Home / Brummen-Regiobode (page 10)

Brummen-Regiobode

Jan Mankes, voedselschaarste en de Spaanse griep

EERBEEK – Schilder Jan Mankes overleed in Eerbeek op 30-jarige leeftijd op 23 april 1920, precies 100 jaar geleden. Dat krijgt anno 2020 een actueel accent. Een van de oorzaken van zijn overlijden was namelijk de Spaanse griep, een pandemie waarmee de huidige Covid-19 wel wordt vergeleken. Monique Bosch schreef onderstaand artikel voor de Stichting 100 Jaar Jan Mankes.

Toen Jan met zijn kersverse vrouw Annie Zernike in Den Haag ging wonen, kreeg hij al vrij snel het advies van de huisarts om te verhuizen naar de Veluwe. De gezonde lucht zou ten goede komen aan zijn herstel van de tuberculose waaraan hij leed. Zo geschiedde. Hij schrijft in 1916 aan een vriend: “Ik weet niet of je ’t misschien al gehoord hebt, maar we hebben een huis. Een heerlijk huis.” En inderdaad, Jan knapte goed op. Hij schilderde in zijn relatief korte Eerbeekse periode maar liefst een derde van zijn gehele oeuvre.
Uit zijn brieven komt ook naar voren dat men vooral aan het einde van de Eerste Wereldoorlog (’14 -‘18) te maken krijgt met voedselschaarste. In verband met de komst van een uiltje schrijft hij naar zijn vriend: ”Vleesch zal de moeilijkheid hier zijn. We krijgen hoogstens twee maal per week versch vleesch.” En later was zelfs aan kippenvoer niet te komen: “Wel had ik graag dat u moeite deed om een ons of een half pond beendermeel voor me te bemachtigen. De beestjes hebben daar zeér behoefte aan.” November 1918: “Geen medicijnen, beendermeel, marmot gestorven. Kraai wil volgen. Help spoedig!” Hoewel Mankes zich hier vooral over zijn dieren bekommert, mogen we aannemen dat ook voor de mens de voedselvoorziening matig was, hetgeen niet bijdroeg aan de gezondheid.

En toen brak in 1918 de Spaanse griep uit waar alleen al in Nederland zo’n 40.000 mensen aan stierven, of aan de daaropvolgende longontsteking. In een uiterste poging om Jan beter te maken, verhuisde het gezin Mankes van oktober 1919 tot februari 1920 tijdelijk naar Nunspeet om daar goed verzorgd te worden. Het mocht niet baten. Op 20 maart, als hij zijn einde voelt naderen, dicteert hij Annie een brief, zelf schrijven lukt allang niet meer: “Ik moet de balans opmaken. Ik moet bedenken, dat een groote waarschijnlijkheid bestaat, dat wat ik maakte mijn levenswerk zal blijven. Mijn heele leven heb ik geofferd aan dat ééne: schilderen. Niet dat ik anders kòn. Maar nu denk ik na en vraag me af: is ’t wel van eenige beteekenis geweest wat ik deed. Is het iets, of is het inderdaad veel wat ik den menschen gegeven heb?”
Anno 2020 vinden we dat het werk van Jan Mankes van grote betekenis geweest is en dat hij ons veel gegeven heeft. De herdenkingsbijeenkomst aan zijn graf, die was gepland op 26 april, wordt om begrijpelijke redenen uitgesteld. Andere activiteiten kunnen zonder publiek wel doorgang vinden. Alle informatie hierover is te vinden op www.100jaarjanmankes.nl.

Afbeelding: Zieke Kraai, Jan Mankes, 1918

Europese subsidie voor lokale boeren

GEM. BRUMMEN – Vanaf april kunnen 20 boeren in de Cleantech Regio, dus ook in de gemeente Brummen, zich inschrijven voor een traject om natuurinclusieve landbouw op een rendabele manier te integreren in hun bedrijfsvoering. Zo leren zij kringlooplandbouw, biodiversiteit en landschapsbeheer te verbinden.
De vier Cleantech gemeenten Apeldoorn, Lochem, Voorst en Brummen hebben een POP3 subsidie gekregen om boeren in deze regio te ondersteunen om de ontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw te maken. De (door)ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw is belangrijk, omdat het de landbouwsector helpt om te voldoen aan de maatschappelijke vraag naar meer duurzame werkwijzen en te voldoen aan de voorwaarden van het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Veluwonen neemt 16 huurhuizen in Brummen over van Mooiland

BRUMMEN – Woningcorporatie Veluwonen neemt op 30 april de 16 huurhuizen in Brummen over van woningcorporatie Mooiland. Veluwonen is regionaal verankerd in Brummen en daarom de logische partner voor de overname. Huurders en betrokken partijen zijn geïnformeerd over de overname.

Mooiland is een corporatie die een betaalbaar, kwalitatief goed en duurzaam thuis geeft aan mensen die daarin niet zelf kunnen voorzien. Mooiland is een grote corporatie, met haar basis in Noordoost-Brabant. Omdat Mooiland van mening is dat andere corporaties, dichter bij de woningen, meer kunnen betekenen voor de huurders, heeft de corporatie besloten zich gelijkelijk terug te trekken uit de gebieden die het verst van Noordoost-Brabant af liggen door woningen in goede staat te verkopen of over te dragen. 
Het gaat in totaal om 16 huurhuizen aan de Margriet in Brummen. Veluwonen verhuurt zo’n 4.000 huizen in de gemeenten Apeldoorn, Brummen en Rheden. Anne Wilbers, bestuurder van Mooiland: “Wij wilden de woningen die wij verkopen in Brummen graag behouden voor de doelgroep in de sociale huursector. Wij zijn blij met de verkoop aan Veluwonen, als regionaal verankerde organisatie. Zij weten wat er leeft en speelt in de wijken. Dat is voor ons een belangrijke overweging bij de verkoop.” 
Marco de Wilde, directeur Veluwonen, is heel tevreden over deze aankoop: “Alle huurders aan de Margriet zijn van harte welkom bij Veluwonen. Binnenkort belt één van onze medewerkers hen voor een persoonlijke afspraak. We gaan namelijk graag bij elke huurder langs om kennis te maken. Ik vind deze aankoop best bijzonder. Want zo behouden we 16 huizen in Brummen voor de sociale huur. Dit betekent weer meer kansen voor mensen die een huurhuis zoeken. En daar ben ik blij mee.”

Nestkasjes opgehangen tegen de eikenprocessierups in Klarenbeek

KLARENBEEK – Vrijwilligers van het Comité Dorpsverfraaiing in Klarenbeek is druk bezig om nestkastjes te bevestigen aan bomen in en om het dorp. Deze nestkastjes, speciaal voor koolmezen, kunnen bijdragen om de eikenprocessierups te bestrijden. Het stimuleren van de aanwezigheid van vogels is een goede aanvulling op het bestrijden van de eikenprocessierups.
De nestkastjes, speciaal voor koolmezen, zijn gemaakt door het bedrijf van de familie Krepel. De familie heeft 24 nestkastjes gratis aangeboden aan Klarenbeek. Deze zijn overal in het dorp verspreid opgehangen. Klarenbeeks Belang bedankt de familie voor haar bijdrage.
De kastjes zijn gemaakt van FSC gecertificeerd elzenhout en gemakkelijk schoon te maken door middel van een opklapbare voorkant. De kastjes zijn bij de firma Krepel voor iedereen te koop. Op de dinsdag- en donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur kunnen ze gekocht worden in de meubelwerkplaats van Landgoed Klarenbeek aan de Kopermolenweg 14.

PvdA-Ombudsteam Brummen – Eerbeek zeer wel nodig

GEM. BRUMMEN – “Er is nog altijd behoefte aan hulp bij diverse zaken die de burger in verlegenheid of verwarring brengt.” Dat concludeert het PvdA-ombudsteam van de gemeente Brummen in haar jaarverslag. Voor het jaar 2019 was er zeker wel eens per maand een casus waar het team om bijstand werd gevraagd.

Het jaarverslag meldt dat het ombudsteam in 2019 veertien serieuze zaken veelal met succes heeft behandeld. Sommige aanmeldingen waren snel te beantwoorden en konden na een of twee contacten en/of een korte interventie bij een instelling worden afgerond. In een enkel geval was de uitleg van en toelichting op een regeling in die situatie voldoende ondersteuning om mensen te helpen.
In een aantal gevallen was echter een grotere en langdurigere inzet nodig om tot een bevredigend resultaat te komen. Deze kwesties waren bijvoorbeeld problemen met Plus OV, een keuring voor de Participatiewet, communicatie tussen gemeente en burgers, Wmo-voorzieningen, een gehandicaptenparkeerkaart en afvalscheiding. Een langdurige en ingewikkelde juridische zaak rondom een bestemmingsplan loopt nog. Het team heeft de indruk dat de aanvragers in het algemeen de ombuds-hulp heeft gewaardeerd.

Verhoudingsgewijs kwamen er veel signalen binnen over stroeve communicatie met gemeentelijke organisaties. In een gesprek met de directeur/gemeentesecretaris van de gemeente Brummen stelde die dat de communicatie met de burgers in 90 tot 95 procent van de gevallen goed verloopt. In de door het ombudsteam aangedragen voorbeelden, waarbij het wel degelijk mis ging, vond hij aanleiding om binnen de organisatie dat nog eens nadrukkelijk te agenderen, meldt het ombudsteam.

Het PvdA-ombudsteam, dat bestaat uit coördinator Cor Flore, secretaris Hans van Spanje en Cathy Sjerps, Dinie de Vries, Betty Smith, Fatma Tunç en Bruno de Vries, opereert niet alleen voor PvdA-leden, maar zet zich in voor alle burgers in Brummen die met problemen zitten in diverse geledingen van het dagelijkse verkeer tussen burgers en officiële instanties. Het team is bereikbaar via ombudsteambrummeneerbeek@gmail.com, tel. 0313-437962 of tel. 0575-562777.

Herdenking bevrijding in Lieren

LIEREN – Vrijdagmorgen 17 april waren bij het bevrijdingsmonument in Lieren de bekende doedelzakklanken te horen van de 48th Highlanders of Hollands Pipes en Drums. Jan Scholten blies het Wilhelmus bij het hijsen van de Nederlandse driekleur door Dik Singel en het Canadees Volkslied, Oh Canada, bij de Canadese vlag. Het Bevrijdingscomité Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen wilde op deze dag op aangepaste wijze aandacht besteden aan de bevrijding van deze dorpen door de Canadezen. Jan Muller vond de Highlanders bereid om deze morgen mee te werken aan de korte plechtigheid bij het monument in Lieren. De plechtigheid bestond uit het hijsen van de vlaggen.
Gewoonlijk is de bevolking present en zijn er oorlogsvoertuigen van de Old Army Cars aanwezig bij deze herdenking, maar door de coronamaatregelen moest de plechtigheid in aangepaste vorm worden gehouden. De bewoners van Lieren hingen de Nederlandse vlag uit en gaven daarmee aan betrokken te zijn bij dit historische feit. Al eerder vond bij het monument bj het Dorpshuis in Oosterhuizen ook een korte plechtigheid plaats met het hijsen van de vlaggen.
Het comité wilde voor de schoolkinderen toch niet 75 jaar bevrijding ongemerkt voorbij laten gaan. Voor ongeveer vierhonderd kinderen uit Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen was er een herdenkingsetui,gevuld met schrijf- en tekenspullen.

Foto: Martien Kobussen

Ik vind: Lokaal kopen ìs géén risico lopen!

Er werd een tv gekocht via een webwinkel. Zelf moeten instellen. Lukt van geen kant. Wat blijkt, het toestel is alleen geschikt voor de Hongaarse markt. Klaar ben je! Veel telefoontjes om je gelijk te halen in zowel financieel als moraal opzicht. Wat een ellende!
Via zo’n winkel werd een wasmachine gekocht. Over instelling moest nog een extra bedrag betaald worden. Verrassing! En dat voor een paar eurootjes minder en garantie tot aan de voordeur. Een plaatsgenoot bestelde maar liefst vijf (!) paar schoenen in de kleur bruin. Er werd eerst een foto gemaakt in een Eerbeekse schoenenwinkel voor prijs en kleur. Hoe brutaal kun je zijn. Daarna vier paar weer teruggezonden. Veroorzaakt extra kosten!
Retourzendingen (zelfs van gedragen kleding) rijzen de pan uit. Dat wordt zeker vertaald in toekomstige kostprijzen van goederen uit webwinkels, die juist de lokale ondernemer het water aan de lippen doet staan. Ook de service is bepaald niet als die van de lokale ondernemer.
Vanuit mijn raam heb ik zicht op een fiets-/wandelpad/parkeerplaats en zie bijna dagelijks busjeschauffeurs goederen afleveren. Daarnaast klaagt menigeen dat de dorpscentra stiller en stiller worden, met alleen nog ronkende en milieuvervuilende af- en aanrijdende bestelbusjes). Gezeur over het ontbreken van gezelligheid alom, vanwege sluiting van winkelpanden. Gelukkig zijn er ook inwoners die uit solidariteit wél lokaal kopen en een terrasje pakken. Goed voor het Eerbeekse woongenot, zoals ook de OVE-acties en een eventueel nog in te richten ‘bruin café’ daartoe behoren.
In deze wereldomvattende corona-crisis zijn er tóch nog jonge ondernemers die durf tonen door middel van het starten van een delicatessen(bank)zaak. Een aanwinst voor het winkelbestand in Eerbeek. Laten wij hopen dat dit bedrijf en al die andere ondernemers de gunsten mogen ontvangen van het Eerbeekse en regionale kooppubliek. Zij verdienen ons vertrouwen! Dan krijgen ook de regionale weekbladen weer meer vet op de botten door adverteerders die het bestaan van deze bladen moeten garanderen. Zij zorgen er uiteindelijk voor dat wij niet verstoken blijven van het plaatselijk, gemeentelijk en regionaal nieuws.

Bruno de Vries,
Eerbeek

Brummense gemeenteraad vergadert digitaal

GEM. BRUMMEN – Ondanks alle maatregelen die gelden in de strijd tegen het coronavirus, gaat het werk van de gemeenteraad door. Om toch volgens RIVM-richtlijnen te kunnen werken, gaan de raadsleden van de gemeente Brummen digitaal vergaderen. Dit doen zij donderdag 23 april voor het eerst. Om 19.00 uur start een forumvergadering, aansluitend hieraan een besluitvormende vergadering.

In de gemeentewet zijn regels opgenomen waaraan democratische besluitvorming moet voldoen. Omdat bijeenkomsten en andere vormen van groepsvorming nu niet gewenst zijn, is er deze week door de Eerste Kamer een tijdelijke wet aangenomen die het mogelijk maakt dat gemeenteraden in deze tijd van coronacrisis niet alleen digitaal kunnen vergaderen, maar ook digitaal besluiten kunnen nemen.
De gemeente Brummen is voornemens hiervan gebruik te maken. Omdat het nog een experimentele werkwijze is, worden er ook opnames van de (besluitvormende) vergadering gemaakt, die spoedig na de vergadering voor iedereen online beschikbaar komen. Mocht het ook in mei en juni nodig zijn digitaal te vergaderen, dan wil de gemeente deze vergaderingen live laten horen en zien via de website.

Het raadsforum begint om 19.00 uur. De raad krijgt het actieplan voor de invoering van de omgevingswet ter informatie aangeboden. Daarnaast wordt gesproken over de vaststelling van een nieuwe gemeentelijke archiefverordening en de aanbesteding voor de accountantsdiensten voor de gemeente Brummen. Ook kunnen inwoners een onderwerp aandragen dat niet op de agenda staat. Omdat het niet mogelijk is de vergadering bij te wonen, kan eenieder vooraf schriftelijk zijn mening of inspraakreactie geven via griffie@brummen.nl. Aansluitend aan het forum neemt de gemeenteraad besluiten over de twee onderwerpen van het forum.
Het presidium van de gemeenteraad heeft overigens besloten twee onderwerpen door te schuiven naar een later moment. Het gaat om de nieuwe Wmo-verordening en de procedure om te komen tot een regionale energiestrategie (RES). Deze voorstellen komen op een later moment in het voorjaar op de agenda van de gemeenteraad terecht. Het presidium verwacht dat er dan ook voldoende ruimte is om deze onderwerpen goed voorbereid en in openbaarheid te bespreken.

Auto brandt uit

BRUMMEN – Een geparkeerde auto aan de Leliestraat in Brummen is in de vroege ochtend van maandag 20 april uitgebrand. Rond 4.55 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit de auto. De volledige binnenkant van de auto stond in brand. Over de oorzaak is nog niets bekend, brandstichting wordt niet uitgesloten. De auto is flink beschadigd en moest door een berger worden afgesleept.
Ondanks het vroege uur trok de brand veel bekijks.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink

Klimaatbestendig bos geplant in Het Nationale Park De Hoge Veluwe

HOENDERLOO – Onlangs is er in Het Nationale Park De Hoge Veluwe een stuk ‘klimaatbestendig bos’ geplant. Dit is een van de beheersmaatregelen die het Park inzet om de effecten van verzuring op heidevelden en zandgronden tegen te gaan.

Natuur en landschap zijn continu in beweging. Soms door natuurlijke oorzaken, maar vaak als gevolg van menselijke activiteit. De laatste jaren hebben verzuring en klimaatverandering een grote impact op de natuur. Deze veranderingen gaan zo snel en rigoureus, dat verschillende soorten dreigen te verdwijnen.
De klimaatverandering is ook op De Hoge Veluwe merkbaar en heeft grote gevolgen voor bosecosystemen. Door droogte en hogere temperaturen vermindert de vitaliteit van bomen, waardoor ze vatbaarder raken voor aantastingen van schimmels en insecten. Dit heeft er op het Park al toe geleid dat nagenoeg alle fijnsparren zijn doodgegaan. Dat bij de huidige prognoses omtrent klimaatverandering ook andere soorten verdwijnen, is niet uit te sluiten.

Natuurbeheerders als De Hoge Veluwe kunnen klimaatverandering niet stoppen. Wat het Park wél kan doen is het bos toekomstbestendig en veerkrachtig maken. Dat wil zeggen dat het bos zo goed mogelijk in staat is om ontwikkelingen -zoals de klimaatverandering- op te vangen.
Binnen het raster van het klimaatbestendige bos in het Park zijn tien boomsoorten aangeplant. Er is gekozen voor verschillende soorten, omdat een gevarieerd bos doorgaans sterker is en een hogere biodiversiteit heeft. De aangeplante soorten zijn wintereik, hazelaar, winterlinde, boomhazelaar, boswilg, zoete kers, tamme kastanje, ratelpopulier, Noorse esdoorn en acacia. Deze soorten zijn beter bestand tegen warmte en droogte en bloeien op verschillende momenten, wat van belang is voor de van nectar levende insecten. Enkele soorten leveren met hun vruchten voedsel voor dieren en de meeste soorten hebben goed verteerbaar blad, zodat er een rijke strooisel laag ontstaat. Een toename van organische stof in de bodem zorgt ook dat vocht beter wordt vastgehouden.
Het Nederlandse bos zal in de toekomst een ander aanzien krijgen dan nu nog het geval is. Het gebruik van deze nieuwe soorten is een eerste stap om in te spelen op de klimaatverandering.