Home / Laag-Soeren (page 10)

Laag-Soeren

Soerens Paasvuur fikt goed

LAAG-SOEREN – Het traditionele Paasvuur op Paaszaterdagavond, werd wederom een heerlijke happening aan de Badhuislaan in Laag-Soeren. Een warme, gloedvolle reünie van dorpsbewoners.

De opbouw werd ’s morgens vakkundig ter hand genomen door Bernard van Eijbergen, met de Paasvuurcommissie, waarbij al het nog aangeleverde snoeihout werd samengepakt tot een mooie berg. Door de nog geldende wintertijd was het praktisch donker, toen om 20.00 uur, onder toeziend oog van de brandweer, vier branders en blazers ter hand werden genomen om het vuur in de bult te jagen. Na een wat aarzelend begin greep het vuur toch snel om zich heen en bezorgde het in grote getale opgekomen publiek een prachtig schouwspel. Onder de begeleidende klanken van Sempre Crescendo en in aanwezigheid van een echte Paashaas, ontstond een bijzondere sfeer op het terrein aan de Badhuislaan. De dankzij vrijwilligers verkrijgbare versnaperingen vonden gretig aftrek en droegen bij aan de feestvreugde. Na de afmars van Sempre Crescendo was er in De Harmonie aansluitend een afterparty, waar het nog lang goed toeven was – foto: Han Uenk
 

Zaterdag weer Paasvuur in Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Op paaszaterdagavond, 25 maart om 20.00 uur, wordt in Laag-Soeren aan de Badhuislaan volgens traditie het Paasvuur ontstoken. Met muzikale omlijsting door 125 jarige muziekvereniging Sempre Crescendo en onder toezicht van de brandweer, gaat de vlam in de brandstapel.

Op het terrein zorgt De Harmonie samen met vrijwilligers voor de verkrijgbaarheid van een drankje ter verhoging van de feestvreugde.

De paasvuurcommissie heeft de uitvoering dit jaar weer enthousiast ter hand genomen. Ook nu is er op Paaszaterdagmorgen tussen 8.30 en 11.00 uur weer gelegenheid snoeihout voor het vuur aan te leveren aan de Badhuislaan. Er wordt gehoopt op een royale aanvoer, zodat Loonbedrijf van Eijbergen er weer een mooie bult van kan maken. De organisatie is blij met deze belangeloze medewerking. Van Eijbergen zal ook de nasmeulende resten tijdig uit elkaar trekken waardoor een gecontroleerd uitbranden mogelijk wordt. Aan de aanbrengers van snoeihout zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd ter bestrijding van de hoge kosten van restantverwerking. Ook ’s avonds is er de mogelijkheid hieraan een bijdrage te leveren.
Na het Paasvuur, zo rond 21.30 uur, is er in De Harmonie live-muziek.
 

Hof van Soeren op tijd bouwrijp

LAAG-SOEREN – Geheel volgens de planning is het bouwrijp maken van het Hof van Soeren vóór 1 maart voltooid. Het stratenplan is nu goed zichtbaar en de riolering is aangebracht. De machines van hoofdaannemer Van Ooijen uit Gouda en Van Eijbergen uit Laag-Soeren zijn vertrokken wegens het aankomende broedseizoen van de in het gebied aanwezige steenuil. Volgens plan zullen de werkzaamheden voor de nieuwe woonwijk in Laag-Soeren in augustus worden hervat.
 

Paardrijden voor jeugd in Manege De Spreng

LAAG-SOEREN – Elke donderdagavond is er van 18.00 tot 19.45 uur voor de jeugd van 8 tot 14 jaar met een eigen- of verzorgpaard gelegenheid les te rijden bij manege De Spreng in Laag-Soeren. Onder leiding van de erkende instructrices Gwenny Wiersma en Jolijn van Asselt, wordt kennis gemaakt met een breed scala aan mogelijkheden in de paardrijderij.

Op het programma staan onder andere dressuur, springen, behendigheid, veelzijdigheid, paardengymnastiek en het maken van buitenritten. Het hebben van plezier in het rijden en de omgang met paarden neemt een belangrijke plaats in. Als het door extreem weer bijna niet mogelijk is met je paard naar de manege te komen, wordt gekozen voor een gezellige theorieles.
Deze opzet is begin dit jaar gestart voor een periode van 3 maanden. Bij voldoende belangstelling zal het initiatief worden voortgezet. De huidige deelnemers ervaren de lessen als zeer nuttig en heel plezierig. Nadere info is verkrijgbaar op info@manegedespreng.nl of telefonisch via 06-20600506.
 

Verwijderen footprint Gasunie

LAAG-SOEREN – Vorige week werden pontons en een grote kraan aangevoerd naar het Apeldoorns Kanaal, ter hoogte van de Broekdijk in Laag-Soeren. Navraag bij de Gasunie, opdrachtgever van de werkzaamheden, leren dat het allemaal bedoeld is om oude gas-pijplijnen te verwijderen. "Op die plek ligt nog een stuk gasleiding dat niet meer wordt gebruikt", aldus een voorlichter. "Gasunie heeft de policy om zo min mogelijk sporen achter te laten van haar activiteiten, footprint-reduction. Daarom ruimen we alle assets die niet meer in gebruik zijn netjes op." Het werk duurt nog tot het einde van de maand – foto: Wencel Maresch
 

Hoogheden onder elkaar

LAAG-SOEREN – Ze vierden zaterdag het heugelijke feit dat ze 4 x 11 jaar bestaan. De Deurdauwers, want om hen gaat het, deden dat met een receptie en een feestavond. Veel collega-prinsen kwamen op bezoek.

"Gefeliciteerd! Alaaf!" Hoogheden onder elkaar. Veel carnavalsverenigingen brachten zaterdagmiddag in De Harmonie in Laag-Soeren een bezoek aan de receptie van de jubilaris. In het carnaval draait alles om het getal 11, of een veelvoud daarvan. Jubilea worden dan ook gevierd na 11, 22, 33 of zoals in dit geval, 44 jaar. Achter de tafel de hofhouding en het bestuur van De Deurdauwers; Prins Henk en Prinses Trui. Op deze foto worden zij gefeliciteerd door Prins Hendrik en adjudant Robin van de Dierense zustervereniging CV De Nölers, die uiteraard niet wilden ontbreken op dit feestje. Maar ook uit andere dorpen in de regio waren de leutclubs met een afvaardiging present. De receptie mondde dan ook uit in een vrolijke happening van met steken en veren getooide mannen en vrouwen, die overduidelijk al heel veel zin in hebben in het aanstaande carnavalsweekend van 6 en 7 februari. De leden van de Deurdauwers kregen zaterdagavond al een geslaagde voorproefje met een heerlijk jubileumfeest – foto: Han Uenk

Deurdauwers vieren al 4 x 11 jaar carnaval

LAAG-SOEREN – In zaal De Harmonie in Laag-Soeren wordt zaterdag gevierd dat 4 x 11 jaar geleden in Dieren Carnavalsvereniging De Deurdauwers werd opgericht. De thuisbasis was bij de stichting op 11 november 1971 Zaal De Klok in Dieren-Zuid, waar legendarische feesten werden gevierd.

"Bestuurlijk hebben we sosm moeilijke jaren gehad", blikt voorzitter Harrie Harmsen terug, "maar we zijn daar goed bovenop gekomen. De vereniging staat er goed voor." Sinds 1998 resideren ze in De Harmonie.

Aan tafel een stel oudgedienden van De Deurdauwers. Mannen van het eerste uur, te gast voor dit gesprek bij de huidige Prins Henk Theunissen, ook al zo’n oer-Deurdauwer. Jan Kranenburg en Hein van Schooten waren er vanaf het begin bij, maar ook Joop Buter, Willem Schoolderman, Harrie Harmsen en Henk Theunissen hebben er al decennia als Deurdauwer op zitten.

De vereniging werd in 1971 opgericht als een formele voortzetting van een feestclub, die met enige regelmaat avonden in Zaal De Klok organiseerde. Na een paar jaar drong zaaleigenaar Appie Wilbrink aan op de oprichting van een carnavalsvereniging. Dieren kende sinds 1964 al De Nölers, die resideerden in Zaal Wegman. "Maar dat was een club van middenstanders", aldus de Deurdauwers van het eerste uur. "Daar voelden wij ons niet bij thuis. Wij waren meer een club van de arbeiders." Dat de eigenaar van de feestzaal aandrong op de oprichting begrijpen ze goed. "Die man wilde zijn zaal ook wel een paar avonden vol natuurlijk."

De club werd op 11-11-1971 opgericht. De eerste steken voor de zittingsavond werden tweedehands overgenomen van de Roetetoeters in Doesburg en Jan Goedhart werd de eerste prins. "We hadden de eerste keer een raad van elf van negen man, maar dat maakte niets uit. We hadden een eigen club en al direct ook de grootste lol." De groei zat er ook direct goed in, temeer omdat Appie Wilbrink in de beginjaren geld stak in bekende artiesten om de zaal vol te krijgen. Toenmalige toppers als Maywood, de Gebroeders Brouwer en het Straatensemble stonden op het podium aan de Lagestraat. "Ik weet nog in 1976 dat het Cocktail Trio zou komen", vertelt Hein van Schooten. "We hadden alle kaarten verkocht: 450 man in de zaal. Belden de artiesten dat ze in Amsterdam zaten en autopech hadden. Goede raad was duur. Uiteindelijk heeft Remmelink ze met zijn taxi opgehaald en was de avond gered."

De Deurdauwers groeiden als kool. Het carnaval leefde in Dieren in de jaren zeventig, want ook De Nölers trokken steevast volle zalen. En ondanks de onderlinge animositeit – die volgens de oudgediende Deurdauwers tot op de dag van vandaag sluimert binnen beide leutclubs – werd al snel besloten een gezamenlijke stichting op te richten om de opening van het carnaval, de optocht en het jeugdcarnaval gezamenlijk te organiseren. De Deurdauwers hadden in 1975 al 300 leden en de avonden van de vereniging werden zeer goed bezocht. "Vooral het boerenbal was in trek", weet voorzitter Harrie Harmsen. "Dan stonden de mensen al een uur van tevoren voor de deur te wachten omdat ze een goede plaats wilden hebben. Want tijdens de avonden bij ons zat iedereen aan tafels."

Net als veel andere verenigingen kende ook De Deurdauwers ups en downs. Voorzitter Harrie Harmsen haalde al aan dat het bestuurlijk niet altijd lekker liep. Soms bleken de lontjes wat aan de korte kant. Met name toen Zaal De Klok in 1996 sloot en werd afgebroken, raakte de carnavalsclub een beetje in de versukkeling. In Polysport werd een nieuwe feestlocatie gevonden, maar dat mocht vergunningtechnisch niet en na twee jaar moesten De Deurdauwers weer naar een andere feestzaal op zoek. Het ledental liep daardoor ook sterk terug, naar minder dan honderd in ’98. "De sporthal van Theothorne bleek zowel financieel als praktisch niet haalbaar", aldus Harmsen. "Uiteindelijk kwamen we bij De Hamonie in Laag-Soeren terecht en dat is een gouden greep geweest. We zijn daar zeer warm ontvangen en voelen ons daar nog steeds goed thuis." Anno 2016 telt de vereniging 156 leden. Dat hadden er wat meer kunnen zijn, maar vorig jaar werd een tijdelijke ledenstop ingevoerd om te voorkomen dat mensen een jaartje lid zouden worden om te profiteren van het goed verzorgde jubileum-feestjaar.

In de 4 x 11 jaar passeerden even zoveel prinsen de revue. De eerste vier jaar stonden die er alleen voor, vanaf Dieter de Eerste kennen De Deurdauwers ook een Prinses. De jubileumprins is dit jaar Henk Theunissen, die samen met echtgenote Trui de scepter zwaait in het Rijk der Deurdauwers. Zij zijn het ook die zaterdag tussen 14.00 en 16.30 uur samen met het bestuur de gasten zullen ontvangen tijdens de jubileumreceptie in De Harmonie. En natuurlijk zaterdagavond, tijdens de grote feestavond voor de leden.

Tenslotte, en voordat het stel ras-Deurdauwers zich laten gaan in het ophalen van de ene na de andere smakelijke anekdote, de vraag over de toekomst. Alleen verder of een fusie met de andere Dierense carnavalsvereniging? Dat zit er niet in, valt te beluisteren. "Er bestaat nog steeds een cultuurverschil tussen beide clubs", aldus de oudgediende Deurdauwers. "En het gaat nu hartstikke goed met ons. Misschien dat het bij De Nölers anders gaat nu daar veel jongere mensen actief zijn in bestuur en raad, maar wij zien het niet snel gebeuren. In de stichting wordt samengewerkt en we komen over en weer met veel plezier bij elkaar over de vloer. De animositeit van de beginjaren is er niet meer, het zijn gewoon twee verschillende verenigingen."

Foto:
Een foto uit de oude doos, gemaakt in Zaal De Klok, van de Raad van Elf van de Deurdauwers. De kenmerkende capes worden niet meer gedragen.

 

3 Kringkampioenen voor De IJsselruiters

LAAG-SOEREN – Zaterdag 9 januari werden de laatste selectie wedstrijden van de kring Berkel-IJssel dressuur pony’s gehouden in Laag Soeren. Van ponyclub De IJsselruiters waren ook deelnemers aanwezig. In de L1 categorie AB werd Marieke Luymes met haar pony Ebony kringkampioen. Hiermee behaalde zij een startbewijs voor de Regionale kampioenschappen. Marit de Jong met haar pony Okidoki werd eveneens kringkampioen maar dan in de klasse L1 categorie C. Voor Silke Dwars met haar pony Pleasure was er een eerste prijs. Hiermee werd ze kringkampioen klasse L2 categorie C. Ook Marit en Silke behaalden hiermee en startbewijs voor de Regionale kampioenschappen.
Reserve kringkampioen in de klasse L2 categorie DE is geworden Joyce Leeflang met haar pony Anouk. In de klasse Z1 categorie DE is reserve kringkampioen geworden Ilse Lindenschot met Macrider Cicero. Ook zij mogen naar de Regionale kampioenschappen.
De selectiewedstrijden worden gehouden om een startbewijs te kunnen bemachtigen voor de Regionale kampioenschappen Gelderland/Flevoland. Naast Marieke, Marit, Silke, Joyce en Ilse zijn er nog vier ponyruiters die een startbewijs hebben verdiend. Lieke Albers, Nina van de Hel, Aniek Breuking en Zenzi Gerritsen mogen ook de club vertegenwoordigen op de Regionale kampioenschappen die worden verreden op 30 januari in Ermelo, Hulshorst en Voorthuizen.

 

Bouwrijp maken Hof van Soeren

LAAG-SOEREN – De aanleg van de infrastructuur voor het Hof Van Soeren is begonnen. Allereerst worden de laatste stronken van het terrein verwijderd en het geheel uitgezet. Ook de inrit vanaf de Harderwijkerweg wordt op orde gebracht. Hoofdaannemer is Van Ooijen uit Gouda. Van Eijbergen uit Laag-Soeren zal een belangrijk deel van de uitvoerende werkzaamheden voor zijn rekening nemen. De aanleg van de infrastructuur moet voor 1 maart klaar zijn vanwege het begin van het broedseizoen van de in de omgeving voorkomende steenuil. De vogel ook die het bouwplan ernstig vertraagde. In juni zou dan begonnen kunnen worden aan de realisatie van de eerste fase van het bouwplan.
 

Nieuwjaarsreceptie Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Op zondag 3 januari hebben de inwoners van Laag-Soeren, tijdens een goed bezochte receptie in ‘t Sprengenhus, elkaar het beste gewenst voor 2016.

Zoals altijd speelde muziekvereniging Sempre Crescendo enkele nummers. Haar voorzitter, Harrie Nieuwland, bedankte de Soerenaren voor hun bijdrage aan het succes van het afgelopen jubileumjaar. Gedurende het hele jaar is het 125 jarig jubileum gevierd. Leuk, gezellig, goed en vooral onder grote belangstelling. Een bevestiging van de sociale positie die de muziekvereniging inneemt in Laag-Soeren.

Vervolgens werden de aanwezige getrakteerd op een overzicht van de gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Wereldwijd maar ook binnen het eigen dorp. Mooie en minder leuke momenten. Groot en klein. Een lach en een traan. Maar bovenal werd de kracht van Laag-Soeren benadrukt.

Tijdens de receptie is ook afscheid genomen van twee bestuurders van Stichting ’t Sprengenhus, Monika Blom en Ton Eikelboom. Zij hebben de afgelopen jaren met veel inzet een bijdrage geleverd aan het goed functioneren van ’t Sprengenhus.
Maar het belangrijkste was echter het gezellig samen zijn. Even bijpraten. Het afgelopen jaar doornemen om 2016 met volle energie aan te gaan.