Home / De Steeg (page 20)

De Steeg

Krista den Hertog-Heins trekt zich terug uit Rhedense raad

DE STEEG – Krista den Hertog-Heins, fractievoorzitter van D66 Rheden, treedt terug uit de gemeenteraad. Hoewel zij de fractie van D66 met veel plezier en enthousiasme leidt, voelt zij zich wegens privé omstandigheden gedwongen deze keuze te maken. Dorus Klomberg neemt haar rol over.

Onder haar leiding is de huidige coalitie gevormd, die, zo laat ze in een persverklaring weten, in deze moeilijke tijd succesvol weet te opereren. De voorzitter van de afdeling, Paul Jans, geeft aan haar keuze te betreuren, maar te respecteren. Tegelijkertijd ziet hij Den Hertog’s vertrek als een groot verlies voor D66. Krista den Hertog verstond de kunst aan de ene kant de verbinding te zoeken en aan de andere kant haar principes uit te dragen.

Den Hertog heeft de laatste jaren sterk geageerd tegen een verdere toename van het goederenvervoer over de IJssellijn. Het amendement ‘Rampoefening langs het spoor’ kwam van haar hand; zij maakte zich hard voor winkelopenstelling op zondag en verder maakte zij zich sterk voor een verandering in bestuursstijl, waarbij inwoners vroeg betrokken worden bij besluitvorming. Hierbij hoort volgens haar een meedenkende, flexibele gemeente. Na een periode van 5,5 jaar fractievoorzitterschap zegt Den Hertog: “Ik laat vol vertrouwen een goede, evenwichtige fractie achter.”

Dorus Klomberg neemt de rol van fractievoorzitter op zich en Florian Ort wordt het nieuwe raadslid voor de D66 fractie. Eind september neemt Den Hertog afscheid van de gemeenteraad.
 

Meditatiecursussen in De Steeg

DE STEEG – Yogapraktijk Abhayoga in De Steeg start in september met twee meditatiecursussen. Er is een basiscursus voor mensen die kennis willen maken met de technieken en effecten van meditatie. In de vervolgcursus kunnen deelnemers hun meditatietechnieken uitbreiden en verdiepen. De cursussen starten in september, zowel op donderdagavond in De Steeg als op vrijdagavond in Arnhem.

Meditatie kan je helpen te ontspannen, je gedachtestroom tot rust te brengen en intenser het huidige moment te beleven. Naast geestelijke en lichamelijke ontspanning levert mediteren nog andere voordelen op. Zo kan mediteren je helpen met het optimaliseren van je prestaties. Je verhoogde mentale kracht geeft je een betere focus en concentratievermogen, leidt vaak tot betere beslissingen, meer creativiteit, minder verspilling van energie en een meer holistische kijk op het leven en de werkelijkheid. Mediteren leert je je gedachten en gevoelens te observeren en te accepteren. Het bereiken van meer bewustzijn gaat vaak (zeker na verloop van tijd) hand in hand met een gevoel van innerlijke rust, plezier en tevredenheid.
De cursussen worden verzorgd door Abha en Martien Hontelez. Meer informatie is verkrijgbaar via tel. 026 – 4955675 of contact@abhayoga.nl

www.abhayoga.nl
 

Politie vordert rijbewijs in van beschonken bestuurder

DE STEEG – De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag het rijbewijs ingevorderd van een automobilist die met teveel alcohol op achter het stuur zaten. Dit gebeurde in De Steeg.

Rond middernacht hielden agenten een 34-jarige Arnhemmer aan bij een alcoholcontrole op de Hoofdstraat in De Steeg. Hij had had een alcoholpromillage van 1,52 (660 ug/l). Dit is drie keer te veel. Hierop is zijn rijbewijs ingevorderd.
 

Verkeerslichten op kruising verbindingsweg A348 – dorpenroute

DE STEEG – Het college van de gemeente Rheden gaat definitief akkoord met het plaatsen van verkeerslichten op het kruispunt verbindingsweg A348 – dorpenroute (N785) tussen Rheden en Velp door de provincie Gelderland. Dit is het resultaat van een second opinion die is uitgevoerd. Deze was gericht op het gebruik van verkeerslichten voor fietsverkeer.

De second opinion had als doel de motivering van de provincie te toetsen. De gemeenteraad wilde vooral weten of er naast verkeerslichten alternatieve oplossingen mogelijk zijn om de veiligheid van fietsers te verbeteren. De conclusie van de second opinion is dat de inhoudelijke motivering van de provincie goed in elkaar zit.

Vanaf september tot eind oktober 2015 voert de provincie groot onderhoud uit aan de dorpenroute. Een onderdeel hiervan is de verbetering van het kruispunt verbindingsweg A348 – dorpenroute tussen Rheden en Velp. Dit kruispunt wordt omgevormd naar een geregeld kruispunt met verkeerslichten. In de nieuwe situatie is het kruispunt overzichtelijker en veiliger en verloopt de afwikkeling van het verkeer beter.

De gemeente draagt 230.000 euro bij aan het vernieuwde kruispunt, dat in totaal rond de negen ton kost. Vanuit het landelijke programma Beter Benutten is ook een bijdrage gekomen, waardoor de bijdrage voor de gemeente lager uitkomt. De provincie voert het project uit. De werkzaamheden in de gemeente Rheden staan gepland in september. In de eerste week van september wordt een inloopavond georganiseerd voor bewoners en bedrijven.

http://www.gelderland.nl/4/wegen/N785.html
 

College schrapt sluiting spoorovergang Mauritiusstraat

DE STEEG – De 130 reacties hebben ervoor gezorgd dat het Rhedense college heeft besloten de spoorwegovergang in de Mauritiusstraat in Rheden toch niet te sluiten. Ook gaat de spoorwegovergang aan de Pinkelseweg niet helemaal dicht. De overgang blijft open voor fietsers en voetgangers.

In mei dit jaar presenteerde het college een pakket van tien maatregelen om de veiligheid bij spoorwegovergangen te verbeteren. In de afgelopen periode konden inwoners hun mening geven over dit pakket maatregelen. Samen met Prorail hield de gemeente ook een informatieavond. Op die avond waren zeker 250 inwoners aanwezig. Bijna iedereen kwam uit Rheden; met name vanwege de sluiting van de Mauritiusstraat in Rheden. “De weerstand voor sluiting van de Mauritiusstraat was zeer groot. Ook van Rhedens Dorpsbelang ontvingen we een verontruste brief. Naar aanleiding van al die reacties heeft het college besloten de overweggang bij de Mauritiusstraat open te laten. Maatregelen mogen immers niet ten koste gaan van de leefbaarheid”, aldus wethouder Ronald Haverkamp.

Op 20 juli hebben inwoners die wonen rond de spoorwegovergang Pinkelseweg in Rheden 255 handtekeningen aangeboden aan wethouder Haverkamp. Volgens de inwoners ligt deze spoorwegovergang op een belangrijke route naar de Veluwe voor fietsers en wandelaars. “Het is de weg naar onze achtertuin”, vertelt Doerien Verburgh, één van de initiatiefnemers van de handtekeningenactie.
Het college wil nu gaan onderzoeken op welke wijze de spoorwegovergang in elk geval voor langzaam verkeer open kan blijven. “Dat is geweldig. Ik ben superblij dat we gehoord zijn. Dat is voor mijn gevoel niet alledaags. Tijdens de infoavond kreeg ik het idee dat ik er alleen voor stond, maar de reacties waren 100 procent. De handtekeningen stromen nu nog binnen”, aldus Verburgh, die samen met Frank van der Meijden, Kees van den Haak en Ineke Rosendahl in actie kwam.

Alle overige voorgestelde maatregelen om de spoorveiligheid in de gemeente Rheden te verbeteren worden uitgevoerd. Enerzijds omdat voor deze maatregelen de raadpleging slechts een zeer gering aantal reacties opleverde, anderzijds omdat er geen nieuwe inzichten zijn aangedragen. De gemeenteraad neemt in september een besluit over het voorstel. Uitvoering van de maatregelen staat gepland voor 2018.
 

Haalbaarheidsfase initiatief Rotra vertraagd

VELP – Eigenaar en initiatiefnemer Koninklijke Rotra heeft langer de tijd nodig voor het uitwerken van de plannen voor een multimodaal transportcentrum op het terrein van de voormalige Steenfabriek De Groot in Velp. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat laten weten dat alleen een bedrijfsactiviteit die (primair) watergebonden is, op medewerking kan rekenen. Het college van B&W is van mening dat voordat er verder gegaan wordt met het maken van het kader voor de ontwikkeling, er eerst een positief advies van RWS moet liggen.

Het is nu aan Rotra om onder andere de nautische en morfologische effecten in beeld te brengen. Volgens planning zou de raad in de eerste helft van 2015 een kadernota ontvangen met daarin de uitgangspunten voor een ontwikkeling op deze locatie. Daarbij gaat het om uitgangspunten op ruimtelijk – en milieutechnisch gebied en voor de procesmatige aanpak. Het ziet er naar uit dat het opstellen van een kadernota niet eerder dan in het eerste kwartaal van 2016 aan de orde zal zijn.
Het college van B&W heeft begin dit jaar besloten in principe mee te werken aan het initiatief van Rotra. Dit besluit betekent dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft om te onderzoeken of de plannen haalbaar zijn. Het is dus geen garantie voor een definitieve medewerking.
De gemeente heeft een kaderstellende en toetsende rol als het gaat om de plannen van Rotra.
In deze kaderstellende rol vindt het college het o.a. belangrijk dat Rotra afstemming zoekt met de diverse stakeholders om te zorgen voor draagvlak. Voor het realiseren van de plannen van Rotra is bovendien een bestemmingsplanwijziging nodig.
 

Gemeente Rheden zeer slecht bereikbaar door storing

DE STEEG – De gemeente Rheden kampt momenteel met een technische storing. Om die reden kan slechts een beperkte dienstverlening worden geleverd. De gemeente is telefonisch en online niet of slecht bereikbaar.

Aan de publieksbalies in De Steeg (gemeentehuis) en Dieren (service centrum) kunnen mensen om die reden slechts beperkt worden geholpen.
Reeds aangevraagde paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen kunnen wel worden afgehaald, nieuwe documenten kunnen niet worden aangevraagd. Mensen die een afspraak voor een dergelijke aanvraag hebben, worden verzocht later een nieuwe afspraak te maken. De gemeente kan die mensen momenteel vanwege de storing niet zelf bereiken.

Hoe lang de technische storing gaat duren en wat de oorzaak is, valt nog moeilijk te zeggen. Met man en macht wordt aan het herstel en weer opstarten van de systemen gewerkt.
 

Geef je op voor burendag

DE STEEG – Alle burgemeesters van Nederland hebben vorige week een brief van het Oranje Fonds gehad in verband met de tiende editie van Burendag. Ook burgemeester Petra van Wingerden kreeg deze brief waarin zij wordt gevraag de Burendag onder de aandacht te brengen van haar inwoners.
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo de samenhang tussen groepen mensen. Het Oranje Fonds biedt daarom buurtorganisaties een bijdrage tot 450 euro om plannen, die ze met en voor de buurt willen oppakken, op Burendag uit te voeren. Zij kunnen een bijdrage aanvragen als ze Burendag vieren op 25, 26 of 27 september 2015. Het Oranje Fonds heeft dit jaar 1 miljoen euro beschikbaar.
Van Wingerden: “Burendag brengt bewoners dichter bij elkaar en dat is ook één van de dingen die we willen bereiken met Ik buurt mee! Kijk samen wat er nodig is om uw buurt gezelliger te maken. Daarom juich ik, zeker ook als ambassadeur van Ik buurt mee! dit initiatief van harte toe. Kortom buurt mee met de burendag!”

www.burendag.nl
 

Colleges adviseren nieuwe RTV als lokale omroep

DE STEEG – Als het aan de colleges van de gemeenten Rheden en Rozendaal ligt, wordt de nieuwe Stichting RTV Rheden Rozendaal (RTV) de nieuwe lokale omroep voor de komende vijf jaar. Dit adviseren beide colleges aan hun gemeenteraden.

Ook de huidige omroep Micro Omroep Stichting (MOS), bekend als MFM Streekradio, had verlenging van de uitzendvergunning gevraagd. Hun contract verloopt op 16 oktober dit jaar. In september nemen beide raden een besluit en adviseren op hun beurt het Commissariaat van de Media. Het Commissariaat beslist uiteindelijk wie van de twee tot oktober 2020 mag gaan uitzenden.
Het college heeft beide omroepen getoetst aan de wettelijke eisen in de Mediawet. Allebei voldoen ze hieraan. “Maar RTV kent een bredere spreiding, dus een betere representativiteit van de leden van het PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan)”, vertelt wethouder Constans Pos van de gemeente Rheden. Het PBO van een omroep bepaalt de inhoud van de programma’s.
Eerder dit jaar bepaalde het Rhedens college dat het PBO van MOS niet in orde was. Hier was de omroep het niet mee eens en diende een klacht in. Hierop werd besloten het oordeel over de representativiteit over de omroep uit te stellen. “De klacht wordt in september door de ombudscommissie beoordeeld”, weet Theo de Haan van MOS te vertellen. “Wij vinden de gang van zaken nogal vreemd. De wethouder begint bij stap zes en gaat dan naar stap één.”
Iets later dit jaar vroeg ook RTV om uitzendtijd. Nu zijn beide PBO’s onder de loep genomen door de gemeenten Rheden en Rozendaal. Zij oordelen allebei dat de PBO van RTV representatiever is dan die van MOS. ‘Door de brede vertegenwoordiging vanuit verschillende stromingen en door de afvaardiging namens verschillende overkoepelende organisaties kan RTV Rheden Rozendaal gezien worden als de omroep die het meest lokale initiatief neemt’, aldus het ontwerp-raadsbesluit. Daarnaast telt MOS zeven leden, waarvan er vijf in Velp wonen, één in Rozendaal en één een onbekende woonplaats. RTV telt twaalf leden, waarvan drie uit Velp, vier uit Dieren, drie in Spankeren, één uit Rheden en één uit Rozendaal.
Alle leden van het nieuwe RTV zijn ex-medewerkers van MFM. Dit bevestigt een zegsvrouw van de nieuwe omroep die niet met naam en toenaam genoemd wil worden. “Het zijn dezelfde mensen die het vijf jaar geleden ook al probeerden. We zijn heel blij met het besluit van de gemeente, maar we wachten uiteraard op het uiteindelijke besluit van het Commissariaat.” MOS kan zich niet vinden in het advies van het college. “Waarom zouden de mensen van RTV betere vrijwilligers zijn? Wij hebben met onze vrijwilligers de laatste vijf jaar bewezen dat we het kunnen. Waarom zou je dan voor een andere omroep kiezen? Dat brengt ook een hoop kosten met zich mee,” aldus De Haan van MOS.
 

Benjamin Herman-trio zondag in kasteeltuin Middachten

DE STEEG – Benjamin Herman is een altsaxofonist in hart en nieren. Altijd strak in het pak en scherp aan het riet: Benjamin Herman is een van de opvallendste en meest uitmuntende Nederlandse saxofonisten van dit moment. Zondag om 11.30 uur speelt hij in de kasteeltuin van Middachten.

Benjamin Herman kreeg zijn eerste saxofoon op twaalfjarige leeftijd en op zijn dertiende was hij al aan het optreden in het professionele clubcircuit. Binnen een paar jaar speelde hij wereldwijd met verschillende groepen en initieerde hij zijn eigen projecten. Hij toont op het podium niet alleen zijn muzikaliteit, maar ontpopt zich ook als een ware entertainer. Een flinke dosis energie is gegarandeerd. Op 19 juli staat Benjamin Herman met zijn Kwartet in de kasteeltuin van Middachten. Het concert begint om 11.30 uur en de entreeprijs bedraagt €12,50.