Home / Rheden-Regiobode

Rheden-Regiobode

Open Coffee in Velp

VELP – Al 11 jaar spant Open Coffee Velp zich in om zzp’ers, starters, freelancers en ondernemers met elkaar in contact te brengen door het organiseren van laagdrempelige netwerkbijeenkomsten. Vanaf september 2014 tot en met maart 2020 waren zij maandelijks te gast in Hotel de Roskam in Rheden. Door corona sloot het hotel haar deuren, maar gelukkig werd er een nieuwe plek gevonden bij Me and Mrs P aan de Wilhelminastraat in Velp.
Helaas konden de bijeenkomsten vanwege corona na een tijdje niet meer fysiek plaatsvinden. Een van de bezoekers nam begin 2021 het voortouw om de technische kant van de organisatie van online bijeenkomsten op zich te nemen. En deze online bijeenkomsten voorzien in een behoefte.
Elke vierde donderdag van de maand kunnen ondernemers (groot en klein) elkaar tussen 9.00 en 11.00 uur online ontmoeten in het Open Coffee Velp Grand Café. En omdat er ook behoefte bleek te zijn aan een avondbijeenkomst is Open Coffee Velp Grand Café Soirée elke tweede dinsdag van de maand van 20.00 tot 21.00 uur ook online. Aanmelden kan via ocvelp@gmail.com.

Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein winnen Impactprijs Groen onderwijs

VELP – Vijf studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp zijn de winnaars van de Impactprijs Groen Onderwijs van Groenpact. Met hun ‘Handboek Prettig Groen Wonen’ voor woningcorporaties waren de studenten Management van de Leefomgeving uit Velp de besten in de categorie hbo.

Handboek Prettig Groen Wonen is een praktisch handboek geworden voor woningcorporaties die samen met bewoners van een wijk of straat willen werken aan een prettige groene leefomgeving. Studenten Jur Kuijper, Pleun Kievits, Heleen de Lange, Myriam Rault en Louise van Stam werkten met hun docent Frans van den Goorbergh hiervoor in een Living Lab samen met woningcorporatie Staedion en de gemeente Den Haag. In een doordacht participatietraject haalden ze de wensen van bewoners op over hun binnentuin. De studenten zetten hun ervaringen om in een stappenplan waarmee woningcorporaties efficiënt en effectief aan de slag kunnen.
De jury van de Impactprijs prijst het Handboek omdat het zich nu al bewezen heeft in Den Haag en het schaalbaar is naar heel Nederland. Volgens de jury draagt het Handboek uitstekend bij aan het klimaatadaptief maken van onze leefomgeving. De studenten zijn ontzettend trots op hun prijs en op hun Handboek Prettig Groen Wonen. Pleun Kievits: “Ik vond het heel mooi om te zien dat we iets hebben kunnen losmaken bij de inwoners en bij de corporatie. We hebben heel goed met alle betrokkenen kunnen samenwerken.” De studenten ontvingen de prestigieuze prijs met bijbehorende cheque van 2.500 euro tijdens de manifestatie Jongeren aan Zet.

Foto: Van Hall Larenstein

Ik vind: Klimaatneutraal in 2040, een droom of werkelijkheid?

In 2040 wil de gemeente Rheden CO2-neutraal zijn. Dat wil de gemeente bereiken door 50 procent te besparen, onder andere door minder energiegebruik en isolatie van woningen. Daarnaast heeft de gemeente nog een veel grotere uitdaging, namelijk de warmtetransitie (30 procent). Hiervoor is draagvlak onder de bewoners nodig, zeker als er gekozen wordt voor oplossingen die huiseigenaren en huurders geld gaan kosten. Daar is draagvlak voor nodig en die is momenteel erg laag omdat, de grootschalige opwek (10 procent) waar wethouder Klomberg erg aan vasthoudt momenteel veel weerstand opwekt bij de inwoners uit de hele gemeente Rheden!
Een goede oplossing kwam er tijdens de raadsvergadering van de VVD. ‘Waarom maar 10 procent zon op dak, daar is toch veel meer mogelijk? Als we 20 procent zon op dak creëren dan kunnen we de 10 procent grootschalige opwek eruit halen.’
Hierbij dus een oproep aan de Gemeente Rheden. Klimaatneutraal gaan we zo wie zo niet worden in 2040 en grootschalige opwek past zo wie zo niet in onze groene gemeente! We kunnen wel grote stappen maken met elkaar door eerlijk te zijn en draagvlak te creëren. Neem een voorbeeld aan het goede ideeën van de diverse raadsleden die zij de afgelopen tijd gedaan hebben in de raadsvergaderingen maar ook in de Regiobode.

Anita Werkman,
Spankeren

Weekmarkt in Velp blijft op Den Heuvel

VELP – De wekelijkse markt in Velp blijft op Den Heuvel. Seinpost Adviesbureau B.V heeft in opdracht van de gemeente Rheden diverse locaties in het centrum van Velp onderzocht. Hieruit blijkt dat de huidige locatie Den Heuvel de meest logische plek is.

Het draagvlak om de weekmarkt op de huidige locatie te houden bleek groot. Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden om deze locatie te verbeteren. Er liggen al plannen om de parkeerplaats nog dit jaar aan te pakken. De actie ‘Ik buurt mee’ draagt er ook aan bij dat de directe omgeving van Den Heuvel groener wordt en dus aantrekkelijker voor bezoekers om even een rondje over de markt te lopen.
Het college van Burgemeester en Wethouders sluit zich aan bij het advies van Seinpost. Aanvankelijk was wethouder Ronald Haverkamp voorstander van verplaatsing, maar hij ziet zeker mogelijkheden voor deze optie. “Er zijn al plannen om nog in 2021 het wegdek op het terrein aan te pakken. De verlichting wordt vernieuwd en er komen nieuwe planten en struiken. De komende tijd gaan we hier in overleg met direct betrokkenen mee aan de slag. We verwachten de markt op deze plek hiermee een flinke impuls te kunnen geven. Daardoor wordt het aantrekkelijk voor bezoekers en rendabel voor (lokale) marktondernemers”, aldus Haverkamp.

Velpse Bloemstudenten in de spotlights

VELP – De lente gaat goed van start voor de Velpse bloemstudenten van Aeres. Maar liefst 11 pagina’s in de lente-uitgave van vakblad De Pook zijn gevuld met Bloemwerk van Velpse studenten. Op de cover van het blad staat het korenschoofboeket ‘Plukgeluk’ van Nederlands kampioen Bloembinden; Rik Masson. Binnenin het vakblad voor bloemisten staan nog eens 7 pagina’s met zijn creaties over de Lente.
Normaal gesproken wordt het examenwerk van de studenten geëxposeerd, maar vanwege de lockdown was dat dit jaar niet mogelijk. Om de examenkandidaten toch in de spotlights te zetten, werd de bekende fotograaf Fred Roest ingehuurd om de hele dag foto’s van het examenwerk te maken. Deze foto’s zijn beland in het portfolio van de studenten. Vakblad De Pook herkende het talent van de studenten en laat het zien aan alle bloemisten van Nederland.

Dierense Anna Geelen wint de halve finale van de Nationale Voorleeswedstrijd

DIEREN – Anna Geelen, leerlinge van de Boomgaard-Zuid in Dieren, heeft de halve finale van de Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen. De jury koos haar als beste voorlezer om haar stemgebruik en inleving in de personages.

De zeven winnaars in de kwartfinales in de gemeenten Rheden, Brummen, Voorst, Wageningen, Zevenaar, Duiven en Renkum namen het op woensdag 24 maart tegen elkaar op in een online voorleeswedstrijd. Vanuit hun eigen klas namen alle kandidaten deel aan de wedstrijd, gesteund door hun klasgenoten en leerkracht. Via Zoom konden de juryleden de voorlezers horen en zien, terwijl de andere deelnemers en hun klassen meeluisterden.
De kandidaten waren heel ontspannen tijdens het voorlezen. Femke Nijenhuis van de Triangel uit Eerbeek las als eerste voor, gevolgd door Pien Hendriksen van de Airborneschool in Renkum. Vervolgens was Eva de Jong van de Hietweide in Twello aan de beurt, en daarna Aafke Hermsen van IKC de Tamboerijn uit Zevenaar. Na een korte pauze las Anna Geelen van de Boomgaard-Zuid in Dieren voor, gevolgd door Arne Hekman van de St. Jozefschool in Wageningen en ten slotte Jens Jonker van IKC Joannes in Groessen.
Het was voor de jury moeilijk een winnaar te kiezen, omdat de kwaliteit van de voorlezers erg hoog was. Spannende, grappige en zielige fragmenten wisselden elkaar af. Uiteindelijk rolde Anna Geelen uit Dieren als beste voorlezer uit de bus. Zij mag nu door naar de provinciale finale, die live wordt uitgezonden op 18 mei.

Foto: De jury opereerde vanuit de bibliotheek in Dieren

Weer poging tot inbraak bij juwelier Aalbers

VELP – In de nacht van woensdag 7 op zondag 8 april is er tussen 3.25 en 3.45 uur geprobeerd in te breken bij juwlier Aalbers aan de Hoofdstraat in Velp. De politie is op zoek naar getuigen die verdachte personen of voertuigen hebben gezien in de omgeving. Misschien zijn er mensen die camerabeelden hebben waarop verdachte personen of voertuigen te zien zijn of is er andere relevantie informatie. De politie roept deze mensen op dit te melden via tel. 0900-8844.

Geen vergadering Huurdersvereniging Rheden

RHEDEN – De Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging Rheden, die zou plaatsvinden op dinsdag 13 april, kan niet doorgaan. Het bestuur meldt dat de jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door accountantskantoor Boerhof. De kascommissie zal, zodra dat mogelijk is, uitgenodigd worden om de jaarrekening te controleren. Stukken als het jaarverslag en activiteitenplan zijn te vinden op www.hvr-velp.nl.

Actie Vakantietas bezorgt kinderen een leuke, gevulde zomervakantie

RHEDEN / ROZENDAAL – Om alle kinderen een mooie zomervakantie te kunnen bezorgen, start het Diakonaal Netwerk Armoedebestrijding (Diana) met de actie Vakantietas. Hierbij worden tassen samengesteld met producten en bonnen voor basisschoolkinderen uit bijstandsgezinnen, waar geen geld is om in de vakantie leuke dingen te gaan doen.

Na de actie Kersttas, waarbij rond de feestdagen tassen met levensmiddelen worden uitgereikt, is er nu de actie Vakantietas. Voor bijna 800 kinderen uit de gemeente Rheden en Rozendaal is een leuke zomer niet vanzelfsprekend. Terwijl vriendjes en vriendinnetjes vaak wel op vakantie gaan of leuke dingen ondernemen, is daar bij hen thuis geen sprake van, omdat hun ouders daar geen geld voor hebben. Daar willen de elf kerken binnen de gemeente Rheden en Rozendaal, die zich hebben verenigd in Diana, iets aan doen. Het diaconaal netwerk gaat deze zomer vakantietassen uitdelen aan basisschoolkinderen uit bijstandsgezinnen. Deze actie zou in de zomervakantie van vorig jaar al worden gehouden, maar kon toen niet doorgaan.
Op de laatste vrijdag voor de zomervakantie worden de kleurrijke rugzakjes uitgereikt. Hierin kunnen allerlei leuke dingen worden gestopt. Denk bijvoorbeeld aan gratis toegangskaartjes voor dierentuin en zwembad, een tegoedbon voor een boek, gratis speelgoed, wat snoepgoed en wat drinken. Sommige kinderen hebben begeleiding nodig bij een dagje uit, maar ook daar is aan gedacht. Per gezin kan 1 begeleider gratis mee naar dierentuin en zwembad.

Natuurlijk zit er een prijskaartje aan zo’n Vakantietas, ongeveer 55 euro per tas. Binnen de kerken in de gemeenten Rheden en Rozendaal wordt één of meerdere keren gecollecteerd voor de Vakantietas en is een aantal fondsen aangeschreven. Daarnaast kunnen mensen een tas ‘sponsoren’ door een bijdrage over te maken naar bankrekeningnummer NL50 RABO 0369 7717 88 ten name van Diakonie Protestantse Gemeente Velp, onder vermelding van ‘Vakantietas’.
Om 800 tassen te vullen is natuurlijk behoorlijk wat geld nodig. Iedereen die een tas wil sponsoren of een bijdrage wil leveren, kan voor informatie contact opnemen met Jan Broekhuisen via vakantietasrhedenrozendaal@gmail.com of tel. 06-22788703.

Ouders van basisschoolkinderen in bijstandsgezinnen binnen de gemeenten Rheden en Rozendaal krijgen in april bij hun maandspecificatie een aanmeldbrief toegestuurd. Alleen via deze aanmeldbrief kunnen zij hun kind(eren) tot uiterlijk 1 juni aanmelden en aangeven of er één begeleider per gezin meegaat naar dierentuin of zwembad. Voor een bezoek aan de dierentuin hebben alle kinderen èn hun begeleiders een eigen, persoonlijke GelrePas nodig. Deze kan worden aangevraagd via www.gelrepas.nl/vraag-je-gelrepas-aan.

Autobedrijf Jacobs sponsort vv Dieren

DIEREN – Met ingang van het nieuwe voetbalseizoen sponsort Autobedrijf Jacobs een jeugdelftal van vv Dieren. Eigenaar Bob Jacobs, die het bedrijf in 2019 oprichtte, heeft gaat dit elftal voorzien van nieuwe trainingspakken.