Home / Bronckhorst

Bronckhorst

Bronckhorst is Wandelgemeente van het Jaar

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst is door wandelkrant Te Voet uitgeroepen tot Wandelgemeente van het Jaar. Volgens de krant is Bronckhorst het meest vriendelijk voor wandelaars en scoort de gemeente hoog op het gebied van onverharde paden, bewegwijzering, routecontroles, informatie, bereikbaarheid, themaroutes en voorzieningen bij wandelpaden.

 

Burgemeester Marianne Besselink nam de prijs, een bronzen beeld, in ontvangst: "Wat een prachtige prijs om te winnen. Het is in Bronckhorst natuurlijk ook gewoonweg geweldig wandelen. Vele partijen zorgen ervoor dat de wandelliefhebber hier aan zijn trekken komt. Er zijn verschillende (vrijwilligers)groepen die de paden onderhouden en controleren. Grondeigenaren stellen hun gronden beschikbaar om de wandelingen mogelijk te maken. Achterhoek Toerisme, de VVV en toeristische informatiepunten brengen onze wandelmogelijkheden aan de man etc. Op al deze mooie inzet ben ik echt trots."

Bronckhorst werd Wandelgemeente van het Jaar vanwege het grote aanbod aan wandelmogelijkheden. De gemeente heeft 448 kilometer aan wandelpaden, in een uitgebreid netwerk, die twee keer per jaar worden gecontroleerd. Ook kent Bronckhorst bijzondere themaroutes, zoals het Boelekeerlspad, de van Molen tot Molenroute, de Ockhorstroute en de Kolken- en Kastelenroute. Daarnaast is de Wandelkrant zeer te spreken over de Hackfortse Enkroute, een sprookjesachtige tocht over het landgoed Hackfort die rond het kasteel cirkelt.

Bronckhorst was samen met de gemeenten Goeree-Overflakkee en Hilvarenbeek genomineerd voor de titel Wandelgemeente van het Jaar en won eind april al de publieksprijs via de poll die op de site van de Wandelkrant was uitgezet.

Kerstboom- en vuurwerk-inzameling op 3 januari

BRONCKHORST – In 2018 wordt de kerstboominzamelingsactie in de gemeente Bronckhorst weer gecombineerd met een vuurwerkinzameling. Ook dit jaar vraagt de gemeente medewerking van de schoolkinderen in Bronckhorst. Zij ontvangen 50 eurocent per ingeleverde kerstboom en volle zak vuurwerkafval.

De speciale vuurwerkafvalzakken zijn verkrijgbaar op de basisscholen en de vuurwerkverkooppunten. Op woensdag 3 januari kunnen de schoolkinderen tussen 13.30 en 16.00 uur de kerstbomen en de zakken vuurwerkafval onder andere brengen naar Zwembad De Hessenhal aan de Monumentenweg in Hoog-Keppel, parkeerplaats de Woordhof aan de Keppelseweg in Hummelo, de parkeerplaats bij het Dorpshuis aan de Kerkstraat 86 in Voor-Drempt en bij de parkeerplaats van HC’03 in Achter-Drempt.

 

Door de grootte van de gemeente kan niet voorkomen worden dat in sommige gevallen de afstand die de schoolkinderen moeten afleggen groot is. Wellicht zijn in deze situaties ouders bereid hun kinderen te helpen.

 

Wanneer eigen kerstboom en / of vuurwerkafval niet wordt opgehaald door schoolkinderen, kan men het natuurlijk zelf op één van deze locaties afleveren. Met zijn allen wordt op deze manier gezorgd voor een opgeruimde en schone gemeente na de feestdagen.

Wilko Pelgrom lijsttrekker CDA Bronckhorst

BRONCKHORST – Het CDA Bronckhorst is klaar voor de gemeenteraads-verkiezingen 2018. Op 20 december heeft de Algemene Ledenvergadering van CDA Bronckhorst de kandidatenlijst vastgesteld waarmee de partij, onder aanvoering van lijsttrekker is de 54-jarige Wilko Pelgrom uit Drempt (foto), deel gaat nemen aan de verkiezingen.

Een lijst die bestaat uit betrokken mensen, jong en wat ouder.

De CDA kandidaten zijn: 1. Wilko Pelgrom – Drempt; 2. Arno Spekschoor – Vorden; 3. Rob Weverink – Keijenborg; 4. Everdien Berendsen – Steenderen; 5. Chris Jansen – Zelhem; 6. Jan Klein Lenderink – Wichmond; 7. Harm Jan Evers – Zelhem; 8. Bengt Stegeman – Zelhem; 9. Anne Roerdink – Halle; 10. Marti Hebbink – Halle; 11. Anouk Bergsma – Hummelo; 12. Albert van der Velde – Hengelo; 13. Herman Lensink – Vorden; 14. Ton Rutting – Vorden; 15. Paul Seesing – Keijenborg.

Alle kandidaten van CDA Bronckhorst zijn lokaal betrokken, herkenbaar een aanspreekbaar, waardoor zij de belangen van de inwoners van Bronckhorst goed kunnen en zullen vertegenwoordigen.

Het verkiezingsprogramma is te vinden op: www.cdabronckhorst.nl.
 

Bronckhorst verlaagt rente voor sociale leningen

BRONCKHORST – B en W van Bronckhorst hebben besloten de rente voor sociale leningen van inwoners van de gemeente bij de Stadsbank Oost Nederland (SON) per 1 januari 2018 te verlagen naar 2,3%. Met de renteverlaging wil de gemeente de lasten van huishoudens met een kwetsbare financiële positie verlichten.

Wethouder Paul Seesing van Werk en Inkomen: “De sociale lening is voor mensen die niet meer zelfstandig hun schulden kunnen oplossen en niet of nauwelijks geld kunnen reserveren voor verwachte of onverwachte grote uitgaven. Vaak betalen zij een hoge rente voor die lening, terwijl ze al moeilijk kunnen rondkomen met hun inkomen. Wij vinden dat een sociale lening ook sociaal van aard moet zijn en daarom verlagen wij de rente.”

De rente lag tussen de 6,55% en 11,95%. Hoe groter de lening, hoe lager de rente. De renteverlaging naar 2,3% geldt alleen voor sociale leningen of combileningen. De sociale lening is onder andere bedoeld voor inwoners met een laag inkomen, mensen die al schulden of een kredietverleden hebben of mensen die geen krediet kunnen krijgen. Zij sluiten deze leningen af voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen of lossen er daarnaast relatief kleine bestaande schulden mee af. B en W stellen voor de renteverlaging jaarlijks 4.000 euro beschikbaar uit het budget voor schuldhulpverlening.
 

Bronckhorst compenseert OZB-heffing voor vrijwilligersorganisaties

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst komt met een subsidie voor vrijwilligersorganisaties en verenigingen om de Onroerende Zaak Belasting (OZB) te compenseren van hun dorpshuizen en verenigingsgebouwen.

Wethouder Arno Spekschoor van financiën en belastingen: “De verenigings- en gemeenschapsgebouwen zijn belangrijke ontmoetingsplekken. Met deze ondersteuning willen wij onze waardering tonen voor de inzet van alle vrijwilligers die helpen onze samenleving leefbaar te houden.” Met dit besluit komt het college tegemoet aan een motie van de gemeenteraad waarin het college opdracht kreeg te zoeken naar een vorm van compensatie voor de OZB-heffing voor, (sport)verenigingen, beheerstichtingen en culturele instellingen. Het totale compensatiebedrag is geraamd op € 70.000,-

In september besprak de gemeente dit idee in de vorm van subsidie met verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Zij konden zich vinden in het voorstel. Belangrijk is een laagdrempelige uitvoering. Beoogde verenigingen en instellingen krijgen nog persoonlijk bericht van de gemeente. Daarnaast doet de gemeente vanaf 2018 elk jaar in februari een oproep om de compensatie voor OZB aan te vragen. De aanvraag kan eenvoudig via de website van de gemeente. Binnen drie weken na de aanvraag vindt de beoordeling en uitbetaling plaats.
 

VVD-Bronckhorst presenteert de kieslijst

BRONCKHORST – De liberalen van de VVD gaan in Bronckhorst de verkiezingen van 21 maart 2018 in met een mix van nieuwe gezichten en bekenden uit de huidige raadsfractie. Fractievoorzitter Ton van Linder voert de lijst aan, met op plek 2 en 3 de nieuwkomers Annemarie van der Houwen uit Vorden en Perry van Lochem uit Hummelo.

Daarna volgt op 4 Thea Lusink uit Hengelo die op dit moment al raadslid is en staat op de 5e plek Joke Meulenveld uit Steenderen. De kieslijst omvat in totaal 15 kandidaten, die alle windstreken van Bronckhorst vertegenwoordigen.

Lijsttrekker Ton van Linder staat na afloop van de vergadering in Hotel Bakker in Vorden glimmend van trots midden op de groepsfoto: “Een prachtlijst, waarmee wij het vertrouwen van de kiezers vragen om bij te dragen aan een sterk gemeentebestuur”. De nieuwe gezichten uit het lokale liberale netwerk Brockhorst lopen zich al warm in het gemeentehuis. Annemarie van der Houwen is inmiddels al een jaar actief als commissielid financiën en milieu. Perry van Lochem heeft zich al vastgebeten in de ruimtelijke ordening en het wonen. Thea Lusink heeft zin in nog een periode als raadslid, waarin zij o.m. verder wil werken aan de versterking van het ondernemersklimaat in Bronckhorst. Joke Meulenveld, sinds kort raadslid, maar al lang een vertrouwd gezicht binnen de VVD zet zich met name in op het gebied van het Sociaal Domein.
 

Bronckhorst verruimt hoogte bedrag starterslening

BRONCKHORST – Starters op de woningmarkt in de gemeente Bronckhorst, kunnen voortaan de starterslening aanvragen voor huizen met een maximale aankoopprijs van € 200.000. B en W verhoogden de maximale aankoopprijs met € 30.000.

In september voerde de gemeente gesprekken met jongeren over wonen in Bronckhorst. Eén van de onderwerpen was de starterslening. De jongeren vroegen of de maximale aankoopprijs in de lening verhoogd kon worden. Het college bracht deze wijziging aan, vooruitlopend op de landelijke wijziging van de regeling die in februari 2018 wordt verwacht.
Wethouder Arno Spekschoor: “Door de starterslening aantrekkelijker te maken, komen we de jongeren tegemoet. Zij kunnen met de starterslening naast de hypotheek soms net dat beetje extra geld lenen, waardoor ze toch een huis kunnen kopen. Dat ondersteunen wij van harte.”

De gemeente Bronckhorst biedt sinds 2009 de Starterslening aan. Circa 50 starters profiteerden sinds die tijd van de lening. De lening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van een starterswoning en het bedrag dat een starter maximaal bij de bank kan lenen. Het idee van de starterslening is dat jonge woningkopers op dit moment misschien nog niet genoeg verdienen, maar dat over een paar jaar wel zullen doen.

De eerste drie jaar van de lening hoeven geen maandlasten betaald worden. In Bronckhorst bedraagt het maximaal te lenen bedrag via de starterslening € 25.000,-.
 

Bewoner bepaalt wanneer afval wordt opgehaald

BRONCKHORST – B en W van Bronckhorst besloten vanaf maart 2018 afvalinzameling op maat in te voeren voor huishoudens in het gehele buitengebied van Bronckhorst (3.900 in totaal). De invoering volgt op een succesvolle pilot onder 800 huishoudens.

Bij inzamelen op maat bepalen huishoudens zelf wanneer de gft- en de restafvalcontainer geleegd wordt. Voor beide containers (‘de groene en de grijze’) is er wekelijks een inzamelmogelijkheid. Mensen melden zich hiervoor digitaal of telefonisch aan. Op basis van de aanmeldingen wordt iedere week een efficiënte grijze en een groene inzamelroute bepaald. De inzamelwagen komt dan dus niet meer automatisch twee- of vierwekelijks langs volgens een vast inzamelschema en vaste rijroute. Daarnaast is het voor bewoners natuurlijk mogelijk zelf restafval naar één van de milieuparkjes te brengen.

Wethouder Jan Engels: “Met ‘Inzamelen op maat’ kunnen inwoners zelf kiezen voor een inzamelfrequentie, passend bij het eigen huishouden of de behoeften van het moment. Meer service dus. De pilot wijst uit dat op tijd en kilometers wordt bespaard en daarmee op brandstof en CO2-uitstoot. Ook is in het pilotgebied de hoeveelheid ingezameld GFT afval afgenomen met ca. 30% en restafval met 7%. Het aantal aanbiedingen van de grijze container was 20% minder, met name doordat de containers voller werden aangeboden en bewoners meer gebruik maakten van de milieuparkjes in het gebied. Het systeem draagt hiermee bij aan een efficiënte en duurzame afvalinzameling en het doel dat we hebben voor 2020, waarbij per inwoner nog 55 kg restafval wordt ingezameld. Nu is dat nog 88 kg."

Bewoners van het proefgebied waardeerden de ‘Inzameling op maat’ met het cijfer 7. Uit de evaluatie bleek dat het aanmelden nog eenvoudiger moet. Hier wordt aan gewerkt. Onder meer is de bedoeling dat hiervoor vanaf maart 2018 ook een app beschikbaar is.

Inwoners van het buitengebied worden vanzelfsprekend voor de aanvang in maart 2018 persoonlijk door de gemeente en afvalinzamelaar Circuslus-Berkel geïnformeerd over de werkwijze van het nieuwe inzamelsysteem.
 

Bronckhorst zet in op gelijke kansen voor alle kinderen

BRONCKHORST – Het college van B en W van de gemeente Bronckhorst vindt het belangrijk dat alle kinderen uit de gemeente volop kansen hebben om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom is ingestemd met het plan van aanpak ‘Gelijke kansen voor alle kinderen’.

Wethouder Antoon Peppelman van zorg en welzijn: “Met dit plan zorgen we er nog beter voor dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen onder andere ook aan sport kunnen doen, muziekles hebben of schoolspullen krijgen.”

Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds zijn al actief in de gemeente. Deze fondsen betalen de kosten voor een sportvereniging of een culturele vereniging, zoals muziek, toneel of scouting. B en W streeft ernaar dat nog meer kinderen die er recht op hebben gebruik maken van deze mogelijkheden. Daarom wil men beide fondsen bekender maken bij de samenwerkingspartners en de ouders en het zo mogelijk maken dat elk kind zich kan ontwikkelen.

Daarnaast is de bedoeling dat alle kosten voor zwemlessen voor het diploma A en B via het Jeugdsportfonds vergoed gaan worden. De kostenvergoeding is nu niet altijd voldoende om beide diploma’s helemaal te betalen.
Verder wil de gemeente met Stichting Leergeld Doesburg e.o. samenwerken. Die club werkt op basis van vrijwilligers die bij gezinnen thuis komen. Daarna regelen zij voorzieningen in natura. Bijvoorbeeld een andere fiets, schoolspullen of zij betalen voor een schoolreisje. Op deze manier is maatwerk mogelijk.

Het plan van aanpak is een startnotitie. Wethouder Peppelman: “Met dit plan van aanpak is een helder startpunt neergelegd. In de komende tijd gaan we het plan verder uitdiepen en uitwerken.” Bronckhorst wil bijvoorbeeld kijken naar slimme verbindingen tussen het onderwijs en het verenigingsleven. De sociale teams krijgen een sterkere rol in het signaleren en oppakken van eventuele armoedeproblematiek binnen gezinnen. Door vroegtijdig signaleren kunnen soms grote problemen voorkomen worden. Er wordt daarom flink ingezet op preventie. “We zijn dan ook erg blij met het plan van aanpak als startpunt.”

Het plan is opgesteld naar aanleiding van een motie ingediend door de gemeenteraad vorig jaar november. De gemeenteraad vroeg het college toen een plan te maken om alle kinderen in Bronckhorst een kans te geven mee te doen in de samenleving. Het afgelopen jaar is gebruikt om uitvoerig contact te zoeken met belanghebbenden en partners over het thema armoede. De waardevolle opbrengst van deze contacten vormt de basis voor het plan van
aanpak. Met de uitvoering van het plan is een bedrag van ruim € 110.000,- gemoeid. Dit bedrag ontvangt Bronckhorst van het Rijk via een decentralisatie-uitkering voor armoedebestrijding onder kinderen.
 

Bronckhorst start met pilots huisvesting jongeren

BRONCKHORST – Bij voldoende belangstelling, wil de gemeente Bronckhorst samen met jongeren een aantal woningbouwpilots ontwikkelen. Nu er weer voorzichtig ruimte is in de woningaantallen, wil de gemeente kijken of een aantal locaties geschikt te maken zijn voor starterswoningen.

In de pilots kan het gaan om het toevoegen van permanente woningen, maar ook om het realiseren van tijdelijke woningen, bijvoorbeeld in een leegstand schoolgebouw of ander leegstaand vastgoed. B en W stemden in met het procesvoorstel voor de pilots.

Wethouder Arno Spekschoor van wonen: “In het verleden hadden wij concrete plannen voor starterswoningen in de gemeente, zoals aan de Woordhof in Hummelo. Deze plannen zijn niet doorgezet, omdat er toen geen animo voor was. In Wichmond zijn bijvoorbeeld geschikte woningen gebouwd, maar die worden niet door starters bewoond. Daarom draaien we de rollen nu om. De jongeren zijn aan zet en wij dagen ze uit om aan te slag te gaan met het maken van hun eigen toekomstplannen. Deze uitnodiging ligt nu bij de groepen jongeren."

"Ondertussen gaan wij door met het zoeken van mogelijke locaties. Ook gaan wij op zoek naar de mogelijkheden in de huursector of voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Verder gaan wij een meldpunt inrichten waar inwoners terecht kunnen met hun vragen over huisvesting. Het signaal van de jongeren was duidelijk. Er is nu actie nodig. Het is niet van vandaag op morgen geregeld, maar ik denk met deze pilots de jongeren in Bronckhorst weer woonperspectief te kunnen bieden", aldus Spekschoor.