Home / Brummen-Regiobode (page 4)

Brummen-Regiobode

Koop lokaal in Brummen via eigen website

BRUMMEN – In de huidige economische situatie hebben lokale ondernemers het niet makkelijk. Daarom doet de middenstand een oproep om vooral bij de winkels in eigen dorp te blijven kopen. De website www.kooplokaalbrummen.nl maakt dit ook mogelijk voor mensen die liever niet de winkels ingaan.

Kooplokaalbrummen.nl is een platform waar elke ondernemer in de gemeente zich gratis bij aan kan sluiten. In deze webwinkel kunnen zij hun producten presenteren en aangeven wat zij voor bijzondere diensten aanbieden in deze coronatijd, zoals thuisbezorgen van de aankopen of het aanbieden van bezorgmaaltijden. Klanten kunnen via de homepage eenvoudig een keuze maken voor de dienst of het product dat zij zoeken en zo rondkijken bij de verschillende deelnemende ondernemers.

Kooplokaalbrummen is gestart door Met Gezond Boerenverstand, met ondersteuning van BC Webdesign. Deze digitale specialisten hebben besloten om de bouw, het onderhoud en een persoonlijke helpdesk te sponsoren. De hosting van het platform wordt gesponsord door Exonet.
“Zowel bedrijven, horeca en winkeliers als de inwoners hebben baat bij een sterke lokale economie. Zo blijft de stad leefbaar en vitaal en blijft bovendien de werkgelegenheid op peil”, zeggen de initiatiefnemers. “We kunnen elkaar goed en eenvoudig helpen. Door precies hetzelfde uit te geven, maar op een net iets andere manier.”

Heemraad Dirk-Siert Schoonman vertrekt als bestuurder bij Vallei en Veluwe

BRUMMEN – Dirk-Siert Schoonman uit Brummen vertrekt als bestuurder bij waterschap Vallei en Veluwe. De akkerbouwer is kandidaat-dijkgraaf voor het Waterschaps Drents Overijsselse Delta. Als Schoonman wordt benoemd, stopt hij als lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur bij Vallei en Veluwe.

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin van Waterschap Vallei en Veluwe: “Allereerst is dit fantastisch nieuws voor Dirk-Siert Schoonman en voor onze collega’s van WDOD. Daarnaast betekent dit het vertrek van een zeer gewaardeerd lid van ons bestuur. Met veel plezier werkten we de afgelopen jaren samen. Dirk-Siert heeft zich ontwikkeld tot een bevlogen waterbestuurder op regionaal en landelijk niveau. We gaan hem missen bij ons waterschap. Persoonlijk verheug ik me erop dat we als dijkgraaf weer collega’s worden en onze goede samenwerking dus kunnen voortzetten.”

De benoeming van Dirk-Siert Schoonman als dijkgraaf bij WDOD is definitief na benoeming van de Kroon. De datum van zijn vertrek bij Waterschap Vallei en Veluwe en start bij WDOD is nog niet bekend. Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe is aan zet om te bepalen hoe het met deze situatie wil omgaan en hoe het de toekomstige samenstelling van het Dagelijks Bestuur wil gaan vormgeven.

Dirk-Siert Schoonman startte in 2015 aan zijn eerste periode als Algemeen bestuurslid en tevens als heemraad bij Waterschap Vallei en Veluwe. In 2019 kreeg hij de kans opnieuw deel uit te maken van het dagelijks bestuur met het landelijke gebied in zijn portefeuille.

Foto: Evert van de Worp

Wereldwinkel weer open

EERBEEK – Wereldwinkel Eerbeek is weer geopend. Er zijn voorzieningen aangebracht om klanten en vrijwilligers te behoeden voor het coronavirus. “Zes weken geleden hebben wij de Wereldwinkel tijdelijk gesloten om onze vrijwilligers en de klanten te beschermen voor het virus dat ons land en de gehele wereld treft. Nu wij redelijk gewend zijn aan de gedragsregels die ons helpen besmetting zo veel mogelijk te vermijden en die ook in onze winkel kunnen toepassen voelt het veilig aan om onze klanten weer van dienst te kunnen zijn”, melden de medewerkers.
Omdat niet alle vrijwilligers beschikbaar zijn in verband met extra kwetsbaarheid, blijft de opening beperkt tot drie dagen per week. Voorlopig is de Wereldwinkel geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.

Jeugd Loenermark kan weer ‘de wei’ in

LOENEN – De jeugd van Loenermark kan weer aan de slag. Sinds woensdag 29 april kunnen de mini’s tot en met de JO12 weer trainen. De trainers zullen via de apps kenbaar maken op welke dagen en tijden getraind gaat worden. Ook jongens en meisjes tot en met twaalf jaar die geen lid zijn, mogen de komende tijd mee komen spelen.

Voor de JO14, JO17 en JO19 ziet het bestuur van de Loenense voetbalvereniging nog geen mogelijkheden om de trainingen te hervatten. De reden daarvoor is dat spelers in deze leeftijdscategorie wel gebonden zijn aan de anderhalve meter afstand. Partijvormen zijn daardoor al niet mogelijk.

Het sportcomplex blijft tot nader order gesloten, zoals alle sportparken in Nederland. Er wordt slechts een uitzondering gemaakt voor de sportende kinderen en de leiding. Zowel Loenermark als mensen die het complex betreden, riskeren een flinke boete. De kantine en kleedkamers van Loenermark in het Lonapark blijven voorlopig gesloten. De kinderen nemen zelf water mee, douchen thuis en kunnen alleen in uitzonderlijke gevallen het toilet gebruiken.
Ouders/verzorgers mogen de training niet bijwonen. Ze kunnen de kinderen afzetten op de parkeerplaats. De spelers kunnen via het poortje bij het Ziggo-huisje het terrein op. Het hek aan de Molenalleen blijft gesloten.
Jongens en meisjes die geen lid zijn, maar wel mee willen doen in hun leeftijdscategorie, kunnen zich aanmelden via tjc@vvloenermark.nl of bij Jeroen Klomp, tel. 06-23645785.

Nieuw boek ‘Kijk Jan Mankes’ is een ode aan Eerbeekse kunstenaar

EERBEEK – ‘Kijk Jan Mankes’ is een rijk geïllustreerd boek over de beroemde kunstschilder en graficus uit Eerbeek. Het boek verscheen onlangs bij GelderBoek Uitgevers in Zutphen en is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting 100 jaar Jan Mankes.

‘Kijk Jan Mankes’ is een ode aan de kunstenaar die na een productief, maar kort leven in 1920 te Eerbeek overleed. Zijn directe omgeving was voor hem een belangrijke inspiratiebron: de natuur, het weidse landschap, zijn naasten, maar vooral dieren vormen het onderwerp van zijn schilderijen, tekeningen en prenten. Zijn ‘Jonge, witte geit’ is alom bekend, evenals de prenten van uilen, valkjes, kraaien en lijsters.

Het hart van dit boek wordt gevormd door kleurrijke afbeeldingen van Mankes’ mooiste schilderijen. Veertien bekende schrijvers en kunstkenners schreven bij hun favoriete kunstwerk een verhaal of een persoonlijke impressie. Onder anderen Charlotte Caspers, Sjarel Ex, Hans Dorrestijn, Lydia Rood, Rob Møhlmann, Henk Helmantel en Bas Steman leverden een bijdrage. Daarnaast schreven Marguerite Tuijn en Gerd Renshof een uitgebreide inleiding over Jan Mankes tijdens zijn vruchtbare Eerbeekse periode en over zijn eigenzinnige schildertechniek.

‘Kijk Jan Mankes’ is een uitgave van GelderBoek Uitgevers. Het heeft ISBN 978 94 92588 04 3.

Online Bevrijdingsfestival Brummen Eerbeek geslaagd

GEM. BRUMMEN – De eerste editie van het Brummens Bevrijdingsfestival, dat dinsdag 5 mei te zien was via internet, werd een groot succes. Maar liefst 13.000 mensen bekeken deze dag de livestream, waar verschillende lokale bands en artiesten te zien waren. Zij speelden in restaurants De Heideroos en de Vroolijke Frans, waar in verband met de coronamaatregelen zo min mogelijk mensen aanwezig waren. Dat is vreemd als je gewend bent contact te hebben met het publiek, maar de reacties die via internet binnenstroomden, maakten veel goed. Organisator Yannick Hilger kijkt meer dan tevreden terug op het digitale festival en laat alvast doorschemeren dat hij volgend jaar wil proberen een evenement mét publiek neer te zetten.

Foto: Daan Noordhuizen

Uitreiking Brummense Bikkel uitgesteld naar najaar

GEM. BRUMMEN – De jaarlijkse uitreiking van de Brummense Bikkel – het Brummense jeugdlintje – wordt verplaatst naar een later tijdstip dit jaar. Dat heeft de jury, onder leiding van wethouder Ingrid Timmer, besloten. Ook wordt de inzendtermijn voor nominaties verlengd tot september.

Met de Brummense Bikkel zet de gemeente Brummen kinderen en jongeren in het zonnetje die een bijzondere prestatie hebben verricht. Iedereen kan aanmeldingen voor de Brummense Bikkel opsturen. Er zijn twee leeftijdscategorieën: van 4 tot en met 12 jaar en van 13 tot en met 17 jaar.
Vanwege de coronacrisis was het dit jaar niet mogelijk om een feestelijke uitreiking te houden in april. Dus wordt dit moment verplaatst naar dit najaar. Omdat er ondertussen, tijdens de coronacrisis, potentiële Brummense Bikkens actief zijn, wordt de inzendtermijn voor nominaties verlengd tot september. Zo hoeven deze nominaties niet te wachten tot het voorjaar van 2021. Wethouder Ingrid Timmer: “Het zou mooi zijn om het begin van het nieuwe schooljaar te combineren met een feestelijke uitreiking. Uiteraard op gepaste afstand. Ik zie nu door de coronacrisis juist prachtige initiatieven van jongeren. Daar kan nog een mooie nominatie uit voortkomen. Dus roep ik iedereen op om een jongere aan te melden voor dit Brummense jeugdlintje.

Een aanmeldformulier voor de Brummense Bikkel is te downloaden via de website van Stichting Welzijn Brummen, www.welzijnbrummen.org/brummense-bikkel. Een aanmelding kan ook worden gestuurd naar bikkel@welzijnbrummen.nl of Brummense Bikkel, p/a Postbus 141, 6970 AC Brummen. Meld in de voordracht duidelijk wie de genomineerde is, zijn of haar adres en telefoonnummer. Geef ook duidelijk aan waarom deze persoon de Brummense Bikkel zou moeten winnen. De jury beoordeelt in september alle inzendingen.

Digitaal raadsforum in Brummen

GEM. BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen bespreekt donderdag 14 mei zes inhoudelijke onderwerpen tijdens het raadsforum. De raad vergadert digitaal en deze bijeenkomst is live te volgen de website van de gemeente en op televisie via RTV Veluwezoom.

Er staan drie voorstellen op de agenda waar op 28 mei de gemeenteraad een besluit over zal gaan nemen. Het gaat om de vaststelling van het bestemmingsplan voor een perceel aan de Sophia van Württemberglaan in Eerbeek, de verordening Maatschappelijke ondersteuning 2020 en de programmabegroting van de regionale gezondheidsdienst GGD Noord- en Oost-Gelderland.
Drie onderwerpen staan als informatief bespreekstuk op de agenda. Zo heeft de Rekenkamer-commissie een onderzoek uitgevoerd naar het beleid en de uitvoering van dagbesteding in onze gemeente. Deze commissie geeft een toelichting op het rapport en beantwoordt eventuele vragen van raadsleden en ingediende schriftelijke reacties van inwoners. Een ander onderwerp dat aan bod komt is de informatieve notitie van het college aan de raad over het sociaal domein. Het college geeft aan wat de voortgang is van diverse onderzoeken die worden uitgevoerd en wat de stand van zaken is als het gaat om dit belangrijke beleidsterrein. Het derde en laatste onderwerp dat als informatief onderwerp besproken wordt is het project Waardevol Brummen. Vanuit het college wordt een korte presentatie gegeven wat de vorderingen zijn.

Omdat er online wordt vergaderd, kunnen inwoners niet inspreken. Wie wil meepraten, zal vooraf schriftelijk een reactie moeten geven. Dit kan via griffie@brummen.nl. De raadsgriffier stuurt de reactie door naar de raadsleden.

Wethouder Eef van Ooijen treedt terug

GEM. BRUMMEN – Eef van Ooijen heeft bekendgemaakt dat hij met ingang van 1 juli terugtreedt als wethouder in de gemeente Brummen. Hij laat weten dat hij dit doet om ‘persoonlijke redenen’.

Eef van Ooijen heeft een lange staat van dienst in de gemeente Brummen. Hij was maar liefst veertien jaar wethouder, eerst van 2002 tot 2010, daarna vanaf 2014 tot heden. Van Ooijen gaf onder andere de aanzet tot de bouw van de scholenclusters, hield zich bezig met de nieuwbouw in de wijken Lombok in Eerbeek en Elzenbos in Brummen en stak veel tijd in de complexe ontwikkelingen binnen het centrumplan Eerbeek. In zijn laatste termijn als wethouder, die begon na de verkiezingen van 2018, nam Van Ooijen onder andere de portefeuilles Wmo en de energietransitie op zich. Zo heeft hij de ontwikkeling van de zonneparken in Brummen en Hall ondersteund.

Om de continuïteit in het college te waarborgen, draagt de fractie van de PvdA Cathy Sjerps voor als kandidaat-wethouder. Zij woont in Brummen, is docent recht aan de hogeschool Windesheim en was in de periode 2014-2018 fractievoorzitter voor de PvdA in de gemeenteraad van Brummen. De fractie heeft er het volste vertrouwen in dat zij in de komende twee jaar een waardevolle bijdrage kan leveren aan het bestuur van onze mooie gemeente, laat de partij weten.
De gemeenteraad zal Cathy Sjerps te zijner tijd benoemen, maar wanneer dat wordt, is nog niet bekend. Op 25 juni vergadert de gemeenteraad voor het laatste voor de zomer, maar het kan ook zijn dat de benoeming wordt verplaatst naar augustus. Ook is nog niet duidelijk of Sjerps de portefeuilles van Van Ooijen overneemt.

Plaquette ter herinnering aan Jan Mankes

EERBEEK – Wethouder Ingrid Timmer van de gemeente Brummen en kunstenares Monique Bosch onthulden zondag 26 april een gedenkplaquette aan de gevel van het huis waar vroeger Jan Mankes woonde. De onthulling zou het startsein zijn van allerlei activiteiten die dit jaar plaats zouden vinden in het kader van de honderdste sterfdag van deze beroemde schilder. Het programma, dat werd samengesteld door de speciaal opgerichte werkgroep 100 jaar Jan Mankes, moet helaas worden verschoven naar dit najaar of zelfs volgend jaar. Een overzicht van alle geplande activiteit is te vinden op www.100jaarjanmankes.nl, waar ook nieuwe data bekend zullen worden gemaakt.

Foto: Peter Lous