Home / Doesburg-Regiobode (page 121)

Doesburg-Regiobode

Bonte vogels te zien bij show Vogelvrienden

DREMPT – In tuincentrum Bloemendaal in Drempt werd dit weekend weer de beroemde vogelshow gehouden door Vogelvrienden uit Doesburg. Natuurlijk ging het om de fraaie vogels die in de kooitjes zaten. Deze waren niet alleen van liefhebbers uit Doesburg, maar ook uit van vele andere plaatsen. Ondanks alle mooie vogels die te zien waren, dit keer een foto van het bestuur. Zonder deze mannen zou er geen mooie vogelshow zijn. Zij zijn altijd op de achtergrond aan het werk en nu eens op de voorgrond gezet.

De Algeheel kampioen gast was H. Peppelman, Algemeen kampioen A.J.M. te Boekhorst die ook het Bondskruis won en jeugdkampioen K. Römer. De eerste Derby was voor H. Peppelman en de Derby gast voor A.J. Peters.

Foto: Hanny ten Dolle

Opgeven oudejaarsdrive bridge

ANGERLO – Bridgeclub Angerlo houdt op vrijdag 28 december een oudejaarsdrive met uitgebreid stamppotbuffet. De drive begint om 14.00 uur in Centrum De Meent in Angerlo. Er worden twee keer vijf ronden van twintig spellen gespeeld. De prijsuitreiking is om 22.00 uur. Zoals elk jaar zijn er aantrekkelijke prijzen beschikbaar. Opgeven kan via de website www.nbbclubsites.nl/club/7069, via bcangerlo@gmail.com of via tel. 0313 – 473869. Dit graag onder vermelding van naam en naam van de bridgepartner. De kosten bedragen 20 euro per persoon.

Repair Café in Doesburg

DOESBURG – Op woensdag 5 december staan de deskundige reparateurs van het Repair Café in Doesburg weer klaar voor iedereen met kapotte spulletjes die wellicht nog gemaakt kunnen worden. Tussen 14.00 en 17.00 uur kunnen bezoekers terecht in Caleidoz Beumerskamp. Een reparatie scheelt niet alleen in de kosten, maar draagt ook bij aan een beter milieu.

Inbrekerswerktuigen gevonden

DOESBURG – In de nacht van zondag op maandag controleerde de politie in Doesburg de bestuurder van een auto die opvallend veel interesse had voor de verbouwing rondom een pand. Hij had geen logische verklaring voor zijn aanwezigheid en kon geen identiteitsbewijs tonen.
“Wanneer iemand zich niet kan identificeren zijn wij bevoegd om te zoeken naar een identiteitsbewijs. Dit zoeken kan bijvoorbeeld in de kleding die iemand draagt, de tas die hij of zij bij zich heeft of een vervoermiddel waar iemand gebruik van maakt”, zo schrijft de politie op Facebook.
“In dit geval troffen wij bij de man niets aan, daarom controleerden wij zijn auto op de aanwezigheid van een identiteitsbewijs. Een identiteitsbewijs vonden we niet, wel een koffer vol met ‘inbrekerswerktuigen’. Hiermee wordt gereedschap bedoeld wat geschikt is om mee in te breken. Daarbij droeg de man ook een mes bij zich. Hij heeft voor alle drie de feiten een proces-verbaal gekregen.” De politie roept op om bij een verdachte situatie 112 te bellen.

Foto: Politie Doesburg

Doesburg ziet investering in toerisme terug in bezoekersaantallen

DOESBURG – De investering in toerisme door de gemeente Doesburg loont. Dat concludeert wethouder Ellen Mulder aan de hand van de net verschenen Monitor Economie & Toerisme. De stad verwacht dit jaar een miljoen unieke bezoekers te trekken.

“Tussen 1 januari en 1 oktober zijn 982.168 unieke bezoekers geregistreerd in Doesburg. Een mijlpaal voor de stad”, zegt wethouder Mulder. Sinds begin dit jaar wordt het aantal bezoekers geteld door middel van hun mobiele telefoon. Elke telefoon is een plusje op de teller, zonder dat daarbij wordt geregistreerd om welke persoon het gaat. Bij eerdere tellingen werden rond de 800.000 bezoekers geteld. Dit waren echter schattingen, gebaseerd op onder andere bezoekersaantallen van evenementen.
Uit de meting blijkt dat de verschillende evenementen zorgen voor een flink aandeel in het aantal bezoekers aan Doesburg. Zo trokken de eerste tien Culturele Zondagen van dit jaar samen ruim 52.000 bezoekers en was Doesburg Binnenste Buiten goed voor ruim 49.000 gasten. Tijdens de Doesburgse kermis zijn bijna 35.000 bezoekers geteld en de vijf Montmartre Markten waren goed voor ruim 32.000 bezoekers.
Maar niet alleen het aantal fysieke bezoekers is gestegen. Ook digitaal wordt Doesburg steeds beter bezocht. Zo kreeg www.bezoek-doesburg.nl ruim 25 procent meer bezoekers ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal bezoekers aan de Duitse variant, www.besuch-doesburg.de, steeg zelfs met ruim 300 procent. Ook hier gaat het om unieke bezoekers.

Investeren in toerisme loont, is de conclusie van Mulder. De gemeente Doesburg maakt bewust flink budget vrij om te investeren in zaken als een herkenbaar logo, promotie en een evenementencoördinator. “Met deze cijfers kunnen we ook goed uitleggen dat het gemeenschapsgeld goed wordt besteed.”
De monitor laat zien dat het ook met het winkelbestand beter gaat in Doesburg. Het aantal verkooppunten is gestegen naar 153 ten opzichte van 140 in 2014. Het aantal leegstaande winkelpanden is in die periode gedaald van 22 naar 8. Mulder is trots op ‘haar’ binnenstad. “De ondernemers hier hebben goed begrepen dat het loont om een bijzonder aanbod te hebben. Door de vele winkeltjes in de niche-markt heeft Doesburg een heel breed aanbod, wat de stad heel aantrekkelijk maakt.”

Nu de mijlpaal van een miljoen bezoekers is gehaald, is het volgens Mulder zaak verder te kijken. “We hoeven niet zozeer nóg meer bezoekers te trekken, we willen geen Giethoorn worden dat wordt overspoeld met toeristen. Maar het zou wel mooi zijn als bezoekers langer blijven en vooral meer uitgeven bij onze lokale ondernemers.” Doesburg mikt daarbij vooral op de Duitse en Vlaamse markt, waar veel belangstelling is voor de oude Hanzestad.
Om in de toekomst bezoekers goed te kunnen accommoderen, wordt in de plannen voor herinrichting van de binnenstad rekening gehouden met parkeerplaatsen voor auto’s èn fietsen. “Het lijkt me handig om een goede plek voor fietsen te creëren, nu staan de straten er vol mee.”
Daarnaast zou Mulder graag nog een stap zetten in gastheerschap. “Elke ondernemer is ambassadeur van wie wij zijn. En ieder van hen is al gastvrij, maar soms valt op heel basale punten nog winst te behalen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met Duitse of Belgische gasten?”

De Monitor Economie & Toerisme wordt elk jaar opnieuw gepubliceerd. De metingen van het aantal bezoekers gaan gewoon door. Vanaf 2020 kunnen de resultaten van de monitor nauwkeurig met elkaar worden vergeleken.

PGAD vraagt Doesburg kinderpardon te steunen

DOESBURG – De Protestantse Gemeente Angerlo – Doesburg (PGAD) heeft aan de gemeente Doesburg gevraagd om zogenoemde ‘kinderpardongemeente’ te worden. Dit houdt in dat Doesburg de betreffende staatssecretaris laat weten het kinderpardon te steunen.

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) pleit al jaren voor een ruimhartig kinderpardon. Helaas dreigen vierhonderd kinderen binnenkort te worden uitgezet, terwijl ze meer dan vijf jaren hier zijn geworteld. Maar hoe Nederlands ze zich in hun hoofd ook voelen, op papier zijn ze het nog niet. “Opvallend is dat de overheid zich bij de vraag hoe om te gaan met een kinderpardon niet laat leiden door de Internationale Verklaring voor de Rechten van de Mens en het daarop gebaseerde Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Verdragen die ook door ons land zijn getekend en waarin het belang van kinderen voorop staat. Het kabinet lijkt wat dat betreft horende doof”, aldus de PKN.

Maar dat wil niet zeggen dat een kinderpardon daarmee van de baan is. Hoe meer druk vanuit de samenleving wordt uitgeoefend, hoe groter de kans dat het kabinet menswaardigheid voorop gaat stellen en tot inkeer komt. Daarom heeft de Protestantse Gemeente te Angerlo – Doesburg zich tot de gemeente Doesburg gewend met het verzoek het kabinet respectievelijk staatssecretaris Harbers van Veiligheid en Justitie in een brief te laten weten dat de gemeenteraad het kinderpardon steunt.
Veel gemeenten, waaronder Bronckhorst, Doetinchem en Zevenaar, zijn Doesburg reeds voorgegaan en zijn kinderpardongemeente geworden. “Deze steun is erg belangrijk om de landelijke politiek te overtuigen en zo bij te dragen aan het gezamenlijk streven een ernstige schending van de kinderrechten te voorkomen. Kinderen mogen immers niet de dupe worden van falend Nederlands asielbeleid. Zij dienen beschermd te worden, niet beschadigd”, aldus PGAD.

Wat hebben we bij de koffie?

DOESBURG – Op woensdagmorgen 5 december zijn de Doesburgse Midwinterhoornblazers te gast bij Wat hebben we bij de koffie? in Doesburg: een gezellige ontmoetingsochtend in de Martinikerk. Ook wordt deze dag wat lekkers gestrooid bij de verse kop koffie of thee. Aanwezigen luisteren ondertussen naar de Midwinterhoornblazers. Zij spelen natuurlijk, maar vertellen ook van alles over deze bijzondere traditie. De bijeenkomst duurt van 10.00 tot 11.30 uur.

chris.kors@gmail.com

Vervanging verlichting aan hoofdwegen Doesburg

DOESBURG – Afgelopen donderdag 22 november is er een begin gemaakt met het vervangen van de lampen in de lichtmasten op de hoofdwegen van Doesburg. Wethouder Birgit Veldhuizen had de eer het eerste armatuur te vervangen.

Aan de hoofdwegen in Doesburg worden 375 armaturen en 212 stalen lichtmasten vervangen. De traditionele gloeilampen en oude armaturen worden vervangen door moderne armaturen met gedimde LED-lampen. Tevens worden de masten in veel straten vervangen. Hoofdreden voor deze vervanging is dat zowel armaturen als veel masten technisch afgeschreven zijn. Een bijkomend voordeel van LED is dat het energieverbruik en onderhoudskosten per armatuur aanzienlijk lager worden. De armaturen zijn voorzien van City Touch-techniek, waarmee het armatuur op de toekomst is voorbereid. Middels een sensor op het armatuur levert deze technische gegevens, die op afstand kunnen worden uitgelezen door de beheerder. Elke mast te Doesburg is reeds voorzien van een gele sticker met hierop een uniek nummer. Bij niet functioneren van lamp of schade kunnen inwoners dit nummer telefonisch melden of e-mailen naar het Stadhuis.
De vervangingswerkzaamheden eindigen eind januari 2019 (bij goede weersomstandigheden) en worden namens de gemeente uitgevoerd door de firma ZIUT. Neem voor informatie tijdens de uitvoering contact op met bij de heer Bennink, projectleider ZIUT, via tel. 088-9450450 of marcel.bennink@spie.nl.

Een engel bij de Aldi op De Ooi

Vrijdag 23 november stond ik in de rij bij de kassa van de Aldi op De Ooi in Doesburg. Het was druk. De man voor mij met een half vol karretje was aan de beurt; een hele gewone blanke man. Achter me wachtte een jonge vrouw met een donkere huid en ingevlochten haar.
De man wilde afrekenen met zijn bankpas, maar zijn saldo bleek onvoldoende. Hij verontschuldigde zich meerdere keren. De kassier nam het goed op: “Och meneer, we komen ergere dingen tegen; hebt u misschien contant geld bij u?”. De man overhandigde een € 55 eurobiljet en pakte uit zijn wagentje twee broden en een kuipje margarine en betaalde dat. Ook bood hij aan om de andere boodschappen weer terug te leggen in de winkel. Dat was niet nodig zei de kassier hem vriendelijk. Op dat moment stapte de jonge vrouw naar voren en zei dat ze de andere boodschappen van de man wilde betalen. En dat deed ze. De man accepteerde haar gift en overlaadde haar met bedankjes en zei het erg lief te vinden.
Ik was volledig in de war. Ook ik had dit zien gebeuren, maar had niet gedaan wat deze jonge vrouw deed. Het was wel door mijn hoofd gegaan, maar terwijl ik stond te overwegen of ik deze man wel of niet zou helpen kwam deze jonge vrouw direct in actie. Waarom zij wel en ik niet?
Buiten wachtte ik deze engel van de Aldi op om haar te zeggen dat ik veel respect had voor haar optreden en hoezeer haar bijzondere daad mij beroerde. Ik vroeg haar of ze de man kende. Ze zei nee en keek me aan met een blik die zei: ‘zoiets doe je toch gewoon!’. Op mijn vraag of ze ook op De Ooi woonde antwoordde ze: “nee, ik woon in Beinum.”
In een tijd waarin ieder begrip tussen voor- en tegenstanders van een zwarte Zwarte Piet lijkt te zijn verdwenen, er in de samenleving sprake lijkt van groeiende angst voor vreemdelingen en het woord racisme veelvuldig valt, wil ik dit waargebeurde voorval vertellen. Buiten is het koud en als we niet oppassen verkillen ook onze harten. De engel van de Aldi volgde haar hart en niet haar hoofd. Ze zet aan het denken. Kleur doet er niet toe. Aandacht voor elkaar wel.

Naam en adres bij redactie bekend

Aanstormend cabarettalent in Hummelose kerk

HUMMELO – De multifunctionele Hummelose kerk wordt zaterdag 24 november ingezet als theaterzaal. Aanstormend cabarettalent Benjamin van der Velden speelt dan zijn voorstelling Ik Ben.

Het had weinig gescheeld of Benjamin van der Velden had zijn leven achter de piano weggedroomd. Totdat hij in de finale van een singer-songwritercompetitie terechtkwam. Toen hij eenmaal had geproefd van het theater, was er geen weg meer terug. Beschonken schreef Benjamin zich in voor het eerste cabaretfestival dat hij tegenkwam en zijn toen nog ruwe talent werd direct herkend. Benjamin, ooit van het vmbo getrapt en nu als autodidact afgestudeerd aan het conservatorium, ademt muzikaliteit en bevlogenheid.
De voorstelling in de Hummelose kerk begint om 20.30 uur en de zaal opent om 19.45 uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar bij de Spar in Hummelo of te reserveren via bestellen@dorpshuishummelo.nl. Aan de deur bedraagt de entree 12,50 euro.