Home / Arnhem (page 3)

Arnhem

Archieven Gelders Kadaster bij Gelders Archief raadpleegbaar

ARNHEM – De archieven van het Kadaster in de provincie Gelderland over de periode 1832 – 1989, zijn sinds kort in te zien bij het Gelders Archief. De archieftoegang is via internet raadpleegbaar. Het gaat om meer dan een kilometer aan registers en ongeveer 14.000 kaarten. Het Kadaster legt met behulp van kaarten en registers de eigendoms- en zakelijke rechten van burgers en rechtspersonen vast, die ze hebben op onroerende goederen, zoals hypotheken, erfdienstbaarheden en erfpacht.

Het begin van de kadastrale activiteiten in Nederland ligt in de periode dat Nederland ingelijfd was bij het Franse keizerrijk. Tot 1832 zijn huizen, erven, landerijen, wegen en wateren in kaart gebracht en is een schatting gemaakt van de opbrengsten van de grond en huizen voor de heffing van grondbelasting. Het Kadaster werd in 1832 als rijksdienst opgericht met als doel om informatie te verzamelen voor het rechtvaardig heffen van grondbelasting en het bevorderen van de rechtszekerheid over het eigendom van onroerende goederen.

Het Kadaster administreerde de transacties van onroerende goederen (koop, verkoop, hypotheek, testament) via de hypothecaire registers (die geven een eigendomsverandering aan). Deze registers zijn openbaar. De kadastrale registers geven aan wie eigenaar is. De kadastrale gemeente vormt de basis voor het bijhouden van de kadastrale boekhouding en is daarom het startpunt voor het zoeken in de kadastrale administratie. Elk onroerend goed heeft een unieke aanduiding.

Aanvankelijk waren er kadastrale kantoren in Arnhem, Nijmegen, Tiel en Zutphen, maar na verschillende reorganisaties, bleef in 1976 het kantoor in Arnhem als enige in Gelderland over. In 1989 automatiseerde het Kadaster zijn registers en kaarten.

Historisch geïnteresseerden kunnen – het vergt enig doorzettingsvermogen – met behulp van de kadastrale archieven onder meer veranderingen in eigendom van onroerende goeden en andere zakelijke rechten achterhalen, biografieën en genealogieën optuigen of de grondgeschiedenis van hun dorp of stad achterhalen.
Minder bekend is dat het Kadaster ook een scheepsboekhouding bijhield voor scheepshypotheken en eigendomsoverdrachten.

Een beperkt deel van de archieven is gedigitaliseerd en in te zien via het computerprogramma Digilegger in de studiezaal of via www.watwaswaar.nl.

De archieftoegang Kadaster en Bewaarders van Hypotheken is te vinden door te zoeken op kadaster op www.geldersarchief.nl. In de inleiding van de toegang staat veel meer informatie over het zoeken in de kadastrale archieven.
 

Thema-avond alimentatie

ARNHEM – Bosveld Scheidingsbemiddeling geeft voor het tiende achtereenvolgende jaar een thema-avond over kinderalimentatie en partneralimentatie – hoe wordt dit berekend? Op 3 en 10 april kunnen belangstellenden zich over dit onderwerp laten infomeren.

Alimentatie bij en na een scheiding is veelal een punt van discussie tussen partijen. Veel mensen hebben behoefte aan duidelijkheid. Hoe zit een alimentatieberekening nu in elkaar? Hoewel een alimentatieberekening specifiek wordt gemaakt op de situatie van de cliënt, is er een aantal basisregels. Johan Bosveld zal in Jip en Janneketaal uitleg geven over deze materie
ingegaan op de wijze waarop een alimentatieberekening wordt gemaakt. Ook de vraag ‘moet ik nu wel of niet een herberekening laten uitvoeren?’ komt aan bod. Het wordt een interactieve thema avond, waarop er zeker ruimte is voor individuele vragen.
De thema-avonden vinden plaats op donderdagen 3 en 10 april van 20.00 tot circa 21.30 uur aan de Meander 251 in Arnhem, dat is bedrijventerrein IJsseloord II nabij de Karwei. Aanmelden kan tot 27 maart via tel. 085-4010839 of info@scheidendoejesamen.nl.
 

SBOG constateert ‘foutjes’ op stations in gemeente Rheden

ARNHEM – De Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland (SBOG) overhandigde donderdag op het provinciehuis in Gelderland het Rapport Toegankelijkheid stations Arnhem – Zutphen aan Gedeputeerde Conny Bieze. Sinds 2004 is dit het vijfde rapport over stations in de provincie Gelderland. Alle stations zijn onderzocht op toegankelijkheid in de breedste zin van het woord, voor oudere en minder valide reizigers.

Een kleine dertig man had de moeite genomen naar her provinciehuis te komen en hoorde het verhaal van Henk Kuiper en Henk Parmentier, themagroep Verkeer en Vervoer SBOG, aan. “Goed vervoer is voor ouderen van enorm belang. Ze zijn er vaak op aangewezen. Maar de acht onderzochte stations hebben allen nog hun mankementen.”
Zo ontbreken op alle stations in de gemeente (Velp, Rheden en Dieren) een AED en een verrijdbare brug voor hulp bij in- en uitstappen. In Velp ontbreekt een openbaar toilet, een alarmzuil op perron twee en haltes voor busvervoer in de nabijheid. Een kritisch punt is dat de geleidelijnen niet over het gehele voorterrein lopen.
In Rheden ontbreekt een openbaar toilet, een alarmzuil op perron twee, overig OV in de nabijheid en het station heeft niet overal een veilige looproute. Zo ontbreekt een ketting tussen paaltjes en ontbreekt er hekwerk. Kritische punten zijn dat niet overal waar nodig noppentegels lopen en de onbeveiligde oversteek aan de Groenestraat. In Dieren zijn onvoldoende parkeerplaatsen en ontbreken er geleidelijnen naar de bushalte. Een kritisch punt is het tunneltje aan de achterzijde. Deze wordt als zeer gebruikersonvriendelijk ervaren, met name voor visueel beperkte reizigers. Daarnaast kunnen gebruikers van een rolstoel of scootmobiel alleen vanaf de voorzijde op het perron komen.
Mevrouw Bieze toonde grote waardering voor het werk dat deze vrijwilligers belangeloos hebben verricht. “Details worden vaak over het hoofd gezien. Vaak door werkzaamheden tussendoor, worden geleiders vergeten te plaatsen. De kritische punten ga ik zeker bij de verantwoordelijke partijen onder de ogen brengen, zoals NS, Prorail, gemeenten, Arriva, en Connexion. Dat er vaak geen openbaar toilet aanwezig is, baart ons ook zorgen.” Bieze voegde nog toe dat deze constateringen zeker ook een momentopname zijn. “In Dieren start binnenkort Traverse Dieren en dan zal ook het hele stationsgebied aangepakt worden. Zo komt er onder andere een parkeergarage met meer parkeervoorzieningen.”
 

Een keur aan modeltreinen

ARNHEM – Zaterdag 8 februari is de Rijnhal in Arnhem de ontmoetingsplaats voor de liefhebbers van miniatuurtreinen. Op deze verkoopbeurs vindt u een groot aanbod van nieuwe en gebruikte treinen in wissel- en gelijkstroom in de meest bekende spoorbreedten, tegen scherpe prijzen. Tevens is er een groot aanbod van scenery, zoals huisjes (zowel kant en klaar als in bouwpakket), rails, wissels, seinen, bovenleiding, modelauto’s, vrachtwagens, bussen enz. enz. enz.

Wilt u uw modelbaan automatiseren? Bij verschillende demonstratie-banen krijgt u advies over programma’s en artikelen waarmee u uw baan kunt automatiseren.
Maar er zijn ook digitale startpakketten te koop: uitpakken, opbouwen, aansluiten en rijden maar. Märklin heeft verschillende van deze digitale-pakketten op de markt gebracht. In de uitvoering zijn reeds de modernste besturingstechnieken verwerkt, waarvoor regelmatig up-dates beschikbaar zijn. Zo kunt u ook via uw Ipod touch of Iphone uw baan besturen.

Tevens staan er mooie modulebanen opgesteld in spoor-Z (1:220), in spoor-1 (1:32) en…. een geautomatiseerde Märklin metaalbaan in Ho (1:87).
Modelspoor mag zich weer in een groeiende belangstelling verheugen. Deze beurs is een bezoek dan ook dubbel en dwars waard.

Rijnhal, Olympus 1, Arnhem.
Open 10.00-16.00 uur.
Entree € 5.-
Vrij parkeren (jeugd tot 12 jaar onder begeleiding vrij entree).
www.modelspoorbeurs.nl
 

Lintje voor Rozendaler en Vitesse-man Martin Esveld

ARNHEM / ROZENDAAL – Martin Esveld uit Rozendaal ontving zondagmiddag in het Gelredome, voor aanvang van de voetbalwedstrijd Vitesse-NAC uit handen burgemeester Klein Molekamp van Rozendaal een Koninklijke Onderscheiding. De 78-jarige Esveld is al meer dan 65 jaar lid van Vitesse. Daarvan heeft hij ruim 55 jaar vrijwilligerswerk verricht en dat doet hij nog steeds.

Liefst 27 jaar lang was hij o.a. speaker bij thuiswedstrijden van de huidige leider in de Eredivisie. Hij was actief als jeugdleider en elftalleider en is een van de grondleggers van het Home of History. Daar is hij actief als beheerder van archief en museum van Vitesse. Hij is ook gastheer van Vitesse en coördinator van de rondleidingen in het Gelredome en op het trainingscomplex Papendal.
Voor al zijn verdiensten heeft het Vitessebestuur de Esveld al benoemd tot Gouden Vitessenaar. Nu is daar aan toegevoegd de Koninklijke waardering in de vorm van de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 

Symposium ‘onbesproken alternatieven’

ARNHEM / REGIO – Op initiatief van stichting Spoorhinder werd vrijdagavond gesproken over de mogelijke alternatieven voor het treingoederenvervoer over bestaand spoor in Oost Nederland. Deze alternatieven werden op bruikbaarheid getoetst door professionals in het veld. Het voorstel om hiervoor een nieuw tracé te bouwen vond onverwacht bijval: Het Havenbedrijf en de provincies Overijssel en Gelderland kondigden aan een onderzoek te gaan doen naar een nieuwe Noordtak voor de Betuweroute.
Het symposium vond plaats in het stadhuis van Arnhem en werd, ondanks de vrijdagavond, druk bezocht. Onder hen waren diverse politici waaronder ook leden van de Tweede Kamer.

De Betuweroute is een project dat slechts voor de helft is gerealiseerd dat het gebruik ervan hopeloos belemmert. Jaap Jelle Feenstra van het Havenbederij Rotterdam wees op de constante groei van goederenoverslag en het belang om nu na te denken over een infrastructuuroplossing die voor iedereen acceptabel is. De financiering van de infrastructuur is een zaak van de overheid, benadrukte hij. Maar wanneer financiering op korte termijn op problemen stuit, zijn hier wel afspraken over te maken.
Nu investeren in een nieuw goederenspoor is ook goed voor de lokale economie is de mening van Conny Bieze, gedeputeerde Gelderland. Wel wees zij erop dat een nieuw spoor ook weerstand oproept van aanwonenden. Toch is de belasting voor de leefbaarheid aanmerkelijk lager omdat bij de bouw van nieuwe technieken gebruik gemaakt kan worden. Beide partijen zien geen toekomst in goederenvervoer over bestaand spoor. Het bericht werd door de aanwezigen ontvangen met een luid applaus. Spoorhinder riep iedereen op om dit initiatief te ondersteunen.

De overige alternatieven hadden betrekking op snelheidsvermindering, voorlopig gebruik van de huidige route handhaven en het spoor ontlasten door goederen over water te vervoeren. Ook het elektrificeren aan de Twentekanaallijn was aan de orde. Michel van Kesteren van ingenieursbureau DGMR toonde aan dat snelheidsreductie de risico’s van een groot ongeluk aanmerkelijk verkleind. Maar het effect op geluid- en trillinghinder is ook weer afhankelijk van de wijze van belading. Aan de hand van foto’s en routekaarten liet Martin van Dijk van Schuttevaer zien dat de binnenvaart een fors aantal treinen kan elimineren.

Gebruik van de huidige route door de randstad vond geen bijval. Spoorhinder erkent de overlast voor de aanwonenden aldaar. Maar de spoorhinder denkt niet dat het voor bewoners in het westen erger is dan voor bewoners in het oosten van het land. Ad Toet van het Koninklijk Nederlands Vervoer merkt op dat er wel meer mensen wonen in het westen. Hij benadrukt dat snelheid van belang is bij goederentransport. De afhandeling over de Twentekanaal lijn, een derde oost west route voor gemengd gebruik, werd als een zinloze en kostbare oplossing gezien dat de schade aanbrengt aan het woonklimaat, de natuur en de economie. Aanwezigen werd verzocht een enquêteformulier in te vullen en hun mening te geven over de beste oplossing. Het resultaat laat zich raden. De uitslag hiervan zal voor eind november samen met de presentatie te zien zijn op www.stichtingspoorhinder.nl.
 

Symposium IJssellijn: De onbesproken Alternatieven

ARNHEM / REGIO – Op vrijdagavond 22 november houdt de Stichting Spoorhinder van 19.30 tot 22.00 uur een symposium over het goederenvervoer over de IJssellijn in het Stadhuis in Arnhem. Volgens het Ministerie van Infrastructuur & Milieu is er voor het goederenvervoer geen ander alternatief dan per trein over de IJssellijn te rijden met gevolgen voor heel oost-Nederland. Maar is dit wel zo? Professionals buigen zich over deze vraag en een aantal onbesproken alternatieven voor het goederenvervoer passeert de revue.

Op 20 november en op 25 november buigt de Tweede Kamer zich over deze materie. Dit symposium op 22 november is hét moment om met aanwonenden èn de beslissers ook andere mogelijkheden te toetsen. De betrokkenheid bij dit onderwerp is groot, want de gevolgen van een verkeerd besluit zijn voor de omwonenden zeer ingrijpend. Stichting Spoorhinder roept via Twitter en haar website www.stichtingspoorhinder.nl omwonenden op om hun mening te laten horen over de plannen van het ministerie. Het symposium is bedoeld voor iedereen die geraakt wordt door dit onderwerp. Graag even aanmelden op www.stichtingspoorhinder.nl. De toegang is gratis.
 

Met Regiobode gratis naar Het Gelders Orkest en Mindful Moments

REGIO – Sit back and relax! Even bijtanken met Het Gelders Orkest. Tijdens een concert dat net even anders is dan je denkt, kan je simpelweg achterover leunen en genieten! Tijdens Mindful Moments krijg je prachtige klassieke stukken voorgeschoteld, die zorgen voor een momentje van bezinning. Ook word je bij het concert verrast door moderne dans en bijzondere videobeelden.

Na afloop is de bar geopend en kun je lekker blijven hangen en genieten van livemuziek en dance- en mindfulness samples van de DJ. Laat je een avond meevoeren en heerlijk in de watten leggen!

Wil jij twee kaarten winnen voor dit concert op 4 oktober a.s. in Arnhem? Stuur een e-mail onder vermelding van HGOregiobode naar marketing@hetgeldersorkest.nl en maak kans!

Programma:
20:30 uur: zaal geopend
21:00 uur: concert
22:15 uur: einde concert, bar geopend

Kijk op de facebookpagina voor nog meer leuks over dit speciale concert: www.facebook.com/HetGeldersOrkest

Thema-avond over alimentatie

ARNHEM – Johan Bosveld van Bosveld Scheidings-bemiddeling is al acht jaar een specialist op het gebied van alimentatie-rekenen. Over alimentatie bestaat nog steeds heel veel onduidelijkheid volgens Bosveld. "Mensen horen wat, vergelijken wat en er ontstaat een eigen beeld van hoeveel alimentatie er betaald zou moeten worden en of er wel alimentatie betaald zou moeten worden.

Een feit is echter dat geen enkele situatie hetzelfde is!” Hij vervolgt: “Tijdens de thema-avonden op 10 en 22 oktober probeer ik dan ook zoveel mogelijk in simpele bewoordingen uit te leggen hoe alimentatie wordt berekend en wanneer alimentatie (niet) meer betaald hoeft te worden. Ook zal ik ingaan op het verschil tussen kinderalimentatie (sinds 1 april 2013 zijn er nieuwe regels!) bij een omgangsregeling en kinderalimentatie (ook wel kinderbijdrage genoemd) bij een gelijke zorg (co-ouderschap). Vooral over dit laatste onderwerp doen helaas nog steeds broodje aap-verhalen de ronde."
Tevens zullen de fiscale gevolgen van de alimentatiebetaling bij scheiding worden besproken.

Wie graag een van de thema-avonden wil bijwonen kan zich telefonisch aanmelden via het algemene telefoonnummer:085-4010839, per mail een berichtje sturen naar info@scheidendoejesamen.nl of via de website www.scheidendoejesamen.nl. De bijeenkomsten worden gehouden op het adres Meander 251 te Arnhem (nabij Velperbroekcircuit), industrieterrein IJsseloord II. Aanvang 20.00 uur.
 

Provincie Gelderland presenteert als eerste energieatlas

ARNHEM – Gedeputeerde Annemieke Traag heeft de energieatlas Gelderland gelanceerd. De Energieatlas geeft een ruimtelijk overzicht van alle initiatieven en gerealiseerde projecten op het gebied van energietransitie in Gelderland. De provincie is daarmee de eerste provincie die verschillende thema’s op het gebied van hernieuwbare energie via digitale kaarten zichtbaar en beschikbaar heeft gemaakt.

In de atlas zijn projectkaarten te vinden over thema’s als zon, wind, bodem, water en ruimtelijke infrastructuur. De projectkaarten brengen vraag en aanbod van energie bij elkaar.

Door verschillende kaarten met elkaar te combineren wordt inzichtelijk wat kansrijke ruimtelijke locaties zijn voor nieuwe energie initiatieven en wordt duidelijk welke specifieke aandachtsgebieden relevant zijn voor de ruimtelijke inpassing van energiesystemen in het landschap. Ook is daar meer informatie over het potentieel van verschillende hernieuwbare energiebronnen te verkrijgen en kan projectinformatie worden gedeeld over gerealiseerde projecten en initiatieven zoals welke initiatieven er zijn en wat de geïnventariseerde leereffecten zijn op het gebied van ruimte, techniek, financiering en dergelijke. De energiegegevens bieden initiatiefnemers, regio’s en gemeenten inzicht in de huidige stand van zaken, kunnen gebruikt worden voor duurzame planontwikkelingen en voor het monitoren van gemeentelijk en regionaal klimaatbeleid.

Interactief
De Energieatlas is interactief. Naast gebruik van de beschikbare gegevens is het ook mogelijk zelf plantekeningen te maken om de energietransitie-doelstellingen en de ruimtelijke consequenties interactief op te stellen. Door te werken met projecten kunnen deze gegevens vervolgens met elkaar worden gedeeld. De provincie faciliteert ook het up to date houden van de atlas, zowel met eigen gegevens als met de intitiatieven en gerealiseerde projecten van derden, zodat er een permanent leer-effect optreedt.

De atlas is te vinden via www.gelderland.nl/energieatlas.