Home / Nieuws

Nieuws

Bijeenkomst over locatie Horizon de Ooi

DOESBURG – Woensdag 25 november houdt de gemeenten Doesburg een bijeenkomst in De Waag om omwonenden mee te laten praten over de toekomstplannen van locatie Horizon de Ooi. Een voorstel om de oude basisschool te slopen en hier huur- en koopwoningen te bouwen viel niet in goede aarde bij een deel van de wijkbewoners.

De gemeente laat weten: “De teleurstelling die er in de wijk de Ooi leeft is het college en de gemeenteraad duidelijk geworden. Daarom heeft wethouder Boone de concept uitgangspuntennotitie tijdens de commissievergadering teruggenomen. Hiermee volgt hij de gemeenteraad die het ook belangrijk vindt om met de buurt en andere belanghebbende uit de wijk in gesprek te gaan. Daarnaast wil het college benadrukken dat de uitgangspuntennotitie geen uitgewerkt plan is. De notitie geeft een denkrichting aan. Een denkrichting waar de gemeenteraad nog over moet beslissen. Er staat dus nog niets vast. Dat is ook de reden waarom we een inspiratieavond hebben gepland. We willen van alle belanghebbende de ideeën horen over de herontwikkeling van het terrein van voormalige basisschool Horizon de Ooi. Die ideeën hadden we graag in een grote open informatieavond willen horen. Maar dat kan door de corona-maatregelen niet. Daarom kiezen we voor een kleine bijeenkomst in een veilige setting die coronaproof is. Bij grote belangstelling en inschrijving zullen we een tweede of zelfs derde avond organiseren. Het college hoopt dat veel inwoners van de Ooi hun wensen kenbaar zullen maken zodat er mooie en passende ontwikkelingen plaats kunnen vinden in de wijk de Ooi.”

De Wijkraad Ooi nam met verbazing kennis van de bijeenkomst. “De toon van de reactie van het college is die van ‘we doen nu een open inspraakronde’, terwijl hier voor een door de wethouder bedacht plan is ingediend. Zo van zijn bureau zonder medeweten van de wijk. Het college heeft heeft de concept uitgangspunten notitie in de commissie gegooid in de hoop deze erdoor te krijgen. De wensen uit de wijk waren al bekend en het college had hier best op in kunnen gaan, al in een veel eerder stadium, zie de reacties op de sluiting. Deze waren direct doorgegeven aan het college. Het is voor ons dan ook onduidelijk waarom er nu zo’n haast gemaakt moet worden met een inspraakronde in coronatijd, terwijl ook nu de besmettingscijfers hoog zijn en stijgen. Dat in een matig geventileerde bovenruimte in De Waag. Dit geeft mij weinig vertrouwen in deze inspraak”, aldus Henk van der Lee namens de Wijkraad De Ooi.

De bijeenkomt wordt gehouden van 19.00 tot 21.00 uur in De bovenzaal van de Waag. Aanmelden vooraf is verplicht en kan via carine.staring@doesburg.nl.

Nieuwe fietsverlichting voor leerlingen Het Rhedens

DIEREN – Om nog maar eens te benadrukken hoe belangrijk goede verlichting op je fiets is, waren Eva en Wouter van ROV Oost-Nederland vrijdagmiddag 27 november op bezoek op Het Rhedens in Dieren. Ze controleerden de aanwezige verlichting en gaven indien nodig nieuwe lampjes mee.

Eva van Uunen en Wouter ten Kate zijn op pad voor het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland. Met grote zakken met fietslampjes gaan ze langs op plaatsen waar veel fietsers komen, zoals sportclubs, stations of drukke kruispunten.
Vrijdagmiddag zijn ze dus op Het Rhedens om met de leerlingen in gesprek te gaan over het belang van goede fietsverlichting. Zodra de jongens en meiden op de fiets de kelder uitkomen, komen ze Eva en Wouter tegen. De twee testen de verlichting en geven, als deze niet in orde is, nieuwe lampjes mee. “We wijzen niet met het vingertje, er zijn ook geen consequenties aan verbonden als de verlichting het niet doet”, vertelt Eva. “We willen met deze actie vooral jongeren stimuleren om zélf hun fietsverlichting op orde te brengen.” Op de rustiger momenten nemen de twee de tijd om met de leerlingen in gesprek te gaan en hen nog eens uit te leggen hoe belangrijk het is dat ze goed zichtbaar zijn in het verkeer.
Wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden (links op de foto) komt even een kijkje nemen en voegt daar een belangrijk punt aan toe: “Goede verlichting is belangrijk, maar dan moeten jongeren ze óók aanzetten.”

De lampjes vinden gretig aftrek onder de jongeren. Hier en daar worden wat werkende lampen gesaboteerd om toch zo’n hip, fel lichtje in bezit te kunnen krijgen. Niet elk lampje zal worden gebruikt waar deze voor is bedoeld, maar de meeste krijgen een mooi plekje aan het fietsstuur. Dat een aantal lampjes een andere bestemming zal krijgen, vindt Eva niet erg. “Elk lampje dat wèl goed wordt gebruikt is er één. En met die andere hebben we toch weer even aandacht gekregen voor goede verlichting.”

Foto: Met een lang schepnet deelt Eva van ROV Oost-Nederland fietslampjes uit aan jongeren bij Het Rhedens in Dieren

Koning Willem-Alexander opent Veteranenbegraafplaats Loenen

LOENEN – Donderdagochtend 26 november opende Zijne Majesteit de Koning de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen en bezocht hij samen met directeur Theo Vleugels het nieuwe herdenkings- en educatiecentrum. Hier luisterde de koning naar verhalen van nabestaanden van oorlogsslachtoffers en veteranen die uit eigen hand vertellen over hun ervaringen in oorlogsgebied. De koning opende de begraafplaats door plaats te nemen voor een wel heel bijzondere spiegel. Na de openingshandeling volgde een wandeling over de Veteranenbegraafplaats en sprak koning Willem-Alexander met mensen over de aanleg daarvan, de bouw van het herdenkings- en educatiecentrum, de vaste en wisselende exposities en het educatieprogramma. Nieuwe centrum is van woensdag tot en met zondag van 10.00 tot 16.00 te bezoeken. Reserveren is in verband met de coronamaatregelen verplicht.

Foto: Rob Gieling Fotografie

Sportkompas in de running voor stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat

BRUMMEN – Stichting Sportkompas doet met het projectplan Hybride leeromgeving XL een gooi naar de stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat. Iedereen kan tot 1 december online een stem uitbrengen en zo mede bepalen welk plan de prijs in de wacht sleept.

Sportkompas wil met het projectplan Hybride leeromgeving XL de inwoners van de gemeente Brummen in beweging brengen. Dit door de inzet van jonge professionals. Zo krijgen studenten de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen in de verschillende sectoren die de gemeente Brummen te bieden heeft.
De activiteiten zijn erop gericht om iedereen mee te laten doen in een veilig sport- en beweegklimaat.

De Stimuleringsprijs Gelders sportklimaat is beschikbaar voor een plan dat zich richt op het stimuleren van sport en bewegen voor verschillende doelgroepen, zoals kinderen, ouderen en mensen met een beperking. Een jury, bestaande uit gedeputeerde Jan Markink, oud-volleyballer en beweegpromotor Bas van de Goor en rolstoelbasketbalster Bo Kramer, koos uit 61 inzendingen in totaal zeven plannen die nog kans maken op deze prijs, waaronder dus het project van Sportkompas. “Dit project betrekt studenten bij het in beweging brengen van Gelderland. Dat kan van grote waarde zijn voor het praktijkleren”, aldus de jury.

De winnaar krijgt 20.000 euro om het ingediende plan uit te voeren. De nummers 2 en 3 krijgen elk 10.000 euro. Daarnaast is er voor alle zeven finalisten steun van de studenten van HAN bij de uitwerking en uitvoering van hun project. De winnaar wordt deels bepaald op basis van stemmen door het publiek. Deze tellen vor 50 procent mee, het juryoordeel bepaalt de andere 50 procent. Een stem uitbrengen kan via www.omroepgelderland.nl/nieuws/2479395/Hybride-leren-XL. Hier is ook meer informatie te vinden over het projectplan Hybride leeromgeving Xen de andere genomineerden.

Brand in brievenbus in Brummen

BRUMMEN – In de nacht van zaterdag op zondag gingen de piepers van brandweer Brummen af voor een buitenbrand aan de Troelstralaan in Brummen. Ter plaatste bleek een brievenbus in brand te staan. De brandweer heeft de brievenbus opengemaakt en de smeulende post nageblust. Buurtbewoners hebben voorafgaand aan de brand een knal gehoord, vermoedelijk van vuurwerk.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink

Wandel en Handel in de Wijk

DOESBURG – Zondag 6 december wordt tussen 12.00 en 16.00 uur de eerste editie gehouden van Wandel en Winkel je Rijk in je Wijk. Bewoners van de wijk Ooi in Doesburg verkopen hun overtollige spulletjes via een tafeltje op de oprit of in de voortuin. “Een leuke manier om ongebruikte spullen een tweede leven te gunnen, om een leuke wandeling te maken en vooral om weer eens met een ander aan de praat te komen”, aldus de organisatie.

Er is weinig te doen dezer dagen. Mensen zitten veel thuis en spreken elkaar weinig. “We missen dat ongedwongen contact met de buurt en de directe omgeving”, zegt de organisatie van Wandel en Winkel je Rijk in je Wijk. “Om toch iets te organiseren voor ontmoeting hebben we deze Wandel en Winkel bedacht. In de buitenlucht, met maximaal drie mensen bijeen, maar wel een aanleiding om elkaar weer eens te zien of te spreken.”
Er mag van alles worden aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan boeken en tijdschriften, speelgoed, kleding, woonaccessoires, kleine meubels of zelfgemaakte spullen. Iedereen in de wijk kan meedoen, deelname is gratis. Wie spulletjes aan wil bieden, kan zich tot 25 november aanmelden bij Wilma ter Horst via wgmterhorst@hotmail.com. Ook mensen die zelf geen ruimte hebben in tuin of oprit, kunnen zich aanmelden. Voor hen wordt dan een andere locatie gezocht.

De organisatie maakt een plattegrond van de wijk waarop alle aanbieders te zien zijn. Verkopers kunnen buiten blijven, maar ook de warmte opzoeken en naar buiten komen als er aanloop is. Inmiddels hebben zich al deelnemers aangemeld, maar gezien de ruime opzet van de wijk kunnen er nog veel meer mensen meedoen. Ook kinderen mogen uiteraard hun kleedjesmarkt die afgelopen niet doorging nu in eigen tuin organiseren. Er zijn geen kosten aan verbonden.
De markt gaat in principe door bij elk weertype, met een parasol blijven de spullen bij regen wel droog. Als het heel hard waait wordt het evenement verplaatst naar zondag 13 december van 12.00 tot 16.00 uur. Dit wordt dan gemeld op de sociale media.

Foto: Hans Wonink

Werken aan toekomstgerichte erven

GEM. BRONCKHORST – Het project Toekomstgerichte Erven kan van start gaan met een financiële bijdrage vanuit de Regio Deal. Het richt zich op het verkrijgen van vitale, toekomstgerichte erven en een kansrijk buitengebied in de Achterhoek, waaronder de gemeente Bronckhorst.

Veel eigenaren van erven kampen met nieuwe regelgevingen en vragen over de toekomstbestendigheid van hun erf. Zoals de stikstofproblematiek, kringlooplandbouw, asbestdaken, energietransitie, hergebruik of slopen van vrijkomende agrarische bebouwing, andere functies of woonvormen op het erf. Of het beëindigen van het bedrijf met alle financiële en emotionele gevolgen van dien. Het project helpt agrariërs vanuit verschillende behoeften: agrariërs die willen doorontwikkelen, om willen schakelen, stoppen, of anders. Stichting Ruimtevitaal – voorheen stichting Asbesttrein – voert het project uit.

Door advies- en begeleidingsgesprekken, met een financiële tegemoetkoming in de vorm van adviesvouchers, wordt ingezet op perspectief bij de eigenaren. Via een keukentafelgesprek wordt eerst breed ingegaan op de vragen van de erfbewoner(s). Zodat zicht komt op de belangrijkste items voor ondersteuning. In dit omvangrijke traject starten ongeveer 1900 keukentafelgesprekken. De adviseur kan op basis van het gesprek advies geven over het vervolg. En indien nodig een specialist inschakelen. De specialist pakt vervolgens het stokje over om samen met de eigenaar te werken aan mogelijke oplossingen. Naar inschatting start 35 procent van de erfeigenaren een vervolgtraject met deze specialist als erfbegeleider. In het hele proces zit voortvarendheid: van advies naar begeleiding, zonder onnodige wachttijden.

Het project gaat drie jaar lopen in vier gemeenten: Berkelland, Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Stichting Ruimtevitaal zoekt sterk de samenwerking op met de deelnemende gemeenten én met partijen met specifieke kennis en kunde over de problematiek. Nevendoel is het leggen en versterken van verbindingen. Namelijk tussen organisaties en partijen die actief zijn in het buitengebied en op het erf van de bewoners. Om te komen tot een goed ‘ecosysteem’ op de erven in de toekomst. Naar verwachting starten in de winter van 2020 de eerste keukentafelgesprekken. Andere gemeenten in de Achterhoek worden geïnformeerd en benaderd voor een vervolg na de start van dit traject.

www.watea.nl

Auto in brand gestoken in bosgebied Velp

VELP – Op een parkeerplaats in het bosgebied aan de Bovenallee in Velp is woensdagochtend 25 november een auto in brand gestoken.
De autobrand werd rond 05.40 uur gemeld, waarna de brandweer van Velp met spoed uitrukte. Ter plekke bleek de auto in lichterlaaie te staan, waarna de auto volledig is uitgebrand. De brandweer heeft de restanten van de auto geblust. De recherche deed woensdagochtend onderzoek.

Foto: Roland Heitink / Persbureau Heitink

Pannatoernooi met pieten bij sc Rheden

RHEDEN – Hoewel de competitie al een poosje stilligt, mag de jeugd gelukkig nog wel lekker voetballen en onderling een wedstrijdje spelen. Reden voor voetbalvereniging SC Rheden om ook op zaterdag 20 november weer een leuke activiteit te verzorgen. Vanuit de ‘Ik Buurt Mee’-actie van de gemeente Rheden waren er voldoende cheques ingediend om een prachtig opblaasbaar pannaveld aan te schaffen en deze werd zaterdag officieel ingewijd met een pannatoernooi voor de jeugd. In de ochtend streden de jongste voetballers onderling tegen elkaar en tijdens het toernooi kregen ze zelfs nog bezoek van twee Pieten, die pepernoten uitdeelden. In de middag waren de oudere jeugdleden aan de beurt om hun skills op het pannaveld te laten zien. Voor alle deelnemers was er een medaille en een goed gevulde goodiebag en natuurlijk kregen de beste spelers een mooie beker mee naar huis.

De bever is terug op de Bevermeer

ANGERLO – Op vrijdag 20 november werd in buurtschap Bevermeer in Angerlo voor het eerst in ruim vijfhonderd jaar weer een bever gesignaleerd. Geen levende bever jammergenoeg, maar een beeld dat werd gemaakt door kunstenaar Frans Giessen. Na de opening van een nieuw klompenpad begin september, het Bevermeersepad, werd het geld voor het beeld beschikbaar gesteld door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Wandelaars kunnen de precieze plek van de bever langs dat pad binnenkort terugvinden in de bijbehorende wandelapp. Kijk voor meer informatie over het Bevermeersepad en andere klompenpaden op www.klompenpaden.nl.