Home / Loenen (page 130)

Loenen

Nieuwe shirtsponsor Loenermark 8

LOENEN – Gerard Blom grondwerken uit Loenen is de nieuwe shirtsponsor van Loenermark 8. Het team is ontzettend blij met de nieuwe kleding en het bestuur van de Loenense voetbalvereniging bedankt de shirtsponsor van harte.
 

Bloemenactie voor de Kempers Loenen

LOENEN – De leden van gymnastiekvereniging de Kempers uit Loenen gaan ook dit jaar weer langs de deuren in Loenen om de clubkas te spekken. De leden gaan op 29 oktober op pad om plantjes te verkopen. De mini-kalanchoe kost 1,50 per stuk. Een ieder die niet thuis is, maar de club wel wil steunen, kan vanaf 09.30 uur naar de stand van De Kempers bij Blom Bloemen terecht om een mini-kalanchoe te kopen.

www.gymnastiekverenigingdekempers.nl
 

Bloemenactie voor de Kempers Loenen

LOENEN – De leden van gymnastiekvereniging de Kempers uit Loenen gaan ook dit jaar weer langs de deuren in Loenen om de clubkas te spekken. De leden gaan op 29 oktober op pad om plantjes te verkopen. De mini-kalanchoe kost 1,50 per stuk. Een ieder die niet thuis is, maar de club wel wil steunen, kan vanaf 09.30 uur naar de stand van De Kempers bij Blom Bloemen terecht om een mini-kalanchoe te kopen.

www.gymnastiekverenigingdekempers.nl
 

Jubileum en afscheid Dorpsverfraaiing/Floralia Loenen

LOENEN – Veertig jaar inzetten voor een kleurig, schoon en leefbaar dorp is een flinke tijd. Een mijlpaal voor de commissie Dorpsverfraaiing om even bij stil te staan, maar geen reden voor een groot feest. Het wordt de laatste tuinavond, want de commissie houdt na 31 oktober op te bestaan.

Wel gaat een werkgroepje nog door met enkele activiteiten. Deze commissie gaat op deze avond op bescheiden wijze aandacht besteden aan dit jubileum, met een tuinavond in het Jeugdhuis, want in de afgelopen periode is er toch veel bereikt.

Bij het komende jubileum en afscheid blikt de commissie (Johan Geerdink, Annie Modderkolk, Catrien Kobussen en Jan Schiphorst) nog even terug op de afgelopen veertig jaar. Voorzitter Johan Geerdink vertelt hoe de commissie Dorpsverfraaiing in 1971 van de grond is gekomen. “Het idee kwam binnen bij de Dorpsraad Loenen, die er wel wat in zag. Enkele fanatieke tuinliefhebbers wilden graag tuinkeuringen om hierbij het hele dorp te betrekken en te verfraaien. De oprichting vond plaats in Cafe Modern, met een goede opkomst. Er werd een bestuur gevormd met Henk Witteveen, Rina Witteveen, Miep van Oorspronk, Piet Frumau en Martien Kobussen. In 1972 werden de eerste keuringen gehouden, met voorjaars- en zomerprijzen. Het bestuur zag dat de keuringen aanstekelijk werkten. Hele straten deden mee en kregen fraaie kleurige siertuintjes. Er werden door de commissie allerlei acties gehouden om de prijzen te kunnen bekostigen, zoals de bloembollen en chrysantenverkoop. Ook werd er een bloemenmarkt opgezet, reisjes georganiseerd naar bloemenevenementen (Floriade’s , corso’s , Keukenhof) en tuinavonden. De tuinverlichtingswedstrijd was ook enige jaren een groot succes”, al;dus Geerdink in een terugblik.

Geerdink wijst op de gewonnen trofeeën van de commissie in de afgelopen veertig jaar. “Onze commissie deed na een paar jaar ook mee met de leefbaarheidswedstrijd Ons Dorp Kan Schoner. Het was een provinciale wedstrijd, met voorzitter mevrouw E.G. Van Heuven-Reesink uit Voorst. Zij wist ons te motiveren om mee te doen en ons beste beentje voor te zetten. Allerlei groenactiviteiten werden opgezet en het lukte ons om in 1976 Parel van Gelderland te worden, ook wel het Schoonste Dorp genoemd. Wat waren we daar trots op! We kregen borden voor de invalswegen. Omdat het unieke borden zijn werden deze na een paar jaar gejat. Enige jaren later kregen we nieuwe, maar ook deze verdwenen de een na de ander, ondanks dat deze goed waren verankerd. We hebben er nog eentje die we achter hebben gehouden als herinnering aan deze uitverkiezing. We scoorden ook zes keer een eerste prijs als de schoonste van de Veluwe. Toch een leuke waardering! De leefbaarheidwedstrijd werd daarna landelijke opgezet door de Kon. Heide Mij met de actie Kern met Pit. Ook de deelname hieraan werd een succes. Zeven keer won onze commissie het certificaat met daaraan verbonden een leuke geldprijs.”

Door Dorpsverfraaiing kwam in 1974 een commissie Floralia. Griet Put en Bertha Kruk gingen hiervoor op pad. De kinderen van de scholen kregen plantjes en er kwam een jaarlijkse bloemenshow in zaal Modern en later in De Brink. Geerdink hierover: “Het was ieder jaar een grote klus. In een paar dagen moest er veel gebeuren. De verenigingen werkten mee met een leuke stand. Voor menige vereniging was het een uitdaging om mee te doen. Vooral in de Brink was het een groot bloemenfeest. Helaas, het aantal verenigingen en de animo daalde. We moesten er mee stoppen. We hebben later wel een hobby- en verzamelbeurs opgezet. Dat loopt nog steeds prima”.
Om praktische redenen werden de activiteiten van Floralia en Dorpsverfraaiing gebundeld en de commissies samengevoegd. De tuinkeuringen gingen door en ook het planten van de bloembakken.

De commissie vindt het jammer om er mee te stoppen. Geerdink licht het besluit nader toe: “De laatste jaren waren er al veel minder tuinen om te keuren. Met moeite konden we een Top-10 samen te stellen. De tijden zijn veranderd. Er is weinig tijd meer om te tuinieren. Het zijn nu meer ‘stenentuinen’ geworden. Geen sieraad voor het dorp, maar zo is het overal. Daarnaast konden we geen nieuwe keurmeesters vinden. Wegens gezondheidsredenen hielden er een paar mee op. Nu bij het jubileum stoppen we met de activiteiten. We gaan nog wel door als een werkgroepje die de hobby- en verzamelbeurs door doet. Zolang het Hooge Land uit Beekbergen ons de bloemen beschikbaar blijft stellen voor de bloembakken en vrijwilligers uit de buurten en wijken willen helpen, gaan we hier ook mee door. We bekijken nog hoe we jaarlijks de Dorpsparel gaan uitreiken.”

Op 31 oktober nodigt de commissie Dorpsverfraaiing/Floralia tuinbezitters die vaak en prijs wonnen, parelwinnaars, verzorgers van bloembakken, uit voor de laatste tuinavond om 19.30 uur in het Jeugdhuis. Tijdens de avond wordt een kleurige film vertoond die twintig jaar geleden is gemaakt van de Loenense tuinen met als titel “Van moestuin in 1971 tot siertuin in 1991”. Ook zijn er dia’s van tuinen en bloembakken van 2011.

 

Pareltrofee

Tegenwoordig heeft ieder dorp en gemeente een vrijwilligersprijs, maar Dorpsverfraaiing kende in 1986 al een dergelijke prijs. In dat jaar was Loenen 10 jaar Parel van Gelderland en werd Evert Plant vereerd met Dorpsparel voor zijn grote verdiensten (muziek en toneel) voor het dorp. Nadien is de Parel vaak uitgereikt en vanaf 1998 jaarlijks. Al deze Parelwinnaars zijn door de commissie uitgereikt voor de feestelijke afsluiting van 40 jaar Dorpsverfraaiing. Ook dit jaar wordt een Loenenaar uitverkoren voor deze prijs. Aan het eind van de avond wordt deze uitgereikt aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Loenense dorpsgemeenschap.
 

Loenermark 3 in het nieuw

LOENEN – Supermarkt Spar, familie Middeldorp, in Loenen is de nieuwe shirtsponsor van Loenermark 3. Ook is de Spar de nieuwe sponsor van het Spar-toernooi, voorheen Golff-toernooi. Het toernooi vindt ieder jaar aan het begin van het voetbalseizoen plaats.
 

Muziekvereniging OLTO Loenen gaat eeuwfeest vieren

LOENEN – Muziekvereniging OLTO uit Loenen gaat feest vieren. Het lijkt nog zo ver weg, 9 januari 2013, maar over slechts 14 maanden is het al zover. Dan hoopt OLTO haar 100 jarig bestaan uitvoerig te gedenken. Het bestuur en de jubileumcommissie zijn dan al maanden bezig om dit feest voor te bereiden en diverse jubileumactiviteiten te organiseren en te plannen.

Omdat in 2013 meerdere Loenense verenigingen hun jubilea of lustrum hopen te vieren en ook het dorp Loenen 1175 jaar bestaat, heeft het bestuur het plan opgevat om dit jubileumjaar op 6 januari 2013 in te luiden met een knallend nieuwjaarsconcert. Aansluitend zal op zaterdag 12 januari de grote jubileumviering plaats vinden, met ’s morgens een oecumenische dank-en herdenkingsdienst, met kranslegging op beide kerkhoven, ’s middags een grote receptie en ’s avonds een feestavond voor leden en genodigden.
Dit jubileumjaar zal nog met diverse muzikale activiteiten worden opgeluisterd, maar hiervoor is verder nog niets definitief bekend.

Het OLTO-bestuur vindt het verheugend om nu al te mogen vernemen dat een groep enthousiaste Loenenaren een commissie heeft gevormd die voor 2013 diverse activiteiten gaat organiseren om een mooi bedrag te vergaren om hiermee OLTO bij de jubileumviering een mooi cadeau namens de Loenense bevolking te kunnen aanbieden.
Het ligt dan ook in de bedoeling van OLTO dat dit jubileum niet alleen door de leden wordt gevierd, maar dat ook de Loenenaren en de trouwe aanhang van buiten de dorpsgrens hiervan getuigen mogen zijn. De aloude spreuk ‘OLTO voor Loenen, Loenen voor OLTO’ zal volgens het bestuur zeker tot in de verre toekomst gehandhaafd blijven.
 

Mooie opbrengst oud-ijzer in Loenen

LOENEN – De oud-ijzeractie van de Rooms Katholieke Kerk en de Protestantse kerk in Loenen die onlang werd gehouden heeft een fraai bedrag opgebracht. Door een eendrachtige samenwerking en een goede voorbereiding kon heel Loenen huis-aan-huis bezocht worden. Ruim vijftig vrijwilligers waren in touw om de actie vlot te laten verlopen. Ook werd voor en na de ophaaldag oude metalen ingezameld. Al de verkochte metalen brachten samen het fraaie bedrag op van 10.550 euro. De Actiegroep is hier erg blij mee.
De werkgroep gaat gewoon door met de actie. Er kan gebeld worden naar Ap Kobussen (055-5051136) en Chris van Oorspronk (055-5052204). Er blijft ook een container beschikbaar voor degenen die oud ijzer kwijt wil bij Chris van Oorspronk aan de Molenallee 17.
 

Fanatieke halve marathonloop

LOENEN – Addy de Kort uit Prins Hendrik liep zaterdag het snelste de halve marathon tijdens de Loenermarkloop, gehouden door Atletiekvereniging AV ’34. Hij zette een tijd van een uur, achttien minuten en zesendertig seconden neer. Van de vrouwen was Jacqueline van Brink uit Bilthoven de snelste loper. De halve marathon liep zij zaterdag in een tijd van een uur, zevenenvijftig minuten en vijfendertig seconden.

In de categorie mannen 40 won Henk Salomons van de Veluwe met een tijd van 1.36.31. bij de mannen 50+ was Joop Weijn van de organiserende vereniging uit Loenen de snelste met een tijd van 1.25.29. In de categorie vrouwen 40 won Marian van Hilst de halve marathon met een tijd van 1.38.16 en bij de vrouwen 50 won Anneke Prenger in een tijd van 1.47.20.
Niet iedereen waagde zich aan de halve marathon, maar durfde de tien kilometer wel aan. Bij de mannen won Sonny Brons uit Apeldoorn met een tijd van 41.05 en bij de vrouwen Gerda Willems met een tijd van 48.06. Ook werd er gestreden om de winnaarsplek op de vijf kilometer. Mark Waaijenberg uit Brummen was de snelste man met een tijd van 20.26 en Sandra Geerlings uit Loenen was de snelste vrouw met een tijd van 27.43.
Het prachtige parcours door natuurgebied Loenermark heeft weer veel deelnemers en toeschouwers aangetrokken. – Foto Han Uenk.
 

Nierstichting haalt in Loenen 1530 euro op

LOENEN – De Nierstichting heeft in Loenen tijdens de nationale collecteweek ruim 1530 euro ingezameld. Met dit geld kan de Nierstichting verder werken aan een toekomst met zo weinig mogelijk nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten.
 

Tweede Stee ruilt boeken

LOENEN – Op woensdag 5 oktober is de kinderboekenweek gestart. Op basisschool de Tweede Stee in Loenen is er in die week een ware boekenruilmarkt. Kinderen kunnen hun oude boeken inleveren en krijgen daar punten voor, met die punten kunnen ze dan een ‘nieuw’ boek halen. Op de eerste dag van de markt liep het storm! De kinderen hebben tot 14 oktober de tijd om hun punten te verzilveren in een mooi ‘nieuw’ boek. Daarna lekker lezen in de vakantie.