Home / Brummen-Regiobode

Brummen-Regiobode

Brummen: met inwoners nadenken over energie

BRUMMEN – De gemeente Brummen wil met haar inwoners nadenken over schone energie. Op donderdag 12 september hield ze een bijeenkomst met vertegenwoordigers vanuit dorpsraden, landbouw, industrie, toerisme en natuur en landschap. Ook inwoners van de gemeente waren aanwezig als vertegenwoordigers.

De eerste werksessie leidt tot een aantal kaarten van het gemeentelijke grondgebied. Deze kaarten tonen verschillende scenario`s met grofweg mogelijke gebieden waar er potentie ligt om energie op te wekken met zonnevelden of windmolens. Verfijning van de kaarten vindt gaandeweg het komende jaar plaats. Hierbij betrekt Brummen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties en netbeheerders.
Het hele stappenplan om te komen tot de definitieve RES duurt volgens planning tot voorjaar 2021. De gemeente Brummen maakt in de Cleantech Regio een RES met Apeldoorn, Epe, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe, provincie Gelderland en de board van de Cleantech Regio. De gemeenteraad van Brummen beslist mee over het RES-proces. Zo werd de startnotitie van de RES op donderdag 5 september door de raadsleden behandeld. De definitieve RES is straks uitgangspunt voor het omgevingsbeleid van provincie en gemeenten en voor de plannen van waterschappen en de netbeheerders.

Raadsvergadering

Vervolgens vindt op donderdag 19 september een raadsvergadering plaats waarin ook ‘energie’ op de agenda staat. Eén van de onderwerpen is het raadsvoorstel om een lening te verstrekking aan energiecoöperatie BrummenEnergie. Een tweede raadsvoorstel waarover de raad nog wil debatteren voordat het een besluit neemt, gaat over de startnotitie voor de Regionale Energiestrategie (RES). Ook buigt de raad zich op 19 september over het voorstel om energiecoaches in te gaan zetten.
De raadsvergadering op 19 september vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Brummen en is zoals gebruikelijk openbaar toegankelijk. De aanvangstijd is 20.00 uur. “U bent van harte welkom om deze besluitvormende vergadering bij te wonen”, aldus de gemeente
Aan bod komt eveneens de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Brummen voor zover het gaat om het parkeerterrein Koppelenburg. En ook het voorstel over de grondexploitaties voor woningbouw voor de voormalige schoollocaties Krullevaar en Oecumenische school in Brummen staat op de agenda. De raad buigt zich ook over een voorstel om een financiële bijdrage beschikbaar te stellen aan stichting Dierenpark ‘t Goor als onderdeel van de overdracht van de dierenweide. Het zevende en laatste onderwerp op de agenda is het voorstel voor een nieuwe woonagenda voor de periode 2019-2023.
De vergaderstukken zijn binnenkort weer te raadplegen en te downloaden via de website www.brummen.nl/gemeenteraad. Ook liggen er vanaf donderdag 12 september voor belangstellenden exemplaren van de agenda met de bijbehorende stukken gereed bij de centrale informatiebalie in het gemeentehuis en het Servicepunt in Eerbeek. Daarnaast kunnen inwoners terecht bij de overheidsinformatiepunten in de bibliotheken in Brummen en Eerbeek.

Uitdaging

De gemeente Brummen is bezig met het energievraagstuk naar aanleiding van het Nederlandse Klimaatakkoord. Dat heeft ook gevolgen voor Brummen. Nederland is opgedeeld in dertig verschillende energieregio`s en die regio`s moeten allemaal in 2030 een bepaalde hoeveelheid energie opwekken. “We staan als 1 van de 7 gemeenten binnen de Cleantech Regio dus voor een uitdaging. Want 2030 lijkt misschien ver weg, maar het is al dichterbij dan u denkt”, aldus de gemeente.
Om de landelijke doelstellingen te halen, wordt vanuit het rijk gekeken naar de regio’s en gemeenten. Dáár moet het immers uiteindelijk gebeuren. Dat werkt als volgt: om de landelijke klimaatdoelen te halen heeft het rijk aan alle regio’s gevraagd om aan te geven hoeveel energie er kan worden opgewekt binnen de regio. Dit noemen ze een bod. Hier kan het rijk dan mee akkoord gaan, of ze verplichten ons met een hoger bod te komen (dat we dus meer energie moeten opwekken). Samen met de provincie, waterschappen, netbeheerders en andere regiogemeenten bepalen we een bod dat voor ons haalbaar is.
“Zelfs al zouden we alle daken in de gemeente volleggen met zonnepanelen, dan nog wekken we maar een klein gedeelte van onze energievraag op. Daarom moeten we in het groot denken. Waar kunnen wij duurzame energie opwekken met zonnevelden en windmolens? Hoe geven we een passende plek in ons landschap aan het opwekken, opslaan en verdelen van energie? Welke beperkingen, maar vooral ook kansen liggen er? Om antwoord te geven op deze vragen, gaan wij aan de slag met de Regionale Energie Strategie (RES). Dit is een stappenplan, dat helpt om keuzes te maken bij de overgang naar onze eigen schone energie. Praktisch gezien gaat het om doelstellingen die te maken hebben met energieopwekking. Het besparen van energie wordt via andere wegen aangevlogen. Dit doen wij regionaal omdat we op die manier veel meer voor elkaar kunnen krijgen. Bovendien kunnen we niet alles als Brummen alleen bepalen”, aldus de gemeente Brummen.

Duurzaamheidsdag in Loenen

LOENEN – Op zaterdag 5 oktober vindt de derde Duurzaamheidsdag Loenen plaats. Na eerdere edities in 2014 en 2016 wordt er dit jaar ook weer een aantal leuke activiteiten georganiseerd rondom het thema duurzaamheid.

Er zal bij De Brink een duurzaamheidsmarkt zijn met kraampjes waar men informatie kan vinden over allerlei onderwerpen rondom duurzaamheid, zoals inductiekoken, een elektrische auto en mogelijk zelfs een waterstofauto zullen worden gedemonstreerd. Maar ook komt er een kraam waarin allerlei experimenten kunnen worden uitgevoerd. Een aantal duurzame initiatieven waaraan de afgelopen tijd hard aan is gewerkt, zal op deze dag aan het dorp gepresenteerd worden.
Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. In de avond gaat men onder leiding van een BN-er en de Energie Coöperatie Loenen in discussie over hoe het beste verder gegaan kan worden met de verduurzaming van het dorp. Rond 21.00 uur wordt de avond muzikaal afgesloten.
Voor de kinderen wordt er op een latere datum een duurzaamheids-doe-dag georganiseerd.

IKC Hei & Bos verrast met cheque uit India

HOENDERLOO – Net voor het weekend kregen de leerlingen en leerkrachten van IKC Hei & Bos in Hoenderloo vrijdagmiddag nog een mooi cadeautje. Een delegatie uit India bracht een cheque voor techniekonderwijs.

Opeens liepen er een heleboel volwassenen rond op de school, die vorig jaar de deuren heeft geopend en nog steeds flink groeiende is. De gasten waren naar Hoenderloo gekomen in het kader van het pilotproject waarmee vorig jaar gestart is op het gebied van een compleet lesprogramma over techniek en het leren programmeren.
Men kon dat doen dankzij de steun van het bedrijf Tata Consultancy Services, een Indiase multinational IT-dienstverlener en adviesbureau met hoofdkantoor in het Indiase Mumbai. Het is actief op 149 locaties in 46 landen en heeft duizenden medewerkers. Het bedrijf steunt projecten op scholen in verschillende landen om kinderen te leren omgaan met techniek en programmeren. De Hoenderlose school is de enige Nederlandse school die door Tata gesteund is met materialen en adviezen. De resultaten zijn zeer positief en kunnen gerust spectaculair genoemd worden.
De Indiase delegatie kwam zich er zelf van overtuigen hoe goed de kinderen al met computers en robots overweg kunnen. Om het technische onderwijs nog verder te ontwikkelen kreeg directrice Kim Meerema-Scheurs uit handen van de directeur van Tata Consultancy Services een cheque van 4000 euro. Met die weldoeners wilden de kinderen, team en ouders uiteraard graag op de foto.

Foto: Rob Spelde

VoorleesExpress weer gestart

BRUMMEN – Twintig weken voorlezen in gezinnen, daarmee is in Brummen op 5 september een start gemaakt. De voorlezers van de VoorleesExpress in Bibliotheek Brummen verzorgen vanaf dat moment voor tien gezinnen wekelijks een voorleesbezoek bij hen thuis.

De VoorleesExpress is een activiteit van Bibliotheek Brummen|Voorst. Het is bedoeld om kinderen tussen 3 en 9 jaar met een taalachterstand een taalsteuntje in de rug te geven. Alle voorlezers kregen een scholing over Interactief voorlezen met jonge kinderen door jeugdspecialist Jacqueline Terwijn van Bibliotheek West-Achterhoek. Onderdeel van het voorleestraject is een bezoek met rondleiding in de lokale bibliotheek en het verkrijgen van een gratis bibliotheekpas. De VoorleesExpress zoekt nog vrijwilligers. Komend najaar zijn vooral voorlezers voor Eerbeek van harte welkom. Meer info en aanmelden kan via: www.bibliotheekbrummenvoorst.nl of www.voorleesexpress.nl of via tel. 0313-651805 / 0575-561867.

Informatieavond vrijwilligersverzekering

EERBEEK – Op woensdag 25 september wordt er in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek een informatieavond over vrijwilligersverzekeringen gehouden. De bijeenkomst is van 19.30 tot 20.30 uur, Arjan Mengerink, senior accountmanager van Centraal Beheer geeft informatie over de verzekering en gaat vragen beantwoorden.

Bingo in Eerbeek

EERBEEK – Op maandag 23 september is er een bingoavond in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek. Inloop is vanaf 19.00 uur, met een kopje koffie en thee en om 19.30 uur begint de bingo. De kosten zijn 5 euro per persoon, voor 5 rondes (inclusief 2x een kopje koffie/thee en prijzengeld). Bij genoeg animo volgen er meer avonden.

Mooie opbrengst KWF-collecte Loenen

LOENEN – De huis aan huis KWF-collecte voor de kankerbestrijding heeft in Loenen weer een mooi bedrag opgeleverd. Een groep colllectanten ging weer op pad en haalde met elkaar een bedrag van 2701,52 euro bij elkaar. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan vorig jaar. Stien Elijzen, die de collecte in Loenen regelt, dankt alle gulle gevers maar zeker ook de vrijwilligers die huis aan huis hebben aangebeld. Volgend jaar hoopt zij weer te beschikken over voldoende mannen en vrouwen om alle wijken bemand te krijgen.

Opening nieuwe locatie BSO in Empe

EMPE – BSO de Bonte Bende, een onderdeel van kinderdagverblijf Ut Trepke, heeft onlangs een BSO locatie geopend in het gemeenschapshuis ’t Oortveld in Empe.Door de toename van het aantal kinderen was er behoefte aan meer ruimte.
Door de bestuursleden en vrijwilligers van ’t Oortveld is hard gewerkt om een prachtige ruimte te creëren waar de kinderen naar hartelust kunnen spelen. Voor de BSO kinderen is er binnen een heerlijke grote ruimte maar ook achter ’t Oortveld is het grote voetbalveld een geweldige plek om te spelen. Daarnaast is het een groot voordeel dat BSO de Bonte Bende locatie ’t Oortveld tegenover de OBS J.H. Isings school zit en de kinderen alleen nog maar de weg over hoeven te steken om op de BSO te komen.

Oud papier Eerbeek

EERBEEK- Zaterdag 21 september wordt er ten bate van het muziekonderwijs in Eerbeek papier opgehaald door muziekvereniging Eendracht in de wijken De Lombok en de Noorderenk. De containers dienen voor 08.30 uur klaar te staan met de handvatten richting de weg en met het papier in de container.

Onne Verheul Nederlands Kampioen mennen

KLARENBEEK – Onne Verheul uit Klarenbeek is met zijn schimmel Kompas Gerwin weer Nederlands Kampioen mennen geworden. En dat terwijl hij zich in eerste instantie slechts als reserve kwalificeerde.

Gelukkig werd Verheul alsnog opgeroepen en mocht bij zaterdag 14 september naar Ermelo om te gaan strijden in de vaardigheidsklasse ZZ, de hoogste klasse binnen de mensport. Verheul reed samen met zijn achttienjarige schimmel Kompas Gerwin.
Verheul was deze dag als een van de laatste deelnemers aan de beurt. Er stond hem een lang en uitdagend parcours te wachten met 20 kegelpoorten. Er moest een gemiddelde snelheid gereden worden van 15 km/uur. Voor Onne was het twee menners gelukt om dit parcours binnen de tijd en foutloos af te leggen en de Klarenbeker wist dus wat hem te doen stond. In een zinderende rit legde hij het parcours foutloos af in 157 seconden. De maximum tijd stond op 162 seconden. Dit had hij dus perfect getimed.
Pas 2 uur later begon de barrage. Onne ging als laatste van zijn klasse van start. Zijn beide concurrenten hadden allebei een balletje laten vallen op oxer nummer 18. Onne wist dat hij foutloos en snel moest zijn om het kampioenschap weer op zijn naam te schrijven. En dat lukte. In een tijd van 92 seconden kwam hij foutloos over de finish en werd hij voor de derde keer Nederlands kampioen in de vaardigheid.
In een tijd van 92 seconden kwam hij foutloos over de finish en werd hij voor de derde keer Nederlands kampioen in deze vaardigheid. Kompas Gerwin werd door deze overwinning voor de 5de keer Nederlands Kampioen. Deze 18-jarige schimmel is al vanaf zijn vierde jaar in bezit van Onne Verheul en deed deze keer voor de achtste keer mee aan de Hippiade. In die acht keer werd hij vijf keer Nederlands Kampioen. Veheul is dus terecht ontzettend trots op zijn mooie pony.