Home / Rheden-Regiobode (page 3)

Rheden-Regiobode

Ik vind: Nieuwbouw Johanneshof

In Regiobode van woensdag 10 februari zijn twee artikelen gewijd aan de geplande verandering van het bestemmingsplan voor de Johanneshof te Dieren. Op persoonlijke titel wil ik reageren. Eerst op de ingezonden brief van de heer Strikers uit Doesburg. Geweldig dat er ook iemand uit Doesburg betrokken is bij de kwaliteit van wonen in Dieren. Ik vermoed een Dierens verleden. Echter met te weinig kennis over het verleden, zo lijkt het.
Op de locatie Johanneshof heeft voor de huidige bebouwing de Schippersschool gestaan en het gebouw van de Welkoop. Er is dus vanaf de Zutphensestraatweg geen echt zicht op de IJssel geweest op die locatie. Zeker niet in de jarenlange verpauperings- en krakerstijd voorafgaande aan de bebouwing.
De totstandkoming van de huidige bebouwing is een langdurig proces geweest, waarbij uiteindelijk de buurt, ontwikkelaar en de gemeente overeenstemming hebben bereikt over de huidige invulling. Een overeengekomen invulling, waar door de kopers ruim voor is betaald, maar waarvan nu zou moeten worden afgeweken, omdat de projectontwikkelaar geen boodschap meer heeft aan oude afspraken en voorrang verleent aan bediening van een mogelijke nieuwe klant. Niet echt een betrouwbaarheidsaanbeveling.
De heer Strikers vindt dat de buurtbewoners hun bezwaren hoog van de toren schreeuwen en positioneert hen als niet solidaire-en bevoorrechte buurtbewoners. Een forse stellingname zonder enige kennis van achtergronden en situatie. Maar zo werkt dat blijkbaar in de nieuwe maatschappij. Ook al weet je niets of niet veel van wat er speelt, je mag er van alles van vinden.

Ondanks dat er overeenkomsten liggen voor de beoogde ontwikkeling en ook op die basis is afgerekend, kun je dus zo maar die afspraken terzijde schuiven. En voor de goede orde; de bezwaren zijn niet tegen woningbouw op deze plek en zeer zeker niet tegen het huisvesten van ouderen met dementie.
Het bezwaar is de massaliteit van het geplande gebouw en de daarbij behorende schending van de beoogde ruimtelijke kwaliteit en het voorzien van allerlei toekomstige problemen ten aanzien van verkeers- en parkeerproblematiek en toekomstige functionaliteit.
En nog even voor mijnheer Stikers, een beetje solidariteit met zittende buurtbewoners en respect voor gemaakte afspraken zou ook heel mooi kunnen zijn.
En wie is er niet voor een afdoende bouwproductie in een adequate woningmarkt. De gemeente Rheden lijkt daar voldoende ruimte voor te kunnen maken.

In het tweede artikel over deze locatie wordt door de gemeente Rheden gezegd dat de locatie zich goed leent voor een ontwikkeling van een complex voor ouderen met dementie. Dit is in tegenspraak met de door de gemeente zelf vastgestelde Visie op wonen, welzijn en zorg.
Gezien het feit dat het College zich zonder overleg met de bewoners met een intentieovereenkomst aan de ontwikkelaar heeft gebonden en zo de bewoners voor een voldongen feit heeft geplaatst, moeten hoop en vertrouwen zijn gevestigd op de gemeenteraad, die straks een oordeel moet vellen. Zij zal ongetwijfeld nog nader worden geïnformeerd over de bezwaren en bijbehorende argumenten.
Wanneer je als burger herhaaldelijk wordt verzocht mee te denken en te participeren in het maatschappelijk debat. zou het fijn zijn als je serieus wordt genomen.

Jan Bouwman,
bewoner Johanneshof Dieren

Nieuwe bordsponsoren vv Dieren

DIEREN -​​ vv Dieren heeft twee nieuwe bordsponsor mogen verwelkomen.
Installatiebedrijf Stavast heeft zich verbonden aan de club als bordsponsor. Het bedrijf verzorgt
volledige badkamer- of toiletrenovatie.
Eigenaar Gert-Jan Stavast is blij om deze warme club te kunnen ondersteunen. Zelf heeft hij jaren in de jeugd gevoetbald als snelle rechtsbuiten. Bosveld Groente en Fruit bordsponsor vv Dieren
Ook Bosveld Groente en Fruit is een nieuwe bordsponsor van vv Dieren. Bosveld Groente en Fruit biedt een compleet assortiment aan aardappelen, groenten, fruit, kruiden etc.

Natuurmonumenten zoekt vrijwillige boswachters publiek

“Een groene achtergrond is niet nodig, een groen hart is genoeg”

RHEDEN – Volle parkeerplaatsen en afgesloten gebieden. Sinds de coronatijd is natuur in eigen land mateloos populair. Normaliter staan de vrijwillige boswachters van Natuurmonumenten elk weekend op de Posbank om bezoekers wegwijs te maken en allerlei vragen te beantwoorden maar sinds de lockdown van december zijn zij daar even niet te vinden. De enthousiaste vrijwilligers staan te popelen om weer te mogen beginnen en kunnen, gezien de toenemende populariteit van het natuurgebied, nog wel wat versterking gebruiken.

“Een groene achtergrond is niet nodig, een groen hart is genoeg”, vertelt Jose Lamain, Boswachter Communicatie en Beleven bij Natuurmonumenten. “Momenteel zijn er negen vrijwillige boswachters actief en we kunnen er nog wel zeker negen gebruiken’, licht ze verder toe. Vrijwillige boswachters zijn volgens Lamain de ogen en oren van Natuurmonumenten. “Zij zijn het uithangbord van de vereniging. Elk weekend staan de vrijwillige boswachters met een standje op een centrale plek in het natuurgebied. Ze zijn het aanspreekpunt voor de vele bezoekers.”

Hooglanders

Een van de vrijwillige boswachters is Suzan Wolters uit Brummen. Zij is ruim 2 jaar met veel plezier actief als vrijwillige boswachter. “Ik was op zoek naar iets leuks en kwam deze vacature tegen. Het sluit mooi aan bij mijn deeltijdopleiding bos- en natuurbeheer. Ik vind het ontzettend leuk om mensen op een andere manier door te natuur te laten lopen. Mensen wandelen en weten vaak niet waar ze naar moeten kijken. Als ze na een gesprek tot de conclusie komen dat ze niet meer op dezelfde manier door een bos kunnen lopen, is mijn missie geslaagd.” Soms moet ze bezoekers ook uit een droom helpen. “Een tijdje geleden kwam iemand naar me toe en die vroeg waar de Schotse Hooglanders stonden. ‘Die staan toch altijd op het veld daar?’ vroeg de verontwaardigde bezoeker zich af. Toen Suzan uitlegde dat de dieren zich door een groot gebied kunnen verplaatsen, was de bezoeker weer een stukje wijzer.

Achtertuin

Ook Wytse Doevendans is sinds een jaar trots lid van het vrijwillige boswachtersteam. “Ik had een hele drukke baan en kwam op een leeftijd dat ik wat minder wilde werken. De vacature van Natuurmonumenten sprak me meteen aan.” De Posbank is voor Wytse bijna zijn achtertuin. “Ik heb hier altijd veel hardgelopen en ken het gebied op mijn duimpje. Door het werk als vrijwillige boswachter kan ik iets terugdoen voor de natuur.” Hij geniet vooral van de interactie met de bezoekers. “Vooral de voorwerpen die wij in onze stand hebben staan, zoals een gewei, hebben een enorme aantrekkingskracht op kinderen. Zij trekken hun ouders mee en dan ontstaan er leuke gesprekken. Het allerbelangrijkste vind ik dat de mensen met een goed gevoel weer naar huis gaan.”

Afwezig

Sinds de strengere coronamaatregelen van december zijn de vrijwilligers afwezig op de Posbank. “We maken bij Natuurmonumenten constant de afweging of de inzet van de vrijwilligers verantwoord is. We kijken of het nog veilig is. Toen het steeds drukker werd, fungeerden zij meer verkeersregelaar dan als boswachter. Toen hebben we ook besloten om tijdelijk te stoppen. We houden de laatste ontwikkelingen in de gaten en hopen dat de boswachters snel weer aan de slag kunnen”, aldus Jose. Ook Wytse en Suzan kunnen niet wachten om weer te beginnen. “We merken dat een hele nieuwe doelgroep de Posbank weet te vinden en juist die groep willen wij zo graag iets vertellen.”

Aanmelden

Speciaal voor mensen die geïnteresseerd zijn in het werk als vrijwillige boswachter wordt er op 2 maart een informatieavond gehouden. Mensen die daarna nog steeds interesse hebben, kunnen zich aanmelden en mogen dan starten met een kort opleidingstraject. “We zorgen dat de boswachters over alle kennis beschikken die ze nodig hebben om het werk uit te oefenen . Denk daarbij aan gastheerschap, kennis over de omgeving, maar ook veldhulpverlening. Wij vinden het belangrijk dat boswachters hier met zelfvertrouwen staan”, aldus Jose. De boswachters kunnen elke maand deelnemen aan een lezing en er worden regelmatig gezamenlijk activiteiten gehouden. “Het is gewoon hartstikke leuk. Je komt op plaatsen waar je anders misschien niet zou komen”, aldus Suzan.
Aanmelden voor de informatieavond van 2 maart kan door je contactgegevens en een korte motivatie te sturen naar: infoveluwezoom@natuurmonumenten.nl. Of kijk voor meer informatie op nm.nl/vrijwillige-boswachter-veluwezoom. Vrijwillige boswachters dienen binnen een straal van 25 kilometer vanaf Rheden te wonen. Verder is een beschikbaarheid nodig van minimaal 1 keer per maand in de weekenden en/of schoolvakanties. Diensten worden altijd met z’n tweeën gedraaid.

Ombudsteam PvdA Rheden van start

GEM. RHEDEN – Na twee jaar stilte pakt het Ombudsteam van de Partij van de Arbeid afdeling Rheden en Rozendaal haar activiteiten weer op. Mensen die niet zo goed weten hoe zij een probleem moeten aanpakken, kunnen hier terecht voor hulp. Dat kan een probleem met de gemeente zijn, maar ook Vivare, de belastingdienst, het UWV of een zorginstelling. De leden van het Ombudsteam kunnen doorverwijzen naar de juiste contactpersoon, maar gaan zo nodig ook mee naar het gesprek. Het Ombudsteam zal het probleem niet oplossen, maar helpt inwoners dit zelf te doen.
Het Ombudsteam is vanaf 22 februari bereikbaar via tel. 06 – 19281932. Dit kan op maandag tussen 19.00 en 21.00 uur. Op andere momenten kan een bericht worden ingesproken en wordt de beller zo snel mogelijk teruggebeld. WhatsAppen is ook mogelijk, net als een e-mailtje sturen naar pvdaombudsteamrheden@gmail.com.

150ste afvalbak geadopteerd in Velp

VELP – In november 2013 startte de gemeente Rheden een campagne om adoptie van afvalbakken door bewoners te stimuleren. Deze actie blijkt geslaagd, op 11 februari werd de 150e afvalbak geadopteerd door Jeroen Boland en Stan Coldewijn uit Velp. Meneer Coldewijn ontving van wethouder Dorus Klomberg een pakket met materialen om de afvalbak te onderhouden en het gebied daaromheen vrij te houden van zwerfafval. Samen ‘openden’ zij de adoptieafvalbak.

De gemeente Rheden startte met de adoptie van afbalbakken, omdat de helft van de bakken in de openbare ruimte vanwege de bezuinigingen moest verdwijnen. Geadopteerde bakken worden door buurtbewoners geleegd en kunnen zo blijven staan. Elke bak die geadopteerd wordt, krijgt een sticker met de tekst: Deze afvalbak wordt door een bewoner/bewoners geleegd.
Jeroen Boland: “Een meisje dat regelmatig speelt in de speeltuin aan het Kemphaanplein vroeg een paar maanden geleden of de afvalbak bij de grote speeltuin terug kon komen. Ik vond het een mooi dat een kind nadenkt over het afval dat zij ziet en mogelijke oplossingen daarvoor. Bij de grote speeltuin ligt regelmatig afval. Ik heb de voorwaarden voor adoptie nagezocht en er met verschillende mensen over gesproken. Dat leidde niet direct tot de adoptie van een afvalbak. Toen ik een maand geleden weer veel zwerfafval zoals kapot speelgoed, glas, blikjes en papiertjes, zag liggen, dacht ik: hier moet wat mee gebeuren! Ik meldde mij aan voor de adoptie omdat ik veilig spelen in een schone omgeving belangrijk vind. Doordat er nu een afvalbak staat, kunnen de kinderen hun afval kwijt en voorkomen we schade bij bijvoorbeeld vogels.”

Naast afvalbakken in de openbare ruimte kunnen ook hondenpoepbakken, plantsoenbanken en oevers worden geadopteerd. De gemeente Rheden heeft voor de verschillende adoptiemogelijkheden inmiddels erg veel adoptanten en daar is zij heel erg blij mee. Zwerfafval zorgt voor veel ergernis en is slecht voor mens, dier en natuur: het kan de bodem vervuilen en dieren eten het op of raken er in verstrikt. “Gooi afval daarom altijd in een openbare vuilnisbak of neem het mee naar huis. Afval op straat en in het groen vergaat vaak heel traag”, aldus de gemeente. Wie meer informatie wil over adoptiemogelijkheden, kan contact opnemen met de gemeente Rheden via tel. 026 – 4976911.

DHO geeft theorieles via Zoom

DIEREN – Het Dierens Harmonie Orkest houdt haar leden ook in deze periode betrokken. Vanaf donderdag 11 februari worden er online theorielessen gegeven via Zoom. Een mooi initiatief waar dirigent Geert Jan Dijkerman zijn medewerking aan verleent. De leden waren meteen erg enthousiast.
Donderdag 4 februari werd er al even getest en kregen sommige senioren, zoals de onlangs 80 geworden Jan van Tent, maar ook andere leden een beetje bijspijkering op het gebied van de digitale communicatie. Nadat het gelukt was om iedereen online te krijgen, is er eerst eens even lekker bijgepraat en verteld wat de digitale lessen nou eigenlijk gaan inhouden.
De bedoeling is, nu de repetities nog steeds stilliggen, om de muzikale theoretische kennis een beetje op te frissen. Er is zelfs de mogelijkheid om na afloop van de acht sessies een examen af te leggen. Ook zonder dit examen is het hoe dan ook een mooie gelegenheid om de theorie weer eens onder de aandacht te brengen. En dit is natuurlijk veel gezelliger in aanwezigheid van de andere leden en dirigent die het een en ander kan toelichten dan door ieder afzonderlijk in de boeken te duiken.
De eerste les was in ieder geval een groot succes.

Hennepkwekerij ontmanteld in Dieren

DIEREN – Aan de Meester Cort van der Lindenstraat in Dieren is dinsdag 16 februari een hennepkwekerij ontmanteld. De politie laat in een bericht weten dat het ging om 300 planten die in de woning stonden. De planten en de apparatuur zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De bewoner van het pand is aangehouden.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink

Samenwerking voor meer muziek in de Rhedense klassen

GEM. RHEDEN – Op 9 februari startten Cultuurbedrijf RIQQ en Kiwanis Rheden De Veluwezoom een samenwerking met als doel meer muzieklessen in de Rhedense basisschoolklassen. Samenwerken is de eerste stap om het landelijke initiatief ‘Méér Muziek in de Klas’ ook in deze regio vorm te geven. Daarmee geven RIQQ en Kiwanis antwoord op de vraag naar muziekonderwijs van de Rhedense scholen.

Kiwanis Rheden richt zich op de ontwikkeling van het kind. “We vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen, ook door cultuur. Daarom steunen we dit initiatief”, aldus Chantal Rohaan, president van Kiwanis Rheden: “Niet alleen financieel, maar ook door mee te denken over hoe dit te bereiken.”
“Om Méér Muziek in de Klas op de basisscholen te organiseren, zijn samenwerkingspartners nodig die de boodschap uitdragen, mede vormgeven en financiële steun bieden. We zijn blij om in Kiwanis zo’n ambassadeur te vinden,” aldus Jet Smeets, directeur van Cultuurbedrijf RIQQ.
Jessica Harmsen is projectleider cultuureducatie bij Cultuurbedrijf RIQQ: “Door regelingen als Impuls Muziekonderwijs krijgen veel kinderen in de gemeente al muziekles op school. Met dit initiatief willen we dat de aandacht voor muziek blijft én dat ook andere scholen aanhaken zodat álle kinderen met muziek in aanraking komen. We hopen dat, door samen te werken met partijen als Kiwanis, muziekonderwijs straks niet meer is weg te denken uit het onderwijs in Rheden en Rozendaal.”

Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen, wetenschappelijk onderzoek toont dat keer op keer aan. Het bevordert bijvoorbeeld de ontwikkeling van het brein en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het landelijke initiatief Méér Muziek in de Klas stelt daarom als doel om structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 Nederlandse basisschoolkinderen mogelijk te maken. Hare Majesteit Koningin Máxima is hierbij erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs. Cultuurbedrijf RIQQ jaagt de beweging lokaal aan en werkt samen met collega organisaties uit de gemeente Lingewaard, Overbetuwe, Arnhem en Renkum en met Cultuur Oost.

Help mee met overzetten amfibieën

ROZENDAAL – Net als afgelopen jaren gaan vrijwilligers in de periode maart-april amfibieën in Rozendaal overzetten bij het passeren van de Beekhuizenseweg. De afgelopen jaren is met hulp van vrijwilligers een groot aantal dieren geholpen bij deze gevaarlijke oversteek. De vrijwilligers kunnen bij deze klus extra hulp goed gebruiken.

De amfibieën trekken van de plek waar ze overwinteren naar een plaats waar ze met elkaar kunnen paren. In Rozendaal zijn dat vooral de vijvers van het kasteel en de Rozendaalse beek. Bij deze amfibieëntrek steken veel dieren de Kerklaan, Beekhuizenseweg en Rosendaalselaan over. In deze periode worden veel beesten overreden door het autoverkeer.
Om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen, plaatst Geldersch Landschap dit voorjaar weer lage schermen aan beide kanten van de weg bij de ingang van kasteel Rozendaal. De padden en kikkers worden via de schermen geleid naar emmers die in de grond zijn gegraven. De vrijwilligers zorgen ervoor dat de emmers meerdere keren per dag worden geleegd en dat de dieren op een veilige plek aan de andere kant van de weg worden losgelaten.

Wie de amfibieën een handje wil helpen, kan zich tot en met 20 februari opgeven als vrijwilliger. Belangstellenden kunnen zich melden bij Anton Logemann via anton@citaat.nl.

Ernst-Jan Kuiper geeft lezing over Extinction Rebellion

VELP – Donderdag 18 februari verzorgt Jansen & de Feijter een online lezing over Extinction Rebellion. De lezing begint om 20.00 uur en wordt gegeven door Ernst-Jan Kuiper, klimaatwetenschapper en meteroloog.

Kuiper is een van de woordvoerders van de Nederlandse tak van Extinction Rebellion – een organisatie die volgens hem radicaal lijkt, maar eigenlijk uiterst rationeel en georganiseerd opereert. Kuiper is het voorbeeld van een burger die in verzet komt, omdat verandering te traag gaat. Extinction Rebellion vindt dat de overheid niet genoeg doet tegen de klimaat- en ecologische crisis. In deze lezing zal klimatoloog Ernst-Jan Kuiper, geboren in Velp en actief in Extinction Rebellion, vertellen waarom er verleden jaar april enkele duizenden ‘rebellen’ naar Den Haag waren afgereisd om te protesteren tegen het uitblijven van doortastend klimaatbeleid.

In het eerste deel van de lezing zal Kuiper een wetenschappelijk overzicht geven van waar we staan in de klimaat- en ecologische crisis en wat er de komende decennia te wachten staat. Het tweede deel gaat over de tactieken van Extinction Rebellion en waarom deze misschien extreem lijken, maar ze in feite moreel te verantwoorden en wetenschappelijk bewezen effectief zijn.
Deze lezing wordt gegeven vlak nadat het boek van Extinction Rebellion genaamd ‘Nu het nog kan’ in Nederland is uitgekomen. Dit boek bevat bijdragen van o.a. Marjan Minnesma, Jan Terlouw, Kate Raworth, David van Reybrouck, generaal Tom Middendorp, Vandana Shiva, Eva Rovers, Tim Fransen en rebellen van Extinction Rebellion. Als klimatoloog heeft Ernst-Jan alle waarschuwingen van de klimaatwetenschap voorbij zien komen. Maar niemand bij de overheid luisterde. Nu hoopt hij met Extinction Rebellion de overheid tot actie te bewegen.
De lezing is online te volgen. Aanmelden kan via info@eenpassievoorboeken.nl. Kosten voor deelname bedragen 5 euro per persoon.

Foto: Ernst-Jan Kuiper op de ijskap van Groenland © Ernst-Jan Kuiper