Home / Rheden-Regiobode

Rheden-Regiobode

Ik vind: Minimaal 50 procent lokaal eigendom

Het klimaatprobleem is echt en urgent. Niks doen is allang geen optie meer.
De Regionale Energie Strategie (RES) is een ruimtelijke zoektocht naar de mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het klimaatprobleem. Op 5 juni werd duidelijk dat de RES zeer verstrekkende consequenties heeft. Met het publiceren van het concept RES-bod werd toen voor het eerst zichtbaar wat besluiten in Parijs en Den Haag in de echte wereld betekenen. En dat was voor veel inwoners behoorlijk slikken: clusters met windmolens en hectares vol zonnepanelen is niet iets dat veel mensen graag in hun achtertuin willen zien.
Het is duidelijk dat de energietransitie de gemoederen bezig houdt. Er zijn al meerdere ingezonden brieven geweest, verschillende actiegroepen zijn opgestaan en afgelopen week is in Ellecom een flyer huis-aan-huis verspreid. Langzamerhand lijkt een niet constructieve dynamiek te ontstaan rondom de RES.
Als CDA – met steun van de VVD – hebben wij er daarom in de gemeenteraad voor gepleit om inwoners meer actief te betrekken bij de RES. Met name hebben wij aandacht gevraagd voor een minimum van 50 procent collectief lokaal eigendom als harde randvoorwaarde bij nieuwe initiatieven. Het idee viel bij een aantal partijen direct in goede aarde.
Het is een op veel plaatsen beproefd concept. Als inwoners flink kunnen meeprofiteren gaan de hakken niet in het zand, maar ontstaat juist positieve energie. Hoe het begrip eigendom wordt ingevuld verschilt per project, het kan de gehele investering betreffen, maar bijvoorbeeld ook alleen de baten van een project.
Met ons voorstel worden de lusten en de lasten verplaatst van onbekende grote projectontwikkelaars naar ondernemende inwoners. Via energiecoöperaties kunnen alle inwoners financieel participeren. Inwoners die hier niet toe in staat zijn profiteren ook van het initiatief, bijvoorbeeld door het oprichten van een energiefonds. In Nederland zijn al veel voorbeelden waar met name windmolens op deze manier eerder een bijdrage leveren aan de sociale cohesie van de gemeenschap, dan dat ze onderwerp worden van polariserende stellingen over landschappelijke waarden, klimaatambities en natuurwaarden.

In september en december staat de RES weer op de agenda van de gemeenteraad. Als CDA zullen wij ons blijven inzetten voor een minimum van 50 procent collectief lokaal eigenaarschap. Omdat het werkt.

Peter Paul Geelen
Gemeenteraad Rheden (CDA)

PlusBus Rheden/Rozendaal rijdt weer

RHEDEN / ROZENDAAL – Met ingang van maandag 13 juli gaat de PlusBus Rheden/Rozendaal zijn diensten weer uitbreiden. De ritten waren al hervat sinds 15 juni, maar wel met beperkingen. Deze beperkingen worden nu opgeheven en dat betekent dat er, zoals gebruikelijk, weer ritten kunnen worden besteld. Ook rolstoelritten zijn weer mogelijk.
Het is nog wel zo dat er voorlopig alleen met de bussen wordt gereden om de afstand te kunnen waarborgen. Van de passagiers wordt verwacht dat zij een mondkapje bij zich hebben en dit dragen tijdens het in- en uitstappen. De ritten kunnen zoals gebruikelijk, tot uiterlijk één dag van tevoren, via het formulier op de website worden aangevraagd of via tel. 026-3707071, van maandag t/m vrijdag tussen 9.30 uur en 11.30 uur.

Werkzaamheden aan overwegen eind dit jaar van start

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden telt 37 overwegen en is daarmee een koploper in Nederland. Dit is, met het oog op de veiligheid, niet wenselijk. Daarom is, in samenspraak met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en ProRail, een pakket maatregelen opgesteld, waarmee meerdere overwegen worden aangepast.

Een aantal jaren terug is aan inwoners van de gemeente Rheden gevraagd mee te denken over de veiligheid rondom spoorwegovergangen. Daarbij bleek dat niet alle voorstellen konden worden gewaardeerd. De gesprekken met inwoners hebben ertoe geleid dat de spoorwegovergang van de Mauritiusstraat in Rheden niet wordt afgesloten. Voor de overgang bij de Pinkelseweg in Rheden is een alternatief bedacht, waarbij deze in elk geval open blijft voor fietsers en voetgangers.

De werkzaamheden zijn per overweg verschillend. In Velp bij Biljoen wordt een landbouwsluis aangelegd, zodat alleen fietsers, voetgangers en landbouwverkeer nog van de overweg gebruik kunnen maken.
Bij Rheden worden vijf overwegen aangepast. Zo wordt bij de Lentsesteeg een fiets- en voetgangerstunnel gerealiseerd. Hiervoor moet nog wel een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden. De Schaarweg en de Pinkelseweg worden overwegen voor alleen fietsers en voetgangers, bij de Havelandseweg wordt het wegprofiel aangepast om de overweg voor langzaam verkeer te verbeteren en bij de Groenestraat wordt zowel de overweg als het stationsgebied veiliger en overzichtelijker gemaakt.
In Ellecom komt een van de overwegen te vervallen, namelijk aan de Lange Juffer. De overweg aan de Hofstetterlaan wordt voorzien van een beveiligde overweg en een verhard fietspad. Voor de realisatie van dit fietspad is ook een bestemmingsplanwijziging nodig.
In Dieren komt er nog een perronaanpassing bij het overpad dat al opgeheven is.

Naast de bewaakte spoorwegovergangen, worden ook de onbewaakte spoorwegovergangen tussen Ellecom en De Steeg meegenomen bij de aanpak. In 2018 en 2019 zijn er verschillende informatiebijeenkomsten geweest met Middachten, Ellecoms Belang, het bestuur van de begraafplaats en omwonenden. Dit leidde tot een werkgroep die uiteindelijk tot het volgende plan kwam. De overweg bij Jeugdland wordt mogelijk vervangen door een tunneltje. Hiervoor moet een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden. Als dit mogelijk is en de tunnel daadwerkelijk gereed, wordt de overweg Kerkhof gesloten. De overweg in de verlengde weg van de oprijlaan van Middachten wordt voorzien van een beveiligingsinstallatie. De tussengelegen overweg wordt volledig afgesloten en kan incidenteel in gebruik blijven voor houttransport ten behoeve van Landgoed Middachten.

Het is de bedoeling dat de eerste werkzaamheden na de zomer van start gaan, maar voor dat kan moet een aantal verkeersbesluiten worden genomen. Dit is nodig als er sprake is van het plaatsen van verkeersborden, verkeerstekens of als er fysieke maatregelen worden genomen. Deze besluiten worden op korte termijn gepubliceerd.
In september informeren ProRail en de gemeente Rheden inwoners, treinreizigers en andere belangstellenden over de werkzaamheden, de planning en de gevolgen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De laatste overwegen zullen naar verwachting in 2024 zijn aangepast.

Haverweg Rheden wordt vakantiestraat

RHEDEN – Buurtbewoners rond de natuurspeelplaats aan de Haverweg in Rheden hebben de handen ineengeslagen. Nu veel mensen vakantie rondom huis vieren, organiseren zij een reeks kleinschalige activiteiten. De speelplaats, gelegen achter de Kroeseboom, biedt alle ruimte om lekker te recreëren in eigen wijk. Iedereen die spontale ideeën heeft, kan hier iets organiseren. Een picknick, voetbaltoernooi, stoepkrijtwedstrijd, waterbaan, huttenbouwen of gewoon luieren, alles mag, mits de RIVN-regels in acht worden genomen. Gezinnen zijn welkom, volwassenen houden wel afstand en kinderen spelen in kleine groepjes. Het idee ontstond naar aanleiding van www.vakantiestraat.nl, een initiatief waarbij sport, spel, ontmoeting en ontspanning centraal staan.

Dirk Scheele in Openluchttheater De Pinkenberg

VELP – Op woensdag 15 juli brengt Dirk Scheele de swingende voorstelling ‘Op vakantie met Dirk Scheele’ voor iedereen van 2 jaar en ouder. Het is de eerste familievoorstelling van een serie op alle woensdagmiddagen van de zomervakantie in Openluchttheater De Pinkenberg.

Dit jaar neemt Dirk zijn publiek enthousiast mee naar iets bijzonders: een echt zonnig vakantie-popconcert met veel bekende zomerliedjes. Hij reist met de auto, de trein en zelfs met het vliegtuig, gaat naar de camping, de kinderboerderij en bezoekt zelfs hoge bergen in verre landen.
Kinderpopster Dirk Scheele zingt zijn swingende zomerliedjes uit zijn succesvolle televisieserie op Nickelodeon. Hij toert al 25 jaar langs theaters en poppodia in Nederland en België en is dagelijks te zien op Nickelodeon. Dirk heeft inmiddels veel cd’s, dvd’s en boeken gemaakt en trekt volle zalen met zijn theatershows. Ook zijn YouTube-kanaal is populair bij zijn jonge fans en hun (groot)ouders.

Dirk geeft twee voorstellingen in De Pinkenberg, één om 14.00 uur en één om 16.00 uur. Kaarten zijn dit jaar alleen online te koop. Ze kosten 10 euro per stuk. Kinderen tot en met twee jaar mogen gratis mee. De voorstelling duurt 45 minuten. Er is geen pauze, maar publiek mag dit jaar zelf eten en drinken meenemen. Kaarten zijn tek koop via www.depinkenberg.nl.

Ik vind: De grenzen zijn bereikt

Het Rijk schuift gemeenten belangrijke opdrachten toe, betaalt ze daar veel te weinig voor, en gemeenten moeten maar zien hoe ze hun begroting rondkrijgen. Al jaren hebben we miljoenentekorten, en die worden steeds groter. We hebben al fors bezuinigd, maar het is niet genoeg om het gat te dichten.
Vorige week besprak de gemeenteraad van Rheden de gemeentelijke financiën. Zeker is dat we meer geld gaan uitgeven dan dat er binnenkomt. Er maken steeds meer mensen gebruik van jeugdzorg en de Wmo, en die mogen en willen we niet in de kou laten staan. De gemeente moet haar begroting volgens de wet sluitend krijgen. Ze moet dus zorgen dat er evenveel binnenkomt als dat er uitgaat. Dat betekent dat de gemeente (nog fors meer) moet bezuinigen, of de inkomsten moet verhogen.
Door steeds te buigen voor de onmogelijke regels van het Rijk accepteren gemeenten niet alleen dat ze de rommel moeten opruimen die een ander maakt, maar ook dat hun inwoners daarvoor de prijs betalen. De Rhedense wethouder van Financiën is het daar ook niet mee eens, maar gaf vorige week in een ingezonden brief in de Gelderlander aan dat ‘we het uithollen van de dienstverlening dan maar op de koop toenemen’.
De oppositie in de gemeenteraad wil dat niet. De maat is vol. Wij willen onze gemeente niet kapotbezuinigen vanwege het wanbeleid van het kabinet Rutte III. Er zijn grenzen aan wat wij bereid zijn te accepteren, aan hoe ver wij onze voorzieningen willen afbreken, aan hoeveel er van de inwoners gevraagd kan worden.
Den Haag blijft doof voor de noodroepen van honderden gemeenten. Op veel plekken in het land spelen gemeenten daarom met de gedachte om een niet-sluitende begroting in te dienen. Ook de Rhedense oppositie stelde dit afgelopen week voor, als krachtig teken van opstand.
De coalitiemeerderheid besloot anders: er wordt een sluitende begroting ingediend. Dat betekent dat de gemeente weer fors moet gaan bezuinigen. Hoe die bezuinigingen er precies uit komen te zien, wordt besloten in november. Maar vrijwel zeker is dat er ook op het sociaal domein weer gaat worden ingeleverd.

Wij zullen blijven strijden om de kwetsbaarste inwoners te ontzien. En met de hele gemeenteraad blijven we in Den Haag aan de bel trekken om te zeggen dat het zo niet langer kan.

De fracties van SP, GPR/B en GroenLinks Rheden
(Brief ingekort door redactie)

Veluwerijders gaan weer in groepen op weg

DIEREN – Per 1 juli mag er weer in groepen worden gefietst en dat betekent dat ook Toerfietsclub Veluwerijders uit Dieren weer op pad gaat. De vereniging heeft de toertochten voor de komende tijd gepubliceerd op www.veluwerijders.nl.

De eerdere beperkingen in verband met het coronavirus zijn versoepeld. De 1,5 meterregel tijdens club- of groepsritten vervalt. Wel zijn er nog steeds beperkingen waar tijdens het fietsen rekening mee moet worden gehouden. Zo dient iedereen zich te houden aan de hygiënevoorschriften van het RIVM en thuis te blijven bij klachten. Daarnaast is geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen, niet toegestaan.

Veluwerijders probeert het imago van de wielersport te verbeteren. Zo wordt er gefietst in groepen van maximaal 16 personen. De aanwezige wegkapitein ziet, als groepsleider, toe op het gedrag van de groep. Zo zal erop gelet worden dat 1,5 meter afstand gerespecteerd wordt ten opzichte van de andere weggebruikers.
Fietsers die willen ervaren hoe het is om in een groep bij de Veluwerijders te fietsen, kunnen zich aanmelden via www.veluwerijders.nl of info@veluwerijders.nl.

Ik vind: Gemeentehuis Rheden.

Een toekomstbestendig gemeentehuis voor de gemeente. Het bouwvallige huis in De Steeg is aan vervanging toe, dààr of op een andere plaats. Over dat laatste denkt men nog na.
Bij dezen een suggestie voor een andere, meer centrale plaats. Uitgangspunt: een gemeentehuis dient zo goed mogelijk bereikbaar te zijn: ook per openbaar vervoer. Te denken valt aan een plek in Dieren, dicht bij het NS-intercitystation.
Wat dat betreft komt Dieren-Zuid in aanmerking. Daar is volop ruimte voor nieuwbouw, en wel op Hof te Dieren. Een terrein waar gebouwd kan worden ligt al binnen de bebouwde kom, gezien bebording op de grote weg omheen het gebied.
Waarom dicht bij het NS-station? Vanwege het goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer, hier dus per bus èn per trein. De plek is goed bereikbaar per auto: er zijn parkeerplaatsen genoeg.
Bij bouw op Hof te Dieren kan de Doesburgsedijk open blijven voor autoverkeer. Toegankelijkheid kan nog worden verbeterd door openstelling van toegang voor auto’s vanaf de zuidzijde, nu alleen nog open voor tractoren. Maar dat hoeft niet per se. Eerder is te verwachten een ingrijpen van de (hogere) overheid in het almaar groeiend autoverkeer in verband met het stikstofprobleem. Vandaar het belang van bereikbaarheid per openbaar vervoer.
Hof te Dieren. Een plaats daar voor de gemeente te meer te koop omdat de gemeente vanwege de vorige burgemeester al een wit voetje heeft bij de eigenaar (in Delden). Bovendien, een gemeentehuis is voor Jan met de pet ook deftig, dus past het bij het landgoed, net als het (eerder afgedwongen) fraaie hekwerk om het transformatorhuis nabij de Hofstetterlaan Ellecom past bij het aura (uitstraling), herinnert men zich wel.
Op Hof te Dieren dus, dààr het nieuwe gemeentehuis: hoeft er ook niet geprotesteerd tegen een huis voor zogenaamd ‘adellijke personen’, ‘edelen’. Mooie bijkomstigheid: een deel van het landgoed is in te zetten voor een veld zonnecollectoren.
De mooie directe omgeving van het dorp Ellecom kan daar dan voor gespaard. Hof te Dieren tot nut van de gemeenschap in plaats van andersom. Wie had dat kunnen denken!

Joop Zijlstra,
Ellecom

Zussen Fens komen al 35 jaar wekelijks bij elkaar

DIEREN – De (schoon)zussen Fens uit Dieren vierden onlangs een bijzonder jubileum. Al 35 jaar komen zeven zussen en één schoonzus elke maandag bij elkaar. Deze bijzondere band mocht volgens zus Martha wel eens in de krant.

Het gezin Fens bestond uit acht meisjes en drie jongens. Het was een hecht gezin en ook als volwassenen trekken de kinderen veel met elkaar op. Zus Martha vertelt: “Vooral toen onze kinderen klein waren, gingen we vaak samen dagjes uit. Op vakantie met drie auto’s naar Italië, Frankrijk en Oostenrijk. Pa en ma gingen toen vaak mee. Wat waren ze trots op hun elftal.”
Nu de kinderen Fens zelf opa’s en oma’s zijn, gaan zij op pad met hun eigen kinderen en kleinkinderen of maken zelf verre reizen. Maar dat wil niet zeggen dat het contact minder wordt.
Al 35 jaar komen de zussen elke maandagmiddag bij elkaar koffie en thee drinken. Nog niet iedereen is met pensioen, dus wie kan, die komt. “Elke week even bij een ander bijpraten. We raken nooit uitgepraat”, zegt Martha. Alle zussen wonen in Dieren en Spankeren, dat maakt het wel makkelijker.

Uit deze ontmoetingen is ook het zussenweekend ontstaan. “Elke keer regelen twee andere zussen het weekend. Waar gaan we naartoe, wat is er te doen? De locatie blijft voor de anderen een verrassing. We trekken er graag op uit en bezoeken musea, oude dorpjes en houden ook wel van een terrasje en lekker eten”, aldus Martha. “We doen samen een soort van ochtendgymnastiek en doen ouderwets gezellige spelletjes. We hebben heel veel plezier.” Ook gaan de zussen lekker winkelen, waarbij ze nogal eens te horen krijgen dat ze zo op elkaar lijken. “Prachtig is dat!”
De zussen zijn al in Drenthe, Overijssel, Limburg en Zeeland geweest. Het reisje dat ze dit jaar naar Overijssel zouden maken is uitgesteld van juni naar oktober. “We hopen dat dit doorgaat, maar vooral dat we dit nog vele jaren met elkaar in goede gezondheid met elkaar mogen doen”, besluit Martha.

Bewoners Gruttostraat realiseren zelf speelaangelegenheid

VELP – Een waterpomp met waterbaan en houten bankjes. Dat zijn de elementen van de speelaangelegenheid aan de Gruttostraat in Velp, die werd gerealiseerd op initiatief van de omwonenden. Wethouder Marc Budel verrichtte zaterdag 27 juni de opening.

Via het project Ik buurt mee! geeft de gemeente Rheden elk huishouden twee keer per jaar een cheque ter waarde van 7,50 euro, die inwoners mogen doneren aan een van de aanmeldde projecten. Dit was voor de bewoners van de Gruttostraat in Velp dé manier om hun wens van een speelaangelegenheid op het Gruttoplein te realiseren. Ze meldden hun idee aan en deden hun best zoveel mogelijk cheques en geld in te zamelen. Voor een waterpomp en eventueel een waterbaan was een bedrag van 4950 euro nodig. Dit is bij elkaar gesprokkeld met Ik buurt mee!-cheques, maar ook COOP Velp en Meintent hebben een financiële bijdrage geleverd. De initiatiefnemers hebben er heel wat uurtjes bel- en mailverkeer opzitten om de speelaangelegenheid gerealiseerd te krijgen, maar het is gelukt.

Op donderdag 11 en vrijdag 12 juni is er een bron geboord. Op zaterdag 13 juni is de pomp op de bron geplaatst en hebben de bewoners van de Gruttostraat gezamenlijk de waterbaan geplaatst. Vervolgens is op maandag 15 juni een extra afvalbak geplaatst in de speelaangelegenheid, die door de buurtbewoners zelf wordt geleegd. Op zaterdag 20 juni zijn er banken gezaagd van boomstammen, die dit initiatief van de gemeente had gekregen. Ook hebben de bewoners van de Gruttostraat die dag zand om de waterbaan gelegd en een stapstammenbaantje gemaakt. Op zondag 21 juni zijn de banken nog geschuurd en was alles klaar voor de opening op 27 juni. Wethouder Marc Budel was hierbij aanwezig namens de gemeente Rheden, evenals Roya Roodsaz en Jan Kip van Ik buurt mee!.
Een van de initiatiefnemers, Carolien Morsink, heeft een openingswoordje gehouden en bedankte hierin de gemeente, Ik buurt mee! en de sponsoren, maar ook de heren die de pomp hebben aangesloten en de mannen die de banken hebben gezaagd. Daarna kreeg wethouder Budel het woord. Hij liet weten trots te zijn op dit initiatief en heeft daarom namens de gemeente initiatiefneemster Pauline Luteijn een ‘duimpje omhoog’ overhandigd. Hierna heeft de wethouder de speelaangelegenheid officieel geopend door de baan vol water te pompen.

De buurt is erg blij met de speelplek en gaat zich inzetten voor een volgende fase. De initiatiefnemers zouden de waterbaan graag uitbreiden en met boomstammen een afrastering maken. Ook willen ze graag bloembakken maken, waarvoor inmiddels al heel wat bloembollen zijn gedoneerd. Ook is er nog een wens voor een informatiebord, uitbreiding van het parcours bij de stapstammen met speelkeien en een blotevoetenpad. Maar ook het verder aanleggen van een moestuin staat op het wensenlijstje, net als het plaatsen van een wilgenhut. Plannen genoeg dus nog voor speelaangelegenheid Gruttoplein.
In september start de nieuwe ronde van Ik buurt mee! en de initiatiefnemers hopen dat de speelaangelegenheid dan opnieuw kan rekenen op veel cheques. Alle ontwikkelingen rondom de speelaangelegenheid zijn ook te volgen op facebook: speelaangelegenheid gruttoplein velp.