Home / Brummen-Regiobode (page 4)

Brummen-Regiobode

Hoenderlose avondwandeling

HOENDERLOO – Elke dinsdagavond start vanaf de ingang Hoenderloo een avondwandeling door het Nationale Park de Hoge Veluwe. De natuurgids neemt de wandelaars mee door diverse landschappen en langs de overblijfselen van landgoederen uit vroeger tijden. Een ontmoeting met wild behoort tot de mogelijkheden. De wandeling duurt van 18.30 tot 21.00 uur. Reserveren via www.hogeveluwe.nl is verplicht.

Boek uit? Breng het naar de Eerbeekse minibieb

EERBEEK – Wie toe is aan nieuwe boeken of juist gelezen boeken te geef heeft, kan terecht bij de Eerbeekse minibieb van Lian Brandsma. Iedereen kan hier gratis iets moois uit komen zoeken. En heb je een boek uit? Dan breng je het terug voor een ander.

De boekenkasten in het huis van Lian Brandsma reiken tot aan het plafond. “Ik hou van lezen, koop makkelijk en graag boeken. Maar als ik ze dan uit heb, kan ik ze niet allemaal bewaren.” Zo ontstond het idee van de minibieb. “Als ik een boek uit heb, vind ik het ook leuk als een ander ervan kan genieten. Dus zet ik ze in mijn kleine bibliotheekje.”
In de voortuin plaatste Lian een mooi kastje, waarin een stuk of twintig boeken passen. Ze zet er zelf vaak haar gelezen boeken in, maar nodigt vooral ook anderen uit dit te doen. “Het is niet de bedoeling dat mensen dozen met boeken komen brengen, maar als je een mooi boek hebt waar je een ander blij mee kunt maken, mag je die gerust komen ruilen voor iets anders”, zegt Lian. Als iedereen die een boek meeneemt, een ander terugzet, blijft het biebje lekker gevuld en staan er steeds weer andere boeken. Regelmatig vindt Lian nieuwe titels in haar bescheiden collectie, maar ook een stapeltje Donald Ducks verwisselde er snel van eigenaar.

In de vier jaar dat de Eerbeekse minibieb bestaat, is er een vaste groep gebruikers ontstaan die regelmatig een boek komen ruilen. “Ik zie veel dezelfde gezichten. Mensen die ik helemaal niet ken en volgens mij ook niet uit de buurt komen”, vertelt Lian. “Dat vind ik leuk, dat boekenliefhebbers speciaal voor mijn bibliotheekje op de fiets stappen om te kijken of er iets nieuws is of om juist een boek te brengen. Ik schat dat er per week wel zo’n tien boeken van eigenaar wisselen.”
De Eerbeekse minibieb is te vinden in de voortuin aan de Händelstraat 58. Iedereen mag dus gratis een boek uit komen zoeken of iets moois voor een ander achter te laten. Er ligt een klein notitieboekje in het kastje, waarin iedereen een leuke boodschap achter mag laten. Nieuwe vondsten vermeldt Lian regelmatig op Facebook: zoek op Minibieb Eerbeek om op de hoogte te blijven.

Opmars van giftig Jacobskruiskruid

LOENEN – De oorzaak valt moeilijk te achterhalen maar overal in weilanden, bermen en ruig terrein zijn rond deze tijd de gele bloemen van het jacobskruiskruid te zien. In enkele jaren verscheen deze gele plant, die giftig is voor mens en dier overal. Vooral voor paarden en pony’s dreigt er gevaar. Er worden van overheidswege nog geen maatregelen tegen genomen.

Alle delen van de plant zijn giftig voor mensen en de meeste zoogdieren. In de bloemen komt twee keer zoveel gif voor als in de bladeren. Bij het eten van de plant wordt de lever aangetast. Voor vergiftiging door jacobskruiskruid is geen geneesmiddel. Dieren worden meestal pas na maanden of jaren ziek, omdat het gif zich langzaam in de lever ophoopt.
Hoewel jacobskruiskruid giftig is voor veel dieren, is het belangrijk voor bestuivende insectensoorten. Bijen, vlinders en zweefvliegen komen op het jacobskruiskruid af vanwege de nectar en het stuifmeel.
Bovendien is het jakobskruiskruid de belangrijkste voeding voor de zebrarups, die niet gevoelig is voor het gif. De zebrarups is de larve van de sint-jacobsvlinder. De zebrarups geeft het gif door aan de vlinder, die daardoor oneetbaar is geworden.

Zuidpluisjes

De zaden van de plant verspreiden zich via zaadpluisjes. De meeste zaden vallen binnen vijf meter naast plant. Zo’n 40% van de zaden komt binnen vijftig meter van de moederplant terecht. De zaden zitten ook in zandtransporten voor bouwterreinen of nieuwe wegen en in bloemenmengsels. Het kruid is vooral te zien in weilanden waar paarden grazen. Het zaad kan, doordat de paarden de boden wat los maken, ontkiemen.
In principe eten paarden en ander vee de plant niet door zijn bittere smaak en geur. De geur en smaak verdwijnen wanneer het kruid gedroogd is. Dat gedroogde jacobskruiskruid kan in hooi terechtkomen. Als paarden daar veel van eten, kunnen ze erg ziek worden, soms met de dood tot gevolg.

Geen plaag

IVN-er Gerard Nijhof uit Eerbeek wil niet spreken over een plaag maar erkent wel dat de bloem steeds meer voorkomt Het is een tweejarige plant. Bij gunstig weer kan het zaad zich goed verplaatsen. Hij wijst er op dat men het Jacobskruiskruid (dat erg veel op lijkt en ook veel voorkomt) niet moet verwarren met het Boerenwormkruid met gele knoopjes maar niet giftig is.

Bestrijden

Natuurorganisaties zijn niet verplicht om de plant te bestrijden als die vlakbij een landbouwperceel staat.
De plant maaien om hem uit te roeien helpt niet. Het jacobskruiskruid komt dan juist sterker terug. Het is beter om de plant met de hand te verwijderen en te zorgen dat er geen open plekken in de wei komen. Hoe dichter het gras groeit, hoe minder snel de plant zich nestelt.

Foto: Martien Kobussen

Jongerensoos Spritshz weer open

LOENEN – De jongerenvereniging Spritshz gaat vtijdag 18 september de deuren weer openen met een aangepast programma. Spritshz gaat dit doen om ook te voldoen aan de anderhalve meter die onderling aangehouden zal moeten worden. Door deze maatregel zullen er komend jaar kleinere feestjes worden georganiseerd. De avonden zullen het concept van de spelletjesavonden krijgen. Voorheen werden de spelletjesavonden altijd de laatste vrijdag van de maand georganiseerd. Spellen zoals een pubquiz, 30 seconds en kaartavonden zullen dus vaker worden gehouden.

Kortlopende kredieten voor amateursportverenigingen

GEM. BRUMMEN – Amateursportverenigingen die als gevolg van de coronamaatregelen in liquiditeitsproblemen komen, kunnen gebruik maken van een speciaal kortlopend krediet. Dit is de mogelijkheid om een bancaire lening af te sluiten tegen een lage rente.

De Borgstelling MKB-kredieten en de Garantie Ondernemingsfinanciering zijn voor sportverenigingen vaak niet toegankelijk. Dit omdat sportverenigingen in veel gevallen niet aangemerkt worden als onderneming. Om ook sportverenigingen toegang te geven tot een kortlopend krediet is het borgstellingskapitaal van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) door het Kabinet verhoogd met 10 miljoen euro. Hiermee is Stichting Waarborgfonds Sport in staat om sportverenigingen te helpen die als gevolg van de coronamaatregelen een kortlopend krediet ter overbrugging nodig hebben.

Stichting Waarborgfonds Sport verstrekt zelf geen leningen en/of een overbruggingskrediet. De ondersteuning door het waarborgfonds betreft een borgstelling voor een tijdelijke bancaire lening die in maximaal 7 jaar terugbetaald moet worden. Stichting Waarborgfonds Sport kan hierbij in principe borg staan tegenover iedere bank.
Voor nadere informatie kunnen sportverenigingen terecht bij Stichting Waarborgfonds Sport via www.sws.nl. Stefan de Wit is vanuit het Waarborgfonds Sport adviseur voor sportverenigingen uit de gemeente Brummen. Hij is telefonisch bereikbaar via tel. 06- 53568483 of s.dewit@sws.nl.

Zangers BMK verkopen boeken op de markt

BRUMMEN – Voor velen is de grote boekenmarkt van het Brummens Mannenkoor vaste prik. Elk voorjaar worden talloze boeken uitgestald op de kramen. Hiervoor is altijd veel belangstelling, veel lezers kopen een stapeltje boeken om mee te nemen op vakantie. Nu deze grote markt dit jaar niet door kon gaan, biedt het koor de ingezamelde boeken op een andere manier aan. Elke zaterdag wordt een selectie uitgestald op het Marktplein, waar voldoende ruimte is om afstand van elkaar te houden. Zo kan iedereen toch nog zijn slag slaan en iets moois te lezen aanschaffen. De boekenmarkten zijn elke zaterdag tot en met 22 augustus tussen 10.00 en 16.00 uur op het Marktplein te Brummen.

Foto: Han Uenk

Gemeente Brummen vraagt inwoners mening over Regionale Energie Strategie

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen vraagt inwoners om hun mening over de conceptversie van de Regionale Energie Strategie (RES). Brummen heeft samen met de andere gemeenten binnen de Cleantech Regio bekeken welke bijdrage vanuit de regio kan worden geleverd aan het opwekken van groene energie.

Wereldwijd is afgesproken om samen de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ieder land, iedere provincie en iedere regio draagt zijn steentje bij. In de Regionale Energie Strategie (RES), die elke regio opstelt, staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de betreffende regio in Nederland wil realiseren in de periode tot 2030. Ook wordt er genoemd welke mogelijkheden er zijn voor zon- en windenergie na 2030.

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio hebben het afgelopen jaar samen gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES). Zo hebben Brummen Energie, het Landschapsnetwerk, dorpsverenigingen en inwoners uit het buitengebied een bijdrage geleverd aan de lokale inbreng.
De gemeente Brummen wil nu met deze partijen èn inwoners verder werken aan de definitieve RES. Daarom wil de gemeente graag van inwoners horen wat zij vinden van het concept. Dit kan digitaal, via www.brummen.nl/res.
Daarnaast houdt de gemeente op maandag 17 en donderdag 20 augustus een gesprekstafel, waarbij iedereen over de concept-RES in gesprek kan gaan met mensen van de Cleantech Regio, de gemeente en deelnemers van het lokale atelier. Dit kan in verband met de coronamaatregelen alleen na aanmelding via www.brummen.nl/res. Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 12 augustus.

Wandeling naar Fliegerhorst

HOENDERLOO – In het zuidelijke deel van Het Nationale Park De Hoge Veluwe, het deel dat grenst aan het vliegveld Deelen, zijn veel overblijfselen te vinden van de Tweede Wereldoorlog, waaronder het militaire vliegveld Fliegerhorst. Zondag 9 augustus wordt een wandeling gemaakt naar dit onbekende deel van het Park. Deelnemers bezoeken het gebied rondom het vliegveld, dat normaal niet voor publiek toegankelijk is. Onderweg wordt vooral gekeken naar een aantal herkenbare overblijfselen van het vliegveld. De excursie gaat deels door moeilijk begaanbaar gebied en duurt ongeveer 2,5 uur. De start is om 13.30 uur vanaf het Museonder. Reserveren is verplicht en kan via www.hogeveluwe.nl.

Chic & Shanty neemt afscheid van Annet

BRUMMEN – De afsluiting van het seizoen was voor de dames van Vrouwenkoor Chic & Shanty ook meteen een weerzien. De meeste koorleden hadden elkaar 3,5 maand niet gezien en gesproken, laat staan met elkaar gezongen.

Het bestuur vond dat de koorleden in deze moeilijke tijden wel wat extra verwend mochten worden. En dus werd het seizoen afgesloten met een uitgebreide barbecue bij de Kleine Frans in Broek.
Op deze avond werd ook afscheid genomen van pianiste Annet Strijland, die om medische redenen moet stoppen bij het koor. Annet sloot zich anderhalf jaar geleden door puur toeval aan bij Chic & Shanty en zowel het koor als zijzelf vinden het erg spijtig dat zij moet stoppen. “Ik heb bij meerdere koren gewerkt, maar ik heb niet één koor meegemaakt waar de sfeer zo prettig is en de omgang onder elkaar zo open en plezierig”, aldus Annet.
Haar afscheid betekent dat Chic & Shanty op zoek moet naar een nieuwe dame of heer die het koor muzikaal kan begeleiden op piano en/of accordeon. Het koor hoopt dat er in september weer gezongen kan worden. Vanwege de anderhalve meter afstand zal dat voorlopig niet op de vaste plek zijn bij de Vroolijke Frans.

chicenshanty@gmail.com

Interactieve StoomCourant brengt industriële Veluwe tot leven

BEEKBERGEN – Op zondag 5 juli startte het rijseizoen van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) op een bijzondere manier. Elke reiziger krijgt een interactieve krant met analoge en digitale informatie over de spoorlijn en de historische en toeristische plaatsen langs de 22 kilometer lange Koningslijn. Het project is een samenwerking van Veluwse partners die de spoorlijn thematisch en fysiek met elkaar verbindt.

De Zuidoost-Veluwe heeft een industriële geschiedenis in de papierindustrie. De spoorlijn is aangelegd met steun van Koning Willem III (1887) en werd vooral gebruikt voor het personen- en goederenvervoer van hout en papier. Deze Koningslijn is nu in gebruik door de VSM, een van de grootste levende spoorwegmusea van Europa, met een omvangrijke collectie mobiel erfgoed. De VSM ontwikkelt zich steeds verder tot een attractie, niet alleen vanwege de diversiteit aan ritten en arrangementen, maar ook doordat halteplaatsen langs de Koningslijn met hun voorzieningen en horeca nu en in de toekomst attractiever worden. Dit komt ook ten gunste van de dorpen waar de VSM halte plaatsen heeft, mede door de toekomstige bouwplannen om het materieel goed te kunnen behouden.
Als een ‘rode draad’ door industrieel erfgoed, landschap en toerisme heeft de spoorlijn de potentie om uit te groeien tot het verbindende element in een toeristisch netwerk, met een eigen identiteit en een eigen verhaal. Zo ontstond begin 2019 het idee om studenten Communication and Multimedia Design van de Hogeschool Arnhem Nijmegen dit verhaal te laten vertellen. De studenten kregen de opdracht om een onderbouwd plan te ontwikkelen om de historische beleving op een interactieve wijze te presenteren. Ze bedachten een papieren krant die ook toegang geeft tot digitale content, voor een zo breed mogelijke doelgroep. Er zijn diverse rubrieken zoals nieuwsberichten voor de algemene bezoeker, informatievoorziening over de Industriële Veluwe en een puzzelpagina voor de kinderen. Wie met een smartphone over de krant beweegt, brengt de foto’s via Augmented Reality tot leven.

De opdracht is een initiatief van Erfgoed Gelderland om de talentontwikkeling bij de studenten aan de HAN te versterken. De VSM formuleerde de uitdagende opdracht en bood de ruimte aan om deze ontwikkeling te laten plaatsvinden. In het traject naar de werkelijke uitwerking is VisitVeluwe nauw betrokken om het product te laten aansluiten bij meerdere Gelderse partijen voor een sterkere samenvoeging binnen de Industriële Veluwe. Andere partners die benoemd worden binnen deze opdracht zijn Papierfabriek de Middelste Molen Loenen, Koninklijke Gazelle Dieren, CODA Apeldoorn, Paleis Het Loo, Julianatoren, Apenheul en De Groote Modderkolk in Loenen. De StoomCourant is mede mogelijk gemaakt door Gemeente Apeldoorn, Toeristisch Platform Apeldoorn, Veluwe op 1, Erfgoed Gelderland, Het Nieuwe Kader, Visit Veluwe en BDU.

Foto: Nathalie Stork