Home / Laag-Keppel

Laag-Keppel

Kunstexpositie De Gouden Leeuw

LAAG-KEPPEL – In zorghotel de Gouden Leeuw in Laag-Keppel zijn bewoners graag artistiek bezig. Er wordt aan muziek gedaan, bloemschikken en sommige bewoners zijn zelfs echte kunstschilders. Met veel liefde exposeren bewoners en medewerkers hun mooiste schilderijen en kunstwerken. Kunst nodigt uit tot gesprek en contact, dat is precies wat ze willen. Maandag 22 mei wordt de expositie geopend en vrijdag 26 mei wordt de expositie afgesloten met een muzikaal evenement om 14.30 uur.

daglaagkeppel@degoudenleeuwgroep.nl
 

Hummeloseweg Laag-Keppel avond en nacht afgesloten

LAAG-KEPPEL – In september 2016 namen B en W van Bronckhorst het verkeersbesluit om de Hummeloseweg, buiten de bebouwde kom, in Laag-Keppel tijdens de ochtend- en avondspits, van 06.00 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur af te sluiten voor alle motorvoertuigen. Een besluit ingegeven na klachten van aanwonenden, dat nogal wat stof deed opwaaien.

Het betekende voor veel mensen kilometers omrijden als ze naar werk of naar de supermarkt wilden.

Op dit besluit kwamen dan ook in totaal 183 bezwaarschriften binnen. Na hoor, wederhoor, overleg en advies, passen B en W daarom dit besluit aan. Om op de Hummeloseweg minder verkeer te bereiken, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te vergroten, wordt de weg als het aan de Bronckhorster bestuurders ligt, nu tussen 19.00 en 08.00 uur helemaal afgesloten voor het verkeer. Voor het landbouwverkeer maakt het college een uitzondering om de verkeersveiligheid van fietsers op de parallelweg van de Rijksweg (N317) te waarborgen.

Het besluit treedt in werking nadat het onherroepelijk is geworden. Er loopt nog wel een beroepperiode tegen het nieuwe verkeersbesluit en de beslissing op de ingediende bezwaren. Na de zomer verwacht de gemeente meer duidelijkheid te geven over de invoering van de maatregel, maar vast staat dat er weer veel bezwaren binnen zullen komen.
Het verkeersbesluit is het gevolg van een opdracht van de gemeenteraad om de verkeersintensiteit van de Hummeloseweg te verlagen. Dit in verband met de komst van de rondweg om Hummelo en klachten van bewoners van de Hummeloseweg.

De onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften heeft op 20 februari de bezwaarmakers tegen het oorspronkelijke plan – afsluiting in de spits – gehoord en hierover vervolgens het college geadviseerd. 161 Bezwaren werden niet-ontvankelijk verklaard, omdat de indieners volgens jurisprudentie van de Raad van State geen direct betrokken belang hebben bij het besluit. Een persoon is slechts belanghebbende bij een verkeersbesluit als hij een bijzonder, individueel belang heeft bij het besluit, dat voldoende onderscheidend is van dat van andere weggebruikers.
Twee bezwaarmakers hebben gegronde bezwaren: een belangenbehartiger van agrarische loonbedrijven (Cumela) en kunstuitleencentrum Kunst of Art. Landbouwverkeer wordt uitgezonderd om de verkeersveiligheid van fietsers op de parallelweg van de Rijksweg te waarborgen. Zoals aangegeven mag landbouwverkeer de Hummeloseweg 24 /7 blijven gebruiken. Voor Kunst of Art wordt onderzocht of bewegwijzering mogelijk is.

Voor het doorgaande verkeer is een goede alternatieve route beschikbaar. De provinciale wegen N317 en N314 (rondweg Hummelo, de Sliekstraat en de Rijksweg) kunnen het extra verkeer prima verwerken.

Wethouder Antoon Peppelman, die voor portefeuillehouder wethouder Paul Seesing waarneemt: “Dit is een dossier dat veel inwoners van het gebied en weggebruikers bezig houdt. Helaas is er geen oplossing die alle partijen tevreden zal stemmen. Als overheid moeten wij een beslissing nemen. Wij hebben zorgvuldig de bezwaren gehoord en op basis van feiten en belangen de knoop doorgehakt.”

Op internet wordt – helaas dikwijls anoniem, zoals dat helaas bij dat platform lijkt te horen – vooral gewezen op het feit dat velen nu overlast ondervinden door een enkele klager, die, zo ie de strekking, ‘bovendien nog niet lang aan die weg woont en bij het verhuizen naar de Hummeloseweg dus wist waar ze aan begonnen.’
 

Ssint voelt zich thuis op landgoed Keppel

LAAG-KEPPEL – Het is inmiddels een traditie geworden dat de Sint een week nadat hij is aangemeerd bij de aanlegsteiger van Laag-Keppel, een bezoekje komt brengen aan de baby s en peuters van kinderdagverblijf ‘t Holthuisje op landgoed Keppel. De Sint voelt zich helemaal thuis op deze plek. De Spaanse vlaggen wapperen aan de gevels van de bewoners van de Dorpsstraat en met het kasteel op de achtergrond lijkt het ook net als thuis in Spanje vertelde hij onlangs.
Deze keer mocht zijn trouwe viervoeter in de stal blijven om uit te rusten. De hoofdpiet regelde een Gator als vervoersmiddel. Stoer kwamen de Sint en twee pieten de laan in rijden.
zij werden verwelkomt door alle kinderen en ouders en toegesproken door Mirrelle Aalberts, leidster van Nijntje. Nadat iedereen lekker warm binnen zat en Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht gezongen werd, kreeg ieder kind een persoonlijke berichtje te horen van de Sint en een cadeau. Werd er nog met de pieten gedanst en zwaaide iedereen de Goedheiligman weer uit.
 

Spitstijd-afsluiting Hummeloseweg in Laag-Keppel

LAAG-KEPPEL – De gemeente Bronckhorst is van plan eind de jaar de Hummeloseweg in Laag-Keppel, tussen de Jan de Jagerlaan en de Zelhemseweg, tijdens spitstijden af te sluiten voor alle motorvoertuigen. De afsluiting geldt tussen 06.00 en 09.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur.

Op deze manier wil de gemeentede leefbaarheid van de buurt verhogen door de verkeersintensiteit terug te dringen en de verkeersveiligheid te verbeteren.
De Hummeloseweg is een woonstraat. De hoeveelheid doorgaand verkeer zorgt voor minder verkeersveiligheid en leefbaarheid. Uit tellingen blijkt dat de Hummeloseweg door meer dan 7.000 motorvoertuigen als doorgaande route wordt gebruikt. Dit aantal past niet bij de functie van de weg. Vooral fietsers komen in het gedrang.

Het plan om de Hummeloseweg in de spits af te sluiten is een extra maatregel bovenop de snelheidsverlaging naar 30 km/uur in de bebouwde kom en 60 km/uur buiten de kom en de aangebrachte wegaanpassingen. De snelheidsaanpassing alleen werkte onvoldoende om het verkeer een andere route te laten kiezen. Dit besluit voor een geslotenverklaring tijdens de spits kwam tot stand na overleg met een vertegenwoordiging vanuit de buurt in samenspraak met politie en het openbaar ministerie.
 

Politie rukt uit voor schoten in Laag-Keppel

LAAG-KEPPEL – Een auto met kapotte uitlaat heeft in de nacht van zaterdag op zondag voor flinke onrust in Laag-Keppel gezorgd. Rond middernacht werd meerdere keren bij de politie gemeld dat op de N317 vanuit een rijdende auto met automatische wapens geschoten zou worden.

De auto zou in de richting van Doesburg rijden. Meerdere politie-eenheden gingen ter plaatse. Op de plek waar geschoten zou worden, werden geen kogelhulzen aangetroffen en al snel bleek dat de knallen afkomstig waren uit de kapotte uitlaat van een auto. Deze auto werd niet meer aangetroffen.
 

Galerie de Waker sluit deuren in Laag-Keppel

LAAG-KEPPEL – Met de verkoop van het pand, het voormalig postkantoortje, is er een eind gekomen aan de activiteiten van Galerie de Waker in Laag-Keppel. De galerie wordt voortgezet in Utrecht, maar Het Raam, etalage voor beeldende kunst en de Waker, de Dromer en de Slaper, galerie, kunst & decor, kunstenaarslogies, houden op te bestaan.

Tot 2015 organiseerde de Waker tentoonstellingen van hedendaagse beeldende kunst. Er bleek steeds meer behoefte te zijn aan incidentele of structurele feedback. Daarnaast ontstond de vraag om voorlichting en/of verdieping over de thema’s van de exposities en de in de Dromer aangeboden of door haar bemiddelde kunst. Reden voor de eigenaars van De Waker om na ruim vijftien jaar Laag-Keppel de uitdaging te zoeken in zowel een stedelijker omgeving als in het laten varen van een vaste locatie.
Vanaf medio september is de herboren Galerie de Waker actief vanuit Utrecht. Zij adviseert, organiseert en/of begeleidt exposities op locatie en werkt samen in (educatieve, bewustwordingsgerichte) nevenprogramma’s. Tevens is er KunstSteun, dat zich richt op de concrete begeleiding en ondersteuning van (individuele) kunstenaars.

www.galeriedewaker.nl
 

Mini Playback show op Kinderdagverblijf Nijntje

LAAG-KEPPEL = Inmiddels is het een traditie geworden, dat Carnavals vereniging de Blauwe Snep op vrijdag morgen een bezoekje brengt aan de peuters van Kinderdagverblijf Nijntje in Laag-Keppel. De hele week werd er geoefend door de peuters op het mini podium voor de mini playback show. De jongens van Normaal gaven een spetterend optreden, K3 zong over cowboys en Indianen, een optreden van Kinderen voor Kinderen met het liedje op een on bewoont eiland, als afsluiting lieten de meiden van de dansgarde aan de peuters hun dans zien. Prins Bertram genoot van alle optredens en ging vervolgens voorop in de polonaise. Ter afsluiting kregen alle kinderen van de prins een medaille.
 

Open tuindagen de Warande

LAAG-KEPPEL – Tuin de Warande in Laag-Keppel heeft ook dit voorjaar weer diverse open tuindagen op de agenda staan. Publiek is op deze dagen welkom om te genieten van de kleurenpracht die de tuin in de lente biedt.

De tuin ligt in de bossen van het landgoed Keppel. Hier wordt al 25 jaar geëxperimenteerd met (stinzen)bollen, verwilderingsbollen en schaduwtuinieren, een nog vrij onbekende, historische en ecologische vorm van tuinieren onder oude bomen en struiken. De lente is een kleurrijk feest van bloeiende bollen in het bos. Regelmatig zijn rondleidingen te volgen en liefhebbers die het zelfs eens willen proberen in de tuin, kunnen terecht voor advies over toepassing en verzorging van bollen en andere schaduwplanten. Deze worden op de kwekerij ook verkocht.
De open tuindagen zijn op 1, 22 en 29 maart, op 11, 12, 25 en 26 april en 10 mei. Op de meeste open dagen is er om 14.00 uur een rondleiding of lezing door Trudi Woerdeman of Rita van der Zalm. Te zijner tijd is op de website te zien wat er precies op het programma staan. De Warande is te vinden aan de Jan de Jagerlaan.

www.dewarande.nl

Tattutatu daar komt de brandweer aan

LAAG-KEPPEL – De afgelopen weken hebben de kinderen van Kinderdagverblijf Nijntje uit Laag-Keppel het een en ander geleerd over de brandweer en politie, er werden verschillende boekjes voor gelezen over Agent en Boef, Snuffie de Brandweerhond, zo werden er politiepetten geknutseld, brandweerhesjes en brandweer auto’s beschildert en mochten de kinderen met scheerschuim een duplo-huisje blussen. Na 2 weken bracht de politie onverwachts een bezoekje aan de kinderen van Nijntje en ter afsluiting kwam de Brandweer langs en demonstreerde de peuters hun uitrusting en bijhorende middelen. De kinderen van Nijntje mochten zelf in de brandweerauto zitten en iedereen genoot hiervan, want vraag je aan een peuter wat wil je later worden dan zeggen de meisjes meestal een prinses. Maar vraag je dit aan de jongens dan antwoorden ze vaak met politieagent of brandweerman. En zo kwam deze droom toch al een beetje uit.
 

‘Ik wil het beste uit ieder kind halen’

LAAG – KEPPEL / HUMMELO – Juf Irma van Hof (62) uit Laag-Keppel heeft aan het begin van dit schooljaar definitief afscheid genomen van OBS De Woordhof in Hummelo. 41 Jaar lang stond ze met ontzettend veel plezier voor de klas. Van groep één tot en met acht. Haar laatste jaar voor de klas gaf ze les aan groep acht. In die klas zaten kinderen van ouders waar ze, toen ze begon als juf, in groep één les aan gaf. “Het cirkeltje is rond”, zegt ze. Iedereen die juf Irma nog wil bedanken voor haar jarenlange inzet of gewoon afscheid van haar wil nemen is op 10 oktober tussen 18.30 tot 20.00 uur welkom op De Woordhof om een hand te drukken.

“Ik realiseerde me opeens dat er een einde was gekomen aan mijn De Woordhof-tijd, na 41 jaar. Dat is nu opeens afgelopen.” Maar Irma mag nog drie schooljaren werken. “Ik krijg nog een hele nieuwe uitdaging”, straalt de juf, die zelf al aangeeft elke zeven jaar een nieuwe prikkel of uitdaging nodig te hebben. Zeven jaar geleden begon ze, naast haar werk als juf, als stagebegeleider op de Pabo in Doetinchem. Inmiddels is ze bovenschoolse opleider op drie scholen, waarbij ze een verbinding maakt tussen scholen, studenten en mentoren. “In juli bleek dat het echt te druk werd en dat ik geen tijd meer had om voor de klas te staan. Tijd dus om afscheid te nemen en plaats te maken voor jonge mensen.”

In 1973 begon Irma met werken op De Woordhof, nadat ze door het college van burgemeester en wethouders was aangesteld tot juf. Het begon met de leesplank Aap Noot Mies. “Maar dat had ik op de opleiding helemaal niet geleerd. Dat was al uit.” Toen kwamen de speelleerklassen in opkomst. “Dat ging om spelend leren. Dat was een enorme onderwijsvernieuwing. Het kind staat nu veel meer centraal en dat vind ik goed.” Door de jaren heen zijn er ontzettend veel dingen veranderd en dat heeft volgens de juf veel goede dingen gebracht. “Er wordt nu veel meer gekeken naar de behoeftes van het kind. De verschillende methodes die er nu zijn kunnen gebruikt worden voor de verschillende niveaus bij kinderen in een klas. Welke methode je bij welk kind toepast; dat is de kracht van een goede leerkracht. Ook de digitalisering is een enorme verandering. Door de digiborden in de klas kan er veel efficiënter en effectiever gewerkt worden.” Ook het feit dat kinderen nu anders zijn dan vroeger is een verandering. “Kinderen zijn nu veel actiever, ze doen zoveel mogelijk zelf en leraren overleggen veel meer met de kinderen, om ze te prikkelen. Daarnaast heeft de wetenschap zich steeds meer in het onderwijs gemengd.”
Dat laatste, ziet Irma niet alleen maar als iets positief. “Ik ben bang dat het doorslaat. We balanceren nu op het randje.” Ze doelt op het toetsen, analyseren, registreren, plannetjes maken en noteren. “Kinderen worden ‘doodgetoetst’. Er wordt steeds meer naar cijfertjes en opbrengsten gekeken en alles moet maar opgeschreven worden. Dat wordt van leerkrachten verwacht, maar dan blijft er helemaal geen tijd over om lessen voor te bereiden.”

De huidige zwaartekracht in het onderwijs ligt volgens Irma op taal en rekenen. Maar moet daar wel het zwaartepunt liggen? “Er is veel meer”, zegt Irma. “Zorg dat dat niet ondersneeuwt”, is haar belangrijkste boodschap die ze na haar jarenlange ervaring als juf mee wil geven aan de volgende generatie juffen. “Sociale vaardigheden zijn naar mijn mening veel belangrijker. Daar kom je ver mee in het leven. Dat zit hem in de kleine dingetjes. Zoals in bijvoorbeeld bewegen tijdens de gymles. Een gymles kost zeker weten tijd, maar daar leer je de kinderen pas echt kennen. Hoe reageren ze op elkaar, of op verlies?.” Er is dus meer dan alleen maar afgerekend worden op cijfertjes en toetsen. Irma kijkt verder, naar creativiteit, sociale vaardigheden of beweging. “Ik wil het beste uit een kind halen. Ik kan van een dubbeltje geen kwartje maken, maar ik kan er zeker voor zorgen dat het dubbeltje blijft glanzen.”

Het meest gaat de juf de schoolkampen missen. “En het verhalen vertellen bij het kampvuur of gewoon in de klas. De musicals, de buitenschoolse activiteiten; dat zijn de dingen die kinderen zich herinneren. En niet hoe ik ze taalbreuken heb geleerd. Streep die dingen dus niet zomaar weg. Het zijn de krenten in de pap, maar wie eet er tegenwoordig nog pap met krenten?” – Foto Lotte Bienias.