Home / De Steeg (page 2)

De Steeg

Kandidaten GPR Burgerbelangen

GEM. RHEDEN – GPR Burgerbelangen doet als enige lokale partij in de gemeente Rheden mee aan de gemeenteraads-verkiezing van 2018 onder het motto Krachtig lokaal. De partij kiest met haar kandidatenlijst voor een combinatie van ervaring en toekomst.

 

Lijsttrekker is Magda Rook uit Dieren. Zij zit sinds 2010 in de gemeenteraad. Op twee staat Thomas Eskes uit Spankeren, op drie Arjan Bosveld uit Velp, op vier Maikel Kooistra uit Spankeren, op vijf Marcel Brouwer uit Dieren, op zes Leonie Kiezenberg uit Dieren, op zeven Homme Korstanje uit Dieren, op acht Gerda Eulink – Van Straaten uit Velp, op negen Joyce Bosveld-Brachten uit Velp, op tien Frans Kooistra uit Rheden en op elf Annie Bosveld – Coenraadts uit Velp. 

 

GPR Burgerbelangen gaat deze verkiezingen in met onder andere dat in de gemeente Rheden het niveau van sociale voorzieningen meer optinmaal wordt, inwoners in een vroeg stadium worden betrokken bij gemeentelijke plannen, voor vrijwilligersinitiatieven ter bevordering van de leefbaarheid een dorpsbudget wordt ingevoerd, geen geldverspillend groot nieuw gemeentehuis komt, een duurzaamheidslening met laag rentetarief komt voor zonnepanelen als belangrijkste beleidsvoornemens.

Rheden kan 13 miljoen euro extra besteden

DE STEEG – Als gevolg van de aantrekkende economie en meer belastinginkomsten geeft het Rijk de komende vier jaar 14 miljard extra geld uit. Voor de gemeente Rheden betekent dit voor de komende jaren 13 miljoen euro extra. Daarmee zijn de te verwachten tekorten van de baan en houdt de gemeente geld over om te investeren in nieuwe plannen.

 

De gemeente zet nu geld opzij voor een aantal belangrijke kostenposten. Scalabor, het nieuwe sociale werkbedrijf (voorheen Presikhaaf bedrijven) kost twee ton per jaar. Kredietbank Apeldoorn die kredieten verstrekt aan mensen die niet bij een bank kunnen lenen, gaat jaarlijks 138.000 euro kosten. Ook zet de gemeente jaarlijks 560.000 euro opzij voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. Dit bedrag is bedoeld voor asbestsanering, klimaatregelingen en verouderde installaties. Daarnaast gaat de gemeente een aantal belangrijke beleidsplannen uitvoeren. Zo komen er onder andere meer mogelijkheden voor ondernemers om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit steekt het Rijk 100 miljoen euro in een ondermijningsfonds. Nog eens 400 miljoen steekt het Rijk in aardgasloos wonen, duurzame energie en vermindering van de broeikasuitstoot. Er komen meer woningen en het Rijk investeert meer in onderhoud en herbestemming van monumenten. Ook op sociaal gebied worden de extra middelen goed besteed. 170 Miljoen voor vroeg- en voorschoolse educatie, 15 miljoen voor onderwijsachterstanden beleid, 180 miljoen voor zorg thuis/ mantelzorg, 54 miljoen transformatie jeugdhulp, 55 miljoen onafhankelijke cliëntondersteuning, 145 miljoen voor verlaging Eigenbetalingen WMO voorzieningen, extra middelen om 20.000 extra plaatsen beschut werk mogelijk te maken.

 

Wethouder Financiën Ronald Haverkamp: "Ik ben blij dat onze tekorten met deze extra middelen tot het verleden behoren. Het is mooi dat een nieuwe coalitie nu over extra financiën kan beschikken."

Druk bezochte avond woningisolatie

DE STEEG – De belangstelling voor de informatieavond over woningisolatie en zonnepanelen in het gemeentehuis in De Steeg was donderdag zo groot dat de gemeente direct besloot een extra informatieavond te houden. De toeloop was donderdag zo groot dat zelfs de extra ingerichte zaal bomvol zat. Ook de raadszaal was al geheel gevuld met belangstellenden. Daarom werden de deuren gesloten en werden enkele belangstellenden teleurgesteld. Zij baalden wel, maar hadden wel begrip voor de situatie.Er stond zelfs een tijd een file op de Hoofdstraat. Belangstellenden die niet meer naar binnen konden, kunnen binnenkort gebruik maken van de extra informatieavond. De gemeente komt later met de exacte datum van de nieuwe extra avond.

Foto: Martin de Jongh

Middachten op toonbeeldenlijst

DE STEEG – Er zijn monumenten waarbij gebouw, interieur en inventaris écht een geheel vormen: interieurensembles. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een inventarisatie gedaan en deze bijzondere voorbeelden op de kaart gezet. Kasteel Middachten in De Steeg is op deze toonbeeldenlijst geplaatst.

 

Nederland kent vele bijzondere monumenten met een inrichting die daar nauw mee samenhangt. Soms omdat het samenspel zo is bedacht en gemaakt. De architect ontwierp niet alleen het gebouw zelf, maar ook de meubels, het tafelzilver en de lampen. Middachten is daarvan een bijzonder voorbeeld, omdat het interieur altijd op Middachten is gebleven en de inventaris in de loop der eeuwen organisch is gegroeid. Middachten is door vererving overgedragen en op dit moment in handen van de 25e heer van Middachten. De kwetsbare inboedel is door I.A. gravin Ortenburg- van Aldenburg Bentinck in 2009 overgedragen aan de stichting kasteel Middachten om zo kasteel en inboedel als een eenheid te bewaren.

www.middachten.nl

Van Eert stelt zich voor

DE STEEG – Tijdens een goedbezochte nieuwjaarsbijeenkomst op het gemeentehuis in De Steeg hield de nieuwe burgemeester van Rheden, de heer Carol van Eert, zijn nieuwjaarstoespraak. Het was de tweede publieke toespraak van Van Eert in zijn nieuwe functie. ‘s Middags werd hij officieel geïnstalleerd. Hieronder is zijn nieuwjaarstoespraak te lezen:

"Het is voor mij een grote eer en een waar genoegen om vanavond hier mijn tweede publieke toespraak te houden in mijn fonkelnieuwe functie als burgemeester van de gemeente Rheden. Vanmiddag heeft onder toeziend oog van uw gemeenteraad, de Commissaris van Koning mij de belofte afgenomen en mij daarmee geïnstalleerd als uw ‘eerste burger’. Ik gebruik deze term vaker, omdat hij symbool staat voor mijn opvatting van het burgemeesterschap: ik ben één van de inwoners van deze gemeente en mag als vertegenwoordiger en boegbeeld namens u allen optreden. Daar ben ik buitengewoon trots op. Net zo goed als u trots mag zijn inwoner te zijn van deze prachtige gemeente en van één van de geweldige leefgemeenschappen Velp, Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren, Spankeren of Laag-Soeren. Mijn naam is Carol van Eert en ik ben tot vanochtend de afgelopen bijna 6 jaar burgemeester geweest in het Gelderse Beuningen. Daarvoor heb ik bij diverse gemeenten gewerkt en voor dat ik naar Beuningen ging, was ik werkzaam bij de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Ik ben 55 jaar, getrouwd met Jeannette en samen hebben wij drie kinderen. Onze kinderen wonen allemaal zelfstandig in Nijmegen, zodat Jeannette en ik samen op zo kort mogelijke termijn hopen te verhuizen naar hier. Maar wat voor een burgemeester heeft uw gemeenteraad nu eigenlijk gekozen? Mijn intentie is een burgemeester te zijn die in verbinding staat met zijn inwoners. Die weet wat er leeft, aanspreekbaar is en een luisterend oor kan bieden. Dat is overigens iets anders dan ook aan alle wensen van u te kunnen en willen voldoen. Ik zal u ook helder en duidelijk aangeven waar naar mijn idee grenzen liggen en waarom het gemeentebestuur haar keuzes heeft gemaakt zoals zij die heeft gemaakt. Uw nieuwe burgemeester staat voor een lokale gemeenschap waarin er niet alleen ruimte is voor iedereen, maar waarin ook iedereen meedoet en meetelt. Ik ga er daarbij uit van een leefbare, veilige en op de toekomstgerichte, inclusieve samenleving. Het feit dat in ons politiek-bestuurlijke systeem de burgemeester een onafhankelijke rol heeft en boven de politieke partijen staat vind ik een groot goed. De zorg voor heldere besluitvorming, een gezond democratisch proces en een integer bestuur neem ik uiterst serieus. Er is door de politiek in Den Haag al veel en vaak gesproken over de zogenaamde participatiesamenleving. Ik heb niet zoveel met dat woord. Natuurlijk kunnen we in de samenlevingsvormen binnen onze gemeente, onze kernen en onze wijken en buurten niet zonder elkaar. Maar ik ga meer uit van partnerschap. De gemeente heeft niet alle wijsheid en kennis in pacht. Die zit in belangrijke mate ook bij u. We zoeken elkaar op, verbinden mensen en partijen met elkaar en gaan aan de slag. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en positie. Samen maken wij de gemeenschap Rheden. Uw burgemeester is primair verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Daarin heb ik veel ervaring mogen opdoen in de afgelopen jaren. U mag van mij verwachten dat ik de leiding neem voor de veiligheidsagenda van deze gemeente. Maar dat kan ik zeker niet alleen. Een goed samenspel met politie, brandweer, ambulancezorg, het OM en andere partners is nodig. En hoewel al deze partijen worstelen met hun capaciteit, zullen we door intensieve samenwerking en duidelijke keuzes die zaken aanpakken die voor de leefbaarheid van alle inwoners, bedrijven en instanties prioriteit hebben. Uw gemeenteraad heeft met mij ook gekozen voor een overtuigd regionalist. Samenwerken met de buren is op vele domeinen noodzakelijk. Het mooie daarbij is dat dit voor u eigenlijk al jarenlang ook zo is. U gaat tientallen keren per week of per maand verschillende gemeentegrenzen over, zonder dat u zich daarvan bewust bent. Voor uw werk, uw inkopen, uw familiebezoek, uw sport. Ik zal, in het belang van de gemeente Rheden, veelvuldig ook onze gemeentegrens over gaan om samenwerking te zoeken met onze buren. Beste mensen, ik kijk ernaar uit om vanaf vandaag uw burgemeester te zijn. Inmiddels heb ik, veelal samen met mijn echtgenote, al rondgezworven op diverse prachtige plekken in deze gemeente. Wij denken ons snel thuis te kunnen voelen en hopen dat u ons daarbij gaat helpen. Het lijkt me niet verstandig dat ik mij permitteer al allerlei inhoudelijke bespiegelingen te maken vandaag. Daar gebruik ik dan liever mijn eerste honderd dagen ervaringen voor. Er is echter één heel belangrijk moment in 2018 waar ik uiteraard niet aan voorbij kan gaan. Dat zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad van 21 maart aanstaande. Ik roep u allen nadrukkelijk op om van uw democratisch recht gebruik te maken en uw stem uit te brengen. Dan kunnen daarna in april de door u gekozen volksvertegenwoordigers hun verantwoordelijkheid nemen en namens u belangrijke debatten voeren en beslissingen nemen. Wáár u op stemt, daar gaat de burgemeester zeker niet over. Maar dát u stemt, daarvoor zal ik mij de komende maanden ook inzetten. Het is wat mij betreft een goed gebruik dat het gemeentebestuur aan het begin van een nieuw jaar haar inwoners, ondernemers, verenigingsbesturen, samenwerkingspartners en anderen uitnodigt voor een nieuwjaarsbijeenkomst. Om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar, maar zeker ook om de ontmoeting van ons allen te faciliteren. Voor mij staat zeker 2018 in het teken van de ontmoeting. Ik hoop velen van u de komende weken en maanden te leren kennen en samen met u te spreken over hoe wij gezamenlijk het wonen, leven en werken in onze gemeente zo goed mogelijk kunnen aanpakken. Ik wens u allen een gezond, een veilig en een inspirerend 2018 toe." – Foto Han Uenk.

Aanrijding Hoofdstraat De Steeg

VELP – Vanochtend rond de klok van 7.00 uur was er een aanrijding op de kruising van de stoplichten aan de Hoofdstraat in De Steeg tussen twee voertuigen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend, maar er zijn in ieder geval geen gewonden ondanks de harde klap. Beide voertuigen zijn geborgen en de bestuurders hebben samen met de politie de schadeformulieren ingevuld.

Martin de Jongh
 

Van Eert is geïnstalleerd

DE STEEG – Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Rheden op 11 januari is de heer Carol van Eert geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente. In het bijzijn van Commissaris van de Koning Clemens Cornielje legde Van Eert de gelofte af.

 

Daarna ontving de nieuwe burgemeester van Rheden de ambtsketen en de voorzittershamer uit handen van locoburgemeester Nicole Olland, die sinds het vertrek van Petra van Wingerden de honneurs waarnam. Deze avond hield Van Eert tevens zijn eerste nieuwjaarstoespraak in zijn nieuwe gemeente. Een samenvatting van deze toespraak is verderop in deze krant te lezen.

Foto Martin de Jongh

Nieuwjaarsreceptie en kennismaking burgemeester Carol van Eert

DE STEEG – Op donderdag 11 januari vindt de nieuwjaarsreceptie van het college van burgemeester en wethouders van Rheden plaats. Om 19.30 uur staan de koffie en thee klaar in het gemeentehuis in De Steeg.

 

Om 20.00 uur blikt locoburgemeester Nicole Olland in haar toespraak terug op het voorbije jaar. Aansluitend kijkt burgemeester Carol van Eert vooruit naar het jaar 2018.

 

Het college van burgemeester en wethouders wil graag rond 20.45 uur met de aanwezigen proosten op het nieuwe jaar. Hierna is er gelegenheid om kennis te maken met de heer Carol van Eert. De middag voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie vindt de installatie plaats van de heer Van Eert als burgemeester van Rheden.

 

Inwoners, ondernemers, verenigingen die aanwezig willen zijn op de nieuwjaarsreceptie, kunnen zich tot 5 januari aanmelden via nieuwjaarsreceptie2018@rheden.nl. Aanmelden is nodig in verband met de beperkte ruimte in de raadzaal en de brandveiligheidseisen.

Uitwaaien met Silversterwandeling IVN in De Steeg

DE STEEG – IVN Oost Veluwezoom verzorgt op vrijdag 29 december een Silvesterwandeling door de Onzalige bossen bij de Steeg. De start is om 13.00 uur op de parkeerplaats de Lappendeken in De Steeg. De Onzalige bossen zijn bij uitstek het leefgebied van de wilde zwijnen.

De route voert onder andere. langs de Haverkist, een voormalig theehuis met een rijke historie. De terugreis gaat langs de Rouwenberg. De gidsen vertellen alles over waar deze bijzondere namen vandaan komen. Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

 

www.ivnoostveluwezoom.nl

Lintje voor Petra van Wingerden

 DE STEEG – Na zelf vele, vele lintjes te hebben mogen uitreiken, was het woensdagmiddag Petra van Wingerden zelf die een koninklijke onderscheiding in ontvangst mocht nemen. Deze werd haar opgespeld door Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland. Van Wingerden is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

 

Petra van Wingerden – Boers kreeg de onderscheiding woensdagmiddag tijdens haar officiële afscheid als burgemeester. Lovende woorden vielen haar ten deel, niet alleen over de manier waarop zij haar taak de afgelopen dertien jaar in de gemeente Rheden vervulde, maar vooral ook over hoe prettig iedereen in die tijd met haar heeft samengewerkt. Van Wingerden staat bekend als iemand die met strakke hand vergaderingen leidde, maar dat deed met veel humor. Haar openheid, onafhankelijkheid en betrokkenheid bij de inwoners van haar gemeente werden volop geroemd.