Home / Loenen (page 140)

Loenen

Loenenaren teleurgesteld door afblazen bouwplan

LOENEN – Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Loenen kreeg maandag op de algemene ledenvergadering extra mandaat om met kracht te blijven vechten voor woningbouw, werkgelegenheid en leefbaarheid van het dorp. Penningmeester Jan Elshof, die de vergadering leidde, vroeg de aanwezigen hierom en kreeg de volle steun van de leden.

De Dorpsraad is bezig met het opstellen van toekomstvisie. Het bestuur wil graag weten of zij de steun hebben van de achterban. Met de gemeente is het vaak moeilijk werken. Elshof: “We hebben vaak het gevoel dat we bij de gemeente Apeldoorn aan een dood paard staan te trekken”.
De Loenenaren zijn ernstig teleurgesteld in de gemeente over het (op het laatste moment) afkeuren van het bouwplan Horstweg/Hoofdweg (Sulvada). Bij goedkeuring zou de bouw van de woningen en appartementen medio mei al beginnen. Helaas, door aanhoudende bezwaren van een paar omwonenden, die de VVD en Leefbaar Apeldoorn inschakelde om hun gelijk te halen, stemde de gemeenteraad uiteindelijk in meerderheid tegen.
Voormalig wethouder Marian Zoet stelde de gemeenteraad verantwoordelijk voor het op de valreep torpederen van het bouwplan. “Helaas zal er nu jaren niet gebouwd worden. Onze kinderen wilden daar graag wonen en onze ouderen graag in een appartement. Niemand krijgt daar nu de kans voor. Gemeenteraad bedankt!”. Dit ontlokte een royaal (protest) applaus. Een gemeenteraadslid van Leefbaar Apeldoorn probeerde nog duidelijk te maken waarom zij tegen dit bouwplan had gestemd, maar kreeg weinig begrip van de Loenenaren.

Willem Dikker Hupkes van Lomive wees er op dat door de trage voortgang van het industrieterrein Kieveen, ruim 200 arbeidsplaats verloren zijn gegaan. Een ander groot Loenens bedrijf (Sonac) dreigt te gaan verkassen als de geplande uitbreiding niet door mag gaan. Loenen dient per jaar minstens 20 nieuwe woningen te krijgen. Er is echter al jaren niet meer gebouwd en de toekomst ziet er door de recente ontwikkelingen somber uit.
Uitgebreid werd deze vergadering gesproken over de plannen van de gemeente om het Loenense zwembad te sluiten. Uit de vele opmerkingen hierover werd duidelijk dat dit beslist niet mag gebeuren.
De Rekenkamercommissie van de gemeente Apeldoorn was naar Loenen gekomen om de mening van de inwoners te peilen over de vitaliteit van hun dorp. Een grote zorg van de Loenenaren is dat door het wegvallen van de winkels en werkgelegenheid Loenen een slaapdorp dreigt te worden. De bezoekers konden hun opmerkingen deze avond spuien. Alle meningen worden door de commissie gebundeld en binnenkort aan het gemeentebestuur gepresenteerd.
 

Sportweek bij de Kempers

LOENEN – In het kader van de Nationale Sportweek van 16 tot en met 23 april opent gymnastiekvereniging de Kempers uit Loenen haar deuren. Een ieder die geïnteresseerd is, kan gratis kennismaken met de gymnastieksport tegen inlevering van een coupon. Deze coupon is te vinden op www.gymnastiekverenigingdekempers.nl.
 

Loenen strijdt voor zwembad

LOENEN – Zelden was er zoveel kabaal in de raadzaal in Apeldoorn. Loenen was massaal naar Apeldoorn getrokken om kracht bij te zetten tegen de (boze) plannen van de gemeente Apeldoorn om het Loenense bad Molen Allee te sluiten. Bijna alle leerlingen van de beide basisscholen waren met hun ouders naar het stadhuis gekomen om met spandoeken, toeters, fluitjes en bellen te protesteren tegen de sluiting.

Het actieve bestuur van de stichting Het Zwembad Loenen had er veel werk van gemaakt om samen met de scholen in grote getale naar Apeldoorn te trekken. Buiten en in de raadzaal liet de jeugd duidelijk merken dat Loenen boos is.
De gemeente Apeldoorn moet een fors bedrag bezuinigen en gaat het oude Sportfondsen sluiten met heeft ook plannen met de andere Apeldoornse baden. Loenen kreeg ieder jaar 160.000 euro subsidie. Tegenover ruim 25.000 bezoekers vindt de gemeente dit teveel en wil de subsidie stoppen. Dat heeft sluiting tot gevolg.

Donderdagavond was er een politieke markt waar de betrokkenen konden inspreken en waar de politieke partijen hun visie konden geven over dit onderwerp. De Loenenaren waren in de raadzaal soms zo rumoerig, dat de voorzitter hen moest manen rustiger te zijn zodat de sprekers hun betoog konden houden.
Voorzitter Ben Sanders van het Loenense bad Molen Allee vertelde duidelijk in zijn betoog dat Loenen beslist niet zonder zwembad kan. Er zijn tal van activiteiten. Ook uit de omliggende dorpen komt men naar Loenen. Bovendien hebben Loenenaren royaal gegeven voor het gerenoveerde bad en zijn er veel vrije uren in gestoken. Sluiting zou volgens hem pure diefstal zijn. Sanders zag wel kans om hier en daar wat te bezuinigen. Bovendien loopt de aflossing van de lening dit jaar af. Hij stelde beslist dat het bad niet zonder subsidie kan. Het bad bestaat al ruim 75 jaar en moet beslist blijven.
Vertegenwoordigers van de politieke partijen en het college waren zeer onder de indruk van het ‘Loenense geweld’ en bleken bereid water bij de wijn te doen door mogelijk een lagere subsidie beschikbaar te stellen.
Het badbestuur gaat de bezuinigingsmogelijkheden onderzoeken. Binnenkort komt de voorjaarsnota aan de orde en dan zal een besluit genomen worden over de Apeldoornse en het Loenense bad – foto Martien Kobussen
 

Onderzoek naar peuteropvang

LOENEN – Kinderopvang Ook startte onlangs een BSO bij de Tweede Stee in Loenen. Ook is er veel behoefte aan kinderopvang voor peuters in Loenen. Ouders die hier belangstelling voor hebben, kunnen tot 1 mei hun wensen aangeven in een klein onderzoekje. Kinderopvang Ook kent namelijk die vormen van opvang voor peuters. De Kinderopvang wil onderzoeken welke vorm de meeste belangstelling heeft in Loenen. Het is onderzoek is te vinden op www.peutersbijook.nl.
 

Milestone weer op podium De Brink

LOENEN – De Loenense band Milestone gaat op zaterdag 16 april weer het podium op. Waarschijnlijk tot groot plezier van de vele fans. Na onderbreking van een paar jaar, hebben de mannen besloten de instrumenten weer op te pakken en voor het goede doel een concert te brengen in De Brink te Loenen.

Milestone werd in 1979 opgericht. De schoolvrienden, Jos van Doorn, Kees van Gijtenbeek, Henk Plant en Bertus Bouwmeester behoorden tot de leden van het eerste uur. In de beginjaren ’80 waren er in Loenen veel bandjes. Milestone speelde in de eerste jaren vooral eigen nummers. De inspiratiebronnen waren vooral de rock en roll. Henk Reuvekamp en Jos van Doorn waren vooral de componisten. Er werd veel opgetreden maar in 1987 kwam er een eind aan hun bestaan. In 2001 is Milestone weer in orginele bezetting bij elkaar gekomen. Op 20 april 2002 werd een concert gegeven in De Brink. Tot verrassing van de bandleden was de zaal geheel uitverkocht. In de jaren daarna heeft Milestone nog een aantal concerten gegeven en nu dus weer op 16 april in De Brink. Dit keer doen Michiel Franken (toetsen) en Hans van der Zanden(bas)ook mee.
De bandleden hebben in de afgelopen maanden hard gewerkt om de puntjes op de i te zetten. Er zijn vooral veel nummers ingestudeerd waarop massaal kan worden meegedaan. Volgens Henk Reuvekamp wordt het een goede mix tussen nummers uit de jaren tachtig en nieuwe songs van bands als Cold Play, King of Leon en Snow Patrol.
De opbrengst van deze avond komt grotendeels ten goede aan het OLG, Ontspanning Lichamelijk Gehandicapten. Bij deze vereniging zijn een aantal Loenenaren betrokken die graag een bedrag met giften en sponsergelden wil inzamelen voor dit doel.
Inmiddels is er ook een site van Milestone: www.milestone-band.nl
 

Leuk weerzien na 40 jaar voor leerlingen Dorpsschool Loenen

LOENEN – In 1971 verlieten 31 leerlingen de openbare basisschool Loenen-Dorp. Iets te vroeg om de verhuizing naar de nieuwe school De Tweede Stee aan de Kempe in september 1972 mee te maken. Sommige jongens en meisjes bleven in de buurt wonen en zagen elkaar nog wel eens, maar het merendeel waaierde uit over het hele land.

Een paar oud-leerlingen namen het initiatief om een reunie op touw te zetten. Het was een forse klus om de adressen te achterhalen, maar het lukte toch. Bijna iedereen was enthousiast en beloofde te komen. En op zaterdag 2 april was het zover. 24 Oud-leerlingen waren present. De meisjes en jongens van toen zijn nu vijftigers en waren wel in uiterlijk veranderd.
Na de eerste voorzichtige kennismaking werd al snel duidelijk dat er onder de grijze haren (en rimpels) nog steeds dezelfde personen zaten. De draad werd daarom weer snel opgepakt. Het was alsof de klok weer veertig jaar werd teruggedraaid. Oude verhalen waren niet van de lucht.
De klasgenoten hadden vooraf aan de werkgroep van Marjolijn Bruggeman-Holtman informatie en een foto aangeleverd over hun huidige leven. Die foto’s van vroeger werden uitgebreid bekeken en de stemming was opperbest. Het weer liet zich deze dag ook van zijn goede kant zien met een stralende zon. Helaas waren er een paar minpuntjes. De ‘meesters’ van toen, H. Otter en J.W. Schouten, die beiden nog in Loenen wonen, moesten helaas wegens gezondheidsredenen verstek laten gaan. Ook waren al twee klasgenoten overleden.
Toen iedereen ’s avonds na een voldaan gevoel huiswaarts keerde stond een ding al vast: in 2016 vindt de volgende reunie plaats!
 

Rekenkamer praat met inwoners over vitaliteit van Loenen

LOENEN – Loenen is een mooi dorp, gelegen in de gemeente Apeldoorn, in een groene rustige omgeving. Wat heeft Loenen nodig heeft om vitaal en leefbaar te blijven? In de structuurvisie van Loenen zijn verschillende verbeterpunten genoemd. Maar de Rekenkamercommissie van de gemeente is benieuwd wat de Loenenaren kunnen doen voor een leefbaar Loenen en wat daarvoor nodig is van de gemeente Apeldoorn. Zij komt hiervoor op maandag 11 april om 19.30 uur naar de Brink in Loenen.

De Rekenkamercommissie van de gemeente Apeldoorn wil graag van de inwoners van Loenen horen hoe zij aankijkt tegen de relatie tussen Loenen en de gemeente Apeldoorn. Ook is zij benieuwd naar kansen die de inwoners zien om de vitaliteit van Loenen te versterken. Zij wil graag weten waar de kracht ligt van de inwoners en van de gemeenschap van Loenen. En hoe de gemeente Apeldoorn dit kan faciliteren?
Voor dit gesprek worden alle inwoners van Loenen van 16 jaar en ouder uitgenodigd om met elkaar na te denken en te praten over de relatie tussen het dorp en gemeente Apeldoorn. Maar zeker ook over kansen om de kracht van de inwoners van Loenen te benutten voor de vitaliteit van het dorp. De Rekenkamercommissie wil graag ideeën over wat inwoners van Loenen kunnen bijdragen aan deze vitaliteit.
Op maandag 11 april is er om 19.30 uur een dorpsavond in het Verenigingsgebouw De Brink in Loenen. Eerst is er van 19.30 toto 20.30 uur een algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Loenen en na de pauze (20.45 uur) gaat de Rekenkamercommissie in gesprek met de inwoners over de vitaliteit van Loenen. De Dorpsraad roept de inwoners op om mee te denken en te komen met waardevolle ideeën.
 

Familie Hissink publiekskampioene bij Fokstudieclub Loenen

LOENEN – De Fokstudieclub Loenen heeft vrijdag weer haar slotavond van de jaarlijkse videokeuring gehouden. Dit jaar hadden 14 leden, waaronder enkele debutanten, 7 oudere koeien en 18 vaarzen opgegeven. Gert ten Have, inspecteur van het stamboek bij CRV had twee weken daarvoor alle koeien op het bedrijf bekeken en ze op volgorde gezet. Een drukke dag, maar mede door het stipt op tijd klaarstaan van de inzenders kwam alles prima in orde.

De Eikenboom in Loenen mocht een zaal met 45 mensen verwelkomen, waaronder ook enkele sponsoren. Nadat de gemaakte videofilm was bekeken kon een ieder in de pauze zijn of haar stem uitbrengen op de publiekskampioene bij de vaarzen. Door het publiek werd Etazon 5 (vader Rgk Eske) van de fam Hissink uit Klarenbeek gekozen als publiekskampioene. Madelon, die de vaars had voorgebracht, mocht de prijs in ontvangst nemen, net als de wisselbeker.

Hierna besprak Gert ten Have zijn top-5 bij de koeien. Als vijfde eindigde de 12 jarige Design dochter van de fam. Oolman uit Beemte Broekland. Tanja Stufken uit Klarenbeek (Stilist) haalde de 4e plek achter de Esquiri van Marcel Brugman uit Loenen. De Break Out van Lammert Brink uit Klarenbeek legde het met name door de balans en het kruis af tegen de winnaar Riek 26 (Grandprix) van Harrie en Gert Jan van der Velde uit Brummen.
Daarna werd debutant Andres Boesveld uit Tonden vijfde met zijn Eiland Striker vaars. Ben Nijhof uit Loenen zag zijn vaars (Alencie) hierna benoemd worden. Marcel Brugman werd opnieuw derde nu met zijn Banker-vaars. Bij het kampioenschap ging het uiteindelijk tussen de Stol Joc van Andries en Hettie de Bruin uit Tonden en de publiekskampioene. Beide vaarzen in bezit van een prima frame waarbij het beste uier van Etazon 5 van de fam Hissink de doorslag gaf. Opnieuw dus Madelon die de prijs in ontvangst mocht nemen.
De aanmoedigingsprijs ging naar Tanja Stufken, voor het geheel van toilet en voorbrengen en haar enthousiaste uitstraling. Een compliment werd tevens naar de andere jeugdige inzenders gemaakt voor hun inzet.
Hierna werd de avond nog op feestelijke wijze voortgezet en hoopt het bestuur de leden weer in augustus op de fokveedag Apeldoorn te mogen zien met hun koeien.
 

Lente op de Loenermark

LOENEN – Het was een drukte van jewelste rond de schaapskooi van Geldersch Landschap op de Loenermark. De schapen stonden letterlijk te trappelen om voor het eerst hun poten weer te mogen strekken op de hei. De pasgeboren lammetjes weten nog niet wat hen boven het hoofd hangt, maar zij voelen dat er iets spannends staat te gebeuren en laten opgewonden van zich horen. Herder Roelof Brandsma en zijn hond zijn er klaar voor: de eerste tocht naar de hei kan beginnen!

De uitgelaten kudde liet woensdag voor het eerst sinds de lammertijd de vertrouwde kooi en weide achter zich om weer ‘aan het werk’ te gaan. Twee en een halve week nadat het laatste lam geboren is, trekt de schaapherder er weer op uit met zijn nieuwe kudde. De kudde is in twee maanden tijd ruim verdubbeld met maarliefst 149 lammetjes en 133 ooien. Het is een mooie stoet om te zien. De hond is druk in de weer om al het jonge grut in het gareel te houden. Drie lammetjes lopen dartel in het kielzog van de herder. ‘Dit zijn lammeren, die ik met de fles heb grootgebracht’, vertelt Roelof. ‘In totaal heb ik vijf lammetjes met de fles moeten voeden. Daar heb je je handen echt aan vol, want in het begin moeten ze maar liefst vijf keer per dag de fles! Nu zijn ze zo vertrouwd met mij, dat ze me overal volgen.’
‘Eindelijk weer thuis’

Na een kort tochtje door het bos komt de groep bij de open hei. En dan begint het feest pas goed. De volwassen dieren herkennen hun vertrouwde hei en trekken spontaan een sprintje. Luid blatend rennen ze de hei op en maken mooie bokkensprongen. De lammetjes volgen al snel hun voorbeeld. Een prachtig tafereel! Roelof leunt op zijn grote wandelstok en kijkt tevreden naar zijn dieren.‘Eindelijk weer thuis!’ Na een tijdje komt de kudde tot rust en staan ze vredig te eten. Een jong lammetje kauwt op een droog heidetakje. Hij staat wat te smakken en vindt het zichtbaar maar niks. Hij moet nog leren wat hij hier komt doen. Geldersch Landschap zet deze kudde met Veluwse heideschapen in om de hei te onderhouden. De dieren voorkomen met hun graasgedrag dat de hei langzaam dichtgroeit met grassen en jonge boompjes. Zo blijft de hei vitaal. De Loenermark is een prachtig oud natuurgebied met uitgestrekte glooiende heidevelden met oude jeneverbesstruiken. Er lopen diverse wandelroutes door het terrein en je kunt er heerlijk fietsen. En er valt altijd wel wat te zien, want de bossen zijn rijk aan wild.

www.mooigelderland.nl
 

Loenen is weer schoon

LOENEN – Scouting Valeouwe uit Loenen deed vorige week zaterdag mee aan de landelijke vrijwilligersactie NL Doet. Bevers, Welpen en Scouts gingen op pad om zwerfvuil te ruimen in Loenen. Onder hen bevond zich Lisanne, die zelfs op haar verjaardag kwam helpen. De gemeente Apeldoorn zorgde voor vuilniszakken, prikstokken en veiligheidshesjes, zodat iedereen goed beslagen ten ijs kwam. Er werd de nodige troep verzameld, maar Sofie deed nog een andere ontdekking. Zij vond een tas met autosleutels en een iPhone, die hopelijk weer bij de juist eigenaar teruggebracht kan worden.