Home / Rheden-Regiobode (page 467)

Rheden-Regiobode

Ik vind: Voorgenomen sluiting Doesburgsedijk

Ik vind: Voorgenomen sluiting Doesburgsedijk

De voorgenomen sluiting van de Doesburgsedijk maakt veel los. De gemeenteraad heeft ruim honderdtachtig e-mails van inwoners ontvangen. En reacties vanuit ondernemers en ondernemersvereniging DELS. Reacties van voorstanders met steekhoudende argumenten, maar ook van tegenstanders met goede argumenten.
Sommigen zijn boos omdat ze voor hun gevoel worden geconfronteerd met een vaststaand feit waar ze geen zeggenschap over hebben. Anderen vinden dat er een harde afspraak ligt die moet worden uitgevoerd. Inwoners vinden dat een college, dat burgerparticipatie hoog in het vaandel zegt te hebben, hen hoort te betrekken in plannen.
In 2013 is geen besluit genomen over de daadwerkelijke afsluiting van de Doesburgsedijk. Toenmalig wethouder König heeft dat tijdens de informatieavond over de plannen van 2013 duidelijk gezegd. Want zowel in het aangenomen Verkeers Circulatie Plan (VCP) Dieren als in het inpassingsplan voor de Traverse is de voorgenomen afsluiting niet meegenomen. Want als zo’n besluit wordt genomen, moet dat snel worden uitgevoerd. Voor de werkzaamheden van de Traverse was de dijk nodig voor de afwikkeling van het verkeer. Er ligt een Intentieverklaring uit 1996. En de afsluiting is opgenomen in de subsidievoorwaarden ten bate van de Traverse in 2013.
Een verkeersbesluit over het afsluiten van de dijk kan pas worden genomen als de gehele Traverse gereed is. Wij hebben als enige fractie in 2013 tegen het VCP gestemd omdat de verkeersmaatregelen vergaand waren en de consequenties voor de verkeersafhandeling in Dieren op dat moment door alle gestapelde veranderingen van Traverse, Bundeling en Kanaaltunnel niet te overzien waren. Nu we de eindfase naderen, komt het plan tot afsluiting van de Doesburgsedijk in beeld.
Wij hebben het college vragen gesteld over het vervolgtraject. Omdat er in 2013 geen besluit is genomen, moet er voor afsluiting een verkeersbesluit komen. Dat is een collegebevoegdheid zonder debat in de raad. Het college betoogde tijdens behandeling van het burgerinitiatief dinsdagavond dat in 2012 en 2013 voldoende ruimte was voor inspraak en bezwaar. Maar omdat in 2013 geen besluit is genomen vinden wij dat een vreemde zaak. Wij vinden dat voor een goed besluit alle argumenten gewogen moeten worden en de gemeenteraad de voors en tegens en gevolgen moet meenemen om te komen tot een democratisch breed gedragen besluit over het wel of niet afsluiten van de Doesburgsedijk.

Magda Rook,
fractievoorzitter GPR Burgerbelangen

Natuurfotografie met smartphone

Natuurfotografie met smartphone

RHEDEN – Op zaterdag 20 oktober kunnen kinderen van acht tot en met twaalf jaar tussen 14.00 en 16.00 uur meer leren over natuurfotografie met smartphone of tablet. Bijna iedereen bezit tegenwoordig een smartphone. Fotograferen is daardoor heel gemakkelijk geworden. Mooie foto’s maken blijft echter een kunst, zeker buiten in de natuur. Wie wil leren om ook met smartphone of tablet mooie foto’s te maken in de natuur is zaterdag welkom in bezoekerscentrum Veluwezoom in Rheden. Aanmelden kan via www.natuurmonumenten.nl/kinderen.

Zonnebloem neemt afscheid van Gerda Jansen

VELP – Tijdens de laatste vrijwilligersbijeenkomst heeft de Zonnebloem, afdeling Velp/Rozendaal, afscheid genomen van vrijwilligster Gerda Jansen. Sinds april 2004 heeft Gerda zich ingezet voor de Zonnebloem in de vorm van het bezoeken van gasten en inzet bij diverse activiteiten. Als dank voor de vele jaren vrijwillige inzet is Gerda beloond met het beeldje Waardering en een fraai boeket bloemen.

Voor het begeleiden van de activiteiten en het bezoeken van gasten is De Zonnebloem op zoek naar vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen via tel. 026 – 3643292 of 026 – 3641264.

Kledingbank blij met donatie Kledingbeurs

ELLECOM – Kledingbeurs Ellecom hield begin oktober weer een kleding- en speelgoedbeurs. Na afloop van de beurs konden verkopers hun niet verkochte spullen achterlaten voor het goede doel. Deze kleding heeft de organisatie van Kledingbeurs Ellecom gedoneerd aan de Kledingbank in Dieren. De vrijwilligers van de Kledingbank waren blij verrast door de grote hoeveelheid mooie en goede kleding. De kleding wordt direct aangeboden in de Kledingbank. Door deze en andere prachtige donaties wordt het assortiment in de Kledingbank wekelijks vernieuwd. Iedereen die geïnteresseerd is in goede tweedehands kleding kan een kijkje nemen in de Kledingbank. De kleding is voor een vriendelijk prijsje te koop. Gelrepashouders kunnen drie stuks kleding per pas gratis uitzoeken. De Kledingbank is gevestigd aan de van der Duyn van Maasdamstraat 63 in Dieren en geopend op woensdag- en vrijdagochtend.

www.stichtingstrak.nl

Nieuwe cursus Nordic Walking bij AV Gelre

DIEREN – Op zaterdag 3 november start bij AV Gelre in Dieren weer een basiscursus Nordic Walking. Dit is een gezonde manier van sportief bewegen die de gewrichten ontlast, zorgt voor een betere houding en de nodige calorieën vraagt. Vanuit het clubhuis lopen deelnemers direct de bossen van de Veluwezoom in.

Op ongedwongen wijze maken de cursisten kennis met de basistechnieken van deze manier van sportief bewegen. De basiscursus omvat zes lessen. Deze vinden plaats op 3, 10, 17 en 24 november en op 1 en 8 december. Na afloop heeft iedereen de basistechniek onder de knie en kan men minimaal een uur ongedwongen wandelen.

Om er zeker van te zijn dat Nordic Walking een goede keuze is, wordt op zaterdag 20 oktober een kennismakingsles gehouden. Deelname kost 5 euro, die weer in korting wordt gebracht als aansluitend wordt deelgenomen aan de cursus. De cursus en clinic starten om 11.15 uur bij het clubgebouw aan de Kolonieweg in Dieren. De cursus is geschikt voor jong en oud.

Na de cursus kunnen deelnemers het geleerde in praktijk oefenen tijdens de wandelingen die vier keer in de week door AV Gelre in de bossen rond Dieren worden gehouden. De groepen worden ingedeeld naar het niveau van de lopers. Deelname is voor de cursisten tot en met 30 januari gratis. De cursus wordt gegeven door gediplomeerd Nordic Walking trainster Hafida Salama. De kosten voor de cursus bedragen 67,50 euro. Voor professionele Nordic Walking stokken (poles) wordt gezorgd. Bij de cursus wordt ook uitgelegd waar men zelf op kan letten bij de eventuele aanschaf van eigen poles (stokken).

De groep omvat maximaal twaalf deelnemers. De cursus gaat door bij minimaal vijf deelnemers. Aanmelden is noodzakelijk en kan via nordicwalking@avgelre.nl. Meer informatie is verkrijgbaar bij Sjaak de Ligt via tel. 0313 – 427213, op werkdagen na 20.00 uur.

Herfstwandeling Veluwezoom

Herfstwandeling Veluwezoom

RHEDEN – Door het glooiende landschap van de Veluwezoom begeleidt een gids van Natuurmonumenten zondag 14 oktober van 14.00 tot 16.00 uur een herfstwandeling. Nu de dagen korter en kouder worden, maakt de natuur zich op voor de winter. De bladeren van de loofbomen nemen met prachtige kleuren afscheid van de zomer en de paddenstoelen schieten de grond uit. Op landgoed Heuven staan veel oude bomen. Een opvallende boom is hier de Amerikaanse eik. Deze kleurt prachtig rood aan het eind van de herfst. De wandeling start bij het Bezoekerscentrum in Rheden. Warme kleding aan en regenkleding wordt aanbevolen. Aanmelden kan via www.natuurmonumenten.nl.

Foto: Natuurmonumenten

Rhedense ondernemers willen verder met BIZ

RHEDEN – Onlangs kwamen de ondernemers uit het centrumgebied in Rheden bijeen om te bekijken of zij verder willen met de plannen voor een BIZ. Bijna unaniem stemden de aanwezigen voor voortzetting van het traject.

Binnen het afgebakende gebied van een Bedrijven Investings Zone (BIZ) leveren alle ondernemers een bijdrage via een heffing aan de gemeente. In Rheden is dit 300 euro per jaar. Dit bedrag wil de Rhedense BIZ dan gebruiken voor bijvoorbeeld het aankleden van het centrumgebied, bestaande uit het winkelgebied in de Groenestraat en enkele delen van zijstraten waar winkeliers en ondernemers zijn gevestigd.
De afgelopen zomer is een deel van het centrum versierd met bloemen in hanging baskets en rond de feestdagen wordt het gebied voorzien van feestverlichting. Dit wordt nu al geregeld door de ondernemers en zal met de komst van een BIZ gegarandeerd de komende vijf jaar worden voortgezet.
Ook kunnen gezamenlijk activiteiten worden opgezet. Zo werken alle ondernemers samen aan onder andere het behoud van klanten, het verkrijgen van nieuwe klanten en het aantrekkelijker maken van het winkelgebied voor bezoekers en toeristen.

De ondernemers die bij deze bijeenkomst present waren, zijn overwegend positief over de verdere ontwikkeling van het centrum van Rheden naar een BIZ-gebied. De aanwezigen waren bijna unaniem voor het voortzetten van het traject om een BIZ op te zetten. De ondernemers in de betreffende zone worden nog dit jaar uitgenodigd om te stemmen over de definitieve oprichting van een BIZ. Als een meerderheid van de ondernemers instemt, kan het plan ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad en gaat de BIZ in 2019 van start.

Succesvolle ondernemersborrel voor Wilhelmina Spankeren

SPANKEREN – Bij Intrapec Spankeren vond vrijdag de eerste door Muziekvereniging Wilhelmina Spankeren georganiseerde Weekendborrel voor lokale ondernemers plaats. Het evenement bestond uit een aantal presentaties, met een muzikaal intermezzo door het opleidingsorkest van Wilhelmina en een afsluitende borrel.

Maatschappelijk Bewust Ondernemen was het thema van de presentatie van Intrapec-directeur Paul de Lange. Hij gaf in zijn verhaal haarscherp aan dat het leven niet alleen bestaat uit geld verdienen, maar vooral uit samenwerken om een gezamenlijk doel te bereiken. Daarbij is volgens hem, naast het zakelijke, een actief sociaal bewustzijn belangrijk.
Daarna was het woord aan Christian Ansink, dirigent van muziekvereniging Wilhelmina. Hij noemde het belang van muziekonderwijs voor de ontwikkeling van de opgroeiende jeugd. “Met muziek maken wordt het brein van jongeren positief beïnvloed,” aldus Christian Ansink, die verwees naar het onderzoek van hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. “Muziek maken is multi-tasken in pure vorm: noten lezen, de juiste toonhoogte blazen, het juiste ritme volgen en naar de dirigent kijken vergen concentratie.” Ansink concludeerde dat jeugdige muzikanten, vanwege het musiceren in verenigingsverband, zeer gemotiveerde werknemers van de lokale ondernemers kunnen worden.
Vervolgens ging spreker Koen van der Mark in op het thema financiën in het culturele leven. Het gaat goed met Muziekvereniging Wilhelmina Spankeren. De vereniging maakt een gezonde groei door, maar de groei-ambities worden op dit moment geremd door financiën. Van der Mark ging in op de financiële aspecten van de vereniging, zoals de hoge kosten voor opleiding. Daarbij kunnen niet alle kosten worden gedekt via lesgeld en contributies.
Christian Ansink maakte in zijn afsluitende toespraak de verbanden tussen ondernemers en muziek duidelijk voor de toehoorders. Als afsluiting bedankte erevoorzitter Hans Maas de ondernemers voor hun komst en in het bijzonder Paul de Lange van Intrapec voor het gebruik van de faciliteiten en Joost Smeltink van Villa Veertien voor de versnaperingen. Na afloop werd er nog na geborreld en gepraat over wat ondernemer en muziekvereniging voor elkaar betekenen kunnen. Maas was zozeer te spreken over de positieve response van de aanwezige ondernemers dat hij verwacht dat er zeker een vervolg op dit initiatief zal plaatsvinden.

info@wilhelmina-spankeren.nl

Bomentocht op de Veluwezoom

RHEDEN – Iedereen vanaf tien jaar kan zaterdag 13 oktober om 14.00 uur met een gids mee voor een bomentocht door Nationaal Park Veluwezoom. Deelnemers aan de wandeling gaan bekijken welke soorten bomen er op landgoed Heuven staan. Zo zijn er naaldbomen en loofbomen, met bladeren. Op landgoed Heuven, waar bezoekerscentrum Veluwezoom in ligt, staan veel oude bomen. Tijdens de bomentocht ontdekken deelnemers waarom bomen zo bijzonder zijn. De start is bij het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in Rheden. Aanmelden kan via www.natuurmonumenten.nl/activiteiten.

Foto: Natuurmonumenten

Theatervoorstelling in de herfstvakantie

DIEREN – De Spelerij en Uitvinderij in Dieren is in de herfst en winter alleen nog in het weekend en op woensdagmiddag open, maar in de herfstvakantie, zaterdag 13 oktober tot en met zondag 28 oktober, zijn kinderen wel elke dag welkom. Op werkdagen is er om 14.30 uur bovendien een leuke theatervoorstelling te zien van poppenspeelster Marsje Richards.

Marsje speelt normaal alleen voor scholen, maar in deze vakantie voor alle bezoekers van De Spelerij vanaf vijf jaar. Ze speelt al 25 jaar in het ronde theater van De Spelerij. Marsje maakt de poppen en de inventieve decors zelf en laat zien dat je overal mee kunt spelen en dat alles anders is dan je denkt. De voorstelling heet Vèr-zin-land. Oma gaat met haar kleinzoon Joachim op reis. Ze komen in de wereld van insecten, vinden water in de woestijn van Verweggistan en ruimen het plastic op in de oceaan. Serieuze onderwerpen, maar met vaart en humor gebracht. Duurzaamheid en creativiteit zijn de belangrijkste ingrediënten.

Duurzaamheid en creativiteit zijn ook in De Uitvinderij belangrijke elementen. Daar kan iedereen aan de slag met allerlei materialen als papier, kunststof, figuurzaag en lijmpistool, om een eigen kunstwerk te maken. Vanaf 10 jaar mogen kinderen metaal bewerken. In de herfstvakantie liggen er ook hamers, spijkers en heel veel hout klaar, zodat er volop getimmerd kan worden. De Uitvinderij is van 11.00 tot 16.30 uur geopend, de Spelerij van 10.00 tot 17.00 uur.

www.spelerij.nl