Home / Loenen (page 28)

Loenen

Loenen kleurt groen op vrijdag 7 oktober

LOENEN – De eerste week van oktober is nationaal uitgeroepen tot de week van de duurzaamheid. Er wordt dan nagedacht over een duurzame en gezonde toekomst. Daarbij mag Loenen natuurlijk niet ontbreken! Op vrijdag 7 oktober vindt de Loenense Energie Dag plaats. Het doel van deze dag is om duurzaamheid op een positieve manier onder de aandacht te brengen bij de Loenenaren van jong tot oud.

Voor de basisschool jeugd vindt van 12.45 tot 14.45 uur een actieve spel- en doemiddag met een duurzaam tintje plaats in het Lonapark (in de Brink bij slecht weer). De bovenbouw-leerlingen (groepen 5-8) van beide Loenense basisscholen nemen allen deel aan het programma onder begeleiding van de leerkrachten, onder schooltijd. De onderbouw kinderen (groepen 1-4) zijn van harte welkom om onder begeleiding van hun ouders/begeleiders ook mee te doen aan de diverse activiteiten in het Lonapark.
Om 15.30 uur is de tentoonstelling ‘Mijn Beste Energie Idee’ in de Brink geopend en aansluitend vindt er een prijsuitreiking plaats met leuke prijzen. Alle kinderen (individueel, in groeps/klas/team verband) zijn uitgedaagd een idee te verzinnen om Loenen Energie Neutraal te krijgen. Knutsels, tekeningen en bouwwerken mogen worden aangeleverd op woensdag 5 en donderdag 6 oktober tussen 19-20 uur in de Brink. Kinderen, ouders, grootouders, vrienden en familie zijn van harte welkom om op vrijdag de ideeën te komen bewonderen.

De volwassenen van Loenen zijn vanaf 19.00 uur van harte welkom in de Brink, waar een aansprekend en informatief als gezellig en muzikaal programma geboden wordt.
Om 19.30 uur vangt de informatieve bijeenkomst aan en kan men interessante presentaties verwachten van sprekers met lokale en internationale ervaringen. Met onderwerpen zoals duurzame energie, de Loenense bossen en hoe men het milieu in eigen portemonnee kan sparen! En duurzaamheid gaat de werkgroep vieren met aandacht voor het 1.000e paneel, die door wethouder Sandmann wordt uitgereikt, het Beste Energie Idee van Loenen, de Redboy trofee en een flinke dosis live muziek, vanaf 21.00 uur in de kelder van de Brink, bij Spritshz!

De organisatie bestaat uit: Loenen Energie Neutraal, de Stichting Vrienden van de Loenense Bossen, Dorpsraad, Lomivé, de Brink, Spritshz en Scouting Valeouwe Loenen.
 

Inzamelingen van rommel en ijzer in Loenen

LOENEN – Na de vakanties gaan de inzamelingen van rommelmarktspullen en oud ijzer in Loenen weer door. Iedere eerste zaterdag van de maand zijn vrijwilligers van de Protestantse Kerk in Loenen aanwezig in de Mazzelschuur, aan de Voorsterweg 56 in Loenen. Tussen 10.00 en 12.00 uur kunnen daar bruikbare (rommelmarkt)spullen gebracht worden.

Omdat de ruimte beperkt is liever geen grote artikelen. Iedereen kan er dan ook terecht om te snuffelen in de grote hoeveelheid artikelen die staan uitgestald. Tegen een zacht prijsje is er van alles te koop.

Iedere laatste zaterdag van de maand is er een inzameling van oud ijzer. Tussen 10.00 en 12.00 uur zijn er vrijwilligers van de beide Loenense kerken present op het terrein aan het Hameinde 1 (voormalig bedrijfsterrein Maalderink-Reusken.) Er kunnen hier allerlei soorten metalen gebracht worden. Ook oude fietsen zijn welkom. Wie tussentijds graag het oude ijzer kwijt wil kan bellen naar ‘de ijzervreters’: Jan Brugman, telefoon 055-5051458 of Ap Kobussen 055-5051136. De opbrengst is bestemd voor beide kerken.
 

Verkiezing helpt De Middelste Molen aan budget bouwplannen

LOENEN – Tot 3 oktober is het nog mogelijk om te stemmen op de Middelste Molen in Loenen voor de Molenprijs 2016. Door massaal op De Middelste Molen te stemmen maakt de stichting kans op de eerste prijs die wordt beloond met een bedrag van 50.000 euro. Voor het bestuur betekent dit een belangrijk deel van de totaalfinanciering.

Wie mee doet maakt bovendien nog kan op een molenweekend voor zes personen.

De vereniging De Hollandsche Molen heeft bekend gemaakt dat het plan van De Middelste Molen in Loenen om een nieuw bezoekerscentrum te realiseren, is genomineerd voor de BankGiroLoterij Molenprijs 2016. Het plan van de nieuwbouw bij de oude papiermolen uit 1622, is nu in de fase van de vergunningverlening. Al vele jaren maakt het bestuur plannen voor een nieuw bezoekerscentrum. Maar er kwamen ‘veel hobbels op hun pad’. Wijziging van het bestemmingsplan, aanpassing van ontwerpen, financiering en nog meer uitdagingen deden zich voor. Maar nu is de verwachting dat in het najaar begonnen gaat worden met de nieuwbouw en met de aanpassing van het woonhuis van de voormalige molenaar. De planning is dat in het komend voorjaar het gehele plan klaar is.

Omdat met de Molenprijs een fraai bedrag te verdienen valt, wil de stichting alles op alles zetten om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Dit kan gedaan worden door stemkaarten in te vullen. In Loenen zijn de stemkaarten te verkrijgen bij De Spar, in Eerbeek bij Boekhandel Hendriks, Bibliotheek en andere plaatsen. Ook kan er via internet (gemakkelijk) gestemd worden op de website www.molenprijs.nl/demiddelstemolen. Het bestuur hoopt dat alle inwoners, hun familie, vrienden, collega’s en iedereen die de fraaie monumentale papierfabriek een warm hart toedraagt gaat stemmen op de Middelste Molen.
Op 7 oktober (Nationaal Molenfeest) maakt de BankGiroLoterij bekend wie de molenprijs heeft gewonnen.
 

Spelen en ijsjes

LOENEN – De Dorpsraad Loenen heeft de basisschool De Tweede Stee nieuwe speeltoestellen beloofd. De school kreeg een fraai sponsorbedrag aangeboden. Om dit feestje een extra tintje te geven, werden op een warme dag de kinderen verrast met een ijsje. Klomp’s IJssalon kwam er voor naar de school en bood de jeugd deze traktatie aan. De kinderen genoten er zichtbaar van.
 

Werkgroep G-voetbal bij vv Loenermark is begonnen

LOENEN – Op 1 september is de nieuw gevormde werkgroep voor het opzetten van het G-voetbal bij voetbalvereniging Loenermark voor het eerst bij elkaar gekomen. De leden van deze werkgroep zijn: Gerrit Blom (voorzitter), Karin Klomp (secretaris), Arno Heijenk, Kim Klomp, Wendy Wensveen en Frank Klerks.

Het doel van de werkgroep is om op relatief korte termijn tot een volledig geïntegreerde g-voetbaltak bij vv Loenermark te komen. Op zaterdag 14 januari 2017 staat al een G-voetbal Clinic gepland in de vorm van een instuif.
Alle (toekomstige) G-voetballers die het leuk lijken om te komen voetballen bij voetbalvereniging Loenermark, kunnen die dag kennis komen maken. De insteek is om na deze Clinic te gaan starten met de trainingen. Verdere informatie over de ontwikkelingen is ook te vinden op onze website via www.vvLoenermark.nl.
De werkgroep leden staan open voor vragen en suggesties. Je kunt hiervoor een mail sturen naar g-voetbal@vvloenermark.nl of bellen met Gerrit Blom, 06-51224565.
 

Huiswerkbegeleiding en bijles Nederlands op maat

LOENEN – Moeite met concentreren, planningen maken, het kernvak Nederlands goed beheersen? Dat leidt soms tot problemen bij kinderen, waardoor zij niet optimaal resultaat behalen, vermoeid zijn en niet te vergeten het plezier in leren verliezen.
In een rustige huislijke omgeving biedt Carla Herwegh in Loenen haar diensten aan om leerlingen te begeleiden met huiswerk, studievaardigheden aan te leren en bijles Nederlands te geven.

Leerlingen van groep 7 en 8, leerlingen van het VMBO en onderbouw HAVO en VWO kunnen bij haar terecht.
Carla is docent Nederlands en bevoegd leerkracht basisonderwijs. Zij is al jaren in het onderwijs werkzaam en heeft veel ervaring met het begeleiden van kinderen die wat extra hulp kunnen gebruiken. Het gaat op school te snel, de leerling heeft een onderliggende stoornis of wat extra hulp kan net dat zetje in de goede richting geven.
Een eerste intake gesprek is kosteloos, de behoefte van het kind wordt dan goed in kaart gebracht en een plan wordt opgesteld. De bijlessen zijn individueel, de huiswerkbegeleiding wordt in kleine groepjes van maximaal vier leerlingen verzorgd.

Voor verdere informatie kunt u telefonisch of per mail contact opnemen. E-mail: cjherwegh@gmail.com, telefoon: 06-12199267/ 055-8445447
 

Waardering voor dominee Van Driel

LOENEN – De grote drukte in het Jeugdhuis na afloop van de kerkdienst in de Protestantse kerk gaf duidelijk te zien dat Dominee Hans van Driel een bijzonder graag geziene predikant is. Jong en oud kwam naar deze receptie om Van Driel en zijn echtgenote geluk te wensen met het feit dat het vijfentwintig jaar geleden was dat hij bevestigd werd bij de Protestantse gemeente Loenen Veluwe.

Dominee Van Driel ging ’s morgens zelf voor in de dienst, die in het teken stond van zijn jubileum. Muzikale medewerking verleenden organist Maarten en de zanggroep Quadro, die voor deze gelegenheid weer bij elkaar was om enkele liederen te zingen.
Het Jeugdhuis was overvol toen Marcel de Croon, van de Kerkenraad, het woord voerde. Hij noemde de grote belangstelling als een stuk waardering voor de inzet van de dominee. Van Driel staat altijd voor iedereen klaar. Niet alleen voor de gemeenteleden, maar ook voor de katholieken en anderen. In goede en slechte tijden, maar vooral in slechte tijden met een woord van troost. De kerkvoogd vertelde dat de dominee de zilveren PKN-speld was toegekend en deze werd hem op de revers gespeld.
Van Driels collega uit Elburg, waarmee hij zitting heeft gehad in een college, waarvoor hij op pad ging om problemen in de betreffende gemeente op te lossen, haalde even herinneringen op. Samen zijn ze in ongeveer veertien plaatsen geweest, zelfs in Keulen waar bij een Nederlandse gemeente problemen waren Hij schetste Van Driel als een man met veel humor en enkele voorbeelden passeerden de revue.
Een lange rij bezoekers wachtte op hun beurt om de zilveren dominee geluk te wensen. Hij werd overladen met bloemen en geschenken. Vooral veel personen die Loenen hadden verlaten, kwamen weer even naar het dorp om Van Driel de hand te schudden. Kinderen van de zondagschool hadden een bijzonder geschenk voor de dominee gemaakt, dat samen met de leidsters werd aangeboden.
In zijn dankwoord vertelde Van Driel dat hij vijfentwintig jaar geleden geen idee had van wat hem in Loenen te wachten stond. Aanvankelijk lag het niet in zijn bedoeling om vijfentwintig jaar te blijven, maar hij en zijn gezin vinden het hier prettig wonen en werken. Van Driel: “Vanaf de eerste dag heb ik me hier thuis gevoeld. Onze kinderen hebben hier een fijne tijd gehad. Vaak komen ze nog thuis om de kermis mee te vieren. Ik heb het altijd een voorrecht gevonden hier te mogen werken en er te zijn voor het hele dorp, ongeacht welk geloof. Erg fijn dat er vanmorgen zoveel waren. Dat heeft mij erg goed gedaan”.
 

Feest bij Loenermarkruiters

LOENEN – Onverwacht veel bezoekers kwamen zaterdag een kijkje nemen naar het demonstratieprogramma van Ruitervereniging De Loenermarkruiters in Loenen. De dag was opgezet ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan. Op het terrein aan de Horstweg werd aan het publiek de veelzijdigheid geshowd van de leden van deze vereniging. Bij fraai zomerweer konden de showgroepen hun kunnen laten zien. Na de demonstraties was er voor de leden en oud-leden een reünie in het clubhuis.

Het feest begon met een toespraak door voorzitter Ilse Roodink. Zij blikte in het kort terug op het verleden van de vereniging die begon als een ponyclub. In deze afgelopen vijftig jaar heeft de club viermaal gewisseld van clubkleding. Enkele leden waren in deze kledij gestoken.

Stien Elijzen vertelde over de eerste periode, Joyce Burgstede over de tweede periode en Ilse Roodink nam de twee laatste perioden voor haar rekening. Ze vertelde wat er allemaal in deze tijd was gebeurd. Jammer dat oprichter Cornelis Hofman dit feest niet meer kon meemaken, maar wel was zijn dochter Dinie aanwezig op het feest. De voorzitter vond het ook prettig dat Chris van Oorspronk aanwezig was. De vereniging mag al ruim veertig jaar belangeloos zijn terrein gebruiken.

Het programma werd vervolgd met een demonstratie van pas-de-deux, mennen met Arend Jan Hammink, springen, carrousel rijden en ook het rijden van het viertal van de jongste jeugd (11-12 jaar) viel in de smaak van de bezoekers. Oude tijden herleefden ook met de oude volkssport: het ringsteken. Het viel de Loenermarkruiters wel een beetje tegen om goed te mikken.

Op het terrein waren er nog gezellige kraampjes met knutselen, gebruikte spullen en nog meer. Er stond ook een springkussen voor de jeugd. Voor het avondprogramma begon was er een korte huldiging voor Ilse Roodink die veel voor de club heeft betekend. Zij kreeg een mooi lied te horen en daarbij hoorde ook een geschenk. Iets later dan gepland begon de reünie maar het was er niet minder gezellig om. Het bestuur kijkt terug op een geslaagde jubileumviering en heeft alle vertrouwen in de toekomst. – foto: Han Uenk
 

Record deelname aan Loenens Vakantiespel

LOENEN – Al vele jaren organiseert het Loenense Team Vakantiespel de twee speelweken voor de schooljeugd. In bijna alle dorpen wordt het vakantiespel een week lang gehouden, maar de Loenense vrijwilligersgroep weet het al vele keren twee weken lang te doen. Met sport en spel worden de kinderen bezig gehouden. De opkomst was dit keer groter.

Elke dag waren er tachtig kinderen die meededen aan de activiteiten. Een voordeel was dit jaar dat de kinderen konden overblijven in De Brink. Met de leiding konden de meegebrachte boterhammetjes worden verorbert en kon ’s middags meteen worden meegedaan aan de volgende activiteit.

Het Vakantiespel 2016 stond dit jaar onder leiding van Gaby Hoorneman uit Eerbeek. Zij is blij met haar team van 24 jongeren die haar helpen alles rond te krijgen. Gaby is een Eerbeekse, maar heeft goede banden met Loenen en komt hier graag. Daarom helpt ze graag met het vakantiespel. Ze zegt: “We hebben een erg fijn team. Sommigen doen al jaren mee, maar studie en een nieuwe baan kunnen het noodzakelijk maken dat er mee gestopt wordt. We krijgen ook veel medewerking. Zo zorgde de Loenense brandweer voor een leuke watermiddag. Ze vinden dit altijd prachtig. We mochten ook gebruik maken van het terrein van Loenermark. Met grote doorzichtige ballen rolde men daar over het veld. We zijn ook bij Landal en de Groote Modderkolk geweest. Fijn ook dat we gebruik mogen maken van de ruimte van Spritshz hier in de kelder van De Brink."

De vakantiespelweek begon op 8 augustus met het sokkenspel en waterpret met de brandweer. Deze eerste week was er verder nog een bezoek aan de Groote Modderkolk en het vieze handenspel. Ook kon er worden gezwommen. Het bezoek aan de Dierense speeltuin was ook een schot in de roos.
De tweede week werd gestart met levend ganzenbord en een bezoekje aan Landal Heideheuvel in Beekbergen. De jeugd mocht ook een dagje uit met de bus. Dit keer ging de tocht naar Megapret in Lievelde. Een topper blijft het bouwen van huttendorp. Omdat er meer kinderen meededen moest naast de boven-parkeerplaats van het Spritshzplein ook gebruikt worden. De leiding hielp met het waterdicht maken van de hutten en hielp een handje met de zware pallets. Zo’n zestig kinderen gaven te kennen graag te willen overnachten in hun eigen hut. Tot laat in de nacht was het onrustig op het plein. Gelukkig bleef het droog. Maar voor de jeugd ging slapen, was er eerst nog de bonte avond in de kelder. De jongens en meisjes brachten leuke acts voor de ouders.
 

Gouden Loenermarkruiters laten moeilijke tijden achter zich

LOENEN – Zaterdag 20 augustus gaat de ruitervereniging De Loenermarkruiters uit Loenen hun gouden bestaan vieren. Maar het scheelde zo’n twintig jaar geleden niet veel, of de club was ter ziele geweest. De vereniging zat toen geheel in het slob, zowel wat betreft leden, leiding als financieel.

Mede dankzij mensen als Ilse Roodink, die zich er toen hard voor hebben gemaakt om de vereniging weer nieuw leven in te blazen, is de Loenermarkruiters nu een florerende club met een flink aantal leden die leuke resultaten behalen.

De club werd in 1966 opgericht door Cornelis Hofman. Zijn dochter Dinie reed pony en hij vond het leuk voor haar om in clubverband te gaan rijden. Hij vond nog meer ouders bereid en samen hebben ze toen de ponyclub De Loenermarkruitertjes opgericht. Samen met Bernard Roodink heeft Hofman hier veel werk voor verzet. Eerst op een terrein aan de Bergakkerweg, later aan de Horstweg, waar een weide kon worden gehuurd. Hier bouwde Hofman en Roodink met steun van vele anderen het eerste clubhuis.
Het ging prima met de club. Veel leden. Helaas moesten vaak de kinderen (meestal meisjes) afhaken als ze achttien jaar werden. Het bestuur besloot toen er een ruitervereniging van te maken, dus voor pony’s én voor paarden. En dit is altijd zo gebleven. De naam werd aangepast naar De Loenermarkruiters.

De club heeft in die halve eeuw veel ups en downs gekend. Wisseling van bestuur, instructeurs en vrijwilligers. In de jaren negentig ging het bar slecht met de club. Ilse Roodink, toevallig kleindochter van de oprichter, werd lid van de Loenense vereniging. Als twaalfjarige kwam zij bij de club. Zij zag het een paar jaar aan en constateerde een voortgaande afbraak van de club. Zij besloot de kat de bel aan te binden en leven in de brouwerij te brengen. Ze was achttien jaar toen ze in het bestuur kwam en drie jaar later werd ze voorzitter. Roodink kwam heel veel tegen op haar pad, maar het lukte haar met toestroom van enkele nieuwe bestuursleden er weer de vaart in te krijgen. Een kwakkelende club werd weer een vereniging met een prima sfeer en de resultaten werden ook beduidend beter.
“Het was een erg moeilijke tijd”, weet Roodink nog, “er moest van alles geregeld worden. Ook de financiën. We hebben er alles aan gedaan om de club weer gezond te krijgen. Het ledental nam weer toe. We zitten nu al enige jaren op zo’n 40 rijdende leden en 30 niet rijdende leden. We hebben sponsors, donateurs en ontwikkelen activiteiten om gelden bijeen te krijgen, zoals ponyritjes op schaapscheerdersfeest en Loense Moandag. Ook onze jaarlijks concours Hippique in de Loenermark levert geld op. Bovendien mogen we het terrein voor een schappelijke prijs huren van Chris van Oorspronk. De contributie kunnen we niet te hoog maken, wat de paardensport is al een dure hobby en het moet wel betaalbaar blijven. Ik ben nu al vijftien jaar voorzitter geweest en ga een stapje terug doen. Gelukkig heb ik een goede opvolger gevonden die binnenkort de voorzittershamer van mij gaat overnemen", aldus Ilse Roodink.

Roodink is nog steeds helemaal verknocht aan de ruitersport. Vroeger kwam ze van Ellecom naar Loenen om te rijden, maar nu woont ze zelf in dit dorp, maar heeft geen eigen paard. Zoals wel meer leden heeft ze een zorgpaard. Ze rijdt het paard van Ben Kruitbosch. Dagelijks gaat ze er heen om te voeren en andere werkzaamheden. Maar ze heeft ook een drukke baan als wetenschappelijk onderzoeker in Oss en een gezin met twee dochters. Wedstrijd rijden doet ze niet meer, maar zit nog wel vaak op de rug van het paard. Over het paard zegt ze: ”Geen dier die je stemming zo goed aanvoelt als een paard. Een paard is een spiegel van de gemoedsrust van de ruiter die op zijn rug zit. Feilloos voelt zij dit aan. Dat heb ik al een paar keer meegemaakt. In de beginjaren reed ik op een haflinger van Arend Jan Hammink, ook hier had ik een erg goede band mee.”

Op 20 augustus is het feest. De voorzitter hoopt dat er ’s middags tussen 15.00 en 17.30 uur veel mensen komen kijken. Op het terrein aan de Horstweg is een modeshow, ‘mini’ viertal rijden, pas-de-deux en andere demonstraties. Wie wil kan ook meedoen met mennen. Voor sommigen een leuke kans om dit eens te proberen. Voor de kleintjes staan er lieve pony’s klaar voor een ritje. Voor de leden en oud-leden is er in het clubhuis een avondprogramma een gezellige reünie.