Home / Doesburg-Regiobode (page 123)

Doesburg-Regiobode

Poëzie, fluit en hobo op Kunstwandelroute

HUMMELO – Op de Poëzieklinkplek langs de Kunstwandelroute in Hummelo wordt zondag 5 mei een optreden verzorgd met muziek en poëzie. Tussen 14.30 en 16.00 uur klinkt muziek en woord door het Hummelse bos op landgoed Enghuizen. Mario Cannas bespeelt Sardische fluit en Rob Wijnands hobo. Zij zorgen samen met de dichters Lidwiene Vermeij en Margot Veldhuizen voor een gevarieerd programma.
De Hummelose Kunstwandelroute is iedere dag tussen zonsopkomst en zonsondergang te bezoeken tot en met Pinkstermaandag 10 juni. Langs de 3,5 kilometer lange wandeling over het landgoed staan 35 kunstwerken. De routebeschrijving annex catalogus is voor 5 euro verkrijgbaar bij hotel De Gouden Karper of bij café FF naar Steef in Hummelo. Deze locaties zijn tevens het begin- en eindpunt van de route, die dit jaar haar twintigste editie beleeft.
De Poëzieklinkplek is alleen op de zondagmiddag ‘bemensd’, maar verder op ieder moment de ideale plek om gedichten te lezen en te genieten van de stilte. De Poëzieklinkplek bevindt zich aan de route op 200 meter van De Klevenhorst, de boerderij waar bij slecht weer naar toe wordt uitgeweken.

Dodenherdenking in Doesburg

DOESBURG – Ook in Doesburg wordt zaterdag 4 mei stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers. De herdenking vindt plaats bij het monument bij de Martinikerk.

De herdenking begint om 19.25 uur met een stille tocht door de stad. Hiervoor is het verzamelen om 19.15 uur bij de Martinikerk. Om 19.45 uur begint het carillonspel en om 20.00 uur wordt twee minuten stilte in acht genomen, waarna het Wilhelmus wordt gezongen. In een korte bijeenkomst zijn er daarna diverse sprekers, zoals kinderburgemeester Elisa Feenstra, burgemeester Loes van der Meijs, Richard Rhemrev en Elly van Exel, voorzitter van het 4 en 5 mei comité. Er worden kransen gelegd en het Konlinklijk Doesborgh’s Mannenkoor en het Muziekcorps der Voormalige Schutterij zorgen voor muziek. Na afloop wordt in het kerkcafé van de Martinikerk koffie en thee geserveerd.
Die middag is er al een wandeling langs de verschillende oorlogsmonumenten in de stad. Deze tocht begint om 14.00 uur en duurt naar verwachting ongeveer anderhalf uur. Punt van vertrek is het stadhuis.

Nieuw in Doesburg: Galerie Grietje

DOESBURG – Zondag 5 mei opent Galerie Grietje in Doesburg voor de eerste keer haar deuren. De galerie is te vinden aan de Ph. Gastelaarsstraat 13.

Helmi de Vaan (1951) toont in haar galerie eigen werk, soms ook aangevuld met werk van andere kunstenaars. Helmi is opgeleid tot docent handvaardigheid, tekenen en textiele werkvormen. Zij is haar leven lang bezig met kunst, waarbij zij zich verder heeft bekwaamd in verschillende technieken: etsen, schilderen, beeldhouwen, boetseren en assemblages maken. De laatste tijd ligt de nadruk op boetseren en schilderen.

De naam Galerie Grietje komt van een etsje dat Helmi in 2003 maakte. Hierop is een onbevangen jong meisje te zien, zó onbevangen dat Helmi het de naam Grietje meegaf. Toen bleek dat die naam (Margaretha) ‘parel’ betekent en dat Helmi het Finse woord voor parel is, was de naam Grietje voor de galerie vanzelfsprekend.
De komende maanden is in de galerie veel werk te zien dat is geïnspireerd op ‘Grietje’. Naast werk van Helmi worden de komende tijd glascollages en glazen objecten getoond van Ellen Schut, beeldend kunstenaar te Zeddam.
De galerie is geopend op de Culturele Zondagen, elke eerste zondag van de maand, en daarnaast op afspraak.

www.galeriegrietje.nl

SVD kijkt film Cocoon

DOESBURG – De leden van Seniorenvereniging Doesburg (SVD) zijn vrijdag 3 mei welkom in Het Arsenaal voor een filmvertoning. Gekeken wordt naar de film Cocoon. De voorstelling begint om 14.30 uur.

Herdenking 4 mei te Lathum

LATHUM – Het 4 mei-comité Angerlo, Lathum en Giesbeek organiseert dit jaar weer een aantal activiteiten. Zoals gebruikelijk is de belangrijkste de herdenking op 4 mei. Deze wordt dit jaar gehouden in Het Gebouw te Lathum op zaterdag 4 mei om 19.00 uur. Het jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei luidt voor 2019 ‘In vrijheid kiezen’. De herdenking zal plaatsvinden met medewerking van plaatselijke muzikanten, zanger(s)(essen), diverse sprekers en de waterscouting. Om 20.00 uur wordt 2 minuten stilte in acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Herdacht worden al diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord en allen die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.

Cliniclowns bij de koffie

DOESBURG – Ambassadeurs Ben Bouwhuis en Joke Reijken van CliniClowns komen woensdag 8 mei naar Doesburg om de gasten van ‘Wat hebben we bij de koffie?’ een inkijkje te geven in hun bijzondere wereld. Iedereen is welkom vanaf 10.00 uur in de Aandachtschenkerij van de Martinikerk. Rond 11.30 uur is de bijeenkomst afgelopen.

chris.kors@gmail.com

Zevenaar verwacht nadelig resultaat over 2019

ZEVENAAR – Het college van B&W verwacht een negatief resultaat van 7,2 miljoen euro over 2019. De voorspelling staat in de zogeheten eerste voortgangsrapportage.

Deze rapportage beschrijft de financiële stand van zaken en de voortgang en bijsturing van de activiteiten en projecten die in de begroting van 2019 zijn opgenomen.
Ruim 6,5 miljoen van het tekort wordt veroorzaakt door de stijgende zorgkosten binnen het sociale domein. Zo verwacht het college onder andere een stijging van de kosten van jeugdzorg van 16 procent ten opzichte van 2018. De stijgende zorgkosten zijn een trend die ook regionaal en landelijk zichtbaar is. De voortgangsrapportage is opgesteld met de kennis en inzichten per 1 april 2019, echter het verwachte nadeel is een prognose van hoe de gemeente financieel verwacht uit te komen over geheel 2019. Het tekort geldt niet alleen voor 2019. Ook in 2020 worden rode cijfers verwacht. Deze cijfers komen in de kadernota 2020-2023 naar voren.
“Naast de ambities uit het collegeprogramma is het belangrijkste doel om na de herindeling in control te komen waarbij een gezonde en solide financiële huishouding de basis vormt. Het is van belang grip op de stijgende kosten in het sociale domein te krijgen”, aldus de gemeente Zevenaar. “Hierbij zijn aanvullende maatregelen nodig. De gepresenteerde financiële situatie is zorgelijk. Bij de kadernota presenteren we oplossingsrichtingen en voorstellen waarmee we het tekort kunnen ombuigen en (voor een deel) oplossen. Het uitgangspunt is dat onze inwoners de voor hen noodzakelijke zorg blijven ontvangen.”
Behandeling van de voortgangsrapportage vindt in de raadscommissies op 21, 22 en 23 mei plaats waarna besluitvorming door de gemeenteraad volgt op 5 juni. De openbare raadsvergadering is in het Liemers College, locatie Zonegge en begint om 19.30 uur.

Oranjemiddag voor ouderen

DOESBURG – Natuurlijk is het Oranjefeest voor iedereen van jong tot oud. De ouderen zijn alleen niet altijd meer in staat om op Koningsdag naar de stad te komen en daarom houdt Doesburg en Oranje in samenwerking met de Zonnebloem dan ook altijd een speciale middag voor deze ouderen.

In het Gildecafé op het Gildehof waren maar liefst bijna negentig bezoekers gekomen, ook van de Hessengracht en Elisabeth waren er mensen aanwezig. Sjaco van der Speld met zijn programma ‘voor de jeugd van vroeger’ zette een heerlijke muzikale middag neer. Vele meezingers werden volop meegedaan.
Het Gildecafé sponsorde koffie of thee en van Hans Ouderwets Lekkers was er een lekker soesje. Daarmee was het nog niet op, want ook Rotary Doesburg trakteerde de aanwezigen twee keer op een heerlijk hapje tussen de mooie liedjes door. Het was een geweldige middag waarvan de ouderen, de vrijwillige helpers en de organisatie nog lang nagenieten.

Foto: Hanny ten Dolle

Armand Vree is nieuwe schutterskoning

DOESBURG – Het Koningsschieten is een vast onderdeel van Koningsdag in Doesburg en wordt al jaren georganiseerd door Schutterij Oranje. Dit jaar deden in totaal 73 schutters mee, waarvan in totaal 15 vrouwen, tot teleurstelling van burgemeester Loes van der Meijs: “Dat kan toch veel beter dames?” De vogel viel na 196 schoten en de gelukkige was Armand Vree, hij mag zich een jaar lang schutterskoning van Doesburg noemen. De kop werd door Fabian van Beek getroffen. De rechtervleugel door Ruud Vree,de linkervleugel door Hendrik Vels en de staart door Angeline Schennink. De kersverse koning is onder begeleiding van Muziekcorps MdVS naar de Koepoorstraat gebracht, waar hij werd gehuldigd door de burgemeester.

Foto: Hanny ten Dolle

Geslaagde Oranje Viswedstrijd

DOESBURG – Zoals ieder jaar ook dit jaar weer de Oranje viswedstrijd georganiseerd door de Hengelsport Vereniging Doesburg. Dit jaar werd er gevist in de vijver bij de Forsythiastraat. Het was ’s morgens koud en nat, maar dat kon de vissers niet deren. Na afloop werden de gevangen hoeveelheden geteld en kwam R. Spronk als winnaar uit de bus met 2100 gram. Tweede werd J. van Amerongen met 1650 gram en derde M. Kers met 370 gram. Drie vissers hadden helaas niets gevangen. Rond 12.00 uur was de prijsuitreiking op het Sportpark aan de Oranjesingel en werden de winnaars in het zonnetje gezet. Alle deelnemers kregen van Doesburg en Oranje een uniek borrelglaasje. Hierna was er nog tijd om een heerlijke bal gehakt met een drankje te nuttigen.

Foto: Hanny ten Dolle