Home / Brummen-Regiobode (page 3)

Brummen-Regiobode

Dronken bestuurder belandt in tuin

EERBEEK – Op woensdag 5 februari belande een automobilist met zijn auto in een tuin aan de Harderwijkerweg in Eerbeek. Het voertuig was in de slip geraakt. Na een blaastest bleek de bestuurder behoorlijk onder invloed van alcohol. De bestuurder blies 760 ug/l en zijn rijbewijs werd ingevorderd.

De Hersenhelden van Brummen, Leuvenheim en Eerbeek

REGIO – Van 27 januari tot en met 2 februari is er gecollecteerd voor de Hersenstichting. In Brummen, Leuvenheim en Eerbeek gingen meer dan veertig collectanten op pad. Onder hen zijn maar liefst veertien mensen die dit al tien jaar of meer doen. Deze mensen zijn door de Hersenstichting beloond met een kleine attentie. Dit zijn, op de foto te zien van links naar rechts: L. Mutsaers, S, van Hardeveld, A. Peters, S. Hendriksen, P. de Mooij, W. Timmer J. Reukers. A. Bosman, H. van Oldenmark, R. Plant en P. Nieuwenhuizen (regio- coördinator Hersenstichting). Helaas waren A, Hogendoorn, E. Jansen, J. Spiegelenberg en A. Beuwer verhinderd en zij staan niet op de foto.
Met het geld dat de Hersenstichting ophaalt met de collecte wordt onderzoek gefinancierd naar de oorzaak en behandeling van niet aangeboren hersenaandoeningen. Daarnaast geeft de Hersenstichting voorlichting over hersenaandoeningen.

Panel spreekt zich uit over wonen en dienstverlening in Brummen

GEM.BRUMMEN – Zorgen voor betaalbare woningen. Maar ook langer zelfstandig wonen en bouwen van nieuwe woningen. Dat zijn volgens de panelleden van Brummen Spreekt de belangrijkste onderwerpen die de gemeente moet oppakken bij de uitwerking van de woonagenda.

Deze en andere uitkomsten van het onderzoek onder het inwonerspanel over wonen in de gemeente Brummen zijn te lezen in het onderzoeksrapport op de website www.brummenspreekt.nl. In totaal hebben 691 van de 1.122 panelleden deelgenomen aan het onderzoek eind 2019. Een responspercentage van 62 procent. Onderzoeksbureau Moventem laat weten dat door het grote aantal respondenten het onderzoek statistisch betrouwbaar is.

Overigens werden in het onderzoek in november/december 2019 ook twee andere onderwerpen aan de orde gesteld. Zo werden er enkele vragen gesteld over de gemeentelijke dienstverlening. Het gaat daarbij om jaarlijks terugkerende vragen, waardoor het mogelijk is een vergelijking te maken. De gemeentelijke dienstverlening wordt door het panel gewaardeerd met het rapportcijfer 6,6, de gemeentelijke communicatie en informatie met een 6,5 en de samenwerking met inwoners en organisaties met een 6,4. Dit laatste cijfer is hoger dan in 2018, beide andere waarderingscijfers vertonen een minimale daling. De rapportage biedt waardevolle informatie om te sturen op de kwaliteit van de dienstverlening. Ook kan met deze gegevens de landelijke website www.waarstaatjegemeente.nl worden geactualiseerd.

De panelleden kregen ook enkele vragen voorgelegd over de ervaringen met het panel, dat in 2014 van start is gegaan. Het rapportcijfer dat het panel krijgt is een 7,1. Een kwart van de panelleden heeft echter geen of onvoldoende het gevoel dat er iets met de onderzoeksresultaten gedaan wordt. Voor het gemeentebestuur reden om op korte termijn de panelleden hierover meer inzicht te geven.Het merendeel van de vragen ging echter over het wonen in de gemeente Brummen. Uit het onderzoek blijkt dat velen met veel plezier in de gemeente Brummen wonen. 65 procent heeft geen plannen om (op termijn) te verhuizen, 35 procent wel. Echter van deze laatste groep wil het merendeel blijven wonen in de gemeente Brummen (64 procent). Zij hebben hun vizier vooral gericht op een koopwoning (53 procent), maar een deel (29 procent) heeft de voorkeur voor een huurwoning.

Parels uit het Verre Oosten: Chinese kunst uit de collectie van het Kröller-Müller

HOENDERLOO – In de presentatie Parels uit het Verre Oosten toont het Kröller-Müller Museum op de Hoge Veluwe nog tot en met maandag 27 april een selectie van rond de veertig hoogtepunten uit de collectie Chinese kunst.

Het Kröller-Müller Museum is vooral bekend om zijn grote collectie moderne kunst. Minder bekend is dat grondlegger Hélène Kröller-Müller ook een passie had voor Chinese kunst, van blanc de Chine porselein tot kunstwerken uit vroege dynastieën als Tang (618-907) en Song (960-1279). Deze weinig getoonde maar zeer gevarieerde verzameling bevat naast vroege keramiek ook klein sculptuur in brons en steensoorten als jade en speksteen, en zelfs een aanzienlijke collectie schilderijen en werken op papier.

Aanvankelijk verzamelt Hélène Kröller-Müller vooral blanc de Chine porselein, wit porseleinen beelden en servies, dat in kleur aansluit bij haar Delfts aardewerk. Onder invloed van haar adviseur H.P. Bremmer begint ze de verzameling te verbreden met aardewerk uit de vroege dynastieën, Han (206 v.Chr.-220), Tang (618-907) en Song (960-1279).
Dat het verzamelen bewust en met oog voor kwaliteit wordt gedaan, blijkt uit de precieze beschrijvingen in Helenes aankoopboek, maar ook uit de aanzienlijke bedragen die betaald worden. Voor een ‘blanc de Chine-groepje’ of een ‘jade vaasje’ wordt tussen de 25 en 100 gulden betaald, maar veel vaker lopen de bedragen op van 500 gulden voor een ‘Chineesch potje grès met twee konijnenoortjes’ tot wel 8.000 gulden voor een ‘groen jade schaal’.

In 1932 schrijft Hélène: “Met veel liefde en speurzin is de zeer kostbare en uitgebreide verzameling Chineesche kunstwerken bij elkander gezocht op veilingen, in kelders en op zolders van de ‘rive gauche’ te Parijs.” Dat Hélène haar Chinese objecten tot haar favorieten rekent, is onder andere te zien op foto’s van de huiskamer van de Kröllers, waar al vroeg een prominente plaats wordt gegeven aan wit porseleinen beeldjes en borden.

Parels uit het Verre Oosten is samengesteld in samenwerking met Universiteit Leiden en Rijksmuseum Amsterdam.

Walking Footballers Brummen in actie tegen De Graafschap

BRUMMEN – Begin 2019 ging een groepje van vijf deelnemers in het kader van Brummen Beweegt van start met walking football op het veld van Sportclub Brummen. Inmiddels doen zestien mannen aan deze groep mee.

Elke maandagochtend komt de groep walking footbal samen. “Een fantastisch begin van de week”, noemt één van hen het. In de loop van het jaar liepen steeds meer deelnemers zich warm, want ook al wordt er niet gerend, warm krijgen ze het zeker. De reacties zijn positief. “Dit had ik veel eerder moeten weten” of “nooit gedacht dat ik nog eens zou voetballen.”
Er wordt sportief gespeeld, daarnaast is er veel plezier onderling en wordt er veel gelachen. Tijdens een kop koffie achteraf volgt de ‘nabespreking’.

Binnenkort, op zaterdag 15 februari, speelt het team voor het eerst tegen de Old Stars van De Graafschap. Voor die gelegenheid heeft Drukkerij Ened uit Neede besloten shirts te sponsoren. Daar zijn de heren natuurlijk ontzettend blij mee.

Nieuwe leden van 55 jaar en ouder zijn welkom om mee te spelen. Er wordt getraind op maandagochtend van 9.00 tot 10.00 uur op het kunstgrasveld van Sportclub Brummen op de Hazenberg. Aanmelden is niet nodig. Deelname kost 7,50 euro per maand.

Zonnehemel op het dak

BRUMMEN – Zondag 9 februari rond 11.00 uur zag de politie van Brummen een 45 kilometerautootje rijden op de Burgemeester de Wijslaan te Brummen. Het voertuig viel op omdat er een zonnehemel op het dak was gebonden. Bij controle van de bestuurder bleek dat hij onder invloed van drugs was. Op bureau van politie is door een arts bloed afgenomen. De bestuurder heeft een rijverbod van 24 uren gekregen.

Tentoonstelling Niet met zoveel woorden in het Kröller-Müller Museum

HOENDERLOO – Van 1 februari tot en met 10 mei is in het Kröller-Müller Museum op de Hoge Veluwe de expositie ‘Niet met zoveel woorden’ te zien. Hierin worden kunstwerken getoond waarin woorden, letters, zinnen en tekstfragmenten een prominente rol spelen.

Te zien zijn ongeveer veertig werken van kunstenaars als Robert Barry, Marcel Broodthaers, Ian Hamilton Finlay, Jenny Holzer, Joseph Kosuth, Bruce Nauman, Marc Ruygrok en Herman de Vries. Op uitnodiging van het Kröller-Müller Museum maken Guido de Boer, Niels Post en Fillip Studios (Roos Meerman en Tom Kortbeek) elk een werk waarin letters, tekst en taal de hoofdrol spelen.
Het getoonde werk loopt uiteen van woordpuzzels en gedichten tot filosofische overdenkingen en politiek commentaar. Van subtiel in collages verwerkte tekstfragmenten tot scherpe sociale statements. Een breed scala aan kunstvormen is in de tentoonstelling opgenomen: films, installaties, performances, sculpturen, neonkunst, werk op papier, schilderijen.

In vier weekenden worden de perfomances Two Pieces en It is, it isn’t van Robert Barry uitgevoerd. Een man en een vrouw lezen de verschillende eigenschappen van ‘it’ om de beurt of tegelijkertijd voor. De performances worden op 22 en 29 februari uitgevoerd door Margo van de Linde en Anastasis Sarakatsanos. Op 21 en 22 maart en op 25 en 26 april door Leila Anderson en Noah Voelker.

Voor families is er een speciale route ontwikkeld door de tentoonstelling. Door het spoor te volgen is het mogelijk om meer over de kunstwerken te weten te komen via verwarrende vragen, klinkende weetjes en leuke doe-het-zelf opdrachten.

Inbraak aan Zegerijstraat

BRUMMEN – Zaterdag 8 februari rond 17.00 uur kreeg de politie melding van een inbraak in een woning aan de Zegerijstraat te Brummen. De bewoners waren afwezig en inbrekers zagen kans in te breken. Er is een raam geforceerd. De inbraak moet zijn gepleegd op donderdag 6 februari tussen 12.00 uur en 17.00 uur. Door de politie is een buurtonderzoek ingesteld en sporen veiliggesteld.

Hongerpot blijft helpen

BRUMMEN – De Hongerpotjes in Brummen hebben in het vierde kwartaal van 2019 maar liefst 7282,79 euro opgebracht voor de voedingsprojecten in India en Tanzania. In januari werd ook alweer 854 euro opgehaald.
Eind vorig jaar was er een extra gift voor de kerstmaaltijd voor de bewoners van het kamp in Bukumbi, Tanzania, waar mensen worden opgevangen die te kampen hebben met de gevolgen van lepra. Zuster Anna Brigitta is op leeftijd en wordt gevraagd terug te komen naar Nederland. Omdat er geen opvolging wordt gegeven maakt dit het voor haar moeilijk om te vertrekken. De jonge directrice doet het heel goed, maar Anna Brigitta maakt zich zorgen over de voortgang van de projecten.
De kinderen uit het hostel in Vijaygiri in India stuurden prachtige zelfgemaakte kerstkaarten. Ze schreven: ‘We danken u heel erg voor uw liefde, in de vorm van het voedsel dat we elke dag krijgen, dat ons helpt om goed te leren en gezond te blijven. Hierdoor bent u een deel van ons leven geworden en geeft u vorm aan onze toekomst.’

www.hongerpot.nl

Bijeenkomst KVG Eerbeek

EERBEEK – Op maandag 17 februari is er een bijeenkomst van het Katholieke Vrouwen Gilde in het Pater Dekkerhuis in Eerbeek. Deze begint om 20.00 uur.