Home / Laag-Soeren

Laag-Soeren

Mooie opbrengst voor Semmy

LAAG-SOEREN – Loopgroep Jutberg uit Laag-Soeren hield op zaterdag 5 mei de jaarlijkse duathlon. De opbrengst voor het goede doel, Stichting Semmy, was uiteindelijk 833 euro. Stichting Semmy stelt zich ten doel om het leven van kinderen met hersenstamkanker te veraangenamen.

 

Onder perfecte omstandigheden klonk om 9.00 uur de starfluit op camping de Jutberg. In duo’s legden de deelnemers een route van 15 kilometer af, waarbij er telkens één persoon fietste en de ander liep. De route ging over de flanken van de Veluwezoom en ging via de Kolonieweg en Lange Juffer via de Elsberg en Schaapsallee naar beneden weer terug. Onder het genot van een kopje koffie werd hier gewacht op alle deelnemers, die soms wat vermoeid binnenkwamen. Voor velen was dit goed te doen, al was het wisselen van fiets naar lopen toch soms wel een probleempje. Maar de uitstekende conditie, opgedaan tijdens de zaterdagmorgentrainingen, wierpen hun vruchten af. De organisatie had een aantal middenstanders benaderd die graag wat afstonden en zodoende werden er vele artikelen verloot. Voor volgend jaar wordt nog gezocht naar een ander goed doel, maar volgens de organisatie verdient dit zeker herhaling.

Informatieavond over de uitvaart en wat de kerk daarin kan betekenen

Lian Brandsma Uitvaartzorg uit Eerbeek en dominee J.B. Quik-Verweij van de Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren Noord-Oost organiseren samen een avond over de uitvaart en de rol van de kerk daarin. Deze vindt plaats op donderdag 5 april.

 

Wie over “afscheid nemen” bijgepraat wil worden én wil weten wat zowel een uitvaartbegeleider als de kerk kan betekenen bij een begrafenis of crematiedienst, is van harte welkom op donderdag 5 april om 20.00 uur in t Sprengenhus, Harderwijkerweg 25 in Laag Soeren. De toegang is gratis en koffie en thee staan vanaf 19.30 uur klaar.
Aanmelden mag, maar hoeft niet.

Ds. Quik (dominee@quik-verweij.nl)
Lian Brandsma (info@lianbrandsmauitvaartzorg.nl)

Voor meer informatie : www.lianbrandsmauitvaartzorg.nl.
 

Alaaf bij Boul’Animo

LAAG-SOEREN – Het was weer een dolle boel op het complex van Boul’Animo. Vrolijk uitgedoste leden van de vereniging speelden met al even opgedofte partners, van wie meerderen nog nooit een boule ter hand genomen hadden, het jaarlijkse carnavalstoernooi. Veel leut en plezier met elkaar stonden deze dag centraal. In die sfeer werd het toernooi dan ook afgewerkt. Uiteraard wordt gestart om 11.11 uur en worden de partijen gespeeld tot 11 punten. Boul’Animo bestaat dit jaar 33 jaar, een magisch getal in carnavalsland. Traditioneel wordt op deze dag het inschrijfgeld geschonken aan een goed doel. De Alzheimerstichting was dan ook de grote winnaar van dit zeer geslaagde evenement.

AED ’t Sprengenhus nu altijd bereikbaar

LAAG-SOEREN – Alle in Laag-Soeren aanwezige AED’s hangen ergens binnen, en waren daarmee niet altijd bereikbaar. Daar is nu verandering in gekomen, nu de AED van ’t Sprengenhus in een buitenkast is ondergebracht.

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan wilde Woningcorporatie Veluwonen als eigenaar van ‘t Sprengenhus en een aantal huurwoningen Laag-Soeren een cadeau aanbieden. Het dorp mocht zelf bedenken waaruit dat cadeau zou bestaan. Bij inventarisatie door Soerens Belang kwam al snel het idee naar voren om de aanwezige AED van ’t Sprengenhus naar buiten te verplaatsen om een grotere beschikbaarheid te bewerkstelligen. Het idee van Harrie Nieuwland vond veel steun in het dorp en ook Veluwonen ging graag akkoord, evenals de Stichting ’t Sprengenhus. Na montage van de benodigde buitenkast is de Automatische Externe Defibrillator gecontroleerd en in de kast aan de voorzijde van ’t Sprengenhus geplaatst. Henk Bosman heeft hem aangemeld bij hartslag.nu. Bij een melding naar 112 van hartstilstand of iets soortgelijks krijgt men ook de pincode om de kast te openen en is de AED inzetbaar.
Mensen in het bezit van EHBO- of reanimatiediploma worden uitgenodigd op een bijeenkomst op 8 maart in ’t Sprengenhus om meer informatie te krijgen over de kast en de werking hiervan. Mensen zonder één van deze diploma’s maar die als Burgerhulpverlener willen helpen, worden opgeroepen zich aan te melden bij www.hartslag.nu Uiteraard hopen alle betrokkenen dat het nog heel lang duurt aleer de AED voor het eerst gebruikt zal worden, maar indien nodig is hij bereikbaar en kan hij levensreddend zijn.
 

Alaaf bij Boul’Animo

LAAG-SOEREN – Het was weer een dolle boel op het complex van Boul’Animo. Vrolijk uitgedoste leden van de vereniging speelden met al even opgedofte partners, van wie meerderen nog nooit een boule ter hand genomen hadden, het jaarlijkse carnavalstoernooi. Veel leut en plezier met elkaar stonden deze dag centraal. In die sfeer werd het toernooi dan ook afgewerkt. Uiteraard wordt gestart om 11.11 uur en worden de partijen gespeeld tot 11 punten. Boul’Animo bestaat dit jaar 33 jaar, een magisch getal in carnavalsland. Traditioneel wordt op deze dag het inschrijfgeld geschonken aan een goed doel. De Alzheimerstichting was dan ook de grote winnaar van dit zeer geslaagde evenement.

D66 in gesprek met inwoners Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – D66 vindt het belangrijk dat inwoners van de gemeente Rheden actief betrokken worden bij de lokale politiek. Daarom heeft D66 Rheden afgelopen zaterdag het gesprek opgezocht met inwoners van Laag-Soeren om te horen wat er in het dorp verbeterd kan worden.

Gespreksonderwerpen waren onder andere veilige fietswegen en -overgangen op de Harderwijkerweg, de overlast van vrachtwagens en een bredere inzet van ‘t Sprengenhus. Ook de sluiting van basisschool ’t Schaddeveld kwam aan de orde. Lijsttrekker Dorus Klomberg: ‘Inwoners van Laag-Soeren ervaren de sluiting van de basisschool als een verlies voor het dorp en maken zich zorgen over de veiligheid van schoolgaande kinderen. D66 herkent zich in deze zorgen. Wij zien het als onze taak om de leefbaarheid in alle dorpen in de gemeente Rheden toekomstbestendig te houden.’ D66 heeft inmiddels raadsvragen gesteld over de sluiting van basisschool ’t Schaddeveld.

Tegelijkertijd zijn veel inwoners van Laag-Soeren tevreden. Klomberg: ‘We horen naast zorgen over de toekomst gelukkig ook veel positieve reacties over hoe mooi en rustig het dorp is. Wij zullen ons blijven inzetten om dit te behouden.’

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart zal D66 Rheden nog vaak op straat te vinden zijn om van inwoners te horen wat zij belangrijk vinden en wat er in de volgende raadsperiode verbeterd kan worden. Heeft u ideeën over wat er beter kan in uw straat, dorp of de gemeente Rheden? Spreek ons aan op straat of stuur een mail naar ikdenkmee@d66rheden.nl.
 

Laag-Soeren sluit jaar af

LAAG-SOEREN – Laag-Soeren kende in december vele hoogtepunten zoals sinterklaas, de kerstboom bij ‘t Sprengenhus, een nieuwe expo in het Sprengenpodium, het kerstconcert van Sempre Crescendo en het Kerstschieten in de Harmonie. Het oude jaar werd afgesloten met de bekende oliebollen van SCS. Op de eerste zaterdag in het nieuwe jaar was er weer het bekende snerttoernooi van SCS. Met de gezellige Nieuwjaarsreceptie, werden de festiviteiten afgerond.

Snerttoernooi bij SCS in Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Op zaterdag 6 januari houdt SCS uit Laag-Soeren haar bekende snerttoernooi. Weer of geen weer, er wordt gewoon gespeeld in de sportzaal van ‘t Sprengenhus in Laag-Soeren. ‘s Morgens vanaf 10.30 uur spelen jeugdteams hun toernooi en vanaf 12.30 uur de senioren.

Dit zaalvoetbaltoernooi geniet al jaren een grote bekendheid, ook in de regio. Voor de senioren is de zaal vrij tussen 12.30 en 6.00 uur. Opgeven kan via snerttoernooiscs@gmail.com.

Loop- en trimgroep Jutberg klaar voor nieuw jaar

LAAG-SOEREN – Loop- en trimgroep De Jutberg biedt ook in het nieuwe jaar een geavanceerd loop- en trainingsprogramma, waar lopers hun prestaties mee kunnen verbeteren. Nieuwe leden mogen de eerste drie weken gratis meetrainen.

 

De lopers van De Jutberg trainen altijd samen als groep, ongeacht verschillende tempo’s. Toch is niemand alleen en komt ieder een zijn of haar trekken. De trainingen zijn uitgebalanceerd en goed te doen voor ieder die wil werken aan zijn conditie of wat kilo’s kwijt wil raken. Veel mensen lopen individueel wekelijks een rondje, maar in de loopgroep wordt door middel van het programma ook gewerkt aan snelheid en duurvermogen en zijn de resultaten beter.

 

Camping de Jutberg is de uitvalsbasis voor de trainingen en alle natuurlijke elementen in de omgeving worden gebruikt om voldoende uithoudingsvermogen te kweken, bijvoorbeeld om eens mee te doen aan een prestatieloop of wedstrijd. Veel van de leden van loop- en trimgroep De Jutberg lopen wedstrijden en trails in binnen- en buitenland en hebben mooie prestaties neergezet. Ook worden regelmatig lopen in de omgeving opgezocht, zoals de Zevenheuvelenloop, Midwinterloop in Apeldoorn of de Lenteloop in Eerbeek.

Overigens is er ook een groep voor wandelaars en nordic walkers.

 

Loop- en trimgroep De Jutberg start iedere zaterdag om 09.00 uur vanaf de kantine van camping De Jutberg in Laag-Soeren. De kantine is speciaal voor de loopgroep in de winterperiode geopend en voorziet de deelnemers voor een klein bedrag van koffie of thee. De groep is geen vereniging en kent dus geen contributie. Lopers betalen 1 euro per deelname.

 

www.loopgroepjutberg.nl
06-53497450

Basisschool ’t Schaddeveld in Laag-Soeren sluit

LAAG-SOEREN – Na jarenlang dappere pogingen van ouders en medezeggenschapsraad om de basisschool ’t Schaddeveld enig perspectief te geven, heeft Scholengroep Veluwezoom nu aangegeven dat per 1 augustus 2018 de stekker er definitief uit gaat.

Nadat enkele jaren geleden de onderbouw van de school verdween, was sprake van een selffulfilling prophety. Elk jaar gaat groep 8 van school en het aantal leerlingen neemt daarmee af. Dit schooljaar zijn er nog 3 groepen, 6 t/m 8.

Nu heeft Penta Rho een onderzoek uitgevoerd naar het toekomstperspectief voor de school en is tot de conclusie gekomen dat men moet adviseren de school per 1 augustus 2018 te sluiten en de betrokken ouders te ondersteunen bij het zoeken naar een passend alternatief. Dit advies is direct bevordert tot voorgenomen besluit en als zodanig besproken met de medezeggenschapsraad. De ouders werden op een ouderavond geïnformeerd.

De ouders en andere betrokkenen hebben er in ieder geval voor kunnen zorgen dat de kinderen tot dusver een prachtige schooltijd hebben gehad. Los daarvan hebben diverse politieke partijen met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen nog onlangs aangegeven te staan voor tenminste openbaar onderwijs in elke kern van de gemeente Rheden. Voor zover het in de coalitiebesprekingen na 18 maart nog een item mocht zijn, lijkt de koers voor Laag-Soeren evenwel al gelopen