Home / Drempt

Drempt

Lieke uit Drempt bouwt eigen mini-satelliet

DREMPT – Er zijn maar weinig mensen die weten wat een CanSat is, en nog minder die weten hoe ze er één moeten bouwen. Lieke Pastoor (16) uit Drempt werkt in een team van scholieren aan deze mini-satelliet, die binnenkort in een landelijk evenement wordt gelanceerd.

 

Lieke vormt samen met vijf andere VWO-scholieren en een begeleider van het Rietveld Lyceum in Doetinchem het team CanSat FlyHigh. Ze werken in een internationale competitie aan een mini-satelliet. Hierbij moeten ze steeds voortgangsrapporten voorleggen aan ESA-experts, die beoordelen of de CanSats vluchtwaardig zijn op de locatie van lancering. Op woensdag 28 maart worden alle satellieten gelanceerd tijdens een groot landelijk evenement. Het beste team mag door naar het Europese lanceerevenement in Portugal en het team van Lieke hoort momenteel bij de beste tien.

 

De CanSat van team FlyHigh is een compact staaltje techniek. De mini-satelliet bevat sensoren om broeikasgassen te meten, om exact te zijn de hoeveelheid koolstofdioxide en methaan. Ook bevat het apparaatje sensoren voor temperatuur, luchtdruk en een GPS-systeem. Tijdens het lanceerevenement zal het team zelf de CanSat lanceren en bedienen, de verzamelde gegevens analyseren en hun resultaten presenteren aan een jury.

Het team van Lieke werkt hard en hoopt natuurlijk op de eerste plaats in de landelijke competitie. De groep wil dolgraag naar het Europese evenement, waar achttien teams naartoe komen en dat wordt gehouden op de Azoren.

Ds. Engelage neemt afscheid

DREMPT- Zaterdagmiddag kwamen vele mensen uit Drempt en omgeving naar het Dorpshuis om dominee Engelage de hand te schudden en te bedanken voor de vele jaren die hij predikant was geweest. Meestal hoorde daar ook weer een geschenkje bij, om te benadrukken hoe zeer de dominee zal worden gemist. Een enkele oudere vroeg voor de zekerheid nog of Engelage nog wel de dienst wilde leiden in geval van overlijden. De dominee vertelde eerlijkheidshalve dat dat aan de kerkenraad was, maar stond daar zeker niet afwijzend tegenover. Uit dit soort verzoeken blijkt wel dat Engelage in zijn gemeente graag gezien was.
Dominee Engelage heeft een paar maanden geleden al de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar wilde nog even doorgaan. Nu is het toch echt tijd om met emiraat te gaan. Zondag 28 januari is om 13.30 uur een afscheidsdienst in de St. Joriskerk in Voor-Drempt.
 

Dominee Engelage neemt afscheid van Drempt

DREMPT – Op zondag 28 januari neemt ds. Dirk Engelage afscheid nemen als predikant van de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel. Iedereen kan op zaterdag 20 januari tussen 15.00 en 17.00 uur afscheid komen nemen tijdens een receptie in het Dorpshuis in Drempt.

 

Na achtereenvolgens predikant geweest te zijn in de Hervormde Gemeenten Oldebert/Tolbert en Schiermonnikoog, is Dirk Engelage op 14 juli 2002 bevestigd als predikant in de toen nog afzonderlijke Hervormde gemeenten Drempt en Oldenkeppel. Na een steeds intensiever wordende samenwerking van ruim twintig jaar, kon op 6 januari 2006 de fusie tot Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel in een feestelijke dienst bekrachtigd en gevierd worden.

Met name in die eerste jaren van zijn predikantschap in Drempt en Oldenkeppel lag het accent voor Engelage op uitbreiding en versteviging van de samenwerking tussen de dorpsgemeenschappen en de onderlinge verbondenheid, ook in persoonlijke contacten.

Een ander, belangrijk accent lag op de vormgeving van de erediensten. Zo werd er veel aandacht besteed aan verschillende vormen van liturgie en verscheidenheid in vieringen, waarbij een grote rol was weggelegd voor onderlinge ontmoeting.

Ook in de ontmoeting en samenwerking tussen de omliggende kerkelijke gemeenten en in de contacten met de R.K. parochie heeft ds. Engelage in de afgelopen jaren een actieve rol gehad en zijn bijdrage geleverd.

Inmiddels heeft ds. Engelage de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en gaat hij per 1 februari met emeritaat.

 

Iedereen kan persoonlijk afscheid komen nemen van dominee Dirk Engelage. Op zaterdag 20 januari is er van 15.00 tot 17.00 uur een afscheidsreceptie in het Dorpshuis in Voor-Drempt. Zondag 28 januari is de afscheidsdienst, vanaf 13.30 uur in de St. Joriskerk in Voor-Drempt. De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel heet iedereen bij beide gelegenheden welkom.

Kerstconcert Feeling in de Willibrorduskerk

DREMPT – Traditiegetrouw geeft Feeling ook dit jaar op Eerste Kerstdag een kerstconcert. In de Willibrorduskerk in Achter-Drempt zijn belangstellenden vanaf 10.00 uur van harte uitgenodigd om te komen luisteren of om zelf mee te zingen.

Het Dremptse koor bestaat al sinds de jaren vijftig en begon als kerkkoor, maar is inmiddels uitgegroeid tot een eigentijds koor met een zeer gevarieerd repertoire. De dertig leden van Feeling treden regelmatig op in de regio, vooral rond Kerstmis. Ieder jaar geeft het koor een sprankelend concert in de Willibrorduskerk in Achter-Drempt. Op zondag 25 december is iedereen die belangstelling heeft voor eigentijdse kerstliederen in het Nederlands en Engels om 10.00 uur van harte uitgenodigd. De entree is gratis en ook de koffie en thee na afloop worden u door het koor aangeboden.

www.feeling-drempt.nl
 

Sponsor damesteams Focus

DREMPT – Vorig seizoen ontvingen Dames 1 en Dames 2 van volleybalvereniging Focus wedstrijdbroekjes van Coffee Fresh uit Drempt, met daarbij de leuke mededeling dat het jaar daarop de volgende twee teams door hen gesponsord zouden worden. Ondertussen zijn dus vier damesteams van Focus voorzien van wedstrijdbroekjes met het opvallend oranje logo.
Op de foto staat Menno Meester van Coffee Fresh, met aan de linkerkant de speelsters van D4 en aan de rechterkant Dames 3, waarvan er enkele speelsters niet aanwezig konden zijn.
Focus is Coffee Fresh zeer dankbaar voor deze gulle gift. – Foto: Gerrit Kempers
 

Prins Erik regeert in Drempt

DREMPT – De elfde van de elfde werd er in Drempt bij Carnavalsvereniging De Blauwe Snep de nieuwe Prins Carnaval bekendgemaakt, tijdens de jaarlijkse prinsenwissel. Ook de nieuwe jeugdprins voor het seizoen werd gepresenteerd.

De dag begon met de jaarlijkse seniorenmiddag onder leiding van de vorige prins en ’s avonds was het moment dan daar om de nieuwe prins of prinses bekend te maken. Om elf minuten over negen werd eerst de jeugdprins bekend gemaakt. Onder begeleiding van muziek kwam de jonge prins lopend op zijn handen het podium op. Prins Pieter regeert dit jaar samen met zijn adjudant Vinnie over de jeugdraad.

Om elf minuten over half tien was het tijd voor de prinsenwissel. De aankondiging werd gedaan door ‘Meneer de Uil’ en verschillende liedjes waaruit het publiek op kon maken om wie het moest gaan. Uiteindelijk sprong Prins Erik de Tweede uit een rieten kooi, begeleidt door zijn hofdames. Uiteraard heeft deze Prins ook een leus voor dit carnavalsseizoen: “Leef, alsof het je laatste dag is!” Prins Erik de Tweede staat er niet alleen voor, dit jaar, zijn jongste zoon Mark, tevens raadslid, staat hem bij als zijn adjudant. En de hofdames Kimberley en Anouk.

De Prins en het Sneppendorp werden verrast door een optreden van Peter Borkes, een groot idool van Prins Erik. Aan het einde van de avond werd er traditioneel afgesloten met het eieren bakken bij de nieuwe prins. Beide prinsen kunnen zich vast verheugen op een fantastisch nieuw carnavalsseizoen!
 

Fusie Muziekverenigingen De Eendracht Hummelo en Olden-Keppel Drempt

DREMPT / HUMMELO – Soms maken mooie dingen plaats voor nog mooiere dingen! Zo ook bij de muziekverenigingen De Eendracht uit Hummelo en Olden-Keppel uit Drempt. Ze gaan samen.

Er is veel te doen over vergrijzing en het wegtrekken van jongeren uit dorpen in het algemeen en in de Achterhoek in het bijzonder. Ook in de dorpen van de voormalige gemeente Hummelo en Keppel is dit te merken. Een steeds kleiner wordende groep mensen moeten steeds meer inspanningen leveren om met een representatief aantal mensen muziek te kunnen blijven maken. Ook wordt het steeds lastiger om als vereniging financieel gezond te blijven als contributies, subsidies en donaties afnemen.

Sinds 2006 is een intensieve samenwerking of fusie een regelmatig terugkerend onderwerp tijdens het regulier overleg tussen Muziekvereniging De Eendracht uit Hummelo en Muziekvereniging Olden-Keppel uit Drempt.
Beide besturen zien bedreigingen als ze op de huidige weg verder gaan, maar ook volop kansen. Na een verkennend onderzoek heeft een werkgroep bestaande uit een afvaardiging van beide verenigingen, een fusiedocument opgesteld. Dit beschrijft hoe na een fusie de nieuwe vereniging eruit komt te zien, welk beleid zij zal volgen.
Onlangs is het fusiedocument door de leden van beide verenigingen bij stemming unaniem aangenomen. De fusie kon officieel in gang gezet worden en per 1 januari 2018 is de nieuwe vereniging een feit! De nieuwe vereniging zal verder gaan onder de naam Muziekvereniging Hummelo en Keppel. Deze naam symboliseert de herkomst van beide verenigingen.
De nieuwe vereniging zal een vertrouwd beeld blijven in de dorpskernen, maar er zullen zeker ook veranderingen plaatsvinden. Soms maken mooie dingen plaats voor nog mooiere dingen.

‘Nieuwsgierig naar deze nieuwe vereniging of heeft u altijd al eens muziek willen (leren) maken, dan bent u van harte welkom om eens een kijkje te nemen bij onze fanfare of (melodisch) slagwerkgroep. Jong of oud, leeftijd is niet van belang, enthousiasme en plezier staan bij ons voorop. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Winkelhorst (swjwinkelhorst@gmail.com of 0653778959)’, laat het bestuur weten.

De Eendracht heeft op 4 november haar laatste concert gegeven, Olden-Keppel geeft haar laatste concert op zaterdagavond 25 november, vanaf 20.00uur in het Dorpshuis te Drempt. Wees welkom op dit allerlaatste concert van Olden-Keppel.
 

Boerenweekend met vogelbeurs in Drempt

DREMPT – In het weekend van 7 en 8 oktober is Vogelvrienden Doesburg aanwezig bij Tuincentrum Bloemendaal, waar een boerenweekend wordt gehouden. Vogelvrienden Doesburg houdt in dit weekend in het tuincentrum een vogelbeurs, vogelhouders van de regio Rijn en IJssel, en regio Zelhem, zijn uitgenodigd en kunnen hun overtollige vogels te koop of te ruil aanbieden.

Ook wordt een volière met tropische vogels door Vogelvrienden neergezet en ingericht. Wie meer wil weten over het houden van vogels is daar op het juiste adres. In het tuincentrum is live muziek en zijn er veel ouderwetse gerechten aanwezig. Kortom, gezelligheid ten top. Openingstijden 7 oktober van 10.00 tot 17.00 uur op 8 oktober van 11.00 tot 17.00 uur.
 

Expositie schilderijen Victory on Canvas bij ’t Heekenbroek in Drempt

DREMPT – Tot en met 29 oktober exposeert Henk Stemerdink schilderijen in de bezoekersruimte van Wijnboerderij ‘t Heekenbroek in Drempt
Henk Stemerdink is geboren en getogen in Winterswijk. Begin jaren 80 verhuist hij naar Arnhem om daar aan de Kunstacademie te gaan studeren. Hier had hij onder andere les van Klaas Gubbels. “Je wordt tijdens de opleiding voortdurend geconfronteerd met jezelf, eigenlijk uitgedaagd om eruit te halen wat je in je hebt en hoe je dat tot volle wasdom kan laten komen,” zegt hij. Henk geeft nu een aantal uren les in Beeldende Vorming op het voortgezet onderwijs in Arnhem Zuid, woont in Drempt en exposeert zijn werk onder de naam VictoryonCanvas hoofdzakelijk in het buitenland. Ruim dertig jaar geleden begon Henk met schilderen. In de loop van die jaren veranderde zijn manier van werken van realistisch naar abstract.
“Ik ben echt een natuurmens en een natuurschilder,” zegt Henk. “Ik maakte vooral landschapsschilderijen. Ik ben afgestudeerd op Turner, was zeer geïnteresseerd in deze Engelsman, een romanticus, die in Tate Galery grote werken heeft hangen. Turner staat bekend om zijn landschappen en het prachtige licht in zijn schilderijen. Langzaam begon Henk zijn eigen landschappen te creëren. “Ik noem mijn huidige schilderijen innerlijke landschappen waarin licht, lucht, water en de verbondenheid met de natuur centraal staat.”
Op de expositie bij ‘t Heekenbroek laat Henk naast zijn innerlijke landschappen ook een aantal recent gemaakte impressionistische landschappen zien. De expositie en het terras kan men bezoeken van woensdag tot en met zondag tussen 12.00 en 17.00 uur.

www.heekenbroek.nl
 

Boeken voor boeken in De Klimtoren

DREMPT – In het kader van de kinderboekenweek, houdt basisschool De Klimtoren in Drempt op donderdag 12 oktober een boekenmarkt. Leerlingen van groep 8 helpen bij de verkoop van het brede aanbod van tweedehands boeken, dragen de boeken voor de kopers naar de auto of fiets en schenken ook nog eens de gratis koffie in.

Belangstellenden zijn tussen 08.30 uur en 13.30 uur van harte welkom om de boekenmarkt te bezoeken. Met de opbrengst van de boekenmarkt schaft de school nieuwe boeken aan voor de schoolbibliotheek.

Toen een paar jaar geleden de bibliotheekbus verdween, vatte Carole van Norden, moeder van twee schoolgaande kinderen, het plan op voor een schoolbibliotheek. Sinds 2015 kunnen alle leerlingen van De Klimtoren elke week twee boeken lenen en hun taalvaardigheid vergroten. Om leerlingen blijvend enthousiast te houden is budget nodig voor nieuwe boeken. Zo ontstond vorig jaar het idee voor een boekenmarkt: nieuwe boeken aanschaffen door oude boeken te verkopen. De succesvolle eerste editie van vorig jaar leverde door gulle gevers een enorm aanbod boeken op en een opbrengst van 600 euro.
Kinderboeken, informatieboeken, tijdschriften, historische boeken, paperbacks en boeken voor volwassenen, kunnen mits in nette staat van 11 september tot en met 6 oktober worden ingeleverd bij Carole van Norden, te bereiken via 06 – 406 118 89. Ook opkopers die interesse hebben in de niet-verkochte boeken kunnen contact opnemen.