donderdag 27 januari 2022 | WEEK 04 |
HomeOpinie

Opinie

0219339_toetsenbord_0826_2.jpg

Ik vind: Dovemansoren

In het coalitieakkoord van de Gemeente Doesburg staat dat zij transparant wil zijn en volop ruimte biedt aan burgerparticipatie. Helaas, na bijna 4 jaar is niets van die nieuwe bestuurscultuur te merken wanneer het er werkelijk op aankomt. Neem de bestemmingsplanwijziging Verhuellweg. De indieners van de zienswijzen kregen de nodige

Een Stief Kwartiertje: Alex en Mohammed

Welbeschouwd mogen we Alex van Hedel, burgemeester van Brummen, niet vergelijken met Mohammed Saïd al-Sahaf, hoewel het allebei vrolijke en optimistische mannen zijn. Wellicht is genoemde Mohammed uit uw geheugen verdwenen; hij was minister van informatie, zeg maar de voorlichter van Saddam Hoessein, die tijdens de belegering van Bagdad op

0219146_toetsenbord_0788.jpg

Ik vind: Op = Op

Een week geleden werden wij, inwoners van de gemeente Rheden, verrast met een waardebon van 70 euro. De gulle gever was, namens de gemeente, onze wethouder Klomberg. Het was de bedoeling dat de inwoners van de gemeente Rheden via een webshop een keuze kon maken tot aanschaf van energiebesparende producten.

Ik vind: Gemiste kans

Het oude schippersinternaat in Dieren Zuid staat al jaren leeg op een braakliggend perceel middenin het dorp. Dit terrein heeft een woonbestemming, maar van nieuwbouw is het nooit gekomen. Als direct aanwonenden snappen we dit niet. Wij wonen hier met veel plezier en het is een prachtige plek om enkele

Een Stief Kwartiertje: Orde op zaken

Een nieuw jaar kenmerkt zich veelal door twee aspecten: het goede voornemen en nagenoeg altijd vergezeld van zijn valkuil, oftewel de ontgoocheling bij de gestopte verstokte roker, die in de loop van januari uit pure wanhoop weer naar de sigaret grijpt. In het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat we

0218449_toetsenbord_0826_2.jpg

Ik vind: Johanneshof

U heeft in het afgelopen jaar een paar keer in ingezonden brieven kunnen lezen over de door de gemeente Rheden ingezette procedure om de bestemming van het terrein Zutphensestraatweg 40 te veranderen. Aanwonenden hebben diverse keren kenbaar gemaakt te protesteren tegen deze ontwikkeling. Wellicht is de indruk ontstaan dat bezwaren

Ik vind: Nieuwjaarsviering met vreugdevuur

Mijn mening is dat het veel risico´s geeft om een vreugdevuur te maken midden in een woonbuurt en dat het gevaarlijk is dat er zoveel mensen bij zijn. Ten eerste is het lastig om met een grote groep mensen de nodige 1,5 meter afstand te houden. Ten tweede kunnen er

Een Stief Kwartiertje: Energiebron

Een aantal dagen geleden hebben we de zonnewende gevierd en kort na deze heidense happening ook de christelijke variant, Kerstmis. Het betekent dat we nu weer vooruit kunnen kijken. Er komt meer licht en hopelijk ook zonlicht, al wordt lang niet alles lichter. Direct of indirect is vrijwel al het

Een Stief Kwartiertje: Opvang

Het kerstkind zal dit jaar geboren worden in een asielzoekerscentrum en nog wel in een van de onze. De staatssecretaris voor zwervende zwangeren en hun verwekkers, Ankie Broekers-Knol, is drukdoende om op tijd een plek te vinden die geschikt is voor een bevalling. Ze denkt dat een veldbed wellicht past

0217539_toetsenbord_0788.jpg

Ik vind: Burgerberaad

In 2022 wordt in Rheden een Burgerberaad georganiseerd. Een groot aantal inwoners gaat dan met elkaar in gesprek over de ambitie van de gemeente om CO2-neutraal te worden. Het is een belangrijk project waarin overheid en inwoners samen richting gaan kiezen voor de toekomst. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met

0217541_toetsenbord_0826_2.jpg

Ik vind: Appartementen aan de Parkstraat Velp

Het kerkgebouw aan de Parkstraat heeft eindelijk een nieuwe bestemming! Er worden 8 appartementen gebouwd in het hoge segment. Daar heeft de raad in haar vergadering van 14 september met een grote meerderheid mee ingestemd. De raad had liever gezien dat op deze plek meer woningen gebouwd konden worden maar

0216954_toetsenbord_0826_2.jpg

Ik vind: Hennep voor papier

Hoe boeren papierfabrikanten kunnen redden op een doodlopende weg. Naast papierproducerend Gelderland ligt Brabant, van oudsher een populierenland. Daar werden huizen mee gebouwd, klompen gemaakt en lucifers. De klompenmakerij is ongeveer verleden tijd, en in 1992 sloot de laatste luciferfabriek. Een papierfabriek in Eerbeek zag een kans en ging van

0216246_schrijven__pen_op_papier.jpg

Ik vind: Zwart van Pieten bij intocht Sinterklaas

Op 20 november kwam Sinterklaas aan bij de Veerstoep in Dieren. Het was gezellig druk. Opwinding bij de vele kinderen, ouders, grootouders, familieleden en daar was-ie dan! Feestelijke omgeving, muziek, spreker, rijtuig en op naar het Callunaplein.Domper op de vreugde voor ons was de ruime aanwezigheid van zwarte Pieten, ongegeneerd

Meer deze week

0219339_toetsenbord_0826_2.jpg

Ik vind: Dovemansoren

In het coalitieakkoord van de Gemeente Doesburg staat dat zij transparant wil zijn en volop ruimte biedt aan burgerparticipatie. Helaas, na bijna 4 jaar is niets van die nieuwe bestuurscultuur te merken wanneer het er werkelijk op aankomt. Neem de bestemmingsplanwijziging Verhuellweg. De indieners van de zienswijzen kregen de nodige

Een Stief Kwartiertje: Alex en Mohammed

Welbeschouwd mogen we Alex van Hedel, burgemeester van Brummen, niet vergelijken met Mohammed Saïd al-Sahaf, hoewel het allebei vrolijke en optimistische mannen zijn. Wellicht is genoemde Mohammed uit uw geheugen verdwenen; hij was minister van informatie, zeg maar de voorlichter van Saddam Hoessein, die tijdens de belegering van Bagdad op