Home / Rheden-Regiobode (page 3)

Rheden-Regiobode

Ik vind: De Lift

Ik heb het heel even over de lift. Ik verwijs niet naar de welbekende film van Dick Maas, maar heb het over de lift op het mooie station van Dieren, dat afgelopen jaren na inspanning van velen is gerealiseerd. Meerdere keren zijn we als fractie benaderd dat gebruikers niet altijd tevreden zijn over de beschikbaarheid van de liften. Regelmatig staan ze stil en dan duurt het een hele tijd voor dat de hulp beschikbaar is en het euvel is verholpen. We hebben daar in een raadsvergadering vragen over gesteld en vanuit college werd aangegeven dat alles in goede handen was. Vol overtuiging werd aangegeven dat als er storing was eenvoudig de storingsdienst kan worden gebeld. In de lift hangt het telefoonnummer werd geantwoord. Onlangs zijn we wederom door gebruikers benaderd dat er onvrede is.
In de lift is een knop welke in verbinding staat met een storingstelefoon. Veelvuldig wordt hier – door meerdere klachten bevestigd – geen gehoor gegeven en dat is het enige alternatief … bellen naar de storingsdienst. Een klein onderzoek levert op dat in de lift geen telefoonnummer hangt en er ook geen rechtstreekse koppeling is met een alarmcentrale. Bellen met je eigen mobiel is de enige oplossing. Nu hebben heel veel mensen de beschikking over een mobiele telefoon, maar volgens mij is er ook nog steeds een deel dat niet in bezit is van een (eigen) mobiele telefoon. Daarnaast hoop ik echt dat de potentiële liftgebruiker het telefoonnummer van de storingsdienst in het geheugen heeft staan want als je in de lift zit en deze valt stil, dan kun maar hopen dat er snel iemand bij de ingang staat en de storingsdienst belt.
Nu willen wij niet reageren op incidenten, dus vragen wij als VVD om de inwoners die hiermee worden geconfronteerd dit bij ons te melden (datum en tijdstip); bij voorkeur via e-mail ( vvd.s.hanssen@rheden.nl)

Sjir Hanssen
Raadslid gemeente Rheden
VVD fractie

Rhedense afdeling viert 75-jarig bestaan PvdA

RHEDEN – De PvdA bestaat 75 jaar en om dat te vieren trakteerde de Rhedense afdeling op gebak. Zo zijn twee zeer trouwe leden verrast, maar ook de politie en boa’s getrakteerd op wat lekkers.

Zo werden twee langdurige leden in het zonnetje gezet. De heren Nabring en Verschuur zijn beiden al 71 jaar lid van de partij. Het partijbestuur ging bij ze op bezoek om hen met gebak en bloemen te verrassen. Fractievoorzitter Marleen Noorland bezocht de 89-jarige heer Nabring in Rheden. Voorzitter Hageman en penningmeester Tom Couwenhoven belden aan bij de 88-jarige heer H. Verschuur in Velp. Het echtpaar Verschuur (foto) was blij verrast met het eerbetoon. Verschuur was pas 17 jaar oud toen hij lid werd van de PvdA. Hij ging toen werken bij de AKZO in Arnhem. Dat was een grote werkgever met een eigen bedrijfsschool. Uiteindelijk kwam hij er op de tekenkamer terecht. Hij bleef er zijn hele leven werken tot de eerste computers kwamen, zo’n 27 jaar geleden. Toen moest meneer Verschuur, tegen zijn wil, met vroegpensioen.
Het lidmaatschap van Arie Nabring begon op z’n 18e, in het Groninger land. Een echte Groninger, die op zijn 32e naar Rheden kwam om Engelse les te geven op de ULO. Later gaf hij les op de Pedagogische Academie in Arnhem. Meneer Nabring komt vanuit een echt Rood nest, vader bij SDAP en hij altijd bij de AJC betrokken. Hij had altijd interesse in partij-vraagstukken en was ook meteen actief in bestuursbaantjes. Nabring heeft vaak commissiewerk gedaan, dicht bij de gemeenteraad. Ook was hij een tijdlang lid van het bestuur van de afdeling Rheden.
Eerder deze dag had de PvdA ook al gebak aangeboden aan de politie in Velp en de Boa’s in de gemeente Rheden. De partij wil daarmee haar waardering uitspreken voor deze handhavers. Er wordt veel van hen gevraagd in deze moeilijke tijd. Fractievoorzitter Noorland: ‘Wij willen ze met dit gebaar een hart onder de riem steken. De PvdA in deze gemeente vindt dat ook zij juist nu alle steun verdienen.”

Digitaal koffiemoment met burgemeester Carol van Eert

GEM. RHEDEN – Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden nodigt inwoners uit voor een digitale kop koffie. Hij is benieuwd hoe het met de inwoners van de gemeente gaat en wil online graag met hen bijpraten. “Ik nodig u van harte uit om met mij een kop koffie te drinken. Digitaal, zoals dat helaas past in deze tijd. Ik hoop u te ontmoeten en een laagdrempelig gesprek met u te voeren over hoe het met u gaat, welke zorgen u heeft en hoe u de coronacrisis beleeft.”
Er zijn koffiemomenten op woensdag 3 en maandag 8 maart om 19.30 uur en op vrijdag 19 maart om 10.00 uur. Elk gesprek duurt ongeveer 3 kwartier en er kunnen maximaal acht deelnemers per keer aanschuiven. Wie mee wil praten, heeft een laptop, tablet of telefoon met internetverbinding, microfoon en camera nodig. Aanmelden kan via www.rheden.nl/kopkoffie onder vermelding van de gewenste datum.

Dorpshuis Rheden zoekt voorzitter

RHEDEN – Stichting Het Dorpshuis Rheden is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Gezocht wordt iemand die Luuk Kuiper op wil volgen binnen een goed lopende organisatie met deskundige en ervaren bestuurders en een grote groep enthousiaste en betrokken vrijwilligers.
In het dorpshuis hebben veel clubs en verenigingen hun activiteiten. De afgelopen tijd staan deze door de coronamaatregelen op een laag pitje. Alleen het consultatiebureau, de trombosedienst en Incluzio verlenen hun diensten. Ondanks deze coronatijd wordt vooruit gekeken naar het moment dat de deuren voor iedereen weer open gaan en het programma vol activiteiten, zoals muzieklessen, jongerenwerk, yoga, bridge, koersbal, Repair Café, Rhedens Maal, weer door kan gaan. “Ben je sociaal betrokken, voel je je verbonden met Rheden en wil je een zinvolle bijdrage leveren aan de dorpssamenleving, neem dan contact op met Jan Twilhaar, tel. 06 – 49844546”, luidt de oproep.

www.dorpshuisrheden.info

Foto: Het Repair Café

Natuurtuin, solarpark en woningbouw op voormalig hockeyterrein Dieren

DIEREN – Het college van B&W van de gemeente Rheden heeft besloten om voor het voormalig hockeyterrein aan de Admiraal Helfrichlaan in Dieren verschillende functies te onderzoeken. Het college wil het terrein gebruiken voor woningbouw, maar ook kansen geven aan de initiatieven en wensen van de buurt.

Buurtinitiatief Dieren-West wil het gebied graag gebruiken voor een natuurtuin. Omdat het om een groot gebied gaat, heeft het college besloten om een deel van het terrein hiervoor beschikbaar te stellen aan de buurt. Naast een natuurtuin, onderzoekt de buurt welke mogelijkheden er zijn voor een solarpark boven de bestaande parkeerplaats van Sportpark Het Nieuwland. Het college geeft de buurt de ruimte om deze plannen uit te werken in een businesscase.

Er is landelijk een tekort aan woonruimte. In de woonvisie is vastgesteld dat de gemeente Rheden voor 2027 nog 550 nieuwe huizen willen bouwen. Bouwlocaties voor nieuwe woningen zijn schaars binnen de gemeente en moeten worden gevonden binnen de bestaande kernen. Het vrijgekomen terrein, zoals het voormalig hockeyveld, biedt kansen om aan de woonopgave te voldoen. De komende periode gaat de gemeente de mogelijkheden onderzoeken voor nieuwbouw op deze plek. Daarbij wordt onder andere gekeken naar vernieuwende woonvormen, zoals tiny houses.

De gemeente gaat de plannen voor woningbouw verder uitwerken in een startnotitie. Voor het deel van het terrein dat niet wordt gebruikt voor woningbouw, mag de werkgroep uit de buurt plannen uitwerken voor een natuurtuin. Een werkgroep uit de buurt gaat een businesscase maken voor het solarpark. De businesscase moet einde van dit jaar klaar zijn. Daarna wordt gekeken naar de haalbaarheid.

Gewonden bij ongeval op Kanaalweg

LAAG-SOEREN – De Kanaalweg in Laag-Soeren is woensdagmiddag 24 februari lange tijd afgesloten geweest na een heftig ongeluk. Rond 14.30 uur botsten twee auto’s bij de kruising met de Badhuislaan. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.
Een vrouw raakte gewond en is per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Haar man en twee kinderen zijn in een andere ambulance ook naar het ziekenhuis gebracht voor nacontrole.

Foto: Dennis van Bemmel/Persbureau Heitink

Webinar over Warmtevisie Rheden

RHEDEN – Donderdagavond 4 maart van 20.00 tot 21.30 uur verzorgt de gemeente Rheden in samenwerking met Het EnergieBureau een webinar over de warmtevisie, ook wel de warmtetransitievisie genoemd (WTV). Deze warmtevisie geeft richting aan wáár, wanneer en hoe inwoners van Rheden de komende jaren van het aardgas af gaan.
Het webinar wordt georganiseerd in aanloop naar de vaststelling van deze visie door de gemeenteraad in april. Naast uitleg over waarom en hoe inwoners van de gemeente Rheden van het aardgas af moeten, vertelt de gemeente ook welke wijken het meest kansrijk zijn om als eerste de gaskraan te sluiten. Over minder dan 10 jaar, in 2030, is het de bedoeling dat de eerste 3.000 bestaande Rhedense woningen een alternatief voor aardgas hebben. Het uiteindelijke doel is om in 2040 100 procent van het aardgas af te zijn en CO2-neutraal.

De gemeente peilt graag hoe inwoners op dit moment denken over deze belangrijke stap naar een aardgasvrije en CO2-neutrale gemeente. Ook is er tijdens het webinar ruimschoots de tijd voor het beantwoorden van vragen. Inwoners en belanghebbenden die willen deelnemen aan dit webinar kunnen zich aanmelden via energiek@rheden.nl. Zij ontvangen dan enkele dagen voorafgaand aan het webinar een e-mail met de link voor de bijeenkomst en een instructie over hoe in te loggen.
De concept-visie is ook te raadplegen op www.rheden.nl/Inwoners/Duurzaamheid_klimaat/Warmtevisie.

Heidewerkdag gaat niet door

GEM.RHEDEN – De Heidewerkdag gaat dit jaar niet door. De gemeente Rheden en de Geërfden van Velp houden jaarlijks op de laatste zaterdag van februari de Heidewerkdag op het Rozendaalse Veld. Elk jaar werken vrijwilligers hier hard aan het behoud van de heidevelden.Omdat het niet mogelijk is dit evenement binnen de geldende coronamaatregelen te organiseren, kan de Heidewerkdag dit jaar helaas niet doorgaan. De organisatoren hopen in 2022 weer samen de handen uit de mouwen te kunnen steken.

VVD Rheden wil click-en-collect binnen 2 uur

RHEDEN – De VVD fractie van Rheden heeft burgemeester Carol van Eert verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om ondernemers meer ruimte te geven bij de click-en collect afhaalmogelijkheiden. Nu is de landelijke regel dat er minimaal 4 uur tussen het moment van bestellen en het moment van afhalen moet zitten. De fractie hoopt dat de Veiligheidsregio deze tijd naar 1 of 2 uur kan terugbrengen.

Op 17 februari hield de VVD-fractie van Rheden een online sessie met lokale ondernemers over de impact van de coronamaatregelen. Bij deze avond waren meer dan twintig Rhedense ondernemers aanwezig, wethouder ondernemerszaken Ronald Haverkamp en Thierry Aartsen, tweede kamerlid VVD en woordvoerder ondernemerszaken en MKB. Tijdens deze sessie bleek dat veel retailers veel last hebben van de 4-uurs regel van het ‘click-en-collect beleid’. Deze regel houdt in dat je minimaal 4 uur van te voren een (online) bestelling bij een winkel of een locatie met een winkelfunctie moet doen vóórdat je het bestelde artikel op kunt halen. Er zit dus minimaal een dagdeel (4 uur) tussen het bestellen en afhalen.
Het maakt voor retailers voor de haalbaarheid van het verkoopproces veel uit als de tijd tussen bestellen en ophalen één of twee uur is. Er bestaat een mogelijkheid dat vanuit de Veiligheidsregio deze regel eventueel aangepast zou kunnen worden. Ook op landelijk niveau wordt hier al naar gekeken.

“Wij vinden het belangrijk dat retailers zoveel mogelijk ruimte krijgen om via click-en-collect zaken kunnen doen en hebben onze vertegenwoordiger in de Veiligheidsregio, onze burgemeester, verzocht te onderzoeken of deze regel wellicht aangepast kan worden; van 4 uur click-en-collect-tijd, naar één of twee uur. Het zou onze ondernemers enorm helpen in deze zware tijd, die voor hen (nog steeds) weinig uitzicht biedt op verbetering van perspectief”, aldus de VVD.

Recyclecertificaat en bedankje van Stichting Jarige Job voor De Boomgaard in Dieren

DIEREN – In een jaar vol uitdagingen hebben zo’n 190 basisscholen ruim 16.000 kilo aan kleine apparaten ingezameld voor recycling. Ook BSO KSH De Boomgaard in Dieren heeft ‘meegewecycled’. Als dank voor deze inzet krijgt de bso een leuke beloning, een recyclecertificaat en een bedankje van het team achter Stichting Jarige Job.

Al die ingezamelde apparaten leveren nieuwe grondstoffen op. Daarnaast doneer Wecycle namens iedere school en bso die deelneemt aan de inzamelactie een verjaardagsbox aan Stichting Jarige Job. In totaal is deze landelijke e-waste inzameling goed voor een cheque van 10.000 euro. Met dit bedrag kan Stichting Jarige Job kinderen uit minder bedeelde gezinnen een onvergetelijke verjaardag geven. Deze extra ondersteuning is vooral dit jaar bij steeds meer gezinnen meer dan welkom. Huib Lloyd, directeur van Stichting Jarige Job: “Vanwege de coronacrisis hebben wij het aantal aanvragen voor verjaardagsboxen enorm zien stijgen. In december en januari alleen al werden meer dan 16.000 boxen aangevraagd, een stijging van 15 procent ten opzichte van het jaar hiervoor. We kunnen alle hulp juist nu dus goed gebruiken!”
De inzamelactie is georganiseerd door Wecycle, verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen. Jan Vlak, algemeen directeur van Wecycle: “De samenwerking met scholen is voor ons van groot belang. Velen doen al jaren mee en zo is er inmiddels een hele generatie kinderen voor wie het heel gewoon is om apparaten altijd in te leveren voor recycling. Wij zijn deze scholen dan ook heel dankbaar voor hun inspanningen, zeker tegen het licht van hun volle onderwijsprogramma’s en de uitdagingen van het afgelopen jaar.”

Wecycle voert de ketenregie over de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen, kortweg e-waste. Via een inzamelnetwerk van 13.000 punten kunnen consumenten en professionals e-waste gratis inleveren en zo een bijdrage leveren aan de circulaire economie. In 2019 heeft Wecycle 116,2 miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled met een nuttige toepassing van 95 procent.
Stichting Jarige Job helpt kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Jarig Job geeft dan een verjaardagsbox ter waarde van 35 euro. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis en op school. Jaarlijks vieren inmiddels meer dan 80.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job. De stichting werkt samen met diverse sociale partners en bedrijven. In sommige gevallen leveren de partners gratis spullen, soms tegen inkoopprijs. Ook is Jarige Job afhankelijk van donaties omdat er ook items moeten worden ingekocht.