Home / Brummen (page 4)

Brummen

Vrijwilligers gezocht voor dierenpark ‘t Goor

BRUMMEN – Dierenpark ’t Goor in Brummen is naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het gaat daarbij om dierenliefhebbers die het dagelijks voeren en onderhouden van de dieren op zich willen nemen. Maar ook om personen met organisatorische kwaliteiten, die door hun inbreng in het bestuur het dierenparkje voor Brummen kunnen behouden. De zoektocht is nodig omdat vanwege gezondheidsredenen de huidige beheerder Zwieb Prins, noodgedwongen een stap terug moet doen.

Een aantal organisaties heeft de handen in elkaar geslagen voor het behoud van het mooie en centraal in het dorp gelegen dierenparkje. Naast enkele betrokken inwoners zijn dat de Dorpsraad Brummen, Stichting Welzijn Brummen, Kinderboerderij Kiboe Eerbeek en de gemeente Brummen. De leden van Stichting Vrienden van park ’t Goor zijn ook betrokken, maar hebben aangegeven het beheer van de dierenweide niet over te willen nemen. Vandaar dat deze tijdelijke werkgroep zich richt op een doorstart voor de dierenweide en het helpen om een nieuwe organisatie op te richten.

De dierenweide in park ’t Goor is de afgelopen 24 jaar onderhouden door de familie Prins. Deze familie heeft zich dagelijks bekommerd om het leven en welzijn van de aanwezige dieren en deed dat veel passie en inzet gedaan. In al die jaren is er veel tijd in de weide gestoken, met als resultaat dat de weide niet meer weg te denken is uit Brummen. Gezien de gezondheidstoestand van Zwieb Prins moet hij echter een stap terug doen. Hij is genoodzaakt het beheer van de dierenweide neer te leggen. Er zijn (nog) geen opvolgers voor de familie Prins gevonden. De dierenweide is een begrip in Brummen en het zou jammer zijn als door het wegvallen van de huidige beheerder de dierenweide zou ophouden te bestaan.

Omdat de dagelijkse zorg voor de dieren de nodige tijd in beslag neemt, is de werkgroep op zoek naar een groep mensen die samen het beheer van de dierenweide op zich willen nemen. De werkgroep zoekt daarbij zowel mensen die de dieren willen verzorgen als mensen die meer op de achtergrond de organisatie op zich nemen en er voor zorgen dat de dierenweide ook in de toekomst blijft bestaan en een centrale plek in het dorp blijft behouden. .

Voor aanmelden of het stellen van vragen kun men terecht bij Bianca Wengelaar. Dit kan via biancawengelaar@gmail.com.
 

Brummen wil van Delta naar eigen leer-werkbedrijf

BRUMMEN – Eén regisseur, één plan, één loket. Zo wil de gemeente Brummen haar zorg regelen en dat is één van de redenen dat het college heeft besloten niet langer deel te nemen in werkvoorziening Delta. Een eigen leer-werkbedrijf moet het alternatief worden.

 

Delta is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Brummen, Bronckhorst, Lochem, Voorst en Zutphen, waar werknemers uit de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) een arbeidsplaats vinden. Brummen wil er uit stappen, simpelweg omdat binnen de gemeente andere ideeën zijn ontstaan over de invulling van de Wsw.

Wethouder Jolanda Pierik: "We willen alle zorgvragen onder één dak brengen, dus ook de Wsw. Mensen in de Wsw maken ook vaak gebruik van andere regelingen, die dan via dezelfde consulent van Team voor Elkaar kunnen worden aangevraagd. Zo hoeven zij maar één keer hun verhaal te doen."

Daarnaast is het de bedoeling dat Wsw-werknemers zo veel mogelijk in Brummen zelf een werkplekje krijgen. Mensen die nu via Delta zijn gedetacheerd, behouden hun huidige werkplek. Op termijn zullen ze alleen een andere consulent krijgen, verder verandert er niets.

Daarbij ziet de gemeente de mogelijkheid om de uitvoering van de Wsw te combineren met het organiseren van werkplekken voor mensen die onder de participatiewet vallen en mensen die arbeidsmatige dagbesteding nodig hebben. In Brummen tellen deze drie groepen een kleine vijfhonderd mensen.

Een leer-werkcentrum zou daarvoor ideaal zijn. Pierik: "Een plek waar werk wordt geboden aan mensen voor wie geen externe werkplek kan worden gevonden, maar ook sollicitatietraining en arbeidsbegeleiding."

De gemeenteraad moet wel eerst akkoord gaan met dit idee. Met name het prijskaartje dat hangt aan het vertrek uit Delta, 430.000 euro, kan nog wel een discussiepunt worden.

Samenwerking WAC en gemeente Brummen

BRUMMEN – Inwoners van de gemeente Brummen kunnen bij bouwplannen kosteloos advies krijgen over onder andere toegankelijkheid en aanpasbaarheid van hun woning. Dit advies wordt verstrekt door de Stichting Woon Advies Commissie (WAC), die hierover nu afspraken heeft gemaakt met de gemeente Brummen. De commissie gaat nu ook de gemeente advies geven bij plannen voor nieuwbouw. Voorzitter John van Dijk van de WAC en wethouder Eef van Ooijen zetten vrijdag hun handtekening onder een convenant waarin de samenwerking wordt omschreven.

 

De WAC bestaat uit deskundige vrijwilligers, die meekijken met ontwikkelaars en architecten bij de uitwerking van nieuwbouw- en renovatieplannen. Dit doen zij voor particulieren, maar er liggen ook afspraken met woningstichting Veluwonen en nu dus ook met de gemeente Brummen. De WAC kijkt hierbij vanuit de visie van de (toekomstige) gebruiker of bewoner van het gebouw. Er wordt gekeken naar toegankelijkheid en veiligheid, maar ook naar duurzaamheid, energiebesparing en gebruiksgemak. Zowel inwoners als gemeente kunnen kosteloos advies krijgen als zij een woning ontwerpen of willen verbouwen, bijvoorbeeld om deze levensloopbestendig te maken.

 

www.wacoostveluwe.nl

Gemeenteraad neemt donderdag besluit over Eerbeek

BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen neemt donderdag 22 februari een besluit over de plannen voor Eerbeek. Het nieuwe bestemmingsplan wordt besproken, inclusief het PlanMER en het ontwerpbesluit hogere waarden geluid. Ook de grondexploitaties die horen bij het programma Ruimte voor Eerbeek komen aan bod.

 

Er waren maar liefst drie forumbijeenkomsten voor nodig om iedereen die een woordje wilde doen, daar de gelegenheid toe te geven. De gemeente is blij met de voorstellen, met name voor het nieuwe bestemmingsplan, dat Eerbeek ‘van het slot’ haalt. Echter is er veel weerstand onder bewoners. Er zijn 112 zienswijzen ingediend op het ontwerp, met daarin onder ander bezwaren op het gebied van overlast door geur en geluid, maar ook transport en de indeling van de winkelgebieden in het dorp.

Tijdens de raadsvergadering is inspreken niet meer mogelijk, dan is het woord aan de raadsleden. Zij gaan het eerst hebben over het bestemmingsplan, dat grote delen van Eerbeek beslaat. Onderdeel hiervan is de PlanMER (milieueffectrapportage) en het collegebesluit om hogere grenswaarden van het geluid (industrielawaai) vast te stellen. Naast de forumbijeenkomsten, waarin inwoners hun woordje konden doen, heeft de gemeenteraad het college over dit onderwerp bevraagd om zoveel mogelijk informatie te verzamelen.

Het tweede raadsvoorstel is de vaststelling van grondexploitaties voor het programma Ruimte voor Eerbeek, waar het Burgers- en Kerstenterrein onder vallen. Dit is een begroting die wordt opgesteld om grondkosten en grondopbrengsten van het nieuwe bestemmingsplan in beeld te brengen. Omdat de bijlagen financiële gegevens bevatten die niet openbaar zijn, is het mogelijk dat een deel van de vergadering besloten is. De avond is verder openbaar en begint om 19.00 uur.

Sponsor voor Bruvoc-meisjes

BRUMMEN – Het volleybalteam Bruvoc meisjes C2 heeft na de winterstop een nieuwe sponsor voor de wedstrijdkleding gekregen en ook een sponsor die zorgde voor trainingsjacks. Op dinsdagavond 6 februari werd de kleding feestelijk overgedragen aan het team.

 

De sponsor is Maalderink & Smits, een bekend begrip in Brummen en omstreken. Het bouw- en timmerbedrijf heeft jarenlang het eerste herenteam van Bruvoc gesponsord en heeft nu de overstap gemaakt naar de jeugd. De club is blij met de shirtsponsor voor dit meisjesteam ‘met veel talent voor de toekomst’. Via Janine Weitering waren er ook mooie trainingsjacks, gesponsord door Kinderopvang het Kuikentje uit Arnhem.

Na dit alles moest er ook nog een volleybalwedstrijd gespeeld worden. Onder toezicht van een volle tribune en coach Karlijn Bosch werd de wedstrijd tegen Klarenbeek overtuigend met 3-1 gewonnen. Bruvoc heeft ruim tweehonderd leden.

 

www.bruvoc.nl

Vereniging Jasmijn opgericht

BRUMMEN – Vereniging Jasmijn Brummen is onlangs opgericht en op 4 februari vond de eerste algemene ledenvergadering plaats. De Vereniging Jasmijn heeft als belangrijke doelstelling Nederlanders en nieuwkomers met een niet-Nederlandse achtergrond met elkaar in contact te brengen.

 

"Ik merk dat veel vluchtelingen die de laatste jaren in de gemeente Brummen zijn komen wonen het best wel moeilijk vinden om contact te maken met hun buren," aldus Walat Bashar, secretaris van de vereniging. De voorzitter, de heer Sam Alqalqeely, opende op energieke wijze de bijeenkomst en gaf een overzicht van de werkzaamheden van het bestuur.

 

De penningmeester, de heer Masar Alshorbaji, gaf een duidelijk overzicht van de inkomsten en uitgaven en Bashar gaf een mooi overzicht van de vele mensen en groeperingen waarmee inmiddels contacten zijn opgebouwd. Binnenkort volgt het tweede gesprek met de wethouder van cultuur om te bespreken wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Ook volgt binnenkort een gesprek met de Culturele Stichting.

 

Als gasten mocht de Vereniging Jasmijn Brummen ook de voorzitter van de voetbalvereniging Brummen, de voorzitter van Onze Droom en een teamleider van Vluchtelingenwerk Zutphen verwelkomen.

 

Ook was er een aantal politiek geïnteresseerden. Ook deze mensen hebben allen kort het publiek toegesproken en ze hebben duidelijk gemaakt dat ze, waar nodig, de Vereniging Jasmijn in de verdere toekomst graag van dienst willen zijn.

 

Een drietal festiviteiten werd door de leden gepresenteerd. De viering van Moederdag, het Suikerfeest en een wandeling staan de komende maanden op het programma. Na de pauze werd er prachtige Syrische muziek gespeeld (foto) waarbij het volksdansen natuurlijk niet kon ontbreken. Aan het einde werd iedereen met hart en ziel door het bestuur bedankt voor de komst.

Gelders kegelkampioen

BRUMMEN – Harry Wesselink van kegelclub Entre Nous uit Brummen is kampioen van Gelderland geworden op met kegelen in de C-klasse. Aan dit kampioenschap, georganiseerd door de Oost Gelderse Kegelbond, deden zeventig kegelaars uit alle regio’s van Gelderland mee. Dat de banen in het kegelhuis van Lochem Wesselink goed gezind waren, is wel te zien aan het gemiddelde dat hij gooide, namelijk een 7,80. Tijdens de clubavond van Entre Nous is de kampioen door de leden in het zonnetje gezet. Ook de andere kegelaars uit Brummen deden het goed op dit toernooi: Henk Voskamp van KNAL werd tweede in de C-klasse, Ria Veeneman van RBK derde in de C-klasse. Wim Offenberg van HPTU werd derde in de B-klasse en Tineke Woertman van (KNAL) derde in de B-klasse.

Foto: Luuk Ebeltjes

Sportkompas van start

BRUMMEN – Met de onthulling van het logo en het plaatsen van de laatste handtekeningen, is donderdag 1 februari de Stichting Sportkompas officieel van start gegaan. Deze overkoepelende sportorganisatie is verantwoordelijk voor het beheer van de binnensportaccommodaties in de gemeente Brummen en uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid.

 

De Stichting Sportkompas wordt gerund door een vrijwilligersbestuur, dat voorheen ook Rhienderoord in Brummen bestierde. Deze bredere koepel blijft verantwoordelijkheid houden over het zwembad en de sporthal. Daar komt nu dus beheer van sporthal De Bhoele in Eerbeek bij, evenals de nieuw te bouwen gymzaal bij het scholencluster aan de Lorentzstraat. Alle medewerkers van Rhienderoord gaan over naar Sportkompas, evenals de sportfunctionarissen die voorheen in dienst waren van SWB. Zij gaan invulling geven aan het sportbeleid van de gemeente Brummen.

Willem Elshof, vice-voorzitter van de Stichting Sportkompas, heeft zijn doelen duidelijk voor ogen: "We willen heel graag sport, beweging en gezondheid stimuleren in alle kernen. Dat doen we onder andere door voorlichting over een gezond gewicht, roken en alcohol, maar ook door bijvoorbeeld verenigingen met elkaar en met ons te verbinden en te proberen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of vluchtelingen bij de samenleving te betrekken. Dit doen wij nu al met bijvoorbeeld combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches en JOGG-regisseur."

 

Donderdag werden de laatste handtekeningen gezet, waarmee de huurovereenkomst van De Bhoele een feit werd. Dit werd gedaan door sportwethouder Luuk Tuiten, vice-voorzitter Willem Elshof en penningmeester Mark Donatz van Sportkompas. De gemeente blijft eigenaar van De Bhoele en Rhienderoord en blijft daarmee verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Kleiner onderhoud komt op het bordje van Sportkompas. Elshof: "We hebben De Bhoele aan een grondige inspectie onderworpen en flink wat onderhoud gepleegd. De hele buitenkant wordt geschilderd, de ventilatie is aangepakt en er zijn heel veel kleine dingetjes gemaakt, zoals kapotte lampen en gebroken tegels."

Ook de horeca-exploitatie van De Bhoele komt in handen van Sportkompas. De huidige exploitant, de firma Tappel, blijft nog een half jaar, tot het begin van het nieuwe sportseizoen in het najaar. Luuk Tuiten: "De kou is uit de lucht, de familie Tappel heeft uiteindelijk zelf besloten te vertrekken." Elshof verzekert dat de horecafunctie behouden blijft in De Bhoele: "We zullen zeker die derde helft niet laten verdwijnen."

Foto: Linda Peppelman

 

stichtingsportkompas.nl

Veiling voor campagnekas GroenLinks Brummen

BRUMMEN – De initiatiefgroep GroenLinks Brummen houdt een veiling met als doel geld op te halen om de campagnekas te spekken. De partij doet dit jaar voor het eerst in de gemeente Brummen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de veiling kan iedereen kennismaken met de zes eerste kandidaten op de lijst van GroenLinks in Brummen.

 

De veiling wordt gehouden op zondag 11 februari, vanaf 16.00 uur in de grote zaal van Tolzicht in Brummen. Veilingmeester is Rosanne van Herksen, haar assistenten zijn Dick Steenhuizen en Otto Koedijk. Belangstellenden kunnen bieden op zeer diverse kavels, variërend van een gesigneerde poster van Jesse Klaver tot een schilderij door lijsttrekker Hennie Beelen. Frans Bruning biedt een hockeycollege aan, maar het is ook mogelijk te bieden op een musicalworkshop, Arabische les, een groentepakket van de Meander, een workshop creatief schrijven, yoga of bloemschikken. Henk Jan de Looff en Norbert Lucassen bieden diverse excursies in de natuur aan. In totaal zijn er 29 mooie voorwerpen en leuke activiteiten waarop geboden kan worden.

 

Bieden gaat volgens het systeem van opbod. Vooraf kan ook per mail worden geboden via ottokoedijk@hetnet.nl onder vermelding van het kavelnummer en bod. Dit bedrag wordt dan de bodemprijs op 11 februari. Het eindbod kan door de bieder worden gestort.

Bart Elbers treedt toe tot de Staten van Gelderland

ARNHEM – Vandaag treedt Bart Elbers, voormalig raadslid en wethouder van onze gemeente Brummen, toe tot de Provinciale Staten van Gelderland. Hij zal daar tot de verkiezingen van maart 2019 de portefeuille Ruimtelijke Ordening voor zijn rekening nemen.
"We zijn blij dat we vanuit onze gemeente weer een vertegenwoordiger in Gelderland hebben. Zo kunnen we meer aandacht van de provincie krijgen voor onze lokale vraagstukken, zoals de ontwikkeling van het centrum van Eerbeek en de papierindustrie. Ook een verlaging van de maximum snelheid op de N348 om Brummen om de geluidsoverlast te verminderen staat al jaren op ons verlanglijstje en we hopen dat Bart daar in Arnhem een lans voor ons gaat breken", aldus huidig fractievoorzitter Gerda Jolink.