Home / Loenen (page 34)

Loenen

Halbo Bosker onderscheiden

LOENEN / TUBBERGEN – Halbo Bosker uit Loenen ontving zondag uit handen van de burgemeester van Tubbergen, de heer mr. M.K.M. Stegers, de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst op de laatste dag van het EK Klootschieten in Tubbergen.

Bosker is vanaf 1947 al actief als vrijwilliger. Toen was hij lid van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. In 1978 was hij een van de oprichters van de Teugse Klootschieters Vereniging (TKV). In 1980 werd hij afgevaardigd naar de pers en propagandacommissie van de Nederlandse Klootschietbond (NKB).
In 1984 schreef Loenenaar Bosker het boekje “Klootschieten Sport en Spel, over de geschiedenis en de spelregels. Tevens was hij in dat jaar bondsbestuurder van de Nederlandse Klootschietbond en de jaren daarna afgevaardigde naar het NOC/NSF.
Gedurende 1988 tot 1993 was Halbe Bosker voorzitter van de Nederlandse Klootschietbond. In die periode zijn veel buitenlandse contacten gelegd en was hij vice-voorzitter van de International Ballplay Association, het overkoepelende orgaan van de (inter)nationale klootschietbonden. Hij was ook mede-opsteller van de reglementen voor internationale wedstrijden. Gedurende 1991 tot 2011 heeft Bosker mede vorm gegeven aan de Firma Oud Vermaeck, waarbij een aantal ‘speelmeesters’ vele gezelschappen het Klootschieten en Oude spelen bijbrachten. In 1991 was hij mede-oprichter en daarna bestuurslid van de stichting Traditionele Sporten en Spelen. Vanaf vorige maand is in het Openluchtmuseum in Ootmarsum een Klootschiettentoonstelling ingericht. Bosker was de initiator en heeft de tentoonstelling mede ingericht. Ook heeft Bosker thuis in zijn woning een unieke verzameling klootschietballen en attributen.
 

Oorlogsslachtoffers krijgen gezicht in Loenen

LOENEN – Vorige week maandagmiddag namen ruim 400 mensen achter de grafstenen plaats op het Ereveld aan de Groenendaalseweg in Loenen en gaven zo de gestorvenen symbolisch een gezicht. Een gezicht dat overeenkomt met de leeftijd en het geslacht van diegene die er begraven is. De vaak jonge levens, die normaal alleen als cijfers en letters op een grafsteen staan, worden ineens mensen. Mensen die dachten nog een heel leven voor zich te hebben. Totdat het oorlog werd.

Initiatiefnemers en regisseurs Nathalie Toisuta en Dennis Brussaard vroegen zich al langer af hoe je van jongere generaties kan verwachten dat zij zich verbinden met het verlies door oorlog, terwijl de Tweede Wereldoorlog meer dan 70 jaar geleden is. Het project ‘Ereveld Vol Leven’ levert hieraan een belangrijke bijdrage. Toisuta: “Vanuit mijn eigen Molukse achtergrond is het me zó duidelijk geworden hoe samenlevingen uit elkaar vallen door oorlog en hoe lang dit doorwerkt in nieuwe generaties. Het is mijn missie om verborgen verhalen zichtbaar te maken.” Brussaard: “Toen ik het ereveld in Loenen voor het eerst bezocht, trof mij het verlies van de jonge levens die er liggen begraven. Ik vroeg mij af hoe mijn kinderen zich verhouden tot dit verlies. Die verbinding kun je eigenlijk alleen maar krijgen door het verlies te verbeelden." Toisuta en Brussaard vonden een partner voor hun nieuwe herdenkingsconcept in de Oorlogsgravenstichting. Samen met directeur Gel Flieringa realiseerden zij Ereveld Vol Leven.

Op het grote open veld voor de kapel hadden zich om twee uur duizenden personen verzameld. Jong en oud wilde meedoen aan dit project.
Morten Hjort sprak over vrede als kostbaar goed dat we moeten koesteren. Ook een 97-jarige vrouw die de oorlog en het concentratiekamp had overleefd sprak de bezoekers toe. Jaarlijks is zij twee weken in Duitsland om lezingen te geven.
Na de toespraak werden de personen die zich spontaan hadden aangemeld om plaats te nemen achter de grafstenen op het ereveld. Hiermee kwam het Ereveld symbolisch weer tot leven. Jong en oud stonden ruim een uur lang stil achter de graven. Vorig jaar bij het eerste Ereveld vol Leven waren er honderd, nu hadden zich er spontaan 400 aangemeld.

Bezoekers van de herdenking op het Nationaal Ereveld Loenen zagen achter de grafstenen van het joodse echtpaar Wijler-Kolthoff een man en een vrouw die dit echtpaar representeren. Het echtpaar pleegde zelfmoord toen ze hoorden dat hun dochters in de onderduik verraden waren en op transport waren gesteld. Achter de steen van Timo Smeehuizen stond een jonge militair. Smeehuizen was in Afghanistan voor zijn eerste vredesmissie. Hij kwam op 20-jarige leeftijd om het leven door een zelfmoordaanslag. Ook kwam een 92-jarige man als bezoeker. Hij wil nog één keer het graf van zijn tweelingbroer bezoeken. Achter het graf stond nu een jonge jongen die symbool staat voor zijn omgekomen broer. – foto: Martien Kobussen
 

Dorpsraad Loenen blij met voortgang projecten

LOENEN – Voorzitter Reinder Groenhof van de Vereniging Dorpsraad Loenen toonde zich in zijn openingswoord van de jaarvergadering in De Bruisbeek een tevreden mens. In het afgelopen jaar is er veel gebeurd in het dorp. Het Klompenpad is gereed gekomen en blijkt een groot succes te zijn.

De stichting Vrienden van de Loenense bossen hebben al veel gedaan en bruisen nog van energie. Maar ook werd er na stilstand van vele jaren eindelijk weer veel gebouwd in Loenen. Menig Loenenaar kon een nieuwe woning betrekken.

Na de jaarverslagen vertelde bestuurslid Tom Gorsseling dat de actie met de Loenense vlag in de zomermaanden wordt uitgebreid met de Eerbeekseweg. De vlag is gratis, maar voor de stok en haak dient een kleinigheid te worden betaald. In samenwerking met de wijkagent komt er een proef met de digitale aangifte bij de politie. 21 Personen hebben de AED-cursus gevolgd. Leden van de Dorpsraad kunnen gratis meedoen. Ook voor de opfriscursus. De Loense Moandag zoekt nog vrijwilligers.

Leander Jonker liet weten dat na de gereed gekomen projecten Leeuwenborgh en de eerste fase van Sulvada, door de projectleider en de woningbouwvereniging flink wordt gewerkt om ook de tweede fase aan de Horstweg- Middenpad van de grond te krijgen. Er wordt bij de gemeente aangedrongen op meer betaalbare woningen. Ook bij Den Eikenboom zijn woningen gepland. Hier zit weinig voortgang in.

Groenhof vertelde dat op het bedrijventerrein Kieveen nog serieus wordt gewerkt aan de vestiging van twee bedrijven. Aanvankelijk hadden vijf bedrijven interesse. Maar door diverse vertragingen zag een paar bedrijven hier toch van af. De Dorpsraad is intensief met diverse werkgroepen bezig aan de nieuwe Dorpsvisie Loenen Zonnedorp. Het toerisme wil men in Loenen bevorderen. In het najaar kan de bevolking zich uitspreken over de Dorpsvisie waarin ook voorstellen worden gedaan over een nieuw dorpshart.

Gerrie van den Beld, die vanaf het initiatief van de Dorpsraad nauw betrokken was bij het Klompenpad, vertelde dat het Loenense Enkenpad een groot succes is. Door bezoekers die erg veel paden bezoeken wordt dit pad een van de mooiste van Gelderland genoemd met veel variatie. Zij toonde mooie plaatjes van de route. Overal staan bankjes waar men kan uitrusten. De start is bij De Groote Modderkolk en ’t Ruifje.
Bij de bestuursverkiezing waren Tom Gorsseling en Leander Jonker aftredend en niet herkiesbaar. Tijmen Buijs komt het bestuur versterken en Bryan Slief gaat het secretariaat versterken.

Gerrit van de Sprenge van de Stichting Vrienden van de Loenense bossen, was optimistisch gestemd over de realisatie van de Uitkijktoren met trapjesberg. Eind 2017 jaar komt die wellicht gereed. Deze wordt 21 meter hoog met vier etages. Er wordt al gezegd dat dit het hoogste punt van de gemeente Apeldoorn gaat worden. De financiering is nog een heikel punt omdat er zo’n 150.000 euro mee gemoeid is. Zelf kan er veel gedaan worden maar er is nog een flink tekort. Dit jaar wil men in Loenen een huis-aan-huis inzameling houden. Er wordt gewerkt aan een tweede zwerfkeienroute en een tweede stenenbank bij ’t Vennetje. Ook wil de stichting de trimbaan weer terug en de Loenense kei op een mooie plek. Bij de schaapskooi komt een verkoopplek voor koffie en thee voor de bezoekers van de Loenermark.
 

Langedurige strijd bij schieten Loenense vrouwen

LOENEN – Zaterdag was het de beurt aan de Loenense vrouwen om uit te maken wie voor het jaar 2016 de titel van schutterskoningin mag dragen. Vanwege het enorm grote aantal inschrijvingen (210) besloot het bestuur ook nu weer de strijd op te splitsen met twee vogels.

Bij de feesttent aan de Groenendaalseweg waren de kleine (houten) vogels opgesteld. In tegenstelling met de mannen werd niet geschoten met zware voorladers, maar nu met (lichte)buksen. Dit ging prima, maar veel vrouwen hebben daar weinig ervaring mee. Mede hierdoor duurde het schieten dit jaar wel erg lang. Ondertussen zorgde de boerenkapel De Plaggenstèkers in de tent voor vrolijke deuntjes, waarbij de mannen van OLTO ook nog over goede zangstemmen bleken te beschikken!

Mede door het warme weer smaakten ondertussen de drankjes ook prima. De stemming kwam er wel in. Om beurten kwamen de vrouwen naar voren om een schot te lossen. Bij Vogel 1 waren er betere schutters. Om tien uur werd begonnen en om kwart voor twaalf schoot Jeanet Ter Horst het restant van de vogel er af en was zij koningin 2016. Zij droeg deze titel ook al eerder. De eerste vleugel was voor Ellis Reuvers, de tweede vleugel voor Anita Meijer, de kop voor Germa Kersten en de staart voor Charlotte van de Toorn.
Daarna was het wachten op de koningin van Vogel 2. Pas in de vierde ronde lukte dit. Iedereen dus volop kans. De vrouwen hadden last van de wind die de lichte houten vogel telkens liet draaien om de spil. De meeste schoten hadden daarom geen of weinig effect. Bijna vierhonderd schoten waren er nodig om de vogel te vellen. Dit gebeurde rond 13.15 uur. Ruim drie uur waren de vrouwen er mee bezig geweest. Julia van Miltenburg werd de koningin. De eerste vleugel was voor Petra Gerritsen, de tweede vleugel voor Jeanet van de Kamp, de kop voor Linda Wilbrink en de staart voor Antoinet Berkhof. Nadien was er groot feest in de tent met discotheek Dynamite.

foto:
De Loenense schutterskoninginnen Julia van Miltenburg (links) en Jeanet ter Horst – foto: Martien Kobussen

 

Mark Rutte bedankt Adriaan Blom

LOENEN – Bloemenspecialist Adriaan Blom uit Loenen kreeg tot zijn verrassing het verzoek om voor minister-president Mark Rutte een krans te maken. Dit bloemwerk wilde hij op 4 mei namens de Ministerraad neerleggen bij het monument De Vallende Man bij de kapel op het Ereveld van de Oorlogsgravenstichting.
Bij zijn aankomst in loenen maakte Rutte kennis met de Loenense bloemist en zijn vrouw Monica, in de bloemenstand bij de ingang van het ereveld. Het echtpaar kreeg persoonlijk van Rutte dankwoorden en een handdruk voor het prachtige bloemwerk dat door hen was vervaardigd. – Foto: Nathalie van Dijk
 

Stichting Wijnand Hacfort zoekt versterking

LOENEN – De Stichting Wijnand Hacfort is al vele jaren actief in en om het kasteel Ter Horst in Loenen. De stichting wil door het geven van rondleidingen en andere activiteiten gelden verzamelen om bijzondere projecten op dit terrein financieel te kunnen ondersteunen. De stichting heeft onder meer de restauratie van de fraaie schuilkapel, de ijskelders en de vernieuwde toegangspoort gesteund.

Het nieuwste project is de klokkentoren met uurwerk, die nog in de steigers staat maar binnenkort gereed komt.

Vanaf juni zijn er wekelijks rondleidingen op maandag (of groepen op verzoek) in en om het kasteel waarbij vrijwilligers optreden als gidsen en veel vertellen over de rijke geschiedenis van het kasteel dat terug gaat tot 1557. De rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur door het kasteel, kelder, tuinen, koetshuizen en tot slot in de schuilkapel die tot een van de mooiste van Nederland wordt gerekend. Er is vraag naar meer dagen dat er rondleidingen worden gehouden daarom is het bestuur van de stichting op zoek naar personen die op willen treden als gids of vrijwilligster in het kasteelwinkeltje. Personen die hiervoor interesse hebben kunnen zich aanmelden bij Berenice van den Toorn telefoon 055-5051555 of Wim Blom telefoon 055-5051079. De aspirant gidsen krijgen een opleiding.
 

Groenhof kampioen zakslaan

LOENEN – Dennis Groenhof is de nieuwe Loenense zakslaankampioen geworden. Het aloude volksspel zakslaan is in Loenen weer in ere hersteld. Vaak komen oude spelen weer terug. In Loenen was het verzoek bij het bestuur van de Oranjevereniging binnen gekomen om op de zaterdagmiddag weer de volksspelen terug te laten komen. Doordat de animo de laatste jaren voor de stoelendans, kruiwagenrace en eiergooien maar minimaal was, heeft het bestuur deze spelen van het programma gehaald. Toch werden de spelen erg gemist. Een groep jongeren nam het initiatief om het zakslaan terug te laten komen. Vooral Ronny Ruysch, die onlangs ook het Brommers Kieken opzette, maakte zich er sterk voor. Hij wist vooral jongeren van Spritshz hiervoor warm te maken. Eind vorig jaar gaven zich ruim veertig jongens op voor dit evenement en zaterdag was het zover. Het bestuur had op het terrein aan de Groenendaalseweg een soort schommelboom opgesteld met daaronder een waterbassin. Mede door het warme weer was de publieke belangstelling erg groot.

 

Rond half drie werd begonnen. Enkele jongeren waren verhinderd, maar toch ruim veertig bonden de strijd met de strozak aan. Willy Blom had de leiding van de wedstrijd. Jongeren, maar ook enkele oudere manne,n probeerden op de boom (dit keer een stalen buis) te blijven zitten, als ze van de tegenstander rake klappen kregen met de strozak. Sommigen vielen al in het water zonder dat ze een klap kregen of weg konden geven. Voor het publiek was het een vermakelijk schouwspel. Ronny Ruysch nam het op tegen zijn zoon Calvin, maar moest toch het onderspit delven.

Een paar mannen bleken nogal taai te zijn en gaven zich maar niet zo gewonnen. De strijd ging tussen Gerard Reusken (een vijftiger) en Dennis Groenhof (twintiger). Reusken hield prima stand, maar moest zich toch gewonnen geven en belandde na een fikse strijd toch in het water. De strijd om de derde plek werd gewonnen door Niek Pacque.

 

Willy Blom kondigde aan dat volgend jaar wellicht het zakslaan een vervolg zal krijgen. Mogelijk aangevuld met oude spelen als het Mastklimmen en Fiets ‘m der in (met de fiets over een plank over het water). Het bestuur hoort graag de wensen van het publiek. Tijdens de gezellige prijsuitreiking in de feesttent kregen de winnaars fraaie bekers uitgereikt. – foto: Martien Kobussen
 

VCL Loenen wil leden blijven boeien

LOENEN – De afdeling Loenen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen bestond in 1990 bijna 35 jaar. Er waren al plannen voor een feestje, maar bij de leden morrelde het al een tijd over het lidmaatschap van de NBP. Bij de leden was er wat onvrede over. Niet over het bestuursbeleid, maar over het dure lidmaatschap en hetgeen ‘de bond’ er tegenover stelde.

Met bijna algemene stemmen werd besloten om per 1 januari 1991 verder te gaan als zelfstandige vrouwenvereniging. Deze kreeg de naam van Vrouwen Contactgroep Loenen. Nu is het een kwart eeuw geleden dat de VCL van start ging en dat gaan bestuur en leden op 11 mei vieren met een feestje in De Brink.

Bij de oprichting was Liesbeth Sanders-Kruithof voorzitter van de NBP. Zij stelde zich meteen open voor de wensen van de leden. Er werd eerst gepraat in Hoenderloo. Daar was ook een NBP-afdeling omgevormd tot een zelfstandige club. Na veel wikken en wegen werd besloten een enquête te houden. Slechts een paar leden stemden tegen. De nieuwe club kon van start gaan met maar liefst 150 leden. In de afgelopen 25 jaar was er wat wisseling in het ledental, maar de laatste jaren schommelt dit aantal rond de 120.

Liesbeth Sanders weet nog dat de start van de VCL bijzonder goed was. Het ‘oude’ NBP bestuur ging over naar de VCL. Sanders: “In overleg met de leden werd dezelfde contributie betaald, maar we konden er nu veel meer mee doen nu de hoge afdracht naar de Bond niet meer nodig was. We hebben weinig verhogingen gehad. Nu betalen de leden jaarlijks nog maar 39,50 euro en krijgen daarvoor ook nog iedere maand twee kopjes koffie. Wel dienen de dames zelf een kopje mee te brengen. Nieuwe leden krijgen meteen een VCL-mok. Dit scheelt veel afwas.”

De voorzittershamer werd zeven jaar gehanteerd door Liesbeth Sanders, daarna zeven jaar door Joan Bos en korte tijd door Annemieke Wilbrink en Emmy Koller. In 2011 werd Liesbeth Rozenhart de nieuwe voorzitter van VCL. Zij woont in Eerbeek, maar kende door haar kapsalon veel Loenense dames. Zij vindt het een prettige vereniging met een fijn bestuur en daarbij de steun van de wijkdames.

Het is ieder jaar wel een forse klus om een leuk programma samen te stellen, dat het merendeel van de leden aanspreekt. Rozenhart: “We proberen met de tijd mee te gaan. Alles verandert. Ook de Loenenaren willen we hierin betrekken, zoals Natuurmonumenten, Vrienden van de Loenense bossen, Harry Jans en anderen. We vragen suggesties aan de leden. Met sommige ideeën kunnen we weinig, maar soms zitten er ook ‘pareltjes’ tussen. Toch lukt het ons altijd een leuk programma samen te stellen met als hoogtepunt de kerstavond die gevuld wordt door eigen leden met tot slot een diner. Altijd zeer geslaagd”.
Ook gaan de VCL-dames samen graag op pad voor een fietstocht die door een paar leden worden uitgezet. Af en toe ook een excursie. Dit jaar staat er een bezoek op het programma naar de siertuin van Lucy Hoenderboom. Jaarlijks wordt er ook een busreisje gemaakt. Het wordt wel moeilijker om voldoende deelnemers te krijgen.
Opmerkelijk vindt de huidige voorzitter Liesbeth Rozenhart dat er meer jonge leden toetreden tot de VCL. Dit geeft zich hoop voor de toekomst. Veel verenigingen kampen met dalingen en bestuursproblemen. Invulling van het bestuur is nog geen probleem geweest. Ook nieuw ingekomen bewoners sluiten zich graag aan. De opkomst is iedere maand bijzonder goed. Ongeveer negentig komen dan naar het Jeugdhuis. Rozenhart: “We merken dat de dames vooral komen voor een gezellig avondje uit. Soms weten ze amper wat het onderwerp van deze avond is!”
VCL wil ook graag was voor het goede doel doen. Vorig jaar werd een bijdrage gedaan aan de Stichting Ambulance Wens en dit jaar aan de Vakantiespel Loenen.

foto:
Liesbeth Rozenhart en Liesbeth Sanders vertellen over heden en verleden van de VCL. Foto Martien Kobussen

 

Slief en Tak Koningen Loenen

LOENEN – Leo Slief en Jasper Tak zijn de nieuwe schutterskoningen van Loenen geworden. Op een zonovergoten schietterrein aan de Loenerschepersweg wisten beiden vrijdagochtend goed raak te schieten.

De deelname was zeer groot. Precies 300 Loenenaren (of oud Loenenaren) probeerden de fel begeerde titel in de wacht te slepen. De boerenkapel de Plaggenstekers zorgden regelmatig voor een pittig stukje muziek. Zij brachten met vrolijke tonen ook de koningen, die in een jeep waren gezeten, naar Den Eikenboom waar van oudsher het grote schuttersfeest wordt gehouden.

Lange tijd was het spannend wie er dit jaar schutterskoning bij de gehuwden zou worden. Zo’n twintig schutters hadden een goeie kans, omdat de vogel al wankelde. Er klonk telkens trommelgeroffel om het nog spannender te maken. Het was in de derde ronde. Een aantal oudere Loenenaren waren nu aan de beurt. Hun hart sloeg bijna over. Nu eindelijk dan toch? Ap Gorsseling deed al voor de vijftigste keer mee. Helaas. Maar het duurde tot half twaalf . Toen schoot Leo Slief goed raak en mag een jaar de titel dragen. Er waren maar liefst 340 schoten nodig door 145 deelnemers. Koning Slief is 53 jaar en is werkzaam als werkvoorbereider bij Smurfit Kappa. De koningin is Lidwien Slief die vorig jaar koningin werd bij de vrouwen. Beiden zijn dus twee dagen koning en koningin. Nog niet eerder vertoond in Loenen. De eerste vleugel was voor Hans Gerritsen, de tweede vleugel voor Thijs Nieuwehuis, de kop door Berko van Boven en de staart door Ron Ruys. De stemming was weer opperbest. Drank voor de dorstige mannen en vis voor degenen die trek kregen.

Bij de ongehuwden (155 deelnemers) gaf de vogel zich om elf uur gewonnen, met het 350ste schot. Oud-Loenenaar Jasper Tak (33 jaar) uit Deventer werd de nieuwe koning. Linda Elders werd zijn koningin. Tak heeft een verhuurbedrijf. De eerste vleugel was voor Bertram Tiemessen, de tweede vleugel voor Jeroen Schotpoort, de kop voor Wilfred Sangers en de staart voor Maarten Plant. Bij het ballenschieten (62 deelnemers) waren de prijzen voor Toon Streppel, Sander Goedkoop. Henk Hoekman, Thijs Nieuwenhuis, Rolf van Miltenburg, Antoon van Overbeek, Frans Watrin en Engelbert Rissewijck.

foto:
Jasper Tak (links) en Leo Slief zijn verguld met hun koningstitel – foto Martien Kobussen

 

Waander en Dinie ter Velde 60 jaar getrouwd

LOENEN – Ze hebben het samen daar in hun huisje in De Bruisbeek prima naar de zin. Gemakkelijke woning. Veel licht en zon en dicht bij het centrum van het dorp. Waander en Dinie ter Velde wonen daar nu al weer tien jaar en hopen hier oud te worden. Maar eerst gaan ze maandag 9 mei hun diamanten huwelijksfeest vieren, samen met kinderen en kleinkinderen.

Beiden hebben een werkzaam leven achter de rug. Maar de bruid, Dinie ter Velde-Oosterman (78 jaar), bruist nog van energie. Zij begon al heel jong te werken. Op 13 jarige leeftijd(!) kreeg zij al een baan en moest (voor dag en nacht) werken bij een boer in Voorst-Tonden. In de huishouding en op het land. En maar eenmaal in de twee weken zondags naar huis!
Voor de jonge Dinie een moeilijke tijd, al zo jong van huis, maar zij zegt dat zij wel heeft geleerd flink aan te pakken. Na een paar jaar naar een huishouding in Ugchelen. Ze trouwde al jong met Waander ter Velde en ging wonen aan de Imbosweg. Dit was haar derde woonplek, maar ze werd geboren aan de Voorsterweg en verhuisde toen naar de Langschoten. Van de Imbosweg verhuisde het paar naar de Wolf Gabriëlsweg, waar ze maar liefst 47 jaar hebben gewoond. Het huis werd te groot en toen de oversteek maken naar de Bruisbeek. Zoon Jan woont in hetzelfde complex en schuift dagelijks nog bij zijn moeder aan voor de warme hap.
Dinie was ook nog lid van de zang in Loenen en Klarenbeek, maar deed er nog wat klusjes bij. Dit kan ze nog niet laten. Vaak is zij nog in de weer in de ontmoetingszaal van De Bruisbeek als vrijwilliger.

Waander ter Velde (81 jaar) zag het levenslicht aan de Imbosweg. Hij ging naar de Ambachtschool en wilde elektricien worden. Hij kon geen werk vinden en ging aan de slag bij De Zeeuw. Hij kon daar alle machines bedienen en werd machinevoerder. Later nog een paar jaar naar Pillo Pak en toen maakte hij de overstap naar garage Schotpoort. Van autopoetser klom hij op naar taxichauffeur in binnen en buitenland. Veel landen in Europa heeft hij gezien. Mocht ook een keer een brief brengen naar paleis Soestdijk, voor Prins Bernhard persoonlijk. Waander heeft het altijd prachtig gevonden. Hij genoot van de lange buitenlandse ritten. Met plezier kijkt hij er op terug.
Ook speelde Waander zo’n veertig jaar GD-trompet bij OLTO. Evert Plant had hem gevraagd. Muzieklessen waren er toen nog niet. Ap Hennink leerde hem de eerste nummers te spelen. Later reed hij ook nog op de tourincar bussen bij Sander van den Berg. Zoon Jan trad in de voetsporen van zijn vader en was ook touringcarchauffeur en nu op de lijndienstbussen.
Samen kaarten Waander en Dinie nog graag en genieten alle dagen op dit plekje. Het diamanten paar heeft vier kinderen en vier kleinkinderen.

foto:
Waander en Dinie Ter Velde kijken terug op een werkzaam leven – Foto: Martien Kobussen