Home / Hall

Hall

Bord bij Koningsbrug

HALL – Op Koningsdag is naast de Hallse of Koningsbrug over het Apeldoorns Kanaal een informatiebord onthuld. Dit is gedaan door burgemeester Alex van Hedel, samen met Marco de Wilde, directeur van Veluwonen. Het bord is gerealiseerd in goede samenspraak tussen de Dorpsraad Eerbeek – Hall en Hall Leeft!

Het bord beschrijft de loop en historie van het Apeldoorns-Dierens kanaal, dat vroeger een belangrijke vervoersfunctie vervulde. Het informatieve bord is mogelijk gemaakt dankzij een gulle gift van Veluwonen aan alle wijk- en dorpsraden in hun werkgebied ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de woningcorporatie. Dorpsraad Eerbeek – Hall vindt het kanaal een belangrijk element in de omgeving, dat aandacht verdient en wil deze aandacht met dit bord geven.

Na de formele onthulling en een kort woord van beide heren, nam dorpsdichter Laurens van Hoevenaren het woord. Aan het slot van zijn tweejarige periode als dorpsdichter presenteerde hij het gedicht Bindweefsel, waarin hij de woorden sprak: "Met bruggen zullen we apart, maar niet gescheiden blijven: we zijn twee panden van één jas."

Allerlaatste bingo

HALL – Voor de laatste maal was zaal Bello in Hall zondagavond gevuld met bingoliefhebbers. De belangstelling voor de maandelijkse bingoavonden, waarvan de opbrengst is voor de jeugd van voetbalvereniging SHE, loopt terug en dat heeft het bingoteam doen besluiten de bingokaarten aan de wilgen te hangen. Geen makkelijke beslissing, want de bingo werd al 34 jaar georganiseerd. In de loop der jaren hebben meer dan 12.000 spelers meegedaan aan het kansspel met de balletjes.

Gelukkig werd deze laatste avond nog druk bezocht en konden de aanwezigen met geluk nog één keer uit volle borst ‘Bingo!’ roepen.

Allerlaatste bingo in Hall

HALL – In zaal Bello in Hall wordt zondag 15 april vanaf 20.00 uur de laatste bingo van het seizoen gehouden. Waarschijnlijk is dit de allerlaatste bingoavond voor SHE, want er is een tekort aan publiek en medewerkers.

 

Wegens het gebrek aan zowel publiek, wat een te lage opbrengst betekent, als spontane medewerkers, heeft de organisatie besloten om na 34 jaar van mooie avonden de bingomolen aan de wilgen te hangen. Dit met grote spijt, maar volgens het team is de belangstelling van de SHE-leden de laatste zeer beperkt en dus moeten de spelers van buiten de Hallse voetbalvereniging komen. Ook daar is de belangstelling tanende. Vandaar dat het Hallse bingoteam aan het SHE-bestuur heeft medegedeeld te stoppen met de organisatie. Een kleine rekensom leert dat er door de jaren heen meer dan 12.000 spelers de avonden hebben bezocht.

Voor deze finale is weer gezorgd voor prijzen die er niet om liegen, waaronder twee mooie hoofdprijzen. De organisatie hoopt dat deze 34-jarige traditie wordt afgesloten met een volle zaal.

De organisatie is Partycentrum Bello dankbaar. Het Bingo-team heeft jarenlang gratis gebruik mogen maken van de zaal, inclusief koffie en hulp van het personeel. Het Bingoteam verdient zelf ook een bedankje. Eén teamlid heeft zelfs de volle 34 jaar meegewerkt aan de maandelijkse avonden.

Pannenkoekendag

HALL – Basisschool De Vossestaart in Hall deed onlangs weer mee aan de Nationale Pannenkoekendag. Dit jaar hadden de kinderen mensen uit het buitengebied van Hall uitgenodigd om samen met hen te komen eten. Negentien kinderen uit groep 6, 7 en 8 zorgden ervoor dat alles op rolletjes liep in Partycentrum Bello, dat belangeloos een zaal ter beschikking stelde. De tafels waren mooi gedekt en alle gasten werden bij de deur van harte welkom geheten. Gijs, Emiel, Wijnand en Tim vertrokken naar Reuvershoeve in Brummen. Dit restaurant sponsorde 75 pannenkoeken en stelde de keuken en twee koks beschikbaar. Samen met de vier jongens bakten ze heerlijke pannenkoeken, naturel of met spek of appel. Een aantal ouders had voor alle kinderen gebakken en met een glas biologische appelsap, geschonken door de Ouderenbond Hall, was het een zeer smakelijke lunch. Op school oefende accordeonist Gerrit Sangers Oudhollandse liedjes met de kleuters. Door deze muzikale omlijsting werd het een gezellig samenzijn. Coördinator Nanda de Wit was dik tevreden. "Noaberschap is erg belangrijk voor ons en dit is daar een mooi voorbeeld van."

Huldigingen bij Hallse Zang

HALL – Tijdens de goedbezochte jaarvergadering van Gemengde Zangvereniging De Eendracht Hall werden afgelopen maandagavond maar liefst vijf koorleden gehuldigd. Samen zijn zij goed voor honderdtachtig jaar plezier in zingen.

 

Bertha Wiegman is al 25 jaar lid van de Hallse zang. Zij is een vrolijke alt die trouw de repetities bezoekt en graag meehelpt als er wat gedaan moet worden, zoals oliebollen bakken. De voorzitter overhandigde haar een bondsinsigne.

Margreet Vervelde is al weer 40 jaar lid van de Hallse Zang. Zij is een trouwe alt die met veel plezier naar de repetities komt. En zij is altijd graag van de partij bij andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij de Floralia-inzendingen. Zij kreeg een bondsinsigne overhandigd.

Ook Gerrie Kloppers is al 40 jaar lid van het koor. Zij zong jarenlang met veel plezier mee in het koor en droeg en draagt aan vele activiteiten haar steentje bij. Helaas is het zingen de laatste jaren niet meer mogelijk, maar ze blijft bij het koor betrokken. Gerrie kreeg eveneens een bondsinsigne.

Gerrie Hoekman is zelfs al 50 jaar lid van het koor: zij zingt met heel veel genoegen haar sopraanpartij. Zij is altijd beschikbaar om zich in te zetten ten behoeve van het koor, zoals bijvoorbeeld bij de oliebollen-actie. Gerrie kreeg een ingelijste bondsoorkonde overhandigd.

 

Tenslotte werd Bert Mooibroek gehuldigd. Hij is koorlid sinds 1993, dus ook al weer 25 jaar. Daarvan is hij zelfs 22 jaar voorzitter. In al die jaren was hij enthousiast en gedreven in touw voor de vereniging, zoals bijvoorbeeld voor de oliebollenacties, tijdens de Floralia-tentoonstelling en op de Bijenmarkt in Eerbeek, maar ook voor de talloze concerten. Ook zingt hij ook al die jaren met veel plezier de baspartij in het koor. Bert kreeg een fraai boeket bloemen, en een bondsoorkonde.

Sfeervolle middag Ouderenwerk

HALL – Stichting Ouderenwerk Hall hield vorige week donderdag een gezellige middag voor haar leden in verenigingsgebouw de Wheme. Ondanks het feit dat de leden door de bizarre kou moesten komen, was de zaal goed gevuld. Ook de stemming was van het begin tot het einde grandioos, de Hollandse meezingers galmden lekker door het verenigingsgebouw. Daarbij maakten enkele leden gretig gebruik van de mogelijkheid om hun eigen talent te laten horen door de microfoon. Met een staande ovatie voor de artiesten van Alleen maar Hollands werd de succesvolle middag afgesloten.

Kanaalbruggen geopend

HALL – Met een symbolische handeling op de Hallsebrug verrichte wethouder Luuk Tuiten van de gemeente Brummen de officiële opening van de vernieuwde kanaalbruggen. Dit deed hij samen met Klaas Wensink van Dorpsraad Eerbeek – Hall en Hans Hendriks van Hall Leeft. De Hallsebrug, Eerbeeksebrug en Coldenhovensebrug zijn versterkt en verbreed en daarmee weer klaar voor de toekomst. Ook zwaar verkeer kan nu weer gebruik maken van alle drie de bruggen, waarmee voor Hall een periode van verkeersdrukte ten einde komt. De Hallsebrug en Coldenhovense brug zijn weer voorzien van hun oude bovenbouw, dit was bij de Eerbeeksebrug nog niet mogelijk.

Jubilarissen bij SHE

HALL – Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Hallse voetbalvereniging S.H.E.zijn zeven jubilarissen gehuldigd. Drie van hen konden helaas niet aanwezig zijn: Henk Hoorneman, die 40 jaar lid is en Mariska van Egmond en Marco Hendriks, die allebei 25 jaar lid zijn. Wel aanwezig en dus op de foto zijn Adriaan Menkveld en Yvonne te Winkel-Derks, beiden 25 jaar lid, Elsard te Pas, die al 50 jaar lid is, en Bennie Reinders, die zijn 60-jarig lidmaatschap vierde.

Gemeente akkoord met nieuwbouw in Hall

HALL – De gemeente Brummen gaat in principe akkoord met nieuwbouw in Hall. In eerste instantie mag burgerinitiatief Hall Bouwt twaalf starterswoningen realiseren op het perceel achter De Bok, bij voldoende vraag kunnen er daar later nog dertien bij.

 

Hall Bouwt is een onderdeel van Hall Leeft, een groep inwoners van het dorp die zich bezighoudt met de leefbaarheid van Hall. André van Welie, voorzitter van Hall Bouwt: "Voor de leefbaarheid is het van groot belang dat er meer jonge mensen in het dorp komen wonen. Het aantal leerlingen van de basisschool moet omhoog, de voetbalvereniging kan meer jeugdleden gebruiken en ga zo maar door. Daarom willen we bouwen voor jonge gezinnen en starterswoningen realiseren."

Toen Hall Bouwt bij de gemeente aanklopte, was men daar niet direct enthousiast. De gemeente heeft binnen de regio afspraken gemaakt over woningbouw en bouw binnen kleine kernen had geen prioriteit. Wethouder Eef van Ooijen: "Toch wilden wij een burgerinitiatief als dit niet direct terzijde schuiven. Dus we vroegen Hall Bouwt de behoefte aan te tonen."

En dat is ruimschoots gelukt. Ruim dertig huishoudens hebben een intentieverklaring getekend, zij zien een mooie nieuwbouwwoning in Hall wel zitten. Van Welie: "En daarvoor hebben we alleen in en om het dorp een pamfletje verspreid. Dit zijn allemaal mensen met een binding met Hall, die hier graag willen wonen."

Nu ook volgens de gemeente ‘nut en noodzaak’ van woningbouw in Hall is aangetoond, gaat het college in principe akkoord met uitvoering van het plan. Wel wordt het voorstel van 25 woningen opgedeeld in twee fases. Na bouw van de eerste twaalf woningen moet Hall Bouwt opnieuw aantonen dat er nog voldoende vraag is voor nog dertien nieuwe huizen, zodat er niet voor leegstand wordt gebouwd.

Hall Bouwt gaat nu met deze belangstellenden om tafel om verder te praten. Ondertussen wordt de bestemmingsplan-procedure in gang gezet. Als dat in orde is en er zijn twaalf huizen verkocht, kan de bouw beginnen.

Kerstviering obs de Vossestaart

HALL – Zoals elk jaar vierden de leerlingen de laatste woensdag van het schooljaar kerst. Dit jaar was het een beetje anders. De leerlingen maakten thuis in groepjes hun eigen kerstdiner. Nadat de kinderen heerlijk gegeten hadden, haalden de ouders hun kinderen op, om de herdertjestocht te lopen. Deze was georganiseerd door de Hallse kerk en Hall Leeft. De kinderen en vele volwassenen hebben genoten.

De herdertjestocht eindigde bij de kerk. Daar konden de mensen genieten van wat lekkers en er stond een kraampje met knutsels van leerlingen. De opbrengst hiervan ging naar Serious Request.
Tijdens de kerstviering in de volle kerk hadden de leerlingen een grote rol. Afgelopen maanden hebben ze onder leiding van Geert Jan Dijkerman een muziekvoorstelling ingestudeerd. Meester Stefan las een kerstverhaal voor, waarin de leerlingen het muzikale deel verzorgden. Ook DES droeg een steentje bij aan deze avond. De avond werd afgesloten door een gedicht, die werd voorgedragen door voorleeskampioene Hanna.