveneens een manier om als gemeente aan de energievraag mee te werken.
Leg daarnaast de daken op onze industrieterreinen vol met zonnepanelen en we zijn al weer een heel eind verder. Het zou de oplossing kunnen zijn om ons culturele erfgoed, in de vorm van het prachtige landschap, ook voor toekomstige generaties te behouden. Dat is ook de uitdaging voor onze bestuurders: geef een eigen invulling aan het energievraagstuk. Een invulling die recht doet aan onze omgeving en rekening houd met mens en dier.

Kees van der Weyde,
Velp

Jeugd van vv Dieren leeft zich uit in bootcamp

DIEREN – vv Dieren houdt de jeugd in deze tijden wel bezig. Op zaterdag 30 januari was het eerst de beurt aan de 75 junioren om een bootcampclinic te volgen bij Lomar Sportvilla en zaterdagochtend waren bijna 100 pupillen aan de beurt. Sommigen hadden ook nog vriendjes of vriendinnetjes meegenomen, dus het was een drukte van belang.
Onder leiding van instructeurs Sjoerd Verlaan en Wybren Kalsbeek gingen de jonge voetballertjes enthousiast aan de slag met de uitdagende oefeningen. De ene helft van de pupillen begon met bootcamp, de andere voetbalden op het veld van vv Dieren. Halverwege werd er gewisseld. Na 1,5 uur gingen de kinderen moe, maar vooral ook enthousiast en voldaan huiswaarts.
Naast de reguliere voetbaltrainingen voor de jeugd, die doordeweeks nog steeds plaatsvinden, verzorgt de vereniging elke zaterdagochtend een andere activiteit voor haar jeugdleden. Zo staat er voor zaterdag 13 februari een kickboksclinic op het programma voor de junioren, gaan de pupillen op 20 februari beachvoetballen en is diezelfde activiteit op 27 februari voor de junioren. Een overzicht van de activiteiten is te vinden op www.vvdieren.nl.
Uiteraard zijn ook kinderen die nog geen lid zijn van vv Dieren van harte welkom bij deze clinics. Ze kunnen gewoon met een vriendje of vriendinnetje meekomen of zich aanmelden via info@vvdieren.nl.

Foto: Christa Heijne / www.christa-fotografie.nl

Michelle uit Velp wil ‘klein beetje blijdschap’ brengen met happy stones

VELP – Op steeds meer plekken in het land duiken vrolijk gekleurde steentjes op. Deze zogenaamde happy stones zijn inmiddels een ware rage geworden. Michelle uit Velp bracht deze nieuwe trend naar de Veluwezoom. Ze begon samen met haar moeder met het beschilderen van stenen, maar haar enthousiasme werkt aanstekelijk, inmiddels sluiten steeds meer fanatiekelingen aan om de steentjes te versieren en te verstoppen in de regio. Allemaal met als doel om een beetje blijdschap te brengen in donkere coronatijden.

Michelle Hennekes kwam met happy stones in aanraking toen zij haar hobby geocaching uitoefende. Dit is een buitensport en spel waarbij gebruik wordt gemaakt van een gps-ontvanger of telefoon om ergens ter wereld een zogenoemde cache (verstopplaats) te vinden. “In zo’n cache vond ik mijn eerste happy stone. Op de steen stond een link naar een Facebookpagina en kwam erachter dat de steen die ik gevonden had al een behoorlijke reis door half Nederland had gemaakt.” Michelle vond het initiatief zo leuk dat ze een Facebookpagina voor de regio Veluwezoom aanmaakte en ze begon samen met haar moeder aan het beschilderen van de steentjes.
“Ik verstopte de steentjes op verschillende plekken in vooral Dieren en Velp, maar ook weleens in Rheden. Overal en nergens leg ik ze neer, alleen niet in winkels. Voor winkels zoals in de Hoodstraat en Velp en op het Callunaplein juist wel.” Michelle gaat dan ook bijna niet meer op pad zonder een steentjes. “Ik heb er altijd wel een paar in mijn jaszak zitten die ik ergens neer kan leggen.” Dat neerleggen doet ze onopvallend en dat voelde de eerste keer wel een beetje gek, vertelt ze. Maar inmiddels is ze er erg handig in geworden om dit ongemerkt te doen.

Van de stenen die Michelle verstopte, is slechts een handjevol teruggemeld via Facebook, maar dat vindt ze niet erg. “Het is natuurlijk hartstikke leuk om te zien als iemand blij is met een steen en dat via Facebook laat weten, maar dat hoeft niet. Het gaat om het plezier van het maken en het vinden. De vinder van de steen mag ook zelf bepalen wat hij met de steen doet. Een paar dagen bewaren en dan verder laten zwerver of houden, het mag allemaal.”
Michelle merkt wel dat de happy stones aanstekelijk werken. “Inmiddels zijn er in ons gebied 10 tot 15 makers van happy stones. Vaak zijn het mensen die een steentje vinden en dat zo leuk vinden dat ze hetzelfde gaan doen. Sommige makers maken zelfs Bob Ross-achtige tekeningen op de steentjes. Maar een versiering kan ook heel simpel zijn. Wel is het belangrijk dat er geen glitters of losse onderdeeltjes zoals oogjes gebruikt worden, die kunnen in natuur belanden.”
Michelle is vastberaden om nog heel veel mensen blij te maken maar de vrolijke steentjes. “We leven in een moeilijke tijd, je kunt en mag niks en alles zit dicht. Voor sommige mensen kan dit deprimerend zijn, dan kan het vinden van een klein steentje veel betekenen.”

Foto: Han Uenk

Facebook: Happy Stones VZ

Schaatsen zijn uit het vet

LAAG-SOEREN – Dat er nog volop wordt gewaarschuwd om voorzichtig te zijn met het betreden van natuurijs, kan een echte schaatser niet tegenhouden. Donderdagmiddag 11 februari stapten de eerste waaghalzen in een heerlijk zonnetje het Apeldoorns kanaal op. Volgens velen is schaatsen op natuurijs toch het mooiste dat er is. Met wat geluk kan er de komende dagen nog volop worden geschaatst in de regio. Op het kanaal, of misschien op de ijsbanen, waar met man en macht wordt gewerkt aan een mooie ijsvloer.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink