Home / Doesburg-Regiobode

Doesburg-Regiobode

Gemeente Doesburg steunt ondernemers

DOESBURG – De gemeente Doesburg biedt ondernemers steun om de komende crisistijd door te komen. Dit heeft het gemeentebestuur vorige week besloten, vooruitlopend op eventuele maatregelen die het kabinet nog gaat nemen.

De gemeente Doesburg kent, mede door het florerende toerisme, een gunstig ondernemersklimaat. De crisis treft de ondernemers hard en dat heeft het gemeentebestuur doen besluiten om een aantal steunende maatregelen alvast uit te werken, om tot een snelle afhandeling van de aanvragen te komen ten gunste van de ondernemers.
Ten eerste krijgen ondernemers tot 1 september uitstel van betaling van de zakelijke gemeentelijke belastingen (de OZB voor niet-woningen en reclamebelasting). Daarna kan in termijnen worden betaald. Ondernemers die al hebben betaald, kunnen het bedrag terugvragen. Daarnaast wordt de voorlopige aanslag toeristenbelasting niet opgelegd. Begin 2021 vindt afrekening plaats op basis van het werkelijk aantal overnachtingen.

Het kabinet heeft vanwege het coronavirus op 17 maart uitzonderlijke economische maatregelen genomen. Doel is om naast onze gezondheid ook banen en daarmee inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De hiervoor aangekondigde maatregelen zijn fors. Gemeente Doesburg heeft een gezonde economie en vindt het belangrijk om deze te behouden. De mogelijkheden hierin voor een gemeente zijn op zich beperkt, maar wel aanwezig.

Alle informatie voor ondernemers rondom het coronavirus is te vinden op www.doesburg.nl/coronavirus-en-doesburgse-ondernemers. Ondernemers die vragen hebben over hun financiële situatie of een medewerker van de gemeente willen spreken kunnen iedere ochtend tussen 9.00 en 12.00 uur bellen naar het nummer 0313 -481342.

Bazaar Martinikerk verplaatst naar oktober

DOESBURG – De bazaar in de Martinikerk in Doesburg wordt verplaatst naar vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober. Hiervoor worden op 26, 28, 29 en 30 september inzameldagen gehouden. Iedereen die spullen heeft kan deze dan naar de Martinikerk brengen. De organisatie is erg blij met de nieuwe vrijwilligers die zich hebben gemeld. Mochten er nog meer mensen enthousiast zijn om een handje toe te steken, dan kunnen zij zich melden via
diana@house-of-innovation.nl.

Reconstructie Zomerweg- Eekstraat duurzaam èn sneller

DOESBURG – Doesburg gaat het traject Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat opknappen. De gemeente heeft samen met aannemer Hoornstra Infrabouw en GWW Ingenieurs en de gemeente Doesburg besloten dit zo duurzaam mogelijk te doen.

Zo wordt er gekozen voor een andere wijze van opbouw van de nieuwe weg, waarbij het aanwezige teer uit de keten wordt gehaald. Het overige asfalt wordt hergebruikt. Zo wordt de nieuwe weg straks 100 procent circulair. De technische levensduur van de weg wordt verhoogd naar 50 jaar en de kosten blijven gelijk, meldt de gemeente Doesburg.
Prachtig nieuws volgens wethouder Birgit van Veldhuizen: “Ik ben blij met de constructieve manier van meedenken van onze partners. Aandacht voor duurzaamheid is zo wenselijk. Zo kunnen we er straks gewoon weer 50 jaar tegenaan. Maar er is nog een enorm voordeel van deze andere constructie: we verwachten dat de werkzaamheden eerder dan gepland te kunnen afronden.”

Bibliotheek Doesburg bezorgt aan huis

DOESBURG – Bibliotheek West-Achterhoek, waar ook de bibliotheek in Doesburg toe behoort, brengt boeken bij haar leden aan huis. Deze service wordt aangeboden zolang er voldoende medewerkers en vrijwilligers kunnen worden ingezet. Er wordt bezorgd volgens een strikt hygiëne-protocol.

Leden kunnen een e-mail sturen naar info@bibliotheekwestachterhoek.nl met daarin hun naam, adres, lidmaatschapsnummer en het genre waar de voorkeur naar uitgaat (inclusief jeugdboeken met leeftijdsaanduiding). Er geldt een maximum van zeven boeken per huishouden. Er wordt getracht de boeken binnen een week te bezorgen. Per adres kan op dit moment worden gegarandeerd dat er eens per maand boeken worden gebracht, maar dat is natuurlijk afhankelijk van de omstandigheden. Boeken kunnen worden ingeleverd zodra de bibliotheek weer open is. Alle boeken die nog in huis zijn worden automatisch verlengd.

Daarnaast biedt de bibliotheek een groot assortiment e-books en luisterboeken, grotendeels gratis. De bekende app VakantieBieb wordt omgetoverd tot ThuisBieb. Wie hulp nodig heeft, kan dagelijks tussen 10.00 en 14.00 uur de Klantenservice bellen, tel. 0314-333445, appen naar tel. 06-12172505 of een mail sturen naar info@bibliotheekwestachterhoek.nl.

www.bibliotheekwestachterhoek.nl/tipsvoorthuis

Help met het maken van mondkapjes

DOESBURG – In Doesburg is een actie gestart om mondkapjes te maken. Ondertussen is al een aantal mensen aan de slag gegaan. Vanuit een doneeractie is al wat geld binnengekomen om stof en band te kunnen kopen. Het tekort aan mondkapjes is echter erg groot en daarom is er meer geld nodig. Mensen die niet kunnen naaien, maar het project wel willen steunen, kunnen dit met elk bedrag doen, hoe klein ook. Dit kan via www.doneeractie.nl/aktie-mondkapje-doesburg.
Wie mee wil helpen door mondmaskers te maken, kan zich aanmelden bij Ineke van Elk, via ccjvanelk@hotmail.com of tel. 06-34647314.

Op berenjacht in Angerlo

ANGERLO – Op steeds meer plekken in Nederland wordt meegedaan aan ‘berenjacht’, een idee dat is overgewaaid uit Australië. Mensen zetten een knuffelbeer achter hun raam, zodat kinderen tijdens een wandelingetje op zoek kunnen. De inwoners van Angerlo doen in grote aantallen mee na een oproepje van de Dorpsraad op donderdag 26 maart. Steeds meer bewoners zetten een beer achter het raam en maken zo een heuse ‘berenjacht’ mogelijk. Natuurlijk is het niet de bedoeling om nu in grote drommen de straat op te gaan, ‘denk aan de richtlijnen die er nu zijn, houd 1,5 meter afstand’, roept de Dorpsraad op. Foto’s van de beren zijn te vinden op www.facebook.com/dorpsraadangerlo.

Hang de vlag uit op Bronckhorster Bevrijdingsdagen

GEM. BRONCKHORST – Omdat het groots vieren van 75 jaar bevrijding niet door kan gaan, stelt de gemeente Bronckhorst voor op een andere manier stil te staan bij dit bijzondere moment. Inwoners worden gevraagd de vlag uit te hangen op de dag van de bevrijding van hun dorp.

Op het moment dat we stil staan bij het feit dat we 75 jaar in vrijheid leven, zijn we juist in onze vrijheid beperkt. In Bronckhorst waren vele activiteiten in voorbereiding om de vrijheid te vieren en te herdenken. Deze zijn komen te vervallen of uitgesteld. Het coronavirus vraagt veel van ons, maar brengt ook saamhorigheid, mensen letten op elkaar en iedereen die op dit moment zijn nek uit kan steken helpt mee. Samen staan we sterk en dat is waar vrijheid om draait. We moeten thuis blijven, maar toch kunnen we stil staan bij 75 jaar vrijheid.

Daarom doet de gemeente, samen met vele andere gemeenten in Nederland, de oproep: hang de vlag uit op de Bevrijdingsdag van uw dorp. De Bronckhorster dorpen zijn bevrijd tussen 1 en 17 april. Hummelo en Laag-Keppel zijn bevrijd op 2 april 1945, Achter- en Voor-Drempt en Hoog-Keppel op 3 april 1945.

Doesburg zichtbaar vanaf de IJssel

DOESBURG – Doesburg geniet als historische Hanzestad al grote bekendheid, maar ondertussen wordt er door veel mensen hard aan gewerkt om dit nog te vergroten. Niet alleen in de media, maar ook via billboards en toeristische evenementen. Zo waren medewerkers van de plaatselijke VVV onlangs nog te gast op de jaarlijkse vakantiebeurs om hun stad te promoten.

Wat er nog aan ontbrak was de zichtbaarheid vanaf de IJssel. Daar komen dagelijks veel schepen langs, waaronder veel cruiseboten. Daarom heeft de VVV met medewerking van de gemeente Doesburg , Waterschap en Rijkswaterstaat een prachtig logo laten aanbrengen op de grote kademuur ter hoogte van Stadshotel Doesburg. Het wordt woensdag 1 april onthuld, helaas zonder publiek vanwege de coronacrisis.
In de namiddag wordt op de kade een vitrine geplaatst met speldjes en hangers met dat mooie embleem erop. Deze zouden tijdens de opening worden uitgedeeld, maar wat gaat dus niet door. Fietsers en wandelaars die er ‘s middags langskomen, kunnen er alsnog een meenemen als herinnering. Men wordt nadrukkelijk verzocht er echt maar één mee te nemen.

Klokken luiden als teken van hoop

DOESBURG – Drie woensdagen lang luiden op meer dan 350 plekken in heel Nederland de kerkklokken. Een kwartier lang, tussen 19.00 en 19.15 uur, beieren ze als ‘klokken van hoop en troost’. Een hart onder de riem voor iedereen, en in het bijzonder voor hen die ziek zijn of alleen. Daarnaast worden ze ook geluid als uiting van respect en waardering voor al die mensen die zich dag in dag uit inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.
Ook in Angerlo en Doesburg werden de kerkklokken geluid op 18 maart en zal dit ook gebeuren op 25 maart en 1 april. Rondom dit moment van klokluiden hebben de gezamenlijke kerken in Doesburg besloten om van 18.45 tot 19.30 uur de deuren open te zetten van de Grote of Martinikerk in het centrum van de stad en de Sint Martinuskerk in de wijk Zuidelijk Molenveld. Gewoon om plek te bieden aan wie het fijn vindt om even iemand te spreken, om te bidden of een kaarsje aan te steken.
Wie thuis toch liever thuis blijft, kan bij het horen van de klokken een kaars voor het raam of een lantaarn voor de deur zetten, als teken van verbondenheid met elkaar.

Doesburgse oorlogsdagboeken verschijnen als minizine

DOESBURG – Afgelopen week is het minizine Belegerd en Bevrijd overhandigd aan burgemeester Loes van der Meijs van Doesburg. Het boekje is samengesteld, geschreven en bewerkt door Henk IJbema en Tineke Beishuizen en beschrijft de gebeurtenissen in Doesburg tijdens de eerste 15 dagen van april 1945, de Belegering. Het minizine wordt de komende dagen op 4500 Doesburgse adressen verspreid in een folderpakket en is in digitale vorm te bekijken en te downloaden van de website van HetHuisDoesburg.

Het nieuwe minizine is gewijd aan wat Doesburgers de zwaarste oorlogsperiode noemen. Het vertelt over de gebeurtenissen aan de hand van dagboekaantekeningen van Doesburgers die erbij waren. Belegerd door en onder vuur van de Canadese bevrijders hield de bevolking zich weken schuil in de eeuwenoude kelders van de stad. Veel Doesburgers schreven in die dagen op wat ze meemaakten. Zo ontstonden de Doesburgse oorlogsdagboeken. Het verhaal van die dagboeken wordt ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid verteld in een toegankelijke vorm.

In 2015 werden sommige van deze dagboekfragmenten al eens in feuilletonvorm gepubliceerd in De Gelderlander. Naar aanleiding daarvan kwamen nieuwe dagboeken te voorschijn. Voor HetHuisDoesburg waren die nieuwe gegevens aanleiding de reconstructie aan te vullen en te actualiseren. Het nieuwe minizine is het derde in een serie en werd voorafgegaan door de edities Ode aan de brug en Ode aan Doesburgse Grensverleggers’ die beide gretig aftrek vonden.

Belegerd & Bevrijd is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Doesburg, de Gestichten Doesburg en Het Badhuis. De makers werden ondersteund door Philadelphia Werk en Begeleiding WEC Doesburg, Stadshotel Doesburg, Only for Men, VVV Doesburg, Boek en Buro Nieuwenhuis, Hami Drukkers en AVO Verspreidingen. De Doesburgse bedrijven Ubbink, Hoornstra Bouw en Claus Doesburg verspreiden het minizine onder hun personeel.
Het minizine kan vanaf zondag 29 maart online worden doorgebladerd en gedownload op www.hethuisdoesburg.nl.