Home / Nieuws

Nieuws

Samen al 310 jaar trouw aan OLTO in Loenen

LOENEN – De Loenense muziekvereniging OLTO heeft vele trouwe muzikanten in haar gelederen. Regelmatig worden jubilarissen in het zonnetje gezet. Dit jaar had OLTO maar liefst zes jubilarissen, die samen 310 jaar lid zijn van de vereniging: drie leden zestig jaar, één vijftig jaar en twee veertig jaar.

Zaterdag werden deze jubilarissen in het Parochiehuis toegesproken en vereerd met een erespeld en oorkonde van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO). De jubilarissen werden met de huifkar opgehaald bij De Brink en van hieruit ging het richting Parochiehuis waar de muzikanten gereed stonden en voor de gasten een erehaag vormden.
Erevoorzitter Paul Sanders had deze middag de taak om de jubilarissen toe te spreken. Hij vertelde over Ap Gorsseling (60 jaar lid) dat hij al op zevenjarige leeftijd musiceerde en OLTO altijd trouw is gebleven. Hij heeft bij deze vereniging ruimschoots zijn sporen verdiend in diverse functies. Nog altijd is hij bezig met de oudpapieractie. Buiten OLTO heeft hij in Loenen in het verenigingsleven nog diverse activiteiten.
Henk van Hensbergen is ook zestig jaar lid en speelt al lange tijd de waldhoorn. Hij vervulde ook bestuurstaken en had zitting in diverse commissies. Henk blijft een actief lid. Bij de oudpapierinzameling kan men op hem rekenen. Buiten OLTO doet hij ook veel vrijwilligerswerk.
Ook Arie Sopjes is ook een diamanten lid van OLTO. Hij speelde altijd trompet. Hij leerde muziekmaken van Ap Hennink en Harm Kruk. Sanders prees Sopjes voor zijn regelmatige muzikale medewerking aan de kerkdiensten.

Een gouden lid is Tonny van Hensbergen, die vijftig jaar geleden een van de eerste vrouwelijke muzikanten was. Zij speelde altijd klarinet. Ook was zij een tijdlang penningmeester van OLTO.
Dick Kaatman van de drumfanfare speelt al veertig jaar bij de Loenense muziek. Drumband, tamboerkorps en nu al enige jaren bij de drumfanfare onder leiding van Simon Kleinjan. Twaalf jaar had hij zitting in het bestuur.
Ingrid Rozenkamp is veertig jaar muzikant. Zij speelt vanaf 1979 bij OLTO, maar maakte later de overstap naar La Fraternité in Broek. Zij kwam enige tijd geleden weer terug in Loenen. Met veel plezier blaast zij nu weer haar partij bij OLTO.

Sanders bedankte de de jubilarissen voor hun bijdrage aan het floreren van de Loenense muziekvereniging. Het is voor hen niet alleen een hobby, ze dragen ook bij aan de leefbaarheid van het dorp. De zes jubilarissen kregen een erespeld met de daarbij horende oorkonde. Voor de partners waren er bloemen.
August Steinkellner bood felicitaties aan namens de boerenkapel De Plaggenstèkers, waar Dick Kaatman en Arie Sopjes ook regelmatig hun bijdrage leveren op feesten en evenementen. Hij bood beiden een attentie aan. Leden van het harmonie-orkest en drumfanfare brachten onder leiding van Simon Kleinjan een aubade aan de jubilerende groep muzikanten.

Foto: Lidy van Hensbergen

Foto: De jubilarissen van OLTO met hun partners zijn blij verrast met deze huldiging

De Steeg in actie voor 3FM Serious Request

DE STEEG – De Steeg zet zich komende maand in voor 3FM Serious Request: The Lifeline. Met deze landelijke actie van Radio 3FM en het Rode Kruis wordt aandacht gevraagd en geld ingezameld voor slachtoffers van mensenhandel. De bewoners van het dorp organiseren verschillende sponsoractiviteiten en zullen de opbrengst op zaterdag 21 december, tijdens Kerst op Steeg, overhandigen aan de 3FM dj’s, die dan door De Steeg lopen.

Drie dj-teams van 3FM gaan mensenhandel op de kaart zetten door bijna 500 kilometer van Zeeland naar Groningen te lopen. Ze maken 24 uur per dag live radio en bezoeken de acties die luisteraars organiseren. Dit alles met als doel om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het Rode Kruis.

Op zaterdag 21 december doet het dj-team Sander Hoogendoorn en Herman Hofman onder meer De Steeg aan. Het team wordt rond 17.30 uur op de hoek bij het Amaliaplein en De Boecop verwacht en zal daar tijdens de jaarlijkse dorpsbijeenkomst Kerst op Steeg met muziek, glühwein en allerlei activiteiten worden onthaald. De kinderen van basisschool De Lappendeken zullen de cheque met het opgehaalde bedrag overhandigen aan de dj’s.

In de aanloop naar 21 december organiseren de bewoners van De Steeg allerlei sponsoracties om zoveel mogelijk geld op te halen voor de actie. Zo is er op vrijdag 13 december een speciale Lifeline-sponsorloop, voor en door kinderen van basisschool De Lappendeken. En op woensdag 18 december wordt er van 16.30 tot 19.00 uur een Kerstmarkt gehouden in de kerk aan de Hoofdstraat. Deze wordt ook georganiseerd door basisschool De Lappendeken.
Iedereen is van harte uitgenodigd om op zaterdag 21 december vanaf 16.00 uur de 3FM dj’s te verwelkomen tijdens Kerst op Steeg.

Hoorngeschal in de mist

DOESBURG – De Midwinterhoornwandeling in Doesburg, die zondag 1 december werd gehouden, voerde door een mysterieus wit landschap. De wandelaars liepen door de mooie omgeving van het Hanzestadje, dat een groot deel van de dag in nevel was gehuld. In deze witte wereld klonken onderweg de midwinterhoorns als een soort baken. De wandelaars kwamen op verschillende punten onderweg blazers tegen van de Midwinterhoorngroep Doesburg, zoals op de foto te zien is ook bij Het Klooster in Angerlo. De midwinterhoorn mag volgens traditie worden geblazen tijdens de adventsperiode. In de kerstvakantie zijn de Doesburgse blazers dagelijks te horen in het Openluchtmuseum in Arnhem.

Foto: Han Uenk

Kerstklokjes en bloemstukjes bij verkoop Welfare

ANGERLO – Woensdag 27 november hielden de dames en heren van Welfare uit een Angerlo een verkoop in de Meent. Twee keer per maand komen zij bijeen om te handwerken en te knutselen. Het resultaat van deze vele gezellige middagen was afgelopen woensdag te bewonderen. Van kerstklokjes gemaakt van bloempotjes, kerstkaarten tot bloemstukjes, er was van alles te koop. Bezoekers konden ook een gokje wagen bij de verloting. Nadat het winkelen kon er onder het genot van een kopje koffie of thee worden bijgekletst.

Foto: Cynthia Vos

Stichting de Oase proost op vijfjarig bestaan

DIEREN – Met het faillissement van zorgorganisatie Carion in 2013 ontstond een probleem in de Oase in Dieren: hoe moest het verder met alle verenigingen en groepen die hier hun thuis hadden? De gebruikers wachtten niet tot de gemeente met een plan zou komen, maar richtten zelf een stichting op om het reilen en zeilen van het multifunctioneel centrum over te nemen. Stichting de Oase vierde dit weekend haar vijfjarig bestaan.

Henk van den Heuvel was de eerste voorzitter, een functie die hij ruim 4,5 jaar vervulde. “Toen Carion failliet ging, had de Oase geen eigenaar meer en dat gaf natuurlijk grote onzekerheid onder de gebruikers. Toen waren dat ook al zo’n 25 verenigingen en organisaties. Mensen uit de verschillende groepen hebben toen de handen ineengeslagen om te zorgen dat de Oase zou kunnen blijven bestaan. De Modelspoorclub Veluwezoom, waar ik toen bestuurslid van was, was net naar de Oase verhuisd en wij wilden natuurlijk ook heel graag dat we hier konden blijven.”
De werkgroep van de verschillende gebruikers klopte aan bij de gemeente Rheden, waar enthousiast werd gereageerd op het vormen van een stichting die het beheer van de Oase over zou nemen. De stichting werd opgericht, de gemeente kocht het gebouw aan in 2014 en de Oase kon blijven bestaan. Met alle gebruikers werden nieuwe huurtarieven afgesproken. “We moeten als stichting zelf de begroting sluitend krijgen en daarom moeten we huur vragen voor het zaalgebruik. Iets dat de gebruikers overigens ook allemaal heel goed begrijpen’, zegt Van den Heuvel. “Met de kleinere groepen of activiteiten voor kwetsbare groepen spreken we een ander tarief af, naar wat zij kunnen dragen.”
De openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk om elkaar te ontmoeten, een kaartje te leggen of het biljart te gebruiken. Een team van vrijwillige gastvrouwen en -heren is present en zorgt voor de koffie. Het gebouw is in de loop der jaren stukje bij beetje opgeknapt, er is nieuw meubilair aangeschaft en in de kerstperiode komt er een nieuwe keuken. De ruimtes zijn allemaal multifunctioneel. In de ruimte waar de ene avond een orkest repeteert, wordt in het weekend een darttoernooi voor mensen met een beperking gehouden. Het televisiescherm dat in een vergadering wordt gebruikt voor een presentatie, is voor jongeren een groot scherm op op te gamen.

Inmiddels is de stichting vijf jaar onderweg en maken meer dan veertig verenigingen, organisaties en groepen regelmatig gebruik van de Oase. De verschillende zalen worden aan de meest uiteenlopende gebruikers verhuurd. “Wij zijn hier nog steeds met de modelspoorvereniging, maar ook een aquariumclub, kaart- en schaakverenigingen, de Turkse en Italiaanse vereniging, diverse creatieve groepen, een yogagroep, beweeggroep voor ouderen, leeskringen en koren maken gebruik van de Oase. Het Dierens Harmonie Orkest repeteert hier, RIQQ verzorgt er een deel van de muzieklessen”, zegt Frits Derksen, secretaris van de stichting. Trots is het bestuur ook op de Smulhoek, waar drie keer per week voor mensen wordt gekookt. “Voor een klein bedrag krijgen bezoekers een driegangenmaaltijd voorgeschoteld. De bijeenkomsten worden altijd goed bezocht.”
De Smulhoek past goed binnen de doelstellingen van de Oase, om mensen een laagdrempelige plek te bieden voor ontmoeting. In dit kader wordt ook aan de toekomst gedacht. Met behulp van een professionele beroepskracht zou nog meer ondersteuning kunnen worden geboden aan mensen uit kwetsbare groepen, veelal ouderen en mensen met een beperking. “Er zijn veel mensen die wel zelfstandig wonen, maar geen of een klein sociaal netwerk hebben en eigenlijk meer begeleiding nodig hebben. De Oase zou dit, gekoppeld aan activiteiten voor de doelgroep, misschien kunnen gaan bieden.” Hierover is het huidige bestuur, onder voorzitterschap van Tonet van Zeist, met de gemeente in gesprek. Die gaat kijken hoe die ondersteuning kan worden geboden.

Zaterdag blikte stichting de Oase terug op de eerste vijf jaar van haar bestaan. Voorzitter Tonet van Zeist sprak een woordje (foto). Wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden sprak haar waardering uit voor het bestuur en de vrijwilligers die zorgen dat deze belangrijke voorziening in stand kan blijven.

Foto: Aart van Raalte

Schaakvereniging Velp viert 85-jarig jubileum

VELP – Op 22 november werd tijdens een feestelijke bijeenkomst het jubileumboek van de Velpse Schaakvereniging gepresenteerd. Ter gelegenheid van het 85-jarig jubileum van de vereniging werd een boek samengesteld met bijdragen van de leden.

De opening van het samenzijn werd verricht door Wim Louwman, voorzitter van de Velpse Schaakvereniging. Nadat hij de vijftig aanwezigen welkom had geheten werd het woord overgedragen aan de wethouder Sportzaken van de gemeente Rheden Marc Budel. De wethouder benadrukte het belang van het beoefenen van de schaaksport waarbij twee elementen de boventoon voerden: het actief houden van de hersenen door oud en jong en het samenbrengen van mensen. Hij benoemde tevens het initiatief van de gemeente om met de denksportverenigingen in de gemeente Rheden de vereenzaming in de gemeente tegen te gaan. Nadat hij een gedicht met schaken als thema voordroeg, overhandigde hij de voorzitter een cheque met een jubileumcadeau van de gemeente.

Daarna schetsten de schrijvers van het jubileumboek een beeld van de geschiedenis van de Velpse Schaakvereniging. Aan de hand van foto’s uit de oude doos liet Eric de Winter zien welke herinneringen uit de rijke historie langskwamen tijdens de zoektocht in de archieven van VSV.
Daarna kwam Dirk Hoogland, voorzitter van de Oostelijke Schaakbond, aan het woord en hij mocht zowel Ben de Winter als zoon Eric de Winter een KNSB-onderscheiding opspelden. Beiden zijn meer dan 50 jaar lid van de KNSB.

Ook Jan en Hennie Weeda werden geëerd vanwege hun vrijwilligerswerk in de bar van de Paperclip. Zij waren tot dit seizoen de vaste krachten op vrijdagavond sinds VSV in 2001 naar de Paperclip is gekomen en deze mensen zijn door de leden in de harten van de schakers gesloten. Een getekend dubbelportret, dat ook is opgenomen in het jubileumboek, was hun deel.Voordat de boeken daadwerkelijk aan de leden werden uitgereikt werd ook Hans van Capelleveen nog in het zonnetje gezet door hem te bedanken voor zijn inzet voor de vereniging en werd hem de titel ‘Lid van verdienste’ verleend.

Meer informatie over het jubileumboek en over de Velpse Schaakvereniging zie www.velpsesv.nl

Kerkelijke onderscheiding koorleden Drempt

DREMPT – Zes koorleden van het Willibrordkoor uit Drempt ontvingen afgelopen zondag een onderscheiding. Het bestuur van de Diocesane Sint Gregorius Vereniging van het Aartsbisdom Utrecht heeft de onderscheiding aan de koorleden toegekend voor hun jarenlange lidmaatschap.

Het Willibrordkoor is een gemengd zangkoor dat eens per twee weken de dienst in de katholieke kerk in Achter-Drempt muzikaal begeleidt. Het koor bestaat al sinds 1971 en telt momenteel veertien leden. Het merendeel van de leden zingt al jaren bij het kerkkoor, sommigen zelfs vanaf de oprichting. Dit jaar vieren zes leden een jubileum en daarom feliciteerde voorzitter Bennie Peters en diaken Anton Bos hen met hun jarenlange lidmaatschap en trouwe inzet.

De onderscheidingen, die bestaan uit een jubileumspeld en een oorkonde, werden officieel toegekend door de Diocesane Sint Gregorius Vereniging van het Aartsbisdom Utrecht en verleend vanwege de verdiensten voor de katholieke kerk en binnen het kerkkoor van de Dremptse parochie. Jubilaris Annie Baars ontving een onderscheiding voor 25 jaar lidmaatschap, Diny Evers, Mariet ter Horst en Leida Jansen vierden hun 40-jarig jubileum. Bennie Peters ontving de onderscheiding voor 45 jaar lidmaatschap en dirigent Frans Talsma werd gehuldigd omdat hij al 50 jaar dirigent is waarvan 25 jaar van het Willibrordkoor.
Voorzitter Bennie Peters was zelf een van de jubilarissen en sprak de wens uit dat de onderscheiden koorleden zich nog lang mogen inzetten voor de muzikale verzorging van liturgische vieringen en diensten in de parochie.

InBetween zingt Kerst en meer

BRUMMEN – In het jubileumjaar 25 jaar InBetween geeft het gemengde koor uit Brummen drie mooie optredens – twee besloten gelegenheden en een openbaar concert op 8 december om 14.30 en 15.30 uur in de Emmakerk en Emmastraat tijdens het Dickensfestival in Velp. Daarbij gaat het koor zich ook in vol Dickens-ornaat presenteren. Na een korte kerstvakantie stort men zich in januari weer op de voorbereidingen van het jubileumconcert op 4 april 2020, natuurlijk onder leiding van dirigente Tatiana Laryna. Popkoor Young Voices uit Eerbeek zal ook tijdens dat concert optreden. Wie meer wil weten over het koor of interesse heeft een repetitie bij te wonen kan iedere maandagavond van 20.00 tot 21.45 uur terecht de Pancratiuskerk in Brummen. Stuur een mail naar secretariaat@inbetweenbrummen.eu of kijk op www.inbetweenbrummen.eu.

Inzameling koffiepunten voor de regionale voedselbank

EERBEEK/BRUMMEN – De maand december is door de Lionsclub Zutphen opnieuw uitgeroepen tot de inzamelmaand van koffiepunten. Er worden niet alleen Douwe Egbertspunten ingezameld, maar ook koffiepunten van Perla, het huismerk van Albert Heijn.

De opbrengst van de inzamelactie wordt omgezet in gratis pakken koffie voor cliënten van de Voedselbank Zutphen, die actief is in Brummen en Eerbeek, maar ook in Gorssel, Eefde, Warnsveld en Zutphen. Elf winkels in de regio fungeren vier weken lang als inzamelplaats.
In de voorgaande jaren was de inzamelingsactie een groot succes. Met de opbrengst van de afgelopen jaren kon de Voedselbank Zutphen een jaar lang, meerdere keren per maand, een pak koffie aan de voedselpakketten toevoegen. Koffie is een lang houdbaar product dat eigenlijk nooit als restpartij door fabrikanten wordt aangeboden. “Daarom zijn we dan ook ongelofelijk blij met de ondersteuning van de koffiebranders”, aldus Hans Jekel van de Lionsclub Zutphen.
Iedereen die nog DE-waardepunten of Perla-punten in de keukenlade heeft liggen, wordt opgeroepen deze te deponeren in de witte inzamelzuilen. De tellers zouden enorm geholpen worden als de punten in een gesloten enveloppe zitten en het aantal punten op de voorkant is vermeld. In Brummen staan de inzamelbussen bij Primera Bosman en Jumbo, en in Eerbeek staat de verzameldoos bij Plus van Tetering. De inzamelactie van koffiepunten loopt nog tot eind december.

Pepernoten-express stoomt over de Veluwe

BEEKBERGEN – Afgelopen weekend vertrok de Pepernoten- express meerdere keren vanaf museumstation Beekbergen. Sinterklaas en zijn Pieten gingen met jong en oud aan boord van de stoomtrein van VSM. Voorafgaand aan de rit dansten de kinderen zich samen met de Pieten warm op het koude station. Aan boord werd iedereen getrakteerd op pepernoten, pannekoeken en poffertjes. De Pieten dansten vrolijk door de trein en Sinterklaas stopte bij ieder tafeltje om gezellig een praatje te maken. Na een stop op station Dieren waar de locomotief werd gekeerd, ging het gezelschap terug naar station Beekbergen. Onderweg toverden de Pieten voor ieder kind een cadeautje uit de zak en kon er onder het genot van een ijsje nog even genoten worden van het gezellige ritje.

Foto: Cynthia Vos