Home / Brummen-Regiobode

Brummen-Regiobode

Samen al 310 jaar trouw aan OLTO in Loenen

LOENEN – De Loenense muziekvereniging OLTO heeft vele trouwe muzikanten in haar gelederen. Regelmatig worden jubilarissen in het zonnetje gezet. Dit jaar had OLTO maar liefst zes jubilarissen, die samen 310 jaar lid zijn van de vereniging: drie leden zestig jaar, één vijftig jaar en twee veertig jaar.

Zaterdag werden deze jubilarissen in het Parochiehuis toegesproken en vereerd met een erespeld en oorkonde van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO). De jubilarissen werden met de huifkar opgehaald bij De Brink en van hieruit ging het richting Parochiehuis waar de muzikanten gereed stonden en voor de gasten een erehaag vormden.
Erevoorzitter Paul Sanders had deze middag de taak om de jubilarissen toe te spreken. Hij vertelde over Ap Gorsseling (60 jaar lid) dat hij al op zevenjarige leeftijd musiceerde en OLTO altijd trouw is gebleven. Hij heeft bij deze vereniging ruimschoots zijn sporen verdiend in diverse functies. Nog altijd is hij bezig met de oudpapieractie. Buiten OLTO heeft hij in Loenen in het verenigingsleven nog diverse activiteiten.
Henk van Hensbergen is ook zestig jaar lid en speelt al lange tijd de waldhoorn. Hij vervulde ook bestuurstaken en had zitting in diverse commissies. Henk blijft een actief lid. Bij de oudpapierinzameling kan men op hem rekenen. Buiten OLTO doet hij ook veel vrijwilligerswerk.
Ook Arie Sopjes is ook een diamanten lid van OLTO. Hij speelde altijd trompet. Hij leerde muziekmaken van Ap Hennink en Harm Kruk. Sanders prees Sopjes voor zijn regelmatige muzikale medewerking aan de kerkdiensten.

Een gouden lid is Tonny van Hensbergen, die vijftig jaar geleden een van de eerste vrouwelijke muzikanten was. Zij speelde altijd klarinet. Ook was zij een tijdlang penningmeester van OLTO.
Dick Kaatman van de drumfanfare speelt al veertig jaar bij de Loenense muziek. Drumband, tamboerkorps en nu al enige jaren bij de drumfanfare onder leiding van Simon Kleinjan. Twaalf jaar had hij zitting in het bestuur.
Ingrid Rozenkamp is veertig jaar muzikant. Zij speelt vanaf 1979 bij OLTO, maar maakte later de overstap naar La Fraternité in Broek. Zij kwam enige tijd geleden weer terug in Loenen. Met veel plezier blaast zij nu weer haar partij bij OLTO.

Sanders bedankte de de jubilarissen voor hun bijdrage aan het floreren van de Loenense muziekvereniging. Het is voor hen niet alleen een hobby, ze dragen ook bij aan de leefbaarheid van het dorp. De zes jubilarissen kregen een erespeld met de daarbij horende oorkonde. Voor de partners waren er bloemen.
August Steinkellner bood felicitaties aan namens de boerenkapel De Plaggenstèkers, waar Dick Kaatman en Arie Sopjes ook regelmatig hun bijdrage leveren op feesten en evenementen. Hij bood beiden een attentie aan. Leden van het harmonie-orkest en drumfanfare brachten onder leiding van Simon Kleinjan een aubade aan de jubilerende groep muzikanten.

Foto: Lidy van Hensbergen

Foto: De jubilarissen van OLTO met hun partners zijn blij verrast met deze huldiging

Kerstkaarten maken met eigen foto’s

EERBEEK – In de bibliotheek in Eerbeek wordt donderdag 12 december een workshop gehouden waarin deelnemers leren kerstkaarten te maken van hun eigen foto’s. De vrijwilligers van Seniorweb leggen uit hoe met de fotosoftware van Kruidvat ware kunstwerkjes te maken zijn. Ze beginnen bij het installeren van de software, vertellen over de mogelijkheden en leggen uit hoe de kaarten kunnen worden afgedrukt. De deelnemers kiezen zelf foto’s waar ze mee willen werken. Het is handig als zij bij de workshop hun laptop meenemen. De workshop is donderdag 12 december om 14.00 uur in de bibliotheek in Eerbeek. Er kunnen maximaal 10 mensen meedoen. Deelname kost 7,50 euro, inclusief documentatie en koffie of thee. Aanmelden kan in de bibliotheek of via www.seniorwebeerbeek.nl.

Tien over Rood toernooi bij SC Klarenbeek

KLARENBEEK – De inschrijving voor het Tien over Rood-toernooi in Klarenbeek is weer geopend. Het toernooi wordt gehouden van maandag 6 tot en met zaterdag 11 januari in het MFC in Klarenbeek. Er wordt gespeeld op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond vanaf 19.30 uur. Op woensdagavond is het Ladies-night voor de deelnemende dames. Die speelavond wordt ook met een winnares afgesloten, zodat het niet nodig is om zaterdag terug te komen om de finale te spelen. Ook zijn er op twee middagen vanaf 13.30 uur wedstrijden voor deelnemers van 55 jaar en ouder. Hieraan kunnen maximaal 20 spelers meedoen. De finale is op zaterdag 11 januari, vanaf 15.00 uur. Kosten voor deelname bedragen 5 euro per persoon en opgeven kan bij Freek Berenschot via tel. 055-3011619, tel. 06-10809445 of thuis@beriedata.nl.

Vogelshow Tot Ons Genoegen met mooie kwaliteit

EERBEEK – Vogelvereniging Tot Ons Genoegen Eerbeek hield in november haar jaarlijkse vogelshow. De 153 ingezonden vogels bleken weer van prima kwaliteit. Donderdag 14 november werden de vogels door de keurmeesters gekeurd en van de behaalde punten voorzien en een aantal leden vielen weer in de prijzen, soms voor meerdere vogels. Op de goed bezochte openingsavond verwelkomde voorzitter Wim Alberts de leden, de inzenders, de genodigde zusterverenigingen en burgemeester van Hedel, die ook de bekers uit mocht delen. De voorzitter dankte een ieder die zich op wat voor manier dan ook de afgelopen 60 jaar voor deze vereniging hebben ingezet. Trouwe leden zijn er ook bij T.O.G. Anco Hellinga en Martie Hietbrink werd door voorzitter Wim Alberts gehuldigd voor hun 12,5 jaar lidmaatschap van T.O.G. Voorzitter Alberts sprak zijn waardering uit hun betrokkenheid.

Boekpresentatie in bibliotheek

BRUMMEN – Woensdag 11 december vindt er in de bibliotheek van Brummen een boekpresentatie plaats van het boek Drie maal drie is negen. Schrijfster van het boek is Tineke Veenstra uit Leuvenheim.
Als kind voelde Tineke Veenstra al dat er meer was tussen hemel en aarde waar zij onderdeel van uitmaakte. Ze ervoer het als een gemis dat er niet over gesproken kon worden, zelfs (of misschien wel juist) niet in de kerk, die een belangrijke rol in het gezin van herkomst speelde.
Ze had een enorme hang naar kennis en de overdracht daarvan. Daarvoor moest ze de kennis eerst vergaren om het vervolgens uit te kunnen delen.
Ze ging op zoek. Een zoektocht die haar hele leven duurde.
De opgedane levenskennis deelt zij in haar eerste boek: Drie maal drie is negen. Het boek verschijnt op 11 december 2019 en is dan ook landelijk verkrijgbaar. De presentatie begint om 19.30 uur. Aanmelden kan via t.veenstra@kernkracht10.nl. Het boek is te bestellen is voor 18,95 euro bij www.driemaaldrieisnegen.nl en in de regulieren boekhandel.

Papa-Mama Café en kerstschaal maken

KLARENBEEK – Op woensdagochtend 11 december tussen 10.00 en 12.00 uur kunnen de kinderen in het Papa-Mama Café in het MFC in Klarenbeek hun eigen kerstkaars versieren. Natuurlijk zijn de ouders of grootouders tijdens deze creatieve ochtend met de allerkleinsten welkom om te helpen. Aanmelden is niet nodig. De kosten bedragen 2 euro per kaars.
Op woensdag 18 december is er een workshop kerstschaal maken. Dan wordt met mooie bloemen een rond tafelstuk op een kerstbord gemaakt. Kosten voor deze workshop zijn 15 euro per kerstschaal. Aanmelden hiervoor kan tot 11 december via tel. 06-12260021 of inloop@mfcklarenbeek.nl.

Gasten zijn elke woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur welkom tijdens in de inloop in het MFC in klarenbeek. Klarenbeeks Belang biedt een lekker kopje koffie of thee aan. Buiten wordt iedere week enthousiast een potje jeu de boules gespeeld. Iedereen kan meedoen, de spelers hopen dat in Klarenbeek een vaste groep ontstaat.

Film The Children Act in Kruiskerk

EERBEEK – In het Filmcafé in de Kruiskerk in Eerbeek wordt dinsdag 10 december de film The Children Act vertoond. Deze gaat over rechter Fiona Maye, een typische workaholic die haar huwelijk als bijzaak ziet. Net als hierdoor haar huwelijk op losse schroeven komt, wordt zij geconfronteerd met een zaak waarbij de minderjarige doodzieke 17-jarige jongen Adam, die is gediagnosticeerd met kanker, behandeling mag weigeren op grond van de religieuze overtuigingen van hem en zijn ouders. Het dilemma te kiezen tussen medici en de mening van deze minderjarige Adam en tussen werk en privé, worden op indringende wijze weergegeven. De film wordt vertoond in de Kruiskerk in Eerbeek en begint om 20.00 uur. De kerk opent om 19.30 uur. De entree bestaat uit een vrij gift.

Nieuw college Brummen heeft taken verdeeld

GEM. BRUMMEN – Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brummen heeft de taken verdeeld. De wethouders hebben in de eerste collegevergadering hun nieuwe portefeuilles vastgesteld.

Donderdag 21 november zijn Eef van Ooijen (PvdA), Pouwel Inberg (GroenLinks), Ine van Burgsteden (CDA) en Ingrid Timmer (D66) benoemd tot wethouder van de gemeente Brummen. Op dinsdag 26 november kwamen zij onder leiding van burgemeester Alex van Hedel voor het eerst bijeen en hebben zij de taken verdeeld.
Burgemeester Alex van Hedel blijft verantwoordelijk voor de wettelijke taken, Burgerzaken, ICT, Communicatie, Dienstverlening, Openbare orde en veiligheid, Handhaving, Crisisbeheersing, Brandweer en Internationale contacten.
Wethouder Eef van Ooijen is eerste loco-burgemeester en neemt onder andere de energietransitie, Wmo en inkomensondersteuning en PlusOV onder zijn hoede. Hij wordt wijkwethouder voor Leuvenheim.
Ine van Burgsteden krijgt onder andere financiën en economische zaken in haar portefeuille, evenals recreatie en toerisme, de Participatiewet en Ruimte voor Eerbeek en Eerbeek-Loenen 2030. Van Burgsteden is wijkwethouder voor de Dorpsraad Eerbeek-Hall en wijkraad Eerbeek-Zuid.
Wethouder Pouwel Inberg neemt Ruimtelijke Ordening op zich, maar ook de biodiversiteit landschap en landbouw, openbare ruimte en centrum Brummen. Hij wordt wijkwethouder voor de Dorpsraad Brummen.
Wethouder Ingrid Timmer gaat zich onder andere bezighouden met de implementatie van de omgevingswet, wonen, jeugd en onderwijs, sport en cultuur en gezondheidszorg. Tummer wordt wijkwethouder voor Oeken-Voorstonden-Broek en Empe-Tonden.

Live tekenaars in Kröller-Müller

HOENDERLOO – Het Kröller-Müller Museum heeft in december een programma met live-tekenaars bij de tentoonstelling ‘Het leven getekend’. Deze tentoonstelling toont 150 werken op papier, uit de rijke collectie van het Kröller-Müller Museum. Tijdens de Tekendagen zullen kunstenaars Koosje Koene en Iris Bakker live tekenen en tips en trics geven voor nog meer tekenplezier. De live tekenaressen zijn doorlopend aanwezig in de tentoonstelling. Koosje Koene is op zaterdag 7 en zondag 8 december van 10.00 tot 15.00 uur aanwezig in de tentoonstelling. Iris Bakker is er op zaterdag 14 en zondag 15 december en op zaterdag 21 en zondag 22 december van 10.00 tot 15.00 uur.

InBetween zingt Kerst en meer

BRUMMEN – In het jubileumjaar 25 jaar InBetween geeft het gemengde koor uit Brummen drie mooie optredens – twee besloten gelegenheden en een openbaar concert op 8 december om 14.30 en 15.30 uur in de Emmakerk en Emmastraat tijdens het Dickensfestival in Velp. Daarbij gaat het koor zich ook in vol Dickens-ornaat presenteren. Na een korte kerstvakantie stort men zich in januari weer op de voorbereidingen van het jubileumconcert op 4 april 2020, natuurlijk onder leiding van dirigente Tatiana Laryna. Popkoor Young Voices uit Eerbeek zal ook tijdens dat concert optreden. Wie meer wil weten over het koor of interesse heeft een repetitie bij te wonen kan iedere maandagavond van 20.00 tot 21.45 uur terecht de Pancratiuskerk in Brummen. Stuur een mail naar secretariaat@inbetweenbrummen.eu of kijk op www.inbetweenbrummen.eu.