Home / Brummen (page 10)

Brummen

Steun voor jeugd HV Brummen

BRUMMEN – Het F-jeugdteam van HV Brummen heeft onlangs een sponsor gekregen. De jonkies van de handbalclub uit Brummen zijn daar vanzelfsprekend verguld mee en ze gingen trots met nu nieuwe outfit op de foto.
 

Rots Maatwerk naar De Hazenberg

BRUMMEN – Ondernemer Hugo Rots uit Brummen heeft een een kavel gekocht op bedrijventerrein De Hazenberg in Brummen. Wethouder Luuk Tuiten en bedrijfscontactfunctionaris Robert Grob feliciteerden hem met de aankoop en heetten hem van harte welkom op het jongste bedrijventerrein van Brummen.

Rots Maatwerk is gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Saturnusweg in Brummen. Het bedrijf realiseert maatwerkprojecten van natuursteen, staal, hout en glas in de openbare ruimte. Zoals de waterelementen op het ‘Stuijvenburchplein’ in Eerbeek. Maar Rots Maatwerk is over de hele wereld actief, van Dubai tot Rusland. Om verder te kunnen groeien, zocht het bedrijf een nieuwe, eigen locatie. Bedrijventerrein De Hazenberg sluit perfect aan bij de wensen van de ondernemer.
Wethouder Luuk Tuiten is blij dat Rots Maatwerk ervoor kiest om in de gemeente Brummen verder te groeien. “Rots Maatwerk is een mooi bedrijf, dat bijzondere projecten realiseert in heel Nederland en ver daar buiten. Met hun innovatieve en duurzame werkwijze hebben ze alle potentie om verder te groeien. Ik ben er trots op dat ze dit doen vanuit Brummen.” Bedrijfscontactfunctionaris Robert Grob vult aan: “Een bedrijf dat werkt aan een mooie buitenruimte, hoort natuurlijk op een mooie locatie! De Hazenberg heeft een prachtig groen karakter. Kijk maar naar de beeldbepalende hagen om het terrein. Er is nog volop ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid, bijvoorbeeld in de logistieke of dienstverlenende sector.”
 

Brummen wil Wsw vanaf 2019 zelf uitvoeren

BRUMMEN – Als het aan het college van B en W van Brummen ligt, voert de gemeente vanaf 2019 de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) weer zelf uit. “Door dit te doen kunnen we beter ondersteuning op maat bieden en verschillende soorten zorg beter op elkaar afstemmen,“ laat wethouder Jolanda Pierik weten. Brummen neemt dan afscheid van Delta.

Pierik: “Hierdoor krijgen onze inwoners die onder de werking van deze wet vallen, betere ondersteuning en hoeven ze minder vaak hetzelfde verhaal te vertellen op verschillende plekken.” Wanneer de gemeenteraad dit voorstel steunt, betekent dit dat de gemeente Brummen per 1 januari 2019 uit de gemeenschappelijke regeling Delta zal treden.

Lokale uitvoering van deze taak is voor wethouder Pierik een logisch gevolg van de keuzes die de gemeente Brummen in de afgelopen jaren in het sociale domein heeft gemaakt. “We hebben een integraal werkend sociaal wijkteam dat de vraag van inwoners centraal stelt. Het verkokerde zorgstelsel en de verschillende wetten en regels mogen geen belemmering zijn. Per gezin of huishouden maken we één plan en is er één regisseur. We kijken naar wat iemand wel kan, wat iemand kan leren, wat de omgeving kan doen en wat er allemaal aan algemene voorzieningen zijn waar inwoners gebruik van kunnen maken.” De ondersteuning door het sociaal wijkteam gebeurt dus op gezinsniveau en allerlei zaken worden in samenhang bekeken en aangepakt. Pierik: “Veel inwoners die onder de Wet sociale werkvoorziening vallen hebben te maken met meerdere zorg- en ondersteuningsvragen. De sociale problemen bij deze groep inwoners zijn vaak complex en raken meerdere leefgebieden. Daardoor moet men nu op meerdere plekken hun zorg- en ondersteuningsvraag stellen en meerdere keren op gesprek”. Ook ervaart deze kwetsbare groep inwoners te weinig samenwerking tussen de betrokken uitvoerders.

Wethouder Pierik benadrukt dat organisaties die nu verantwoordelijk zijn voor de uitvoering goede kwaliteit ondersteuning en begeleiding bieden. Het college wil deze kwaliteit via overname van personeel behouden en via mogelijke inkoop van dienstverlening bij Delta gaan onderzoeken. “We willen de uitvoering van de Wsw weer lokaal in onze gemeente oppakken. Hiervoor hebben we een plan opgesteld voor zowel de uitvoering van de Wsw, de participatiewet en arbeidsmatige dagbesteding.” Het plan richt zich volledig op het aan het werk krijgen en houden van inwoners.
Een voorbeeld van zo’n voorziening die nodig is, is een leerwerkcentrum. “Met dit lokale leerwerkcentrum worden inwoners met een Participatiewet-uitkering begeleid bij het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en kunnen zij werkervaring opdoen. Waar nodig worden zij aangestuurd door gespecialiseerde begeleiders. Het leerwerk-centrum leert inwoners belangrijke arbeidsvaardigheden, geeft begeleiding bij sollicitaties, verzorgt jobcoaching en biedt waar nodig beschutte werkplekken,” licht wethouder Pierik toe.

Op dit moment voert de gemeenschappelijke regeling Delta de verschillende wetten voor de gemeenten Brummen, Zutphen, Lochem, Bronkhorst en Voorst uit. Dit betekent dat meerdere gemeenten ‘eigenaar’ zijn van deze organisatie. Wanneer de gemeenteraad instemt met het voorstel om te kiezen voor een lokale uitvoering, zal Brummen uit dit samenwerkingsverband treden.
 

Voedselbank voor huisdieren gemeente Brummen

BRUMMEN – Jeanet Westerink wil een voedselbank voor huisdieren opstarten in de gemeente Brummen. “Steeds meer mensen hebben het financieel zwaar. Mensen komen in de bijstand, hebben schulden. Sommige van deze mensen bezitten ook huisdieren. Vaak wordt gezegd: ‘doe eerst die dieren weg’. Maar ik vind dat huisdieren net je kinderen zijn en die doe je ook niet zomaar even weg”. De initiatiefneemster wil eerst graag inventariseren om hoeveel dieren en welke soorten het gaat in de gemeente Brummen. Mensen die nu al gebruik maken van de reguliere voedselbank kunnen in aanmerking komen voor deze dienst. De hulp zal maximaal voor twee huisdieren gelden. Aanvragen zullen altijd via een bewindvoerder of via Team voor Elkaar gaan. Om de voedselbank voor dieren op te starten, zijn sponsors nodig. Sponsors en mensen die hun huisdieren willen opgeven, kunnen dit kenbaar maken via e-mail.
dierenvoedselbankbrummen@gmail.com.
 

Mannen De Spreng op de tweede plek na overwinning met 12 – 9

BRUMMEN – Zaterdag speelde Heren 1 van de Spreng een belangrijke wedstrijd tegen Nunspeet. De eerste uitwedstrijd van het seizoen in en tegen Nunspeet werd nog verloren. Nu was het team voor het eerst dit seizoen compleet en waren de mannen gebrand op een mooie pot waterpolo en om de winst te pakken.

Het thuisbad Rhienderoord was goed gevuld met enthousiaste fans toen de wedstrijd om 17:00 van start ging.
De eerst periode begon de ploeg uit Nunspeet sterk en had de overhand. Dit resulteerde dan ook al in een vroege voorsprong. Gelukkig kwamen de heren van de Spreng gedurende de eerste periode wat beter in het spel. De eerste periode eindigde in een 2-2 gelijke stand.
De 2e periode vloog het spel op en neer en kwam Spreng op voorsprong door een aantal goede individuele acties. Eindstand periode 2 was dan ook 4-3 voor de Spreng.
In de 3e periode dacht De Spreng de wedstrijd in handen te krijgen door goed te beginnen en uit te lopen naar een 7-4 voorsprong. Echter door een kleine verslapping kwam Nunspeet toch weer terug in de wedstrijd en eindigde die periode in 7-6 voor de Spreng.
Begin 4e periode leek de Spreng het momentum te verliezen. Nunspeet maakte na 30 seconden gelijk op 7-7. De Spreng pakte kort daarna weer de voorsprong maar opnieuw kwam Nunspeet langszij. Het leek er even op dat de beide teams aanspraak konden maken op de overwinning. De ervaring en de geslepenheid van De Spreng gaf toch de doorslag. De voorsprong werd in het 2e deel van de periode netjes en zakelijke uitgebouwd naar een eindstand van 12-9.

Doelpunten: Fabian Hoogland 4; Emmo Elshof 3; Kevin Jansen 2; Roald van de Beld 1; Robin Kelder 1; Valentijn van Rooyen 1.
 

Blijverslening Brummen voor aanpassingen in huis

BRUMMEN – Zorgen dat ouderen makkelijker langer in hun woning kunnen blijven wonen. Dat is het doel van de Blijverslening, die de gemeente Brummen per 1 januari 2018 wil invoeren. Met de lening kunnen mensen hun woning aanpassen aan bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen, die ouderdom met zich meebrengt. Ze kunnen langer thuis blijven wonen. Vandaar die naam Blijverslening.

Eén van de belangrijkste pijlers uit de woonvisie ‘Wonen in de gemeente Brummen’ is het onderwerp ‘wonen, zorg en vergrijzing’. De gemeente Brummen vergrijst de komende jaren. Tot 2025 neemt het aantal ouderen boven de 55 jaar toe met bijna 3000, met een toename van 75-plussers met ongeveer 1200 personen. Volgens wethouder Eef van OoijenDit betekent dit dat de vraag naar geschikte woningen stijgt. Tegelijk veranderen de woonwensen van ouderen. Zij willen liever niet verhuizen of moeten langer zelfstandig blijven wonen door het zorgbeleid.

Van Ooijen: “Om mensen langer zelfstandig te kunnen laten wonen, zijn vaak aanpassingen nodig in de woning. Denk aan het verwijderen van drempels of het vervangen van een bad door een goed toegankelijke douche. Dit ‘levensloopbestendig’ maken van een woning kost geld. Met de Blijverslening bieden we inwoners een mogelijkheid om hun woning op een financieel gunstige manier aan te passen. Zo kunnen ze langer comfortabel en veilig blijven wonen in hun eigen woning. Ook als ze in de toekomst (meer) zorg nodig hebben. Hiermee komt de Blijverslening tegemoet aan een veranderende behoefte in de samenleving.”

In de verordening Blijverslening staan de voorwaarden voor een Blijverslening. Het college is bevoegd om de lening toe- of af te wijzen. Het geld voor de leningen wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Dit fonds is opgericht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, met als doel het verbeteren van de kwaliteit van woningen, woonomgeving en maatschappelijk vastgoed. De gemeente Brummen stelt voor de Blijverslening een bedrag ter beschikking in een revolverend fonds bij SVn. Omdat de geleende bedragen in de loop der jaren door aflossing weer terugkomen, houdt het fonds zichzelf in stand. Overigens moet de gemeenteraad nog haar goedkeuring aan het plan van het college verlenen.
 

Concert van Eendracht en HOB op hoog niveau

BRUMMEN – De orkesten van Eendracht Eerbeek en het Harmonie Orkest Brummen (HOB) hebben samen een concert gegeven. Het was in de Oude Kerk in Brummen een avond met muziek op zeer hoog niveau, waarbij beide orkesten een gevarieerd en uitdagend programma ten gehore hebben gebracht.

Het eerste deel van het programma werd verzorgd door Eendracht. Onder leiding van dirigent Jaap Musschenga werden de werken uitgevoerd, waarmee Eendracht op 25 november op concours gaat. Met een indrukwekkende uitvoering van de werken Migyur van Eric Swiggers en Mästare, alle söka dig van Rob Goorhuis liet Eendracht horen dat zij alles in hun mars hebben om op dit concours hoge ogen te gooien. Met een staande ovatie liet het publiek ook haar waardering blijken hiervoor.

Na de pauze was het de beurt aan HOB onder leiding van Römanö Mediati. HOB liet een gevarieerd programma horen. Met het openingswerk Choral Music en het daarop volgende Persis liet HOB horen welke kwaliteiten zij in huis hebben. Het rustige Sleep van Eric Whitacre zorgde voor mooie afwisseling in het programma. HOB sloot af met filmmuziek uit Crimson Tide en het swingende El Cumbachero. Beide toporkesten uit de gemeente Brummen kunnen terugkijken op een zeer geslaagd dubbelconcert, dat zeker voor herhaling vatbaar is!
 

Vierde Happy Day grandioos succes

BRUMMEN – Voor de vierde maal werd er bij Rhienderoord Zwem & Sport Plezier en sportcentrum Hippmann in Brummen de Happy Day gehouden. Een sportdag voor mensen met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking.
Juist ook voor deze groep mensen is het belangrijk in beweging te blijven. Naast de oefeningen van fysiotherapeute Tjal van de Berg, die werkzaam is bij Philadelphia, ging een aantal cliënten ook zelf sporten, bijvoorbeeld voetballen bij het G-team van Loenermark, zwemmen bij Rhienderoord of zwemvereniging De Spreng. Deze jaarlijkse sportdag is dan ook een hoogtepunt waarbij iedereen met veel enthousiasme heeft gestreden voor een echte eremedaille.
Om kwart over tien opende burgemeester Alex van Hedel de sportdag en kon er gesport worden op drie niveaus: laag, midden en hoog. Voor het lage niveau was er van alles te beleven; schommelen, een ballenbak en een paardrijd-simulator. Het middenniveau was druk met gooien, vangen, balanceren en een tovertafel. En voor het hoge niveau was er hockey, penaltyschieten, fitness en zumba waarbij de deelnemers zich helemaal konden uitleven.
 

Aanmelden voor Groot Brummens Dictee 2017

BRUMMEN – Het landelijke Groot Dictee der Nederlandse Taal is niet meer. Maar daar laten ze zich in Brummen niet door hinderen. Het is bijna tijd voor de achttiende editie van het Groot Brummens Dictee, dit jaar op vrijdag 10 november om 20.00 uur, in de Kruiskerk aan de Dr Gunningstraat 27 in Eerbeek.

Het wordt dit keer voorgelezen door een oude bekende, voormalig lid van de werkgroep Taalmarkt Ronald Heins. Hij was tot een paar jaar terug dominee van de Kruiskerk en preekt tegenwoordig in Zutphen. Vorig jaar schreef Sander Grootendorst een mooi maar moeilijk dictee. Dit jaar zal het dictee gaan over de Brummense canon. Zou het lastiger of gemakkelijker zijn dan vorig jaar?

De werkgroep Taalmarkt van de Culturele Stichting Brummen nodigt belangstellenden van harte uit om in de Kruiskerk de pen op te nemen. U kunt zich individueel of als team van drie personen inschrijven door een mail te sturen naar taalmarkt@brummencultuur.nl of u kunt zich telefonisch aanmelden bij Hannie Elfrink (06-47690575) of Marguerite Tuijn (06-25464982). Deelnemers moeten in de gemeente Brummen wonen of werken, of ze moeten sociaal sterk aan Brummen verbonden zijn, dit om "beroepsdicteeschrijvers" te weren. Ook is er grote behoefte aan juryleden, die willen helpen bij het nakijken van de dictees. Dus geef u (ook) daarvoor op!
Sponsors van het Groot Brummens Dictee zijn dit jaar Stichting De Geiten Pers, boekhandel Hendriks Eerbeek en de Pelikaan Eerbeek. Zij zorgen voor aantrekkelijke prijzen voor de winnaars van het dictee.
 

Verbeke betoverde in Brummen

BRUMMEN – Het was een muisstil publiek wat onlangs in de Brummense bibliotheek zat te luisteren naar Annelies Verbeke. De Vlaamse schrijver las onder andere een verhaal voor uit haar nieuwe bundel Halleluja. Zij verzorgde de eerste lezing in het nieuwe seizoen van De Boekensteun.

Verbeke lichtte eerst de achtergronden toe bij haar roman Dertig dagen (2015). Voor dit boek, dat in de afgelegen Vlaamse streek de Westhoek speelt, heeft ze op locatie meegelopen met de Médicins du Monde. Deze organisatie verleent daar medische zorg aan vluchtelingen in kampen. Daar maakte de schrijver mee hoe boeren uit de omgeving een kamp barricadeerden, zodat het voor artsen nauwelijks mogelijk was, toegang te krijgen. “Schokkend dat men je haat, omdat je helpt,” verzuchtte ze. In haar roman heeft ze deze impressies op indrukwekkende manier verwerkt.
Een pikant detail daarbij was dat de omgeving van Brummen haar erg deed denken aan diezelfde Westhoek, de streek waar, volgens Niña Weijers in haar recensie van Dertig dagen, het zelfmoordpercentage hoog is, de bebouwing een kakofonie [en] waar de inwoners stug en xenofobisch zijn.