Home / De Steeg

De Steeg

Het heeft Zijne Majesteit behaagd …

Het heeft Zijne Majesteit behaagd …

Met die woorden hebben donderdagmorgen weer vele burgemeesters in Nederland Koninklijke Onderscheidingen uit mogen reiken, uit naam van Koning Willem-Alexander. Deze lintjes zijn een blijk van waardering voor mensen die zich langdurig en bijzonder verdienstelijk maken voor een vereniging, instelling, maatschappelijke organisatie of binnen hun werkomgeving. Dit jaar zijn er in ons gebied elf Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt.

Hilde Brekelmans

DE STEEG – Burgemeester Carol van Eert benoemde mevrouw Brekelmans uit Rheden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Brekelmans zet zich al 34 jaar in als bestuurslid van de Stichting Projectactie Rheden. Deze stichting verleent steun aan projecten met het doel de leefomstandigheden van bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden te verbeteren. Daarnaast heeft zij zich jarenlang ingezet als voorzitter en bijna 30 jaar als vrijwilliger bij de locatieraad van de Parochie De Steeg. Tot op heden is mevrouw Brekelmans nog steeds actief als bestuurslid van Stichting Dorpshuis in De Steeg. Maar ook als bestuurslid en vrijwilliger bij de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, Landgoed Middachten in De Steeg en Stichting Behoud Religieus Erfgoed in De Steeg is zij nog steeds actief.
Foto: Marc Pluim

 

Eef Brink

KLARENBEEK – Burgemeester John Berends van de gemeente Apeldoorn benoemde de heer E. Brink (69) uit Klarenbeek tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Meneer Brink is sinds de jaren zeventig vrijwilliger bij de Protestantse Kerk in Klarenbeek. Hij heeft meegewerkt aan de interne verbouwing van de kerk. In de jaren negentig heeft de heer Brink veel werk verzet voor de aanleg van een begraafplaats in Klarenbeek. Hij is ook jarenlang trainer, leider en scheidsrechter geweest bij de voetbalafdeling van Sportclub Klarenbeek, waarvoor hij nu nog coördinator is van de onderhoudsploeg. Verder heeft hij meegewerkt aan de bouw van het Multifunctionele Centrum Klarenbeek.
Foto: Wencel Maresch

 

Leida van den Brink-Honders

HOENDERLOO – Mevrouw Van den Brink – Honders (65) uit Hoenderloo is door burgemeester John Berends van de gemeente Apeldoorn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Van den Brink heeft 30 jaar gewerkt bij de Hoenderloo Groep, een organisatie die moeilijk opvoedbare jongens begeleidt bij hun terugkeer naar de samenleving. Ze is voorzitter van EHBO Hoenderloo en was 14 jaar lang voorzitter en vicevoorzitter van de Dorpsraad Hoenderloo en de Vereniging Hoenderloo’s Belang. In die periode heeft ze meegewerkt aan totstandkoming van de Dorpsvisie. Verder is ze bestuurslid van Vrienden van de Hoge Veluwe en van Afasie Vereniging Nederland en is ze actief voor Stichting Hulphond.
Foto: Wencel Maresch

 

Frans Bruning

BRUMMEN – Frans Bruning uit Brummen (1961) was 16 jaar lang actief in de lokale politiek, waarvan 12 jaar als raadslid en 4 jaar als wethouder. Al vanaf zijn jeugd en later op school en vervolgopleiding bewoog Bruning zich in bestuurlijke functies, bijvoorbeeld in jongerenorganisaties, sportverenigingen en studentenbelangenorganisaties. In zijn werkzame leven was hij lid van ondernemingsraden en buurtorganisaties. In 2002 startte zijn politieke carrière bij de gemeente Brummen. Twee raadsperiode was hij fractievoorzitter en lijstrekker bij Lokale Partij IPV, vanaf 2010 was hij vier jaar wethouder, waarna nog een termijn in de raad volgde, die dit jaar eindigde. Zijn bevlogenheid voor jongeren en zwakkeren in de samenleving kwamen tot uitdrukking in de portefeuilles onder andere op het gebied van welzijn, cultuur en zorg. Ook had hij het onderwerp bevolkingsparticipatie onder zijn hoede. In zijn wethouderstermijn legde Bruning de basis voor het programma Samen Goed Voor Elkaar en droeg hij bij aan een soepele overdracht van taken in het sociale domein naar de gemeente. Mede op basis van zijn inbreng werd Brummen een regenbooggemeente.
Foto: Linda Peppelman

 

Fons Eijkelkamp

GIESBEEK – Uit handen van burgemeester Ella Schadd ontving de heer A.G.M. Eijkelkamp uit Giesbeek de versierselen die horen bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Eijkelkamp heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van milieu. Hij leverde een bijdrage aan de ontwikkeling van een minder milieubelastende boortechniek, alsmede in het opzetten van het samenwerkingsverband voor duurzaam watermanagement in de mijnbouw. Daarnaast leverde hij een noemenswaardige bijdrage op het terrein van de drinkwatervoorziening voor plattelandsgebieden in ontwikkelingslanden. Eijkelkamp heeft zich geruime tijd ten bate van de samenleving ingespannen en anderen gestimuleerd. Hij heeft werkzaamheden verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.
Foto: Linda Stelma

 

Betsy Efdé – Brink

LOENEN – Mevrouw E. Efdé – Brink (73) uit Loenen is door burgemeester John Berends benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Efdé – Brink is al bijna 30 jaar lang actief als vrijwilliger. Ze doet allerlei voorkomende werkzaamheden voor de Protestantse Gemeente in Loenen, onder meer als lid van de kerkenraad en voorzitter van het College van Kerkvoogden. Ze is bestuurslid geweest van de Hervormde vrouwenvereniging Naomi. Mevrouw Efdé is vrijwilliger bij Ontmoetingscentrum De Bruisbeek in Loenen, bij Hospice Apeldoorn en bij De Kap in Apeldoorn.
Foto: Wencel Maresch

 

Gerrie Gemmink – van Boven

EERBEEK – De 80-jarige mevrouw G.J. Gemmink-van Boven uit Eerbeek is sinds 1956 tot aan de dag van vandaag vrijwilligster bij het Rode Kruis afdeling Brummen, Eerbeek, Hall en Loenen. Ondanks haar respectabele leeftijd is zij nog steeds aanwezig op de oefenavonden verbandleer, waar zij ook actief aan meedoet. Ze wil altijd graag nieuwe ontwikkelingen op het gebied van EHBO blijven volgen en met haar jarenlange ervaring in de zorg kan menigeen nog veel van haar leren. Al vijftig jaar vaart ze Kruisschip als begeleidster / vrijwilligster voor de patiënten een week mee op het Rode. Ook biedt ze hulp bij evenementen, zorgt ze voor de jaarlijkse collecte en heeft ze ook deelgenomen aan wedstrijden van het Rode Kruis in binnen- en buitenland. Daarbij is mevrouw Gemmink ook van 2008 tot en met 2012 vrijwilligster geweest bij Stichting Groepshotel IJsselvliedt. Ook is ze nog steeds collectant voor Kerkbalans, al vanaf 1992. Burgemeester Alex van Hedel benoemde haar tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Foto: Linda Peppelman

 

Mevrouw M.M. Gerritsen

VELP – Mevrouw Gerritsen is door burgemeester Carol van Eert benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Gerritsen heeft zich ruim 15 jaar ingezet voor de ouderen van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA). Deze stichting stimuleert ouderen te kijken naar hun eigen mogelijkheden en kwaliteiten en deze ook te gebruiken. Als secretaris van de adviescommissie vrijwilligersbeleid heeft zij jarenlang de belangen behartigd van de 550 vrijwilligers die de SWOA had. Ook bezocht zij als vrijwilligster jarenlang gezinnen om deze te ondersteunen bij de zorg voor een zieke huisgenoot en was ze als bestuurslid van de Activiteitencommissie actief. Sinds 1980 zamelt mevrouw Gerritsen geld in voor Indonesische kinderen, zodat deze naar school kunnen. Daarnaast is zij coach bij Resto Van Harte in Arnhem en medeorganisator van diners voor ouderen en bijeenkomsten met een maatschappelijk thema.
Foto: Marc Pluim

 

Jan Hendriks

ANGERLO – Burgemeester Ella Schadd van de gemeente Zevenaar benoemde de heer J.D. Hendriks uit Angerlo tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Hendriks is medeoprichter en voorzitter van carnavalsvereniging De Deurdouwers. Hij was de drijvende kracht achter de vereniging. Hendriks is daarnaast mede-initiatiefnemer, oprichter en voorzitter van de Stichting Halfvasten Angerlo. Deze stichting organiseert de jaarlijkse optocht ter ere van de Halfvasten. Het evenement groeide onder zijn leiding uit tot een succes met thans meer dan honderd groepen en meer dan duizend deelnemers. Verder is meneer Hendriks actief bij zanggroep Spontaan Angerlo. Hij initieerde in 2009 de eerste Korendag in Angerlo. Sinds het succes van de eerste editie is hij oprichter en voorzitter van de organiserende commissie.
Foto: Linda Stelma

 

Willem Kalkhuis

DOESBURG- De heer Kalkhuis heeft een rijk vrijwilligersverleden. In 1976 werd hij lid van Watersportvereniging De Oude IJssel. Daar zette hij zich van 1998 tot en met 2012 actief in op diverse functies, waaronder secretaris, redacteur van het verenigingsblad en lid van de milieucommissie. De heer Kalkhuis werd bij de watersportvereniging zeer gewaardeerd om onder andere zijn ijver, nauwgezetheid, zijn uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, maar ook om zijn humor.
Deze kwaliteiten kwamen hem ook van pas bij de Seniorenvereniging Doesburg e.o. (voorheen ANBO-afdeling Doesburg e.o.). Daar vervulde hij van 1995 tot en met 2016 verschillende bestuurs- en andere functies, zoals secretaris en redacteur. Zijn persoonlijkheid maakte dat hij zich als secretaris ontwikkelde tot de spil van de vereniging; een zeer sociaal en betrokken bestuurslid dat niet zo nodig op de voorgrond hoefde te treden. Voor zijn werk heeft burgemeester Loes van der Meijs de heer Kalkhuis benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Foto: Hanny ten Dolle

 

Henk van der Scheer

BRUMMEN – De heer H.A.T. van der Scheer uit Brummen is door burgemeester Alex van Hedel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Van der Scheer is sinds de jaren ’70 actief als imker en startte een studie bijengezondheidskunde. Hij deed onderzoek naar de gevolgen van gewasbestrijdingsmiddelen ten opzichte van de bijenpopulatie, bouwde een enorme kennis op en deelde deze zoveel mogelijk met anderen die eveneens actief zijn met bijen, zoals bijenorganisaties, fruittelers en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en internationale organisaties. Van der Scheer heeft een buitengewone kennis en heeft velen hierover voorgelicht. Hij was een van de belangrijkste auteurs van het deltaplan Duurzame en Vitale Bijenhouderij in Nederland, waarin wordt verwoord welke maatregelen nodig zijn om de bijen en de imkerij een toekomst te bieden en dat er meer middelen nodig zijn voor onderzoek, onderwijs en voorlichting van bijen, bestuiving en imkeren. Daarnaast werd Van der Scheer in 1976 actief lid van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV), waar hij in 1998 toetrad tot het hoofdbestuur. Lokaal is hij sinds begin jaren ’80 voorzitter van de imkerafdeling Noord- en Zuid-Beveland en landelijk maakte hij deel uit van de toelatingscommissie voor gewasbeschermingsmiddelen.
Foto: Linda Peppelman

 

Janny Weustink-Vlugt

DOESBURG – Mevrouw Weustink-Vlugt is door burgemeester Loes van der Meijs benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze heeft zich, naast haar gewone werk, op een groot aantal manieren ingezet voor Doesburg en zijn inwoners. Zo was ze vanaf de jaren zeventig een kleine veertig jaar lang actief voor de Zonnebloem, onder meer als bestuurslid, organisator, secretaris én als medeoprichter van de Doesburgse afdeling. Ook was ze meer dan tien jaar vrijwillig baliemedewerkster bij de VVV, en heeft ze zich enorm ingespannen voor het feest Doesburg 750 jaar stadsrechten in 1987. Ook was ze zeer actief als bestuurslid van de Katholieke Bond van Ouderen, waar ze ook niet te beroerd was om mee te helpen bij het begeleiden van bingomiddagen en uitstapjes.
Ook nu nog zet mevrouw Weustink zich in voor de samenleving. Zo is ze al sinds 1976 onafgebroken actief in de Rooms-Katholieke kerk van Doesburg en Angerlo. Daarnaast is ze alweer bijna twintig jaar lang secretaris van de Doesburgse afdeling van de vereniging van Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg en gastvrouw in museum De Roode Tooren.
Foto: Hanny ten Dolle
 

Faunadag met fotowedstrijd op Middachten

DE STEEG – Zaterdag 24 maart vindt op Kasteel Middachten in De Steeg de jaarlijkse Faunadag plaats. Iedereen die meer wil weten over het beheer van herten en zwijnen op de Veluwe is welkom tussen 10.00 en 17.00 uur. De entree is gratis.

 

Op de Veluwe komen grote hoefdieren als wild zwijn, edelhert, damhert, ree en moeflon voor. Omdat er op de Veluwe maar een beperkte ruimte is en veel oppervlakte wordt gebruikt voor landbouw, wonen en recreatie, moeten de dieren worden beheerd. Op basis van tellingen wordt een bepaald aantal dieren geschoten door professionele faunabeheerders. Zij leggen na afloop van het jachtseizoen verantwoording af aan elkaar en de maatschappij.

Alle geweien van herten, reebokken en moeflons en de slagtanden van de mannelijke wilde zwijnen die het afgelopen seizoen op de Veluwe zijn geschoten, komen voor de Faunadag naar Middachten. Daar worden ze gekeurd door een keuringscommissie en vervolgens tentoongesteld. Jachtopzichters vertellen uit eigen ervaring over jacht en faunabeheer op de Veluwe.

Daarnaast geeft een valkenier roofvogeldemonstraties en laat de poelier zien wat hij van het wild maakt. Er is aandacht voor eetbare wilde planten en voor kinderen is er een speurtocht waarbij zij van alles over de viervoeters op de Veluwe te weten komen. Met het IVN kunnen zij uilenballen uitpluizen. Verder worden er tegen een kleine vergoeding rondleidingen gegeven door het prachtige kasteel.

Ook wordt deze dag om 13.00 uur de uitslag van de fotowedstrijd bekendgemaakt. Deelnemers mogen één foto insturen met het thema De Grote Veluwse Zoogdieren in hun Natuurlijke Omgeving. Informatie en een deelnameformulier staan op www.middachten.nl.

Koffieklets met klassiekers

DE STEEG – De Koffieklets met klassiekers van Oranje Klassieker Rit Velp was een succes afgelopen zondag. Rond de 65 klassieke voertuigen konden worden bezichtigd bij het gemeentehuis in De Steeg. Ondanks het sombere, maar uiteindelijke redelijke droge weer was de bijeenkomst een succes. Er kwamen ook redelijk wat kijkers op het evenement af.

 

Wethouder Pos wil weer in Rhedense raad

DE STEEG – Wethouder Constans Pos van Rheden keert na de verkiezingen niet terug als wethouder voor GroenLinks, mocht die partij inderdaad weer in het college komen. Hij wil wel graag weer een plek in de gemeenteraad. Dat heeft Pos vrijdag laten weten.

"Er zijn een heleboel leuke dingen in het vak van bestuurder, maar er zitten ook nadelige kanten aan", aldus de wethouder die vier jaar geleden aantrad. "Ik merk dat het me meer moeite kost dan ik had gedacht om bepaalde beleidsstukken erdoor te krijgen. Je bent vooral bezig met het zoeken en vinden van compromissen. Ik ben nogal van de grote lijnen en vergezichten en het realiseren daarvan gaat me misschien beter af als fractievoorzitter."
Pos heeft gemerkt dat hij in verschillende onderwerpen gas terug heeft moeten nemen de afgelopen vier jaar. Hij noemt de circulaire economie, het ‘grondstoffenverhaal’ en het bereiken van zoveel mogelijk inwonersparticipatie. Nu wil hij dus graag weer raadslid worden, een functie die hij voor zijn wethouderschap ook vele jaren heeft bekleed in de Gelderse gemeente. "Als raadslid kun je veel meer vanuit je visie praten. Ik wil graag weer een rol spelen als hoeder van de democratie. En de contacten met inwoners blijven overeind."
Dat hij stopt als wethouder – een bijna fulltime functie voor hem – betekent ook dat Pos weer op zoek moet naar ander werk. "Hiervoor was ik consultant, organisatieadviseur. Ik zal om me heen kijken wat ik nu kan gaan doen. Misschien iets op het gebied van circulaire economie."
Pos heeft als wethouder de volgende zaken in zijn portefeuille: Communicatie, Onderwijs, Jeugd, Kunst en cultuur, Circulaire economie (afval & grondstoffen), WMO en decentralisaties. Ook is hij dorpswethouder van Velp, Dieren en Spankeren. GroenLinks zit in Rheden in de coalitie met D66, CDA, VVD en de ChristenUnie. De partij heeft twee zetels in de raad. Mocht de partij inderdaad weer in het college komen na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart dan staat er al een opvolger klaar, aldus Pos. "Een naam kan ik nog niet noemen in dit stadium."
 

VeluwezOOOm got Talent

DE STEEG – Het project VeluwezOOOm got Talent, een samenwerking tussen Ondernemers, Onderwijs en Overheid (vandaar de drie O’s), is vorige week officieel gestart met een bijeenkomst in het gemeentehuis in De Steeg. Studenten worden hierbij door ondernemers ondersteund in de ontwikkeling van hun eigen project voor een goed doel of onderneming.

Aan VeluwezOOOm got Talent doen zestien studenten mee van de zes scholen in de gemeente Rheden. Dit zijn jongens en meiden die extra gemotiveerd zijn en met succes hebben gesolliciteerd naar een plek in deze ‘topklas’. In zestien bijeenkomsten werken zij aan hun project, daarbij geholpen door de deelnemende onderwijs-partijen, de gemeente Rheden en lokale ondernemers. Op dinsdag 19 juni vindt de eindbijeenkomst plaats onder de noemer Dragon’s Den. Dan presenteren alle studenten hun project in twee minuten aan een jury. Degene met de mooiste plannen wordt beloond met een prijs.
Ruud Peters, directeur van het deelnemende Astrum College: “Dit is uniek, zes scholen die samenwerken aan een project. Op het Astrum College zijn we een groot voorstander van het promoten van ondernemerschap. Ik ben nieuwsgierig wat de studenten tijdens dit traject voor elkaar krijgen. Ik geloof sterk in het leren van elkaar.”

VeluwezOOOm got Talent is één van de projecten van samenwerkingsverband Triple Helix in de gemeente Rheden. Hierbij werken overheid, de gemeente Rheden, ondernemers en onderwijsinstellingen samen en zetten in op een brede samenwerking tussen deze partijen. Er zijn al diverse gezamenlijke projecten van start gegaan. De samenwerking kenmerkt zich door laagdrempeligheid en de concreetheid van projecten. Het komende jaar zal in het teken staan van een verdere uitbouw van de lokale Triple Helix.
"Met deze samenwerking zoeken we verbinding met elkaar", legt wethouder Ronald Haverkamp uit. "Hier liggen veel kansen waarmee we elkaar kunnen versterken. Studenten kunnen veel opsteken van ondernemers, die op hun beurt kunnen leren van studenten."
De studenten worden in hun werk en studie begeleid door ondernemers, die hun expertise graag delen. Erwin Coolen is één van hen: “Ik ben enorm trots op de ondernemers uit onze gemeente, die hun ervaringen met de studenten gaan delen. Dit gaat zeker leiden tot nieuw ondernemerschap, wat weer ten goede komt aan alle inwoners van de gemeente!”

Foto: De startbijeenkomst van VeluwezOOOm got Talent, waarbij jongeren onder deskundige leiding van ondernemers, onderwijs en gemeente aan een praktisch project werken
 

Sportdebat gemeente Rheden

DE STEEG – In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart wordt voor alle inwoners van de gemeente Rheden een sportdebat gehouden op 26 februari om 19.30 uur op het gemeentehuis in De Steeg. De initiatiefnemers, Joop Bongers, Roel Roelfzema, Rembert Groenman, Tjienta van Pelt en Juul van Rijn en sportbedrijf Rheden, willen hiermee bereiken dat de lokale politiek een bredere kijk krijgt op sport in de gemeente.

 

In een Lagerhuisopstelling zal aan de hand van vijf stellingen gedebatteerd worden door deskundigen, politieke partijen en het publiek. Sport (bewegen, recreatie en sport) vervult een belangrijke rol in de samenleving. Het is niet alleen heel leuk om te doen of naar te kijken, maar het gaat veel verder. Sport is ook van groot maatschappelijk belang voor de gezondheid en vitaliteit van mensen (preventie), sociale interactie en integratie, het onderwijs en de verbinding met de natuur.

Sport raakt alle mensen. Een goed en breed gemeentelijk sportbeleid is derhalve relevant. Zo kent de provincie Gelderland een Sportakkoord, gaat de rijksoverheid een Sportakkoord opstellen en wellicht zou dit ook iets voor de gemeente Rheden kunnen zijn.

 

De vijf stellingen tijdens het debat gaan over sport en zorg, sport en de buitenruimte, sport en onderwijs, sport en vitale verenigingen en sport en evenementen. Per thema is er een korte inleiding en een stelling over het thema. De organisatie heeft sportverenigingen in de breedste zin uitgenodigd. Daarnaast zijn organisaties uitgenodigd uit het bedrijfsleven, gezondheid-, onderwijs- en natuursector. Iedereen is welkom. Wie mee wil praten, kan zich aanmelden via www.geldersesportfederatie.nl.

SP Rheden start meldpunt kwijtschelding

GEM. RHEDEN – De afgelopen weken hebben veel inwoners met een bijstandsuitkering een brief ontvangen van de gemeente Rheden. Het saldo op de bankrekening zou te hoog zijn en daardoor zou er geen recht bestaan op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

De Rhedense SP heeft hier eerder signalen over ontvangen en ook al eerder vragen over gesteld aan het college van B&W. Het college antwoordde toen op die vragen: “Bij de beoordeling van kwijtschelding wordt uitgegaan van het inkomen en het vermogen op het moment van de aanvraag. Als het saldo op de bankrekeningen tezamen meer is dan de vrijstelling wordt het verzoek afgewezen. Bij de hoogte van de vrijstelling wordt rekening gehouden met het inkomen en de vaste lasten.”

De SP ontvangt echter nog steeds signalen dat er helemaal geen rekening wordt gehouden met de vaste lasten die nog afgeschreven moeten worden. Zo kan het dus gebeuren dat bij een inwoner op een bepaald moment net de uitkering en zorgtoeslag zijn bijgeschreven, maar de vaste lasten er nog af moeten. Als een peildatum voor kwijtschelding op zo’n ongunstig moment valt, kan het dus gebeuren dat de inwoner ineens geen recht meer heeft op kwijtschelding. Een week later kan het beeld, na afschrijving van de vaste lasten, compleet anders zijn.

“Wij krijgen veel bezorgde inwoners aan de telefoon naar aanleiding van de brief van de gemeente. Inwoners die al moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen en zich afvragen waarom en hoe ze nu ineens die belastingen moeten betalen. De regeling kwijtschelding is er juist voor inwoners met een zeer laag inkomen, zoals een bijstandsuitkering. Dat deze groep inwoners nu zo’n brief ontvangen is schandelijk, er ontstaat veel onrust. Er zijn blijkbaar zoveel bezorgde telefoontjes naar het gemeentehuis gepleegd dat de voicemail van de gemeente daar zelfs op aangepast werd. We hebben nog geen reactie gezien van de betrokken wethouder óf en op welke manier hij dit gaat aanpakken. Dit is toch geen ruimhartig minimabeleid?” Aldus Tamara Koppelaar, afdelingsvoorzitter SP Rheden.

Wie ook een brief heeft ontvangen met daarin de mededeling geen recht meer te hebben op kwijtschelding , kan dit melden bij de SP via e-mail rheden@sp.nl.

.
 

Veel mensen in de bijstand in gemeente Rheden

GEM. RHEDEN – Uit onderzoek van Nautus is gebleken dat er in de gemeente Rheden relatief veel mensen van een bijstandsuitkering leven, zeker in vergelijking met andere, van ongeveer dezelfde grote, gemeenten. Wat opvalt is dat het aantal banen in Rheden per hoofd van de beroepsbevolking aanzienlijk lager ligt dan in de rest van Nederland. Het gevolg daarvan is dat de gemeente Rheden voor banen voor haar bijstandspopulatie afhankelijk is van de (arbeidsmarkt)regio. De kans is hierdoor klein dat ze in de eigen gemeente aan het werk kunnen. Het aantal mensen dat op zoek is naar werk en staat ingeschreven bij het UWV is in 2016 en 2017 aan het afnemen, maar het aantal bijstandsgerechtigden neemt juist toe. Ook al profileert Rheden zich als sociale gemeente, het lukt maar niet het aantal bijstandsuitkeringen omlaag te krijgen. Naast het activeren van mensen naar werk zet de gemeente ook in op handhaving om fraude te voorkomen. Maar dat is dus niet genoeg. Het is de taak aan de nieuwe gemeenteraad om ook te kijken naar economisch beleid, woonbeleid en onderwijsbeleid. Dit kan namelijk allemaal invloed hebben op het aantal bijstandsgerechtigden.
 

Gemeente Rheden introduceert Kindpakket

De STEEG – Omdat de gemeente Rheden vindt dat elk kind mee moet kunnen doen aan leuke en belangrijke dingen zoals sporten, op schoolreisje gaan, muziekles krijgen, hun verjaardag vieren of de noodzakelijke schriften en gymkleding voor school krijgen voert de gemeente het Kindpakket in.

 

Ook als ouders geen of weinig geld hebben voor deze leuke en belangrijke dingen, moeten kinderen toch mee kunnen doen. De gemeenteraad heeft 30.000 euro beschikbaar gesteld voor een campagne om het bereik van deze doelgroep te vergroten. Tijdens de startbijeenkomst, vorige week woensdag werd duidelijk hoe versnipperd de voorzieningen nu zijn.

 

Met het Kindpakket worden kinderen tot achttien jaar uit gezinnen met een laag inkomen (tot 120 procent van het minimum inkomen) ondersteund, zodat zij mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Onder het Kindpakket vallen alle regelingen waar deze kinderen gebruik van kunnen maken zoals bijvoorbeeld de Gelrepas en bijdragen uit het jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds. De gemeente werkt samen met Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en de Voedselbank.

 

In 2017 leefden er in Rheden ruim 1000 kinderen onder de armoedegrens. Wethouder Ronald Haverkamp: "Daarnaast zijn er waarschijnlijk ook nog kinderen die in verborgen armoede leven. Zij wonen misschien wel in een mooi groot huis, maar zijn er zoveel schulden dat ook deze ouders geen geld hebben voor bijvoorbeeld een computer, tegenwoordig noodzakelijk om mee te kunnen doen op school." Ook deze groep moet bereikt worden. Haverkamp: "Het doel is dat wij willen dat iedereen mee kan doen." Meer informatie is te vinden op www.rheden.nl/kindpakket.

Rheden: Stook geen hout of stook bewust

DE STEEG – De gemeente Rheden wil inwoners bewuster maken van de effecten van houtrook en tegelijkertijd informeren over mogelijkheden om de nadelen van stoken te beperken. Het stoken van hout levert vaak overlast op voor buren.

 

Dat is niet alleen geur en (dikke) rook, maar kunnen ook gezondheidsklachten zijn. Door het stoken van hout komt er namelijk fijnstof vrij. Fijnstof is een verzamelnaam voor allerlei schadelijke deeltjes in de lucht, die zo klein zijn dat ze ingeademd kunnen worden. Naast het verkeer en de industrie is houtrook één van de grote bronnen van fijnstof in de lucht. Om een idee te geven: twee uur hout stoken produceert evenveel fijnstof als een auto die van Amsterdam naar Milaan rijdt.

 

Bewoners van huizen waar regelmatig wordt gestookt merken de gevolgen voor hun gezondheid. Ook als zij hun woning goed ventileren, blijven schadelijke stoffen in hun woning hangen. In huizen waar de open haard of houtkachel vaak aan is, zijn kinderen eerder verkouden en hebben zij vaker last van astma, bronchitis en longontsteking. Om de nadelige effecten van houtrook te beperken, is stoppen met het stoken van hout natuurlijk het allerbeste. Maar veel mensen is het vuurtje vanzelfsprekend en gezellig. Bij overlast is het daarom belangrijk om het gesprek met elkaar aan te gaan. Uit onderzoek van andere gemeenten en GGD’en blijkt dat veel mensen die hout stoken niet altijd op de hoogte zijn van mogelijke maatregelen, of zich niet bewust zijn van overlast bij omwonenden. Op www.rheden.nl/houtrook is informatie te vinden over alternatieven en keuzes die er te maken zijn.